Om SOS Racisme

 Landsrådet 2018

Landsrådet: Bagest: Leif Christensen, Birgitte Olesen, Jette Møller, John Ukpo, Steen Eriksen,  Forrest: Anne Nielsen, Rahwa Mokenen

SOS Racisme er en international tværpolitisk bevægelse med søsterorganisationer i mange europæiske lande.

SOS Racisme, Danmark,  der blev grundlagt i 1988 , arbejder for at fremme dialog og forståelse mellem mennesker. Vi arbejder på at afsløre og bekæmpe diskrimination. Vi kæmper mod  fremmedhad og racisme, og vi kæmper for lige ret og lige værd og for venskab mellem folk. Se Historie og SOS Racismes 30 års jubilæum.

Vi er en landsdækkende organisation med lokalafdelingerne SOS Racisme, København og SOS Racisme, Randers. Vi deltager i landsdækkende arrangementer på Folkemødet på Bornholm og er desuden medarrangører ved arrangementer i bl.a. Århus og Svendborg.

Det er vigtigt at gøre en indsats lokalt, så lokalafdelingerne har frie hænder. I SOS Racisme har vi travlt - og vi har brug for flere aktive. Vi ønsker nemlig at sprede vores budskab til så mange som muligt. Har du ikke tid til at være aktivt medlem, er du velkommen til at melde dig ind som passivt medlem og være med til at bekæmpe racismen i dagligdagen.

Du kan se, hvad vi i det væsentligste har beskæftiget os med i de seneste år i

Beretning for 2017-2018
Beretning for 2016-2017
 
Beretning for 2015-2016 
Beretning for 2014-2015
Beretning for 2013-2014

Du kan også se referat for landsmøder her: 2017, 2018, Ekstraordinært landsmøde 21/4 2019 

Økonomi:

Her er vores årsregnskab for 20132014, 2015, 20162017 og 2018

Landsrådet:

Landsformand Jette Møller
Næstformand Anne Nielsen
Landskasserer Steen Eriksen
Repræsentant for Randersafdelingen Birgitte Nielsen
Repræsentant for Københavnsafdelingen Rahwa Mokenen
John Ukpo, Leif Christensen

Suppleanter: Marianne Olsen, Julie Jeeg

Kritisk revisor: Niels Groth

Hjemmesider:

Foruden denne hjemmeside har vi også sosmenneskerettigheder.dk, der er målrettet mod undervisning i gymnasierne og HF. Admin. er Henriette Mentzel, Anne Nielsen

 

Tidsskriftet SOS Racisme:

Redaktør Marianne Olsen
E-mail: tidsskriftet@sosracisme.dk