SOS Racisme København

SOS Racisme København

Adresse: Nørre Allé 7, 2. sal t.v., 2200  København N
E-mail:  kbh@sosracisme.dk   Det er sikrest at bruge email, hvis man vil i kontakt med os.

Formand: Steen Eriksen, tlf. 4233 1968
Kasserer: John Ukpo

Bestyrelse: Steen Eriksen, Ruth Christiansen, John Ukpo, Niels Groth

Suppleanter: Henriette Mentzel, Pernille Cauchi

Afdelingens repræsentant i Landsrådet: Anne Nielsen


 AKTIVITETER:

Sommerafslutning mandag 22. juni 2020 kl. 18.00
På Restaurant Ankara i Krystalgade 8, 
Tilmelding påkrævet til kbh@sosracisme.dk senest søndag


Solidaritet med verdens flygtninge - Lørdag den 20. juni fra kl. 12.00 til 17.30


På FN´s internationale flygtningedag sætter vi fokus på flygtninge i Danmark og i verden.
FN vurderer at der lige nu er 70 millioner flygtninge i verden - på flugt fra krig, undertrykkelse og klimaødelæggelser.
Kun en lille del af flygtningene befinder sig i Europa og i Danmark. Her bliver de skubbet længere og længere ud over kanten pga. racisme, trussel om hjemsendelse, manglende rettigheder og midlertidige udsigter.

Det har vi i København besluttet at skabe opmærksomhed om ved dette arrangement.

Det vil foregå på den "Den røde plads" som er en del af "Superkilen" som strækker sig mellem Mimersgade og Nørrebrogade.

Yderligere info og tilmelding her:
https://www.facebook.com/events/694187161406229/


Sommerafslutning 22. juni 2020 kl. 18.00
På Restaurant Ankara i Krystalgade 8, 
Tilmelding påkrævet til kbh@sosracisme.dk senest søndag

 Medlemsmøde:

Vi har medlemsmøde: mandag 25. maj kl. 19

 Emner: 

  • SOS Racisme siden sidst (anmeldelse af RP og klage over politiet, problemer i EGAM, mulige arrangementer, it, etc)
  • Corona og etniske minoriteter

Pga. coronavirussen kan vi kun mødes 10 personer. Derfor kræves tilmelding efter princippet ”først til mølle”. Tilmeld dig senest søndag den 24. maj.

Tilmeld dig til Jette på ’jettemmoller@gmail.com 

Du bedes oplyse telefon.

Du får besked på mail, hvis du kan komme med til mødet, og hvor det foregår. Hvis der er mere end 10 tilmeldte, bliver du ringet op.


 

AFLYSTE medlemsmøder: 18. maj, 27. april, 16. marts 

 

AFLYST: Herved indkaldes til MEDLEMSMØDE mandag den 16. marts 2020, kl. 19.00 i mødelokalet på 2. sal th.

 

Forslag til dagsorden her.

Øvrige medlemsmøder i foråret: 20. april, 18. maj kl. 19.00 på Union; Sommerafslutning: 15. juni kl. 18. på Restaurant Ankara.

 

Forslag til dagsorden:

 

Orientering og diskussion:

 

Anne: Kærshovedgård om opholdspligt og underretningspligt og manglende information eller fejlinformation til de afviste asylansøgere om, at de også skulle være der hele natten fra kl. 23 - 06, for ikke at få en overtrædelse af opholdspligten som straf.

 

Anne: Høringen d 23 marts om forældre på Kærshovedgård, der har en familie med børn et andet sted i Danmark, og som de kun må se dem ca. hver 14. dag, med mindre, det kan lade sig gøre, at familien henter og bringer dem i mellemtiden, uden overnatning i hjemmet.

 

Organisatoriske punkter

Pernille: Foreningsnetværk på Nørrebro hos SR-Bistand.

 

Folkemøde på Møn, 28.-29. august, se: folkemoedemoen.dk

 

FN-dag mod racisme 21. mats, sidste nyt.

 

Nyt møde om brune børn i folkeskolen.

 

Eventuelt

 

Venlig hilsen

Steen Eriksen


 AFLYST pga. Corona-virus

MEDLEMSMØDE i Union, Nørre Allé 7, København N

mandag den 20. januar 2020, kl. 19.00 i mødelokalet på 2. sal th.

Forslag til dagsorden:

1.Hvad er folkedrab?

2.Konferencen 13. januar, evaluering

3.Temaer og arrangementer i SOS Racisme, 2020

4.Forgæves forsøg på kontakt med Radikale og Enhedslisten

5.Organisatoriske punkter

A.Aftale om medlemsmøder i foråret

B.Folkemøde på Møn 28.-29. august, stadeplads mm.

6.Eventuelt


 

Sort hår og brun hud gør en forskel - også i folkeskolen

 

 onsdag den 9. oktober  kl. 17-19 på Cafe SEND FLERE KRYDDERIER på Union, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N


 Generalforsamling i SOS Racisme, København: 

 Tirsdag d. 8. oktober kl. 19 i UNION, Nørre Allé 7, 2. sal

 Dagsorden efter reglerne, skriv evt. efter dagsorden til Steen på kbh@sosracisme.dk


 


 

 

Husk demonstration ved Folketingets åbning 1. oktober kl. 16 på Rådhuspladsen  Læs mere her og del linket til andre:

https://www.facebook.com/events/536959387040106/


Medlemsmøde mandag 5. august kl. 19

Union (Verdenskulturcentret), Nørre Alle 7, 2. t.h. København N

Temaer: Hvid skrøbelighed og Ghettoplanen


 

SOS Racismes formand Jette Møller holder tale ved:

IFTAR (Fasten brydes) PÅ RÅDHUSPLADSEN i København lørdag 1. juni 2019 kl. 19:45-23:00 

Se Arrangemneter og møder!Åbne medlemsmøder i København:

Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7, 2. sal, 2200 Kbh. N. Alle er velkomne. Forslag til diskussionsemner sendes til kbh@sosracisme.dk

Der er planlagt møder til

tirsdag 4. juni kl. 19 


Onsdag 20. marts kl. 17 - 19 

Hvordan arbejderne blev til muslimer. Oplæg og debat

Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7, Cafeen, stuen, 2200 Kbh. N. 

Ferruh Yilmaz, lektor, Tulane University USA kommer til Danmark for at fortælle om sit forskningsarbejde, der resulterede i bogen "How the Workers Became Muslims". Gratis adgang for alle. 

Arrangører: SOS Racisme, ENAR og CEDAR

Med udgangspunkt i et case study af Danmark diskuterer Ferruh Yilmaz , hvordan det er lykkedes for den populistiske yderste højrefløj at presse den politiske diskurs i Europa mod højre ved at kapre indvandrerdebatten. Højrefløjspartiernes succes ved valgene understøtter denne konklusion. Deres succes stikker imidlertid dybere, end deres valgsejre antyder.
Det er lykkedes dem at forvandle indvandringen fra at være et spørgsmål om klassekamp til at være en trussel mod nationen. Det har efterfølgende flyttet den politiske kampplads fra økonomi (dvs. klassekamp) til kultur (dvs. kulturkamp) og har forenet store dele af højre- og venstrefløjen omkring ”fælles kerneværdier”.

Højredrejningen er blevet styrket af en voksende moralsk panik over muslimers og Islams kulturelle og religiøse praksisser, der er blevet fremstillet som en trussel mod de fremskridt, folket har tilkæmpet sig. På den måde blev mainstream-partier som socialdemokraterne uophørligt tvunget til at reagere på nye skandalefortællinger og nøje udtænkte provokationer.

Oplægget foregår primært på dansk, men med engelske termer ind imellem, da Ferruh Yilmaz, der er tyrkisk dansker, har boet i USA i mange år.

https://www.facebook.com/events/403748106838001/ 


SOS Racisme medarrangør:

 LØR. 16. MAR. KL. 13.00 - 15.00


Møde:  Bare fordi at: - om religion og religiøse i den offentlige debat 

Mandag 4. februar kl. 19 - 21  i Verdenskulturcentret, Cafeen 

Oplæg ved: 

Knud Lindholm Lau, Forfatter til "Bare fordi at..."

Line Mansour, Center til Forebyggelse af Eksklusion (CFE)

Jonathan Harmat, Jødisk Informationscenter

Ordstyrer: Jette Møller

Se mere poå linket og under Arrangementer og møder

https://www.facebook.com/events/363559937777413/

 Mødet arrangeres under Tro i Harmoni, gratis, alle er velkomne!Gratis workshop: RAP MOD RACISME 

Flyer          Tekst

Søndag d. 9. december  kl. 11 - 14

Blågårdens Bibliotek,   Blågårds Plads 5, 2200 Kbh. N

For unge fra 12 - 19 år      Ved Mund De Carlo

Tilmelding til: jette@sosracisme.dk 

Arrangør: SOS Racisme  og Blågårdens Bibliotek

         med støtte fra       

 


 

Medlemsmøde tirsdag 13. november kl. 19

i Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, København N. Mødelokalet er på 2. sal til højre. Der er madklub m. spisning kl. 18 i Cafeen (madbilletter kan købes fra kl. 17).

Dagsorden:

1) Valg af referent og ordstyrer

2) Regeringens ghetto-politik

3) Tanker om det kommende valg til Folketinget

4) Organisatoriske punkter:

     A) Rap-workshop på Blågårdens Bibliotek 9. december

     B) 70 året for Verdenserklæringen 10. december

     B) Landsmøde 24/11

     C) Plan for næste medlemsmøde 11. december

5) Evt.

 


Åbent medlemsmøde 9. oktober kl 19-21

Dagsorden:

 

1) Valg af referent og ordstyrer

 

2) Goldberg.nu – en hjemmeside med beretninger om jøders flugt til Sverige eller deportation til Theresienstadt kz-lejr i 1943

 

3) Tanker om valget til folketinget i 2019

 

4) Konstituering af SOS KBH bestyrelse med formand og kasserer

 

5) Organisatoriske punkter:

 

     A) Minileksikon 2018, fortsat lancering

 

     B) Kulturnatten 12/10

 

     C) Krystalnatten 9/11

 

     D) Landsmøde 24/11, bidrag til beretning

 

6) Evt.Generalforsamling: mandag 17. september kl. 19

Dagsorden for generalforsamling

1.Valg af dirigent og referent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse

4.Forelæggelse af revideret regnskab

(Obs: regnskabet er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling 21. februar)

5.Indkomne forslag

6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af 2 suppleanter

8.Valg af 1 revisor

9.Valg af medlem og suppleant til Landsråd SOS mod Racisme

10.Eventuelt

N.b.: Forslag til behandling under punkt 5 sendes til formanden Steen Eriksen på mail kbh@sosracisme.dk senest mandag den 10. september.


Åbne medlemsmøder:

Medlemsmøder på Nørre Allé 7, 2. sal, 2200 Kbh. N

Tirsdag den 11. december, kl. 19
Tirsdag den 13. november, kl. 19
Tirsdag den 9. oktober, kl. 19


Åbent medlemsmøde: onsdag 22. august kl. 19-21 
Københavns integrationspolitik v. Steen Eriksen
Ghettoer v. menneskeretsadvokat Niels-Erik Hansen

Tirsdag 15. maj, kl. 19 AFLYST

Tirsdag 12. juni, kl. 19 FLYTTET

Torsdag 28. juni 2018 kl. 18 på Restaurant Ankara, Krystalgade 8-10, Kbh.

Tirsdag 10. april 2018, kl. 19-21
Etnisk profilering ved politi- og lufthavnskontrol mm
Ny integrationspolitik i København
Afro-danskeres oplevelse af diskrimination

Tirsdag 8. maj 2018, kl. 19-21 flyttet

Tirsdag 29. maj. kl. 17-20 
"Mit liv i Danmark" + møde om bl.a. forholdene i Somalia

Tirsdag 12. juni 2018, kl. 19  Flyttet

Torsdag 28. juni 2018 kl. 18 sommerafslutning på Restaurant Ankara, Krystalgade 8-10, Kbh. (alle - SOS betaler buffet) 14. marts 2018 kl. 19

SOS Racisme-Medlemsmøde

på VerdensKulturCenteret, Nørre Allé 7, 2. sal til højre, 2200 Kbh. N (døren ved trappen åbnes med sygesikringskort)

  • DISKUSSIONSEMNER: 
  • Database vedr. politisk baseret  væbnet vold https://www.acleddata.com/ (AN)
  • Danske somalieres situation (AN + JM)
  • Parallelsamfund
  • Burkaloven (JM)
  • + forslag fra deltagende medlemmer

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SOS mod Racisme København

Tid: Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 19

Vi mødes i Verdenskulturcentret, Nørre allé 7, Kbh. N, Mødelokalet på 2. sal. Døren ved trappen åbnes med sygesikringskort (Holdes 10-20 cm under)

Forslag til dagsorden:

A.Ekstraordinær generalforsamling

1.Valg af mødeleder og referent

3.Drøftelse af fremtid for SOS København?

4.Lokalafdelingen SOS København

   a.Afleveringsforretning vedr. afgående kasserer

   b.Valg af nyt bestyrelsesmedlem

   c.Konstituering af bestyrelsen med formand og kasserer

   d.Valg af nyt medlem af landsrådet

-

B.Almindeligt medlemsmøde

1.Godkendelse af referat af møde den 3. januar 2018 

2.Aktivitet 21. marts, medMENNESKElighed

3.Jubilæum SOS Racisme 30 år, 1988-18. marts-2018, spisning i byen

4.Andre aktiviteter i København

5.Eventuelt

-

Denne indkaldelse udsendes tirsdag 6. februar dvs. med 14 dages varsel.

Steen Eriksen, tlf. 60246191


 

Godt nytår til alle i SOS mod Racisme København

Der indkaldes herved til åbent møde i SOS København 3. januar 2018, kl. 19.

Vi mødes i Verdenskulturcentret, Nørre allé 7, Kbh. N, Mødelokalet på 2. sal til højre. Brug sundhedskort til at åbne trappedøren. 

Forlag til dagsorden:

A.Københavns Afdeling

1.Valg af mødeleder og referent

2.Godkendelse af denne dagsorden og referat af møde den 7. november 2017 (vedhæftet)

3.Konstituering af bestyrelsen med formand og kasserer (nyt landsrådsmedlem?)

4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016

5.Ændring af mødeplan (31. januar, 7. marts, tid og sted for julemiddag)

6.Orientering fra VKC

7.Aktiviteter i København

-

B.Landsrådet

1.Forslag til valg af ny kasserer

2.Kontingentopkrævning via Nets Web betalingsservice

3.Udgivelsesdato for tidsskrift nr. 118

4.Aktivitet 21. marts, Julie og medMENNESKElighed?

5.Jubilæum SOS Racisme 30 år, 1988-7. juni-2018

6.Jødejubilæer: 1.-2. oktober 75 år siden deportation af jøder; 9. november 80 år for Krystalnat

7.Andre aktiviteter (fx DRC-netværk 8. januar, Konference om asylbørn, Christiansborg 25. januar)

8.Eventuelt

Venlig hilsen

Steen Eriksen, tlf. 60246191


 

 Der indkaldes til åbent møde i SOS Racisme København.

Tirsdag den 7. november 2018, kl. 19.00
i Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, Kbh. N, Mødelokalet på 2. sal t.h. Sundhedskort bruges til at åbne døren. Ellers ring tlf. 42331969.
-
Forslag til dagsorden:
A.Københavns-afdelingen
1.Valg af mødeleder og referent
2.Godkendelse af referat af generalforsamling og denne dagsorden
3.Konstituering af bestyrelsen med formand og kasserer
4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
5.Mødeplan for Kbh. februar – juni 2018
6.Aktiviteter i København
-
B.Landsrådet
1.Kontingentopkrævning via Nets/PBS
2.Valg af ny mail-kontakt efter Steen
3.VKC husmøde 15/11, kl. 16
4.Forberedelse af Landsmøde
5.Ny aftale om kontorplads i VKC 2018
6.Aktiviteter i landsorganisationen
-
Evt. tilføjelser til dagsorden kan ske under A.2

  

ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT ! 

Krystalnatten var indledning til nazisternes folkedrab på 6 mio jøder i Europa!

Kom til fakkelmanifestation og møde 
Torsdag d. 9. november kl. 16.30 ved Sankt Hans Torv, Kbh. N. 

Fakkelmanifestation Kl. 16.30 – 17.30 på Sankt Hans Torv

Musik og taler ved arrangørerne: 
Asylret, Demos og Revolutionære Antifascister
Plancheudstilling om Krystalnatten 

Krystalnatsmøde Kl. 17.45 – 20.30. Blegdamsvej 1 B, 1. sal, Lille sal. 

Fra kl. 17.45 er der varm suppe med brød (gratis)

Programmet starter kl. 18.00:

HAD OG HETZ MOD MINORITETER
I 1938 OG I DAG 

Hans Goldstein: Øjenvidneberetning fra Krystalnatten i Wien - og tanker om i dag
Advokat Niels-Erik Hansen: Had og hetz mod etniske minoriteter i nutiden

ASYLANSØGERES OG FLYGTNINGES MENNESKERETTIGHEDER I dANMARK  

Asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder i Danmark
En flygtning: Min situation som flygtning i det danske asylsystem
Vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder: Flygtninges og andre udlændinges og minoriteters menneskerettigheder i Danmark. 3 års ventetid på familiesammenføring

HVORDAN GENSKABER VI RESPEKTEN FOR ALLES MENNESKERETTIGHEDER I DANMARK?

Ida-Lerato Sekamane, Derya Yildiz og Adeel, Sammen mod Racisme, Mellemfolkeligt Samvirke: Hverdagsracisme - sig fra!
Anne Nielsen, SOS mod Racisme: Eksempler på indhold i en handleplan mod racisme

Debat: Hvordan kan vi handle på racisme og fordomme og beskytte alles menneskerettigheder?

Gratis adgang - Alle er velkomne!
Arrangører: 
SOS mod Racisme og Mellemfolkeligt Samvirke

Baggrund for Krystalnatmanifestationer og -møder: 

Baggrund:
Den 9. november 1938 gennemførte nazisterne det, som blev indledningen til en systematisk udryddelsespolitik mod europæiske jøder, hvor 6 millioner jæder blev dræbt. 

Krystalnatten var en organiseret landsdækkende kampagne i Tyskland og Østrig, med vold og drab på jøder og nedbrænding og smadring og plyndring af deres butikker, synagoger og ejendom, efterfulgt af massearrestationer og deportationer.

At det kunne lade sig gøre at rykke folkestemningen og skabe tilslutning til denne katastrofe, der var indledningen til store folkedrab, hang blandt andet sammen med den snigende accept af racisme i hverdagen og af, at medborgeres rettigheder blev fjernet en efter en.

Over hele Europa er der torsdag d. 9. november 2017 krystalnatsmanifestationer i mange større byer. Her mindes man ofrene for Krystalnatten og ofrene for nazisternes systematiske folkedrab på jøder, romaer, andre ikke-“ariske” folkeslag og bl.a. homoseksuelle, handicappede og hjemløse. Desuden advarer manifestationerne mod den udvikling, som mange europæiske lande, herunder Danmark, er inde i med voksende racisme og fremmedhad og knægtelse af menneskerettigheder for etniske mindretal.


NB: Arrangementet er rykket ½ time frem til kl. 16!

Onsdag 4. oktober kl. 16 præcis:  Stop slaveri !                                                                            Medlemsarrangement i Arbejdermuseet Rømersgade 22, Kbh. K. - tæt ved Nørreport Station

Vi får en times omvisning i udstillingen Stop slaveri.

Senere er der mulighed for at spise i Folkets Køkken, som holdes i museets Café og Ølhallen 1892 fra kl. 18.00 (for egen regning). Menuen er: Luksus biksemad med masser af dejlige danske grøntsager & bearnaise; den findes også som vegetarret, pris: 65 kr.
I forbindelse med spisningen vil vi tale sammen om kommende aktiviteter i SOS mod Racisme.

SOS mod Racisme betaler vore udgifter til entre og omvisning, Medbring dokumentation, hvis du er medlem af en af følgende foreninger, for så er entreen gratis:

•3 F
•Blik og Rør forbundet
•Dansk Artist Forbund
•Dansk Elforbund
•Dansk Jernbaneforbund
•Dansk Magisterforening
•Dansk Metal
•Dansk Skuespillerforbund
•HK (print selv billet fra forbundets hjemmeside)
•Hærens Konstabel- og Korporalforening
•LFS – Landsforeningen for Socialpædagoger (print selv billet fra forbundets hjemmeside)
•Serviceforbundet
•Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, Frederiksberg(FOA-afdeling)
•Socialpædagogisk Landsforbund. 
Politiken Plus-kort giver 20% rabat på entreen for to personer
Tilmelding til Steen Eriksen: s.eriksen@oncable.dk, snarest muligt.

Arrangør: SOS mod Racisme, København 


 

Der indkaldes til 

Generalforsamling 13. september kl. 19 i 

SOS mod Racisme København

i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N, Lokale 105 på 1. sal. Døren åbnes ved at scanne sygesikringskort.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent og referent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse

4.Revideret regnskab, fremlæggelse og godkendelse

5.Indkomne forslag

6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af 2 suppleanter

8.Valg af 1 revisor

9.Valg af medlem og suppleant til Landsråd SOS mod Racisme

10.Eventuelt

N.b.: Forslag til behandling under punkt 5 sendes til formanden Steen Eriksen på mail s.eriksen@oncable.dk senest mandag den 11. september.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte aktuelle sager.

Sag 1. Kulturnat fredag den 13. oktober i VKC, hvad gør SOS?

Sag 2. Krystalnat 9. november, demonstration på Gammel Torv.

Sag 3. Landsrådet: Skal kontingenter opkræves gennem Nets/Pbs?

Sag 4. Landsrådet: Kan SOS blive anerkendt som velgørende forening (fradrag for bidrag og arv).

Sag 5. Andre aktuelle sager?

 


 

Åbent møde i

SOS mod Racisme København

tirsdag den 8. august, kl. 19

i Verdenskulturcentret, 2. sal v.tv.

Nørre Allé 7, 2200 KBH N

Forslag til dagsorden

1.Om generalforsamlingen den 12. september

-a. Steen stopper i bestyrelse og landsråd

-b. Regnskab til revision

2.Medlemsarrangement på Arbejdermuseet, fx. 6. september

3.Arr. 21. Sept. med CEDAR og ENAR om islamofobi (har spurgt Mujahed, om han vil orientere om arrangementet)

4.EGAM's årsmøde

5.Diskussion om hvad vi forstår ved racisme

6.Folkemødet 2017

7.Kontingenter via PBS/Nets (John)

8.Arrangement på Kulturnatten, 13. oktober, sammen med VKC (Love and human rights)

9. Demo med BFA når Folketinget åbner 3. oktober

10.Eventuelt


 Indkaldelse til møde i SOS mod Racisme København mandag den 26. juni 2017.

Mødet holdes i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N. Vi mødes kl. 19.00 i mødelokalet på 2. sal til højre. Ring evt. på 60246191. Sygesikringskort bruges til at få adgang.

 Forslag til dagsorden:

1.Valg af referent (Steen)

2.Ombygning på 1. sal i VKC, ca. september i år

3.Refugee Rescue og Pluralisterne er nye i VKC

4.Medvirken til kulturnat i VKC fredag 13. oktober (Love and human rights)?

5.Krystalnat-demo torsdag 9. november

6.Hvad kan vi lave i efteråret?

7.Nye lovforslag, evt. vedtagne love

8.Andre aktuelle emner

9.Eventuelt

 STEEN ERIKSEN
Formand


 


Klik her: Hadmaskinen torsdag 4. maj

 

Torsdag 4. MAJ 2017

18:00-19.45 · Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, Kbh.MØDEPLAN 1. halvår 2017

Vi har aftalt følgende møder, som holdes i VKC, Nørre Allé 7, Kbh. N:

 

Onsdag den 19. april kl. 19.00
Starter i Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32: Islams ABC - selve mødet afholdes i Cinemateket, Gothersgade 55 kl. 20.50

Onsdag den 10. maj kl. 19.00

Onsdag den 12. juni kl. 19.00 


 

Indkaldelse til møde i SOS København onsdag den 22. februar 2017.

Vi mødes kl. 18.00 i mødelokalet på 2. sal til højre, i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N. Luk dig ind med dit sygesikringskort eller ring  tlf. 60246191

Ca. kl. 20 går vi til vores ”julefrokost” på restaurant Zafran i Blågårdsgade.

Medlemmer er velkomne til julefrokost betalt af SOS mod Racisme.

 

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.FN-dag imod racisme 21. marts, arrangement på Rådhuset

3.Andre arrangementer, krammer-marked 27. maj, Couleur-café mm.

4.Nye lovforslag, høringssvar

5.Andre aktuelle emner

6.Eventuelt 

_____________________________________ 

 

Indkaldelse til møde i SOS mod Racisme København

onsdag den 11. januar 2017

Mødet holdes i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N

Arrangementet er i to dele:

Vi begynder kl. 18.00 med at høre et foredrag af generalsekretær Andreas Kamm

fra Dansk Flygtningehjælp.

 

Derefter fra ca.

holdes vores åbne bestyrelsesmøde, mødelokale på 2. sal.

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.Skal mødeplanen ændres vedrørende møde og spisning 25. februar?

3.Skal vi deltage i et kræmmermarked?

4.Deltagelse i Etnicitetsforum (Inst. For Menneskerettigheder)

5.Interview med forskergruppe (KU)

6.Freedom Walk, mandag 16. januar, kl. 17-18

7.Nye love, høringssvar, manglende ressourcer til skrivning

8.Circum-Info om omskærelse

9.Aktuelt

10.Eventuelt


 


Indkaldelse til

møde i SOS København

onsdag den 30. november, kl. 19.00

Mødet holdes i mødelokale på 2. sal i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N - Luk dig ind med sygesikringskort.

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.Godkendelse af dagsorden (er der andre punkter?)

3.DRC-initiativ til konference

4.Evaluering: Offentligt møde Ordenes magt 2. nov.

5.Krystalnatdemo 9. nov. forskellige steder

6.Nye love, høringssvar

7.Andre aktuelle kontakter (IMR, DFH, Medborgerne)

8. Nørrebro: 24 dage med kultur. I VKC holdes bl.a.: 

  -1. dec. Billeder af uledsagede flygtningebørn, kl. 16.30-18.30

  -19. dec. Livsfortællinger fra Indvandrerkvindecentret kl. 12-16.

9.Eventuelt 

 

STEEN ERIKSEN, formand for Kbh.-afd.


 

Indkaldelse til møde i SOS København

onsdag den 5. oktober kl. 19

i VerdensKulturCentret, 2. sal Nørre Allé 7, Kbh. N

 

Forslag til dagsorden: 

1.Valg af mødeleder og referent 

2.Udsendelse af tidsskrift 115 

3.Offentligt møde Ordenes magt 2. nov., sidste aftaler 

4.Aktuelt om Krystalnatdemo 9. nov. 

5.Folketingets åbning 4., nye love 

6.Andre aktuelle kontakter (IMR, DFH, ECRI) 

7.Eventuelt


 

Der indkaldes til

generalforsamling

i SOS mod Racisme København

 

Tirsdag den 13. september 2016, kl. 19.00

 

i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N, SOS-lokalet på 2. sal til venstre. For at besøge kulturhuse og biblioteker skal man være registreret med sit sundhedskort. Ellers kan du ringe til Steen Eriksen på 60246191 ved ankomst til Nørre Allé 7. Beretning for 2015-16 - Referat af generalforsamlingen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent og referent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse

4.Revideret regnskab, fremlæggelse og godkendelse

5.Indkomne forslag

6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af 2 suppleanter

8.Valg af 1 revisor

9.Valg af medlem og suppleant til Landsråd forSOS mod Racisme

10. Eventuelt

 

N.b.: Forslag til behandling under punkt 5 sendes til formand Steen Eriksen på mail kbh@sosmodracisme.dk senest tirsdag den 6. september.

 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte aktuelle sager.


 

Der indkaldes til

åbent møde i SOS København

tirsdag den 14. juni 2016, kl. 19.00

i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Nørrebro


på 2. sal modsat det gamle SOS-lokale (ring evt. 60246191).

Forslag til dagsorden:

1. Valg af mødeleder og referent

2.Aftale om møde i august og generalforsamling i september

3.Offentlige arrangementer i efteråret

4.UPR, kontakt med politikere (Anne)

5.Stormøde om ny paraplyorganisation imod diskrimination (Jette)

6.Folkemødet, vore arrangementer (se vedhæftet) og sidste aftaler

7.Fundraising: TLAN-ansøgning (udlodningsmidler), evt. ansøgning til fredsfond

8.Aktuel politik i øvrigt

9.Eventuelt

Venlig hilsen

Steen Eriksen, formand, tlf. 60246191.


 

Der indkaldes til åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København onsdag den 11. maj, kl. 19.00.

Vi mødes i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N

Vi skal denne gang være i HUB’ens mødelokale på 2. sal, dvs.  modsat lokale 201. (Ring evt. til Steen på 60246191).

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.Foredrag med Per Katz om Uri Yaari, evaluering

3.Samarbejde i en ny paraplyorganisation imod racisme og diskrimination (Jette)

4.Minileksikon 2016, aktuel status

5.Folkemødet 2016 (citat fra landsrådsmøde:)

De udsendte er Jette, Birgitte, Steen, Hans og Helle (sygeplejerske, Hans’ datter). Vi har tid i IMR telt søndag formiddag for Knud Lindholm Lau, laver 2 mobil-events og 1 indlæg på Speaker's Corner. Marianne er også på Bornholm 17.-19.juni.

6.UPR, kontakt med politikere (Anne)

7.Aktuel politik om asyl, integration mm.

8.Ombygning i VKC. Vores ting i kælderen. Ombygning fortsat på 1. sal.

9.EventueltDer indkaldes til
åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København
onsdag den 6. april, kl. 19.00.

Vi mødes i SOS-lokalet nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.FN-dag imod racisme, 21. marts, evaluering

3.Indledende drøftelse om samarbejde med andre

4.Minileksikon 2016, aktuel status

5.Folkemødet 2016, kontakt med andre foreninger

6.Foredrag ved Per Katz om Uri Yaari, 18. april, resterende opgaver

7.Aktuel politik om asyl, integration mm.

8.Blasfemi-pragraffen (Jette)

9. Resultatet af jobtestning (Jette)

9. Deltagelse i eksterne møder

10.Eventuelt

Steen Eriksen, tlf. 60246191
formand

Mandag 18 APRIL kl. 19 VerdensKulturCentret · Copenhagen
Den jødisk-danske journalist Uri Yaaris dramatiske liv fortalt af forfatter Per B. Katz
Uri Yaaris livshistorie og skæbne indeholdt mange unikke aspekter, men ikke mindst var det bemærkelsesværdigt, hvordan han evnede at forvalte sin historie og bruge den i tolerancens og humanismens navn.

Der indkaldes til

åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København

onsdag den 2. marts, kl. 19.00.

Vi mødes i SOS-lokalet nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.Møde med DRC

3.Social-shake-up. Sociale medier og digital mobilisering for medlemsorganisationer

4.Ulovlig metode til rekruttering hos firmaet Locator.dk

5.Minileksikon 2016, plan, roller, tidsfrister

(Fra Landsrådsmøde 14. november 2015: Tovholdere: JJ+BO ; Jura: NEH ; Layout: JJ ; Tabeller og tal: AN ; (korrektur, litteraturliste: SE)

6.FN-dag imod racisme, 21. marts, møde med fagforeninger og evt. andet

7.Folkemødet 2016, kontakt med andre foreninger

8.Foredrag ved Per Katz om journalisten Uri Yaari, ca. april

9.Aktuel politik om asyl, integration mm.

(Der kommer 350 flygtninge til København, hvor kommunen er i gang med at planlægge indkvartering, sagsbehanling mv.)

10.Eventuelt

Venlig hilsen
Steen Eriksen
formand


 

Der indkaldes til

åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København

onsdag den 10. febuar, kl. 18.00.

Vi mødes i SOS-lokalet nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N. til et kort møde, hvorefter vi vil spise sammen på restaurant Zafran i Blågårdsgade.

VerdensKulturCentret er en del af Københavns kulturtilbud. Hvis du ikke har adgangskode til bibliotek/kulturhus, så ring til Steen på tlf. 60246191, når du kommer til Nørre Allé 7.

Forslag til dagsorden:

1.Valg af mødeleder og referent

2.Ansøgning til tipsmidler, TFAK-pulje

3.Foredrag ved Per Katz om journalisten Uri Yaari

4.Live testing på arbejdsmarkedet (Jette)

5.FN-dag imod racisme, 21. marts, evt. med Morten Kjærum, Raoul Wallenberg Instituttet (NEH, JM, JJ)

6.Folkemødet 2016

7.Aktuel politik om asyl, integration, familiesammenføring mm.

8.SOS-lokaler i VKC, hvis der er noget nyt (SE)

9.Eventuelt

Venlig hilsen

Steen Eriksen
formand

Der indkaldes til åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København onsdag den 6. januar, kl. 19.00.
Vi mødes i SOS-lokalet nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N.
Der er vedhæftet referat af møde 1. december 2015.
-
VerdensKulturCentret er en del af Københavns kulturtilbud. Hvis du ikke har adgangskode til bibliotek/kulturhus, så ring til Steen på tlf. 60246191, når du kommer til Nørre Allé 7.
-
Forslag til dagsorden:
1.Valg af mødeleder og referent
2.Møder i SOS København indtil juni 2016
3.Evaluering i hovedtræk af året 2015 i SOS mod Racisme
4.Overrækkelse af Venkabspris 18.1. (Jette)
5.Live testing af diskrimination  (Jette)
6.FN-dag imod racisme, 21. marts, evt. med Morten Kjærum, Raoul Wallenberg Instituttet (NEH, Jette)
7.Deltagelse i pre-sesson for Universal Periodic Review vedr. menneskerettigheder i FN-regi (Anne)
8.Aktuel politik om asyl, integration, familiesammenføring mm.
9.Lokaler i VKC, hvis der er noget nyt (Steen)
10.Eventuelt

Der indkaldes til åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København 1. december, kl. 19.00
Vi mødes i SOS-lokalet nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N
-
VerdensKulturCentret er en del af Københavns kulturtilbud. Hvis du ikke har adgangskode til bibliotek/kulturhus, så ring til Steen på tlf. 60246191, når du kommer til Nørre Allé 7.
-
Forslag til dagsorden:
-
1.Valg af mødeleder og referent
2.Møder i SOS København
3.Aktuelle arrangementer, fx. Modstand mod flygtningestramninger 4. dec.
4.Filmkavalkade 2016, fx. Menschen (sammen med Venskabsprisen, januar)
5.Uri Yaari, foredrag ved Per Katz (efter 18. januar)
6.FN.s dag imod racisme, 21. marts, evt. med Morten Kjærum, Raoul Wallenberg Instituttet
7.Anne til møder i IMR, Ligebehandlingsudvalg og Politiet kontaktudvalg med etniske minoriteter
6.Aktuel politik om asyl, integration, Paris mm.
7. Testning
8.Eventuelt
-
Venlig hilsen
Steen Eriksen
formand
Åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme København 27. oktober, kl. 19.00

 

Vi mødes i SOS-lokalet nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 KBH N Husk den særlige adgangsprocedure med åbning af dør ved hjælp af sygesikringskort og bibliotekskode, ring evt. til 60246191 ved ankomst.

 

 

Forslag til dagsorden:

 

 

1.Valg af mødeleder og referent

 

2.Konstituering – valg af formand og kasserer

 

3.Godkendelse af regnskab 2015, overdragelse af kasse

 

4.Sidste nyt om landsmøde 14. november

 

5.Aktuelle arrangementer, fx. Krystalnat, konference 21. nov.

 

6.Aktuel politik om asyl, integration mm.

7.Eventuelt


 

Der indkaldes til generalforsamling i SOS mod Racisme København
 
Tirsdag den 15. september 2015, kl. 19.00
i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N, lokale 201 (SOS-lokalet 2. sal)

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
4.Revideret regnskab, fremlæggelse og godkendelse
5.Indkomne forslag
6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af 2 suppleanter
8.Valg af 1 revisor
9. Eventuelt
 
N.b.: Forslag til behandling under punkt 5 sendes til formanden Steen Eriksen
på mail s.eriksen@oncable.dk senest tirsdag den 8. september.
 
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte aktuelle sager. På dette møde fx Udsendelse af næste blad og Krystalnatarrangement.
 

 

Der indkaldes herved til åbent møde i SOS mod Racisme København, mandag den 10. august, kl. 19.15 i lokale 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N, 2. sal.
Forslag til dagsorden:
1.Kontorlokaler, DRC, SOS, andre (Jette, NEH)
2.Evaluering af Folkemødet i juni (JM,AN,RM,SE)
3.Møde med Jonas Karpantschof, Det jødiske Samfund (Jette)
4.Maison de Potes - Paris (Simone og Rahwa)
5.Malaga - UNITED (Rahwa)
6.Møde med Jonas Christoffersen, IMR (Jette)
7.Den aktuelle debat om omskæring (Jette)
8.Info- og strategimøde 12. august, hos Pædagogstuderende, Rosenvængets Alle 16, 3.
9.Anti-racistisk konference 21. november (Leif) - vores forslag til talere?
10.T-shirts mm - salg (JM SU)
11.Vidensdeling i foreningen (Jette)

Sidste møde inden sommerferien
onsdag den 3. juni, kl. 19

i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N., lok. 201, 2. sal.

Mødet indledes med en samtale med studerende Sofie Holme Dam, Aalborg Universitet, som ønsker at arbejde for os i praktik til efteråret.
-
Derefter dagsorden:
1.Valg af mødeleder
2.Orientering: Københavns Kommune stopper SMAG VERDEN-arrangementerne
Mail fra Eline Feldman 11. maj: "SMAG VERDEN var en begivenhed under Københavns Kommunes inklusionspolitik for 2011-2014.
Den 26. marts 2015 blev en ny integrationspolitik for 2015-2018 vedtaget, og derfor var 2014 det sidste år med SMAG VERDEN.
Den overordnede vision i den nye integrationspolitik for 2015-2018 er et København, hvor flere er i arbejde eller uddannelse, og hvor flere lever et sundt og aktivt liv.
Det er ligeledes en målsætning, at færre oplever at stå uden for
fællesskabet, og at færre føler sig socialt udsat. Som led i dette
iværksættes der blandt andet en
målrettet forebyggelse af radikalisering, diskrimination og social kontrol.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for et godt
samarbejde."
3.Folkemødet 2015
Hvordan går det med trøjer med SOS-budskab? Beach-flag, som ikke tilter?
Orientering om SOS mod Racismes aktiviteter på Folkemødet (se under ARRANGEMENTER).
4.Demonstration før valget arrangeret af Racismefri By
Se: Facebook.com/Racismefri By Valgkamp. Steen går til møde i
Christianshavns Beboerhus 28. maj, kl. 19. Plakater og flyers, finansiering.
5.Deltagelse i eksterne møder og demonstrationer (Se KALENDER)
6.Aftale om åbent møde i august og generalforsamling i september.
7.Eventuelt
Venlig hilsen
Steen Eriksen
Formand for SOS mod Racisme, København  


 

Åbent bestyrelsesmøde 5.maj, kl. 19.00

 

i SOS-lokalet (rum 201), VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N
Forslag til dagsorden
1.Valg af mødeleder og referent
2.Godkendelse af dagorden (er der ideer til nye punkter?)

3.Vi har selv haft flere aktiviteter i marts og april og deltaget i aktiviteter ude i byen. Evaluering og indtryk
4.Rahwa og Simone deltog i Paris-seminar arrangeret af Maisons de Potes

5.Møder i Institut for Menneskerettigheder 18. og 29. maj om konventionerne om Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

6.Rundbordsdiskussion om Retten til bolig (versus hjemløshed) i Institut for Menneskerettigheder 3. juni
7.Folkemødet på Bornholm, 11. – 14. juni. Delegationen optræder i ensartede trøjer. Orientering om aktiviteter
8.Samarbejde med Racismefri By om demonstration under valgkampen. Løbesedler og ansøgning om midler. Se Facebook.com/Racismefri By valgkamp
9.Andre aktuelle sager

10.Eventuelt

Venlig hilsen

Steen Eriksen
Formand for SOS KBH

 


 

Aprilsnar 1. april på Verdenskulturcentret

1. april dyrker Verdens Sirener humoristiske traditioner, jokes og vittigheder fra for- skellige lande. Vær med til at fejre de bedste løgnagtige historier. Humoristiske folke- viser demonstreres, skæmteviser kreeres og konkurrencer sætter humoren på spidsen.

Nørre Alle 7, 2200 København N

 Indkaldelse til åbent bestyrelsesmøde 3. marts,

kl. 19.00 i SOS-lokalet (rum 201), VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N

Forslag til dagsorden:
1.Valg af mødeleder og referent
2.Godkendelse af dagorden
3.Valg af suppleant for SOS mod Racisme, København
4.VKC Aprilsnar-projekt
5.16. marts: møde i VKC om racisme
6.21. marts: kl. 13 demonstration, kl. 17. holdes debatmøde med SOS, DRC og Demos
7.18. april: diskussionsmøde for medlemmerne, forslag til emner, sted og gennemførelse
8.23. eller 24.april: 100-år for det armenske folkemord. Hvor langt er vi nået?
9.Diskussion om aktuelt samarbejde med EGAM
10.Deltagelse i Paris-seminar arrangeret af Maisons de Potes
11.Andre aktuelle sager
12.Eventuelt
Venlig hilsen
Steen Eriksen
Formand for SOS KBH

Åbent bestyrelsesmøde i SOS København
tirsdag 3. februar 2015

 

Kære SOS-medlemmer i København
Der indkaldes herved til åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 18.00 - ca. 19.30 i SOS-lokalet, nr. 201, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N
Efter mødet indbydes deltagerne til spisning på den persiske restaurant Zafran.
-
Til det korte møde gennemgås følgende dagsorden:
1.Valg af mødeleder og referent
2.Markering af 100-årsdagen for det armenske folkedrab, fredag den 24. april
3.Forslag til anskaffelser under TFAK-ansøgning. Se Jettes inspirationsmail
neden for.
(Jette og John har brug for nogle konkrete forslag, som kan skrives på den nye ansøgning)
4.Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni
5.Debatdag vedrørende SOS politik, evt. emner og dato
6.Aprilsnar-projekt i VerdensKulturCenter (Steen+Rahwa).
7.FN-dag mod racisme, 21. marts - evt. arrangement med Racismefri By
8.Eventuelt

Vi håber, at mødet kan afvikles på ca. 1,5 time.
STEEN ERIkSEN
Formand for SOS mod Racisme, København


 

Åbent bestyrelsesmøde i SOS København
onsdag 14. januar 2015
Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7, lokale 201, Kbh. N (Ring 6024 6191, hvis døren er låst)

Forslag til dagsorden:
Københavnsafdelingen:
1.Evt. ændring af bestyrelsens konstituering
2.Mødeplan: aftale om møder februar – juni og julefrokost
3.Inspirationskatalog fra Københavns Interkulturelle Board
4.VerdensKulturCentrets aprilsnar-projekt (projektmøde i mødelokalet på 2. sal tirsdag den 27. januar)-
Landsorganisationen:
5.Udmeldelse af medlemmer pga. restance
6.Debatdag – dato og emner
7.100-året for det armenske folkedrab 24. april
8.Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni
9.Andre sager, andre arrangementer?
10.Tilskud fra udlodningsmidlerne, puljen TFAK
11. Evt.Der indkaldes til åbent bestyrelsesmøde i SOS København
onsdag den 10. december 2014, kl. 19.00

 

Vi mødes i SOS – lokalet nr. 201 i VerdensKulturCentret - (Ring 60633399, hvis du ikke kan komme ind)KØBENHAVN:

SOS mod Racisme og Racismefri By indkalder til demonstration plakatI hverdagen bliver etniske og religiøse minoriteter udsat for diskrimination. Lægen Aya Baram må ligesom andre muslimske kvinder leve med racistiske tilråb, verbale og fysiske overfald, fordi hun bærer det muslimske hovedtørklæde. Da hun sagde fra i et debatindlæg, var svaret fra Pia Kjærsgaard, at chikanen var ”forståelig”, fordi mange bliver provokeret af tørklædet. Til gengæld mener samme fru Kjærsgaard, at jøder skal kunne gå uantastet med kalot.

I løbet af sommeren har vi hørt andre politikere være med til at stramme den racistiske tone. Og regeringen og de borgerlige konkurrerer om, hvis "udlændinge" der er skrappest.

Det er vores alle sammens ansvar at skabe en mangfoldig og tryg by, hvor man har frihed til at gå klædt, som man har lyst og til at være anderledes end flertallet. Så mød op på søndag for at vise din opbakning.


 
GENERALFORSAMLING

 SOS mod Racisme, København
onsdag den 24. september 2014, kl. 19.00

 i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, lokale 201

(SOS-lokalet 2. sal)

Husk den særlige adgangsprocedure med åbning af dør ved hjælp af sygesikringskort og bibliotekskode, ring evt. til 60246191 ved ankomst.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent og referent

2.Godkendelse af dagsorden

3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse

4.Revideret regnskab, fremlæggelse og godkendelse

5.Indkomne forslag

6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af 2 suppleanter

8.Valg af 1 revisor

9. Eventuelt


N.b.: Forslag til behandling under punkt 5 senes til formanden Steen Eriksen på mail s.eriksen@oncable.dk senest mandag den 15. september.


Beretning er vedhæftet HER.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte aktuelle sager.


Venlig hilsen

Bestyrelsen


 

Næste åbne bestyrelsesmøde bliver torsdag 14. august kl. 20 i lokale 106 (Ring 60633399, hvis du bliver forsinket, så vi kan åbne døren)

Kl. 19-20 holder vi møde for alle medlemmer af SOS mod Racisme (også i lok. 106), hvor vi diskuterer, om vi som forening skal have en officiel holdning i Israel-Palæstina-spørgsmålet. Medlemmer kan også tilkendegive deres holdning pr. mail eller brev senest 11. august (Se adresse i bunden af siden).

Forslag til dagsorden til det åbne bestyrelsesmøde er:

1.Smag Verden, Københavns Kommunes arrangement 23. august.
2.EGAM Europe: Project proposal - Youth Branch (Jette)

3.ECRI interim follow-up on Denmark (Anne/Jette)
3.Vores digt- og essaykonkurrence (Anne)

4.Andre aktuelle sager
5.Eventuelt

 


 

Åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme, København

tirsdag 10. juni

Inden vi indleder mødet, mindes vi Inga Axelsen, der døde fra os 5. juni. Mindeord ved landsformand Jette Møller og næstformand Anne Nielsen.

 Mødet afholdes som sædvanlig i lokale 201, Nørre Allé 7, København N

Dagsorden:
1.Sidste nyt om Folkemødet.
2.Mellemfolkeligt Samvirke workshop, tilbud er rundsendt.
3.Vagtplan for SOS ved Smag Verden, den 23. august, kl. 11-21. 
4.Eventuelt - andre aktuelle ting fra by og land.

Hvis du har en kode til Københavns Biblioteker, kan du åbne glasdøren på trappen med den, alternativt kan du ringe til Steen: 60246191

P.s.: Næste møde: onsdag den 13. august.

Næste åbne bestyrelsesmøde i København:

7. maj kl. 19 på Nørre Allé 7, 2. sal, lokale 201 (indgang fra hovedtrappen).

Hvis du har en kode til Københavns Biblioteker, kan du åbne glasdøren på trappen med den, alternativt kan du ringe til Steen: 60246191Racismeparagraffen 75 år
Racistisk retorik blandt politikere

Fredag den 21. marts, kl. 19.00-22.00. Fri entré
Støberiet, Caféen på 2. sal, Blågårds Plads 5, København N.

Mødet indledes af Roger Matthisen, formanden for African Empowerment Center

Paneldebat med oplæg fra:

Trine Bramsen, MF Socialdemokraterne, og Trine Pertou Mach, MF SF

- efterfulgt af spørgsmål fra salen og debat.

Herefter er der musikalsk underholdning ved Zaki https://www.facebook.com/zakimusic

Det er præcis 75 år siden, at Danmark i 1939 som det første land i verden besluttede at forbyde hetz mod mindretal med vedtagelsen af Straffelovens § 266 a, b og c. Det var primært for at beskytte de danske jøder, men siden er beskyttelsen blevet udvidet, og det er vigtigt at fejre dette jubilæum i en tid, hvor tonen er blevet hårdere og mere uforsonlig.

Derfor vil vi gerne bruge markeringen af FN-dagen mod racisme til at stille spørgsmål ved politikernes rolle, herunder at de gik foran, da et samlet enigt dansk Folketing vedtog racismeparagraffen i 1939. Der er snart EU Parlaments valg, og retorikken blandt politikerne over hele Europa er på vej i den forkerte retning. En fransk minister er blevet kaldt "en abe" og Italiens integrationsminister er blevet sammenlignet med en orangutang.

Arrangører: SOS mod Racisme, DRC (Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination), ENAR Danmark,

 


 

Kære alle i SOS København

 

Som tidligere aftalt holder vi

åbent bestyrelsesmøde onsdag den 12. marts, kl. 19.00

i SOS-lokalet (lokale 201), VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N

 

 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN

 

 

1.Valg af mødeleder og referent

 

 

2.Aftale om møder i april, maj, juni, august og generalforsamling i september.

 

 

3.Samling af board-arbejde i København, nyt navn: Interkulturelt board

 

 

4.ENAR General Assembly, Bruxelles 1.-2. juni (European Network Against Racism).

 

 

5.Racismefri By holder demonstration i Enghaveparken, Vesterbro 22. marts, kl. 13

 

 

6.SOS-aktiviteter i foråret
---FN-dag mod racisme 21. marts (Steen)
Videre arbejde med debataften med musik.
---Roma-dag 8. april (Jette)
---Handlede kvinder 30. april (Jette)
7.Eventuelt

 

 

Håber at se jer. Giv evt. afbud til mig, på mail eller på tlf. 60246191.

 

 

Venlig hilsen

 

Steen Eriksen

 

Formand

 Næste arrangement:

Fredag 21. marts 2014
Racismeparagraffen 75 år

VerdenskulturCentret

 


 
Åbent bestyrelsesmøde i SOS mod Racisme, København

Kære alle i SOS København

Som tidligere aftalt holder vi åbent bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar, kl. 18.00 i SOS-lokalet (lokale 201), VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Kbh. N

FORSLAG TIL DAGSORDEN

1.Valg af mødeleder og referent

2.ENAR General Assembly, Bruxelles 1.-2. juni (European Network Against Racism).

2.Aktiviteter i foråret

---Møde med RUC-studenter om hate speech (Simone+Jette)
---FN-dag mod racisme 21. marts (Steen)
---Roma-dag 8. april (Jette)

 3.Eventuelt

Vi mødes kl. 18.00 til et kort møde, og fortsætter med spisning på restaurant fra kl. ca. 20.00.

Håber at se jer. Giv evt. afbud til mig, evt. på tlf. 60246191.
 
Venlig hilsen
Steen Eriksen
Formand

 


                             

Krystalnatten 9. november 2013:

Vi mødes på Nytorv kl. 17

Krystalnatmøde Kl. 19.30 i Grundtvigshus

 Læs mere her

25/9 2013                                                                                                           

Antiracistisk filmkavalkade og Roma Pride: 7/10, 23/10 og 27/11 kl 19  Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N: 3. sal, lokale 305.
GRATIS ADGANG

SOS mod Racisme og Verdenskulturcentret arrangrer i efteråret en antiracistisk filmkavalkade i Verdenskulturcentret alle dagene kl. 19.00. Der er gratis adgang for alle. Efter filmen er der debat. Første gang, mandag d. 7. oktober er samtidig Roma Pride arrangement i Danmark, hvor nogle romaforeninger deltager. Der bliver oplæg og debat efter filmen: Just the Wind, som vandt Sølvbjørnen i Berlinealen i 2012. Filmen handler om forfølgelse af romaer i Ungarn og portrætterer en romafamilie. Den vises med tilladelse af The  Match Factory.

Onsdag d. 23. oktober viser vi den svenske journalist Lena Sundströms film om fremmedfjendtlghed og racisme i Danmark. Den er venligst stillet til rådighed af Sveriges TV4.

Onsdag d. 27. november viser vi Oscar-vinderen: CRASH. CRASH er optaget i Los Angeles. Den viser hvordan fordomme og misforståeler kan få katastrofale konsekvenser.

Mandag 7. oktober kl. 19.00: Just the Wind

Onsdag 23. oktober kl. 19.00: Verdens lykkeligste folk

  

Onsdag 27. November kl. 19.00: CRASH

Filmen Crash, 3-dobbelt Oscar-vinder, sætter fokus på forskellige etniske gruppers indbyrdes fordomme og frygt og frustrationer. USA kaldes The Great Melting Pot – den etniske smeltedigel - men filmen afslører de fordomme, der forhindrer folk i at se hinanden som mennesker og ikke bare som stereotyper.
Efter filmen vil der være oplæg og derefter debat om , hvordan vi undgår at dele andre mennesker op i ”dem” og ”os”.

 

 

15. august 2013                                                                          sat i af Anne Nielsen

SOS mod Racisme København - Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 4. september 2013, 19.00 i SOS lokalet, 205, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2. sal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
4.Revideret regnskab, fremlæggelse og godkendelse
5.Indkomne forslag
6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af 2 suppleanter
8.Valg af 1 revisor
9.Eventuelt
N.b. Forslag til behandling under punkt 5 sendes til formanden Steen Eriksen på mail s.eriksen@oncable.dk senest mandag den 26. august.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte aktuelle sager.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Torsdag d. 21. marts 2013 (FNs dag mod racisme) kl 19 - 21.30 i København:

Asylpolitik - mere human lovgivning?  Hent program her

Debatmøde i Verdenskulturcentret, Salen over gården, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
Arrangør: SOS mod Racisme og Et nstændigt Danmark i samarbejde med Verdenskulturcentret
Alle er velkomne, gratis adgang, ingen tilmelding!

Program:
19.00 – 19.10: Anne Nielsen, SOS mod Racisme og Et Anstændigt Danmark: Velkomst
19.10  - 19.20: Repræsentant fra Justitsministeriet:  De vigtigste punkter i lovforslag L130
19.20 – 19.40: Helg Nørrung, Foreningen af Udlændingeretsadvokater: Dansk asyllovgivning og -praksis
19.40 – 19.50: To asylansøgere: Hvad er de største problemer? Hjælper det nye lovforslag? 
19:50 – 20:10: Fem--minutters oplæg fra foreninger:
•  Michala Bendixen, Refugees Welcome: Hvordan defineres "samarbejde" i forhold til afviste asylansøgere?
•  Helge Nørrung, Foreningen af Udlændingeretsadvokater: Hvad kan vi gøre for de asylansøgere, der har siddet i lejrene i årevis?
•  Johanna Haas, Asylret: Ny udlændingelov og -praksis
•  Trampolinhuset: Voxpop fra Trampolinhusets brugere!
20:00 – 20:20: Pause
20:45 – 21:30: Debat i salen: Hvad kan vi gøre for at politikerne løser asylproblemerne på en menneskelig og retlig forsvarlig måde, og så de internationale konventioner bliver overholdt?

Udover offentligheden er følgende inviteret til at deltage, fx med bidrag fra salen:
Advokatrådet, Amnesty International, Amnesti Nu, Asylansøgere, Asylret, Bedsteforældre for Asyl, Børnerådet, Dansk Flygtningehjælp og DFUNK, Dansk Røde Kors, Dignity, Dokumentations- og Rådgivningscentret om racediskrimination (DRC), Domstolsstyrelsen, Et Anstændigt Danmark, Flygtningenævnet, FN-Forbundet, Folketingets udlændingeudvalg og partiernes udlændingeordførere, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Helsinki-komiteen, Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet, Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed, Mellemfolkeligt Samvirke, MISU, Newtimes, Red Barnet, Refugees Welcome, Retspolitisk Forening, Rådet for Etniske Minoriteter, Socialforskningsinstituttet, SOS mod Racisme, Trampolinhuset, Udenrigsministeriet, Udlændingestyrelsen, VisAVis

  

Tirsdag d. 22. januar kl. 16 - 18.30:
Københavns kommune i samarbejde med Ngo- Fællesinitiativet indbyder til: Lancering og statusseminar om diskrimination i København.

Sted: Verdens Kulturcenteret lokale 305 Nørre Allé 7, 2200 København N
Seminaret har fokus på at løfte diskriminationsdagsordenen i samarbejde med Ngo’erne, interessenter og andre partnere. På seminaret lanceres og diskuteres resultaterne fra den seneste diskriminationsundersøgelse 2012.

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination har på bestilling fra Københavns Kommune udarbejdet diskriminationsundersøgelse 2012. Undersøgelsen kan downloades på www.blanddigibyen efter lanceringen. På statusseminaret uddeles en publikation med sammendrag af undersøgelsen.

Program for dagen

16:00     Velkomst og introduktion

·         Velkomst v. Anne Mee Allerslev, Borgmesteren for Integration og Beskæftigelse.

·         Hovedpunkter fra diskriminationsundersøgelsen v. Niels-Erik Hansen, Centerleder for Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC).

16:45    Diskussion i gruppe
·         Diskussion i grupper om 5 udvalgte temaer fra undersøgelsen ”Tiltag til at bekæmpe diskrimination”, faciliteres af dialogkonsulenterne.
Temaer i grupper:
1.       Udfordringer i forhold til adgang til arbejdsmarkedet.
2.       Problemer med at fastholde jobbet.
3.       Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
4.       Hadforbrydelser
5.       Marginalisering af medborger på grund af den teknologiske udvikling  ·          Opsamling v. Lise V. Bayer, kontorchef - Center for Inklusion og Beskæftigelse

18:00    Sandwich & Underholdning
Praktisk information:
Tid: tirsdag d. 22.01.2013 kl. 16:00-18:30.
Sted: Verdens Kulturcenteret lokale 305 Nørre Allé 7, 2200 København N
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Tilmelding sker efter først til mølleprincippet. Dog frist fredag d.18.01.2013
Tilmeld dig på e-mail adresse: a35i@bif.kk.dk
Kontakt: Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rawnak Natour Svendsen på a35i@bif.kk.dk eller tlf. nr. 2635 1748

9. November 2012: Aldrig mere en Krystalnat
Fakkeldemonstrationer i København , Hvidovre, Svendborg og Skive!

København:
Fakkelmanifestation på Nytorv
Fredag 9. november kl. 17.00
Talere:

Hans Goldstein (New Outlook), oplevede Krystalnatten i Wien 1938
Knud Lindholm Lau, udgiver af "Victor Klemperer, LTI - Det tredje riges sprog, 2010"
Kenneth Engberg, LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner)
Musik: Verdensstjerne
Mødeleder: Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke
Arrangør: Krystalnatinitiativet, herunder SOS mod Racisme, København.
Se også: www.krystalnatten.dk

Hvidovre:
Faklerne tændes d. 9. november kl. 19. ved Medborgerhuset
I Hvidovre er der tradition for at mindes den 9. november, hvor nazisterne gik til angreb på jødernes forretninger og synagoger og indledte forfølgelserne og udryddelserne af jøderne. Det sker fordi vi ikke vil acceptere en udvikling med racisme og krænkelse af menneskerettighederne, men kæmper for værdighed og tolerance for alle mennesker.

I år markeres Aldrig mere en Krystalnat ved at tænde fakler fredag den 9. november kl. 19.00 ved Medborgerhuset.
- Bagefter fortsætter vi på Risbjerggård med et spændende oplæg fra Aya Mortaq, der sætter lys på forholdet mellem grønlænderne i Danmark og danskerne og på mekanismerne hvor fordomme stigmatiserer mennesker, kulturer og racer, siger Pernille Falcon.
Anya Mortag phd studerende fra Aalborg Universitet, er bl.a. kendt fra DR2 hvor hun den 12. september i programmet Danskernes Akademi fortalte om sin forskning i "De nære fremmede - om grønlændere i Danmark".
Aya Mortag kan bl.a. fortælle om, hvordan den samfundsmæssige udvikling i opfattelsen af den grønlandske person er skiftet fra det romantiske billede af den ægte vilde til et billede af den fordrukne og fortabte. Danskere opfatter ofte grønlændere som nogle socialt udsatte stakler. Det rammer bredt - også de mange velfungerende grønlændere rammes af disse generaliserende og nedvurderende fordomme.
Det er Enhedslisten, Liste T, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre der står bag arrangementet, hvor alle er velkomne.

 

Bestyrelse, valgt på generalforsamlingen 29. september 2010:
Formand: Steen Eriksen
Kasserer: Ruth Christiansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Danial Peyman
Inga Axelsen
Suppleant: Daniel Baxter
Revisor: Anne Nielsen 

Generalforsamling i SOS mod Racisme i København 29.9.2010
(tilrettet to små steder af Anne)

1         Steen valgt som dirigent

2         Johanna valgt som referent

3         Dagsordenen godkendt

4         To bestyrelsesmøder i perioden. Marts: anti-diskriminationsnetværk skulle have været den 14.9. men blev aflyst. John er hotline-person for SOS. SOS mod Racisme  har deltaget i Københavns internationale dag den 28.8. Meget velbesøgt. Dagen er muligvis en af grundene til at Københavns kommune har udarbejdet en revideret integrationspolitik.  SOS mod Racisme  deltager i Krystalnat-arrangementet 9.11. som sædvanligt. SOS mod Racisme har været en af medarrangør af Bedsteforældre for Asyls store demonstration i juni. 

Beretningen er godkendt.

1         Regnskabet er godkendt.

2         Ingen indkomne forslag

3         Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: Steen, Inga, Ruth, Danial.

4         Suppleant: Daniel Baxter.

1         Anne valgt som revisor.

2         Eventuelt: Ruth orienterer om krystalnatten. Tema: roma. Folk der spørges: Bent Melchior, Hans Goldstein. Vil spørge om Mosaisk Trossamfund vil være med igen i arrangørgruppen.

Nytorv.  SOS mod Racisme støtter med 500 kr. som vi plejer.

Bladet: Ruth, Inga og Johanna mødes kl. 16.00 mandag d. 4.10. kl. 16.00 her for at sende ud.

Jubilæumsprogram for den 6.11. 25 års jubilæum. Birgitte Olesen startede SOS mod Racisme i 1988.

Generalforsamling i lokalafdelingen SOS mod Racisme, København:
Onsdag d. 29. september, 2010, kl. 19.30
Generalforsamlingen holdes i SOS mod Racismes lokale på 2. sal i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning og godkendelse
5. Regnskab 2009 og godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag til dagsordenens punkt 6 mailes til: 
sos@sosmodracisme.dk

senest den 20. september.

 

Steen Eriksen

 

14. september 2010                                     sat i af Anne Nielsen

 

Anti-diskriminationsnetværk og diskriminations-hotline i København

 

Borgerrådgiver Johan Busse har åbnet en diskrimationshotline på telefon 80 30 20 20 i fKøbenhavn. Her kan man ringe og få råd og vejledning, hvis man har oplevet diskrimination - uanset om diskriminationen skyldes køn, alder, etnicitet, religion, national eller social oprindelse, handicap, politisk overbevisning eller seksuel orientering.

 

Desuden bliver henvendelser registreret anonymt i en database, for at kommunen kan få et overblik over, hvor det brænder på, og over hvordan diskriminationen foregår. I forbindelse med hotlinen er der etableret et fællesinitiativ mod diskrimination blandt en række organisationer i København, hvortil man kan ringe, hvis man har oplevet diskrimination, og som Borgerrådgivningens hotline kan henvise til. Det omfatter følgende organisationer: 
Alder                         Ældremobiliseringen
Seksuel orientering       Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT)
Religion                      Islamisk Kristent Studiecenter (IKS),                                  
                                Mosaisk Trossamfund, 
                                Muslimernes fællesråd (MFR)
Etnisk oprindelse          Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination         (DRC)
                                SOS mod Racisme 
                                ENAR Danmark,
Handicap                    Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) Køn                           Kvinderådet
Som det ses drejer det sig altså om en bred indsats mod diskrimination. 

 

Bland dig i byens integrationspolitik

 
København vil være Europas bedst integrerende storby, og nu beder kommunen københavnerne om hjælp.
 En ny integrationspolitik for København peger pilen mod københavnerne: Hvad kan du gøre for, at integrationen i hovedstaden lykkes?
I dag åbner derfor et nyt site, der inviterer københavnerne indenfor. På www.blanddigibyen.dk kan alle københavnere kommentere politikkens mål og fortælle, hvad de selv vil gøre for integrationen. Her kan man også se, hvor i byen man kan møde op for at diskutere integrationsindsatser med andre københavnere.
Politikerne fortæller her om politikken:
Klaus Bondam, beskæftigelses- og integrationsborgmester, Radikale Venstre:
”Radikale Venstre ønsker en integrationspolitik med et positivt afsæt. Det har været afgørende for os, at København lægger en anden linje end regeringen har gjort. Vi mener ikke, at mistænkeliggørelse af hele befolkningsgrupper er den rette vej til integration. Det skal kort sagt være nemmere at være københavner end dansker.”

Ikram Sarwar, næstformand i beskæftigelses- og integrationsudvalget, Socialdemokraterne:
”Vi ønsker, at den socialdemokratiske vision, hvor de tre socialdemokratiske kerneværdier lighed, frihed og solidaritet er det bærende fundament for et samfund for alle. Fattigdom og diskrimination, uanset hvilken karakter det har, har aldrig sikret inklusion eller vist styrken og bæredygtigheden i mangfoldighed.”
Neil Stenbæk Bloem, SF:
”Vi ønsker, at der skabes en ny tone i integrationsdebatten, samtidig med, at vi ser i øjnene, at der er ting, der ikke fungerer i København. Vi politikere skal gå forrest. Det er vores ansvar, at vi i København tager fat på problemerne, at vi gør det på en måde, der både nedbryder fjendebilleder og er respektfuld over for alle grupper.”
Signe Færch, Enhedslisten:
”Integration handler ikke om, at man skal blive dansk på en eller anden bestemt defineret måde. Tværtimod viser københavnerne, hvordan mangfoldighed er med til at skabe en fantastisk by. Integration handler om at skabe lige muligheder for alle mennesker i Danmark uanset baggrund.”
Mogens Lønborg, Konservative:
”Vi ser frem til høringsprocessen, men som udkastet er nu, har vi en række forbehold. Vi mener blandt andet, det er vigtigt at pointere det personlige ansvar, således at den person, der skal integreres, i udgangspunktet selv bærer ansvaret herfor, og at såvel det civile samfund som det offentlige skal bidrage til denne proces ved at fjerne barrierer og skabe muligheder.”
Flemming Steen Munch, Venstre:
”Venstre er også forbeholdne. Vi mener, bl.a., at kommunen skal stille større krav til dem, der ønsker at blive integreret. Det skal gøres tydeligere, at dem som hele projektet er rettet mod, må tage initiativ og være positive medspillere.”
Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti: (stemte imod politikken)
"Det må være et krav, at udlændinge, som bor i København, tilpasser sig det danske samfund og fralægger sig krav om særbehandling. Selv om Dansk Folkeparti ikke er med i integrationsaftalen, vil vi fortsat arbejde for en real integration af udlændinge som bor i byen.”

Tjek www.blanddigibyen.dk!
Fakta: Integrationspolitikkens indsatser og mål
INDSATSOMRÅDER
Indsats 1. Alle unge skal have en god start på livet
Indsats 2. Mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet
Indsats 3. En særlig hånd til udsatte grupper og områder
Indsats 4. Den inddragende by
MÅL
1. De faglige resultater skal forbedres for de 25 procent svageste tosprogede elever.
2. Overledigheden blandt etniske minoriteter skal nedbringes.
3. Kommunens medarbejder- og ledersammensætning skal afspejle arbejdsstyrken i forhold til etnicitet og uddannelsesmønster.
4. Etniske minoriteters brug af kommunale tilbud skal stige.
5. Trygheden skal stige i udsatte områder, som i tryghedsindekset 2010 er markeret med behov for en markant tryghedsskabende indsats.
6. Andelen af etniske minoriteter, der føler sig inkluderet, skal stige.
7. Andelen af etniske minoriteter, der oplever diskrimination, skal falde.
Download hele integrationspolitikken (pdf) eller på www.blanddigibyen.dk.
Download handleplaner for integrationspolitikken (pdf)

Høringsperioden løber frem til 11. oktober, og herefter skal integrationspolitikken med københavnernes input godkendes i Borgerrepræsentationen. Kontakt: pressekonsulent Lene Holst Holmgård, tlf. 20 27 80 02, bc9g@bif.kk.dk 
 
 
Krystalnatdemonstrationer  9. november 2009 -  og Brorsonnatten 13. august 2009!
D. 9. november knuste nazister i Tyskland glasruder og plyndrede og brændte jødiske butikker, og slog, dræbte og forfulgte jøderne. Det var en ny fase i jødeudryddelsen i Tyskland, og markerede en ny fase af jødeforfølgelsen i Tyskland. Herefter kunne ingen længere tro på Tysklands uskyld.
D. 13. august 2009 ryddede Københavns Politi efter ordre fra den danske regering Brorsonskirken, tævede demonstranter, der forsøgte at standse bussen med tilfangetagne asylansøgere, og fængslede asylansøgerne.
D. 2. september blev 22 asylansøgere tvangsdeporteret til Irak, hvor de er i fare for deres liv og nu må leve under jorden. På trods af FNs henstillinger og på trods af, at der er tale om brud på menneskerettighederne. Samtidig hermed har Dansk Folkeparti øget sin tale om etnisk udrensning. Herefter kan ingen længere tro på Danmarks uskyld.
I anti-racistiske og menneskerettighedskredse har vi de sidste 15 år mindedes Krystalnatten med demonstrationer i de fleste hovedstæder og mange andre storbyer i Europa.
Ligesom de øvrige år, er SOS mod Racisme medarrangør i København, hvor demonstrationen begynder på Nytorv kl. 17, hvorefter det går til Rådhuspladsen. Program:
Velkomst v. Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke
Hans Goldstein (New Outlook), oplevede Krystalnatten i Wien i 1938
Fakhra Mohammad, forkvinde for Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination
Jakob Tamsmark, talsmand for Kirkeasyl
Anders Chr. Jensen, advokat, formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater
Musik: Per Warming på Nytorv, William Kreutzmann på Rådhuspladsen.
Der plejer også at være Krystalnatdemonstrationer i Århus, Odense og en række andre byer, se nærmere på: www.krystalnat.dk 
Aldrig mere en Krystalnat! 
Asyl til forfulgte - nej til tvangsudvisninger
Solidaritet - nej til racisme, fremmedhad og antisemitisme
Ytringsfrihed - nej til hetz mod bestemte samfundsgrupper

Link på Facebook - send videre!

http://www.facebook.com/pages/Krystalnatten/200881981040?ref=ts

se også: www.krystalnat.dk

Generalforsamling i lokalafdelingen SOS mod Racisme, København
Fredag d. 4. december kl. 18.00

hos SOS mod Racisme, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2. sal 2200 N

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning og godkendelse
5. Regnskab 2008 og godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen mailes til sos@sosmodracisme.dk senest den 27. november.

2/4  2009                                                                                                                         sat i af Anne Nielsen 

Referat fra møde i København om ungdomskriminalitet d. 17. marts 2009

På et debatmøde om Ungdomskriminalitet deltog Integrationsborgmester Jakob Hougaard, den tidligere leder af Blæksprutten i Avedøre Cand. Pæd. Ahmet Demir, samt lederen af Københavns Politis Kriminalpræventive Afdeling, Lars Nicolai Jensen. Da mødet blev aftalt var ideen ikke, at det skulle handle om bandekriminalitet, men pga. begivenhederne i ugerne før mødet med flere skuddramaer imellem rivaliserende bander, kom emnet alligevel til at indgå. Fokus var dog i høj grad på at forebygge kriminalitet og at gribe ind i en tidlig fase.  Jakob Hougaard talte i høj grad om bandekriminaliteten, men også om, at det var vigtigt at bekæmpe racefordomme og racisme og diskrimination på alle måder. Han fortalte også, at Københavns Kommune både styrkede den forebyggende indsats i SSP, med gadeplansmedarbejdere og med socialrådgivere på skolerne og med et nært samarbejde med politiet. Der er regelnæssige møder mellem de respektive instanser, ligesom der i den seneste tid har været holdt mange borgermøder. Det var vigtigt, at alle borgere kunne føle sig trygge når de gik på gaden. Samtidig styrkede kommunen den antiracistiske kamp med en ny kampagne: Antisemitisme og islamofobi: ikke i vores by. Kampagnen går i gang på FNs antiracistiske dag d. 21. marts. Den er også et led i en større kampagne: Vi kbh'r, som går ud på lige værd uanset race, oprindelse, nationalitet og religion.  Lars Nicolai Jensen fortalte om politiets arbejde og om samarbejde mellem de forskellige sektorer, og roste bl.a. SSP-samarbejdet, Natteravne og Fædregrupper, som havde været på mærkerne aktuelt. Han mente også, at kommunen burde gøre noget for at støtte den frivillige sektor. En af de metoder man brugte i Københavns Politi var at få de unge placeret i arbejde, og det lykkedes ofte godt, og betød ofte et brud med den kriminelle løbebane.  Lars var bekymret for nogle meget hårde unge under 15 år. Socialforvaltningen var kontaktet om dem. Han mente, at den lille, men meget grove gruppe mellem 15 og 17 år, der på alle måder var udenfor pædagogisk rækkevidde og skabte frygt og rædsel omkring sig med trusler, vold og et utal af røverier, skulle fjernes fra gaden med alle lovlige midler. – Det vil sige til lukkede institutioner eller midlertidigt i fængsel. Derefter skulle der sættes massivt ind med kriminalpræventive tiltag overfor alle andre unge i området. Ahmet Demir fortalte om, hvordan han kunne komme ind og tale med både den unge, der lavede ballade, og med forældrene, og at det her var vigtigt at vise dem respekt. Omvendt blev Ahmet respekteret som en slags onkel for den unge - en onkel der ikke selv var involveret i konflikten, men som kunne hjælpe med at forklare den unge om konsekvenser af handlingerne, og med at opstille alternativer for den unge mht. at komme ud af kriminalitet og ind på den rette vej igen. Kort sagt, som tog både den unge og familien alvorligt, men som også afviste den vej, den unge var slået ind på.  Ahmet var også lidt inde på mediernes rolle: nogle gange kunne det lyde som om alle fra etniske minoriteter var kriminelle - de havde ikke en chance! Man talte meget om det, når kriminaliteten blev begået af etniske minoriteter, og sagde, at så var det deres kultur, men ikke når kriminaliteten blev begået af etniske danskere. Han undrede sig nogle gange over, at man ikke reagerede, når unge droppede ud af skolen, og man umidllebart burde mene, at der var brug for hjælp til at holde dne unge fast - fx med en arbejdspraktik. Og forklarede at en del af de unge var fra familier, hvor faderen var dybt traumatiseret efter krig, forfølgelse eller tortur, og familien stod magtesløs over for den unge og samfundet. Efter at de alle havde holdt et oplæg på 15-20 minutter, var der debat om emnet, med mange engagerede og vidende deltagere. Der blev advaret mod en meget rå tone i sproget hos nogle af de unge kriminelle. Der blev opfordret til at gå med hos Natteravnene, og til at kommunen støttede de frivillige bedre. Der blev talt om forsøget med et Hot-Spot i Valby - hvor man på flere områder gør noget intensivt ved utilpassede unge og kriminelle og ved nærmiljøet og dets institutioner i Akacieparken og ved Sjælør. En anden foreslog at unge kriminelle blev undersøgt for ADHD (DAMP), idet behandling heraf, hvis der var ADHD, i mange tilfælde kunne være med til at redde de unge ud af kriminalitet og stof- og alkoholmisbrug og gøre det lettere for dem at komme ind i et normalt liv med normale sociale relationer. En af tilhørerne havde været fængselspræst i mange år og deltog i dialogmøder mellem kristne og muslimer. Hun fremhævede, at af de indsatte havde næsten alle en karriere med stoffer, følte sig udsat for racisme, men også selv havde en ganske rå tone - og at de mange kom fra familier fra områder med årelang krig.  Der var kritiske røster mod at sætte unge i fængsel. En foreslog at man gik mere op i at behandle de kriminelle, også de indsatte og fremhævede gode erfaringer med forskellige modeller. Det blev også påpeget at en personlig rådgiver kunne være en god ting, samt at arbejdsplacering - om det så kun er for nogle timer i form af fritidsjobs, var vigtig. Det blev i den anledning beklaget, at Københavns Kommune ikke havde støttet Tamu-Junior, som Tamu-centret nu havde været nødt til at nedlægge pga. manglende økonomiske muligheder. Tamu-Juniors målgruppe var særligt unge kriminelle, som skulle ind i et almindeligt liv med arbejde og uddannelse, Jakob Hougaard lovede at tage det og de øvrige forslag med i sine overvejelser om, hvad der mere kan gøres for at styrke kriminalitetsforebyggelsen og bekæmpelsen af bandekriminalitet i København. 
Anne Nielsen
 

Mandag 18 APRIL kl. 19 VerdensKulturCentret · Copenhagen
Den jødisk-danske journalist Uri Yaaris dramatiske liv fortalt af forfatter Per B. Katz
Uri Yaaris livshistorie og skæbne indeholdt mange unikke aspekter, men ikke mindst var det bemærkelsesværdigt, hvordan han evnede at forvalte sin historie og bruge den i tolerancens og humanismens navn.


 

ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT ! 

Kom til fakkelmanifestation og møde 
Torsdag d. 9. november kl. 16.30 ved Sankt Hans Torv, Kbh. N. 

Fakkelmanifestation Kl. 16.30 – 17.30 på Sankt Hans Torv

Musik og taler ved arrangørerne: 
Asylret, Demos og Revolutionære Antifascister
Plancheudstilling om Krystalnatten 

Krystalnatsmøde Kl. 17.45 – 20.30. Blegdamsvej 1 B, 1. sal, Lille sal. 
Indgang bag Sankt Johannes Kirken: gå ind ad lågen og ud ad en låge over for en lav, aflang bygning, gå op til 1. sal ved opgangen ved den udvendige elevator og hen til lille sal. 
Fra kl. 17.45 er der varm suppe med brød (gratis)

Programmet starter kl. 18.00:

HAD OG HETZ MOD BEFOLKNINGSGRUPPER
I 1938 OG I DAG 

Hans Goldstein: Øjenvidneberetning fra Krystalnatten i Wien - og tanker om i dag
Advokat Niels-Erik Hansen: Had og hetz mod etniske minoriteter i nutiden

ASYLANSØGERES OG FLYGTNINGES MENNESKERETTIGHEDER I dANMARK  

Asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder i Danmark
En flygtning: Min situation som flygtning i det danske asylsystem
Vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder: Flygtninges og andre udlændinges og minoriteters menneskerettigheder i Danmark. 3 års ventetid på familiesammenføring

HVORDAN GENSKABER VI RESPEKTEN FOR ALLES MENNESKERETTIGHEDER I DANMARK?

Ida-Lerato Sekamane, Derya Yildiz og Adeel, Sammen mod Racisme, Mellemfolkeligt Samvirke: Hverdagsracisme - sig fra!
Anne Nielsen, SOS mod Racisme: Eksempler på indhold i en handleplan mod racisme

Debat: Hvordan kan vi handle på racisme og fordomme og beskytte alles menneskerettigheder?

Gratis adgang - Alle er velkomne!
Arrangører: 
SOS mod Racisme og Mellemfolkeligt Samvirke

SOS_logo_uden_tekst_80.jpg


Tidsskriftet SOS Racisme

 

Minileksikon 2018

 

Webside til gymnasierne: 

 


Vil du være medlem af SOS Racisme?  

Der er et introduktionskontingent på 75 kr. det første (kalender)år, men du må selvfølgelig meget gerne betale fuld pris.
Det årlige kontingent er herefter 100 kr. for unge under 26 år
og 185 kr for personer under uddannelse, ledige, pensionister, kontanthjælps- og efterløns-modtagere. Personer i (fuld) beskæftigelse betaler 295 kr. årligt. 

For 3.000 kr. kan man købe sig et livstidsabonnement.

Du kan melde dig ind ved at udfylde Indmeldelsesformularen og betale introduktionskontingentet på 75 kr via netbank: Erstat evt. @ i email med AT

Som girokort: Vælg 01 i type-feltet, skriv 1972200 som kontonummer. Skriv navn, mailadresse og tlf. samt NY.

Som bankoverførsel: reg.nr 1551 kontonummer 1972200. Skriv NY + navn, mailadresse og tlf. 

eller 

Via Mobile Pay 4233 1968 - Skriv NY + mailadresse

Hjemmeside: www.sosracisme.dk
Til undervisning i gymnasierne:
sosmenneskerettigheder.dk

www.sosmenneskerettigheder.dk

 

 

 
 
 
Kontakt:
Hvis du vil i kontakt med SOS Racisme, kan du klikke her:"Kontakt os"  - 

Pressekontakt: Tlf. 60 63 33 99 landsformand Jette Møller 

Email:
sos@sosracisme.dk

Postadresse:
Nørre Allé 7, 2.t.v.
2200 København N
 
Du kan også prøve at kontakte os på:

Tlf. 60 63 33 99: landsformand Jette Møller 
jette@sosracisme.dk 

Tlf. 42 33 19 68: Steen Eriksen
formand for Københavnsafdelingen
kbh@sosracisme.dk

Tlf. 42 33 19 69 Laila Belhaj


Mobile Pay
 4233 1968

kasserer Steen Eriksen: 
tlf. 42 33 19 68
kasserer@sosracisme.dk

« forrige| top| næste »
 

SOS Racisme
Union (VerdensKulturCentret), 
Nørre Allé 7, 2. t.v.
2200 København N
Email: sos@sosracisme.dk

Pressekontakt: Tlf. 60 63 33 99 landsformand Jette Møller 


Tlf. 4233 1969

Tlf. 4233 1968: kasserer og formand for kbh-afdelingen Steen Eriksen - kbh@sosracisme.dk 

 

Mobile Pay: 4233 1968

Reg. 1551 kontonr. 197 2200

CVR: 29070601

Du kan læse her, hvordan SOS Racisme behandler dine personoplysninger: Persondatapolitik


Tilmeld dig Betalingsservice

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login