Mogens Camre: Lad den, der er ren, kaste den første sten

Mogens Camre: Lad den, der er ren, kaste den første sten! På Dansk Folkepartis årsmøde d. 16. september 2007 har Mogens Camre talt for ændringer af lovgivningen, så danske statsborgere med anden kulturel baggrund ved dom kan få frataget deres statsborgerskab, hvis de planlægger eller deltager i terrorhandlinger. Samtidig vil han gerne have udvist "hele den kreds, der på den ene eller anden måde ophidser til had mod Danmark, og som samles i demonstrationer mod os og vore allierede."
Mogens Camre blev for mange år siden - i perioden under det græske militærdiktatur - pågrebet, da han havde en pistol med i håndbagagen i et fly. Man skulle tro, det ville have givet ham store problemer, men han fortsatte som folketingsmedlem.

Han har været næstformand og formand for Den danske komité for demokrati i Grækenland, og således formentlig medansvarlig for demonstrationer mod Grækenland, som dengang var vores NATO-allierede. Den græske junta blev støttet af USA. Jeg ved ikke, om samme komité også var mistænkt for at ophidse til terror, i samme periode blev der sprængt en bombe i en lejlighed i København, som var lejet af den græske ambassade - det må efter gængse normer betragtes som terror! Alt dette ikke for at sige, at det ikke var godt, at den græske militærjunta, faldt - også selv om den på det tidspunkt var vores NATO-allierede. Men det, som Mogens Camre måske opfattede som hjælp til den græske frihedskamp dengang, ville i dag klart gå ind under begrebet terror og efter forslaget medføre udvisning af Danmark.

Ifølge Mogens Camres hjemmeside, sad han i bestyrelsen for Den Danske Afghanistan-Komité i 1986. Det var netop i 1986 at Søren Krarup begyndte på sin fremmedfjendtlige kampagne. I en annonce i Jyllands-Posten opfordrede han til boykot af Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og til i stedet at sende penge til frihedskæmpere i Afghanistan via Den Danske Afghanistan-Komité. De penge, der blev indsamlet, gik til muslimske oprøre, bl.a. Taleban. Trods Camres anti-muslimske retorik i dag, var det åbenbart ikke noget problem for ham i 1986, at Den Danske Afghanistan-Komité støttede fundamentalistiske muslimer som - da de senere fik magten i Afghanistan - gennemførte et umenneskeligt tyranni - og i dag er i krig med bl.a. USA og Danmark. Det vigtigste for Mogens Camre og Søren Krarup dengang var formentlig at genere Dansk Flygtningehjælp og ændre flygtningepolitiken, så at flygtninge og asylsøgere ikke kom til Danmark for at få asyl for forfølgelse eller krig.

Mogens Camre er dansk statsborger, men kan vi nu også være sikre på, at alle fire bedsteforældre var danskere? Kunne en af dem ikke have været svensker, nordmand, tysker, græker eller noget helt femte? Camres opførsel og fremmedfjendske udsagn kan ikke siges at være udtryk for dansk kultur. Hans tale ophidser udlændinge til had mod Danmark; talen ophidser måske nogle danskere til fremmedhad, men de fleste danskere bliver vel bare flove over, at han er deres landsmand.

Hvis hans forslag blev vedtaget, må han kunne dømmes efter det, problemet er bare: hvor skal vi sende ham hen? Hvilket land vil tage imod ham, hvis hans danske statsborgerskab bliver taget fra ham? Eller har han forestillet sig, at han skal leve på tålt ophold i et asylcenter i Danmark uden nogen rettigheder, fordi han reelt ikke kan udvises til et andet land?

EU-Parlamentet har hidtil ikke villet ophæve Mogens Camres parlamentariske immunitet. Derfor har han ikke kunnet strafforfølges for tidligere overtrædelser af racismeparagraffen. Lad os håbe, han ikke bliver valgt, hverken til Folketinget eller til EU-parlamentet, så han på et eller andet tidspunkt finder ud af at stoppe sin fremmedfjendske propaganda. Og - lad os håbe, at hans forslag ikke bliver vedtaget - ikke kun fordi de ville kunne ramme ham selv, men fordi de er for langt ude!

Af Anne Nielsen