SOS mod Racisme

Nyhedsarkiv (før 2014)

31/12 2013

Sat i af Anne Nielsen

Vi vil gerne ønske alle et godt nytår med dette uddrag af H. M. Dronningens nytårstale 2013:

Uddrag af Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2013

Danmark er et land med mange forskellige mennesker. Vi er unge eller gamle eller et sted midt i mellem.  Nogle bor på landet, andre i byerne. Nogle har boet her altid, andre er kommet til. Men vi er en del af det samme samfund, og derfor deler vi vilkår i stort og småt, på godt og ondt. Vi må skelne mellem store og små bekymringer. Nok er Danmark et lille land, men vi skal passe på, at vi ikke bliver et småligt land. 

Og hvis vi husker på det, vil vi også forstå, at vi skal løse vore problemer ved at bøje os mod hinanden. Hvis det kun er den ene gren, der skal bøje sig, så risikerer den at knække. 

Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi den diskussion, vi kan blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i en debat – men også at vise storsind. 

* * *

Vores moderne liv giver os mange fordele, som vi ikke ville være foruden. Vi har en frihed og en velstand, som de forrige generationer aldrig har kendt magen til. Men udviklingen har også sin pris. 

Det er, som om nærværet går tabt i vores fortravlede tid.  Alle de hjælpemidler, som skal gøre tilværelsen lettere, gør den også mere kompliceret og stiller stadig større krav til os, om hvad vi skal opnå og overkomme. Vi bekymrer os om fremtidens klimaforandringer. Det skal vi også gøre. Men nogle gange glemmer vi at nyde den smukke dag, solen og blæsten og de skiftende årstider. Vi bekymrer os om problemer på den anden side af jorden, og det er selvfølgelig vigtigt. Men har vi også overskud til at hjælpe den familie, der bor lige ved siden af, selvom vi ved, de har brug for det? 

* * *
Vi går op i dagens problemer, både for os selv og for hele verden, men lad os alligevel for en stund vende blikket bagud. Lad os se på en tid, der virkelig var kritisk for vort land og vort samfund.

For 70 år siden måtte de danske jøder flygte netop under det jødiske nytår i oktober måned. Midt i nytårsfesten og de dage, som i øvrigt var ganske almindelige hverdage, måtte de bryde op og flygte over hals og hoved. Familier, børn og gamle befandt sig med ét midt i en voldsom krise. I små fiskerbåde måtte de flygte over Øresund skjult i fugtige og snævre lastrum og med dødsangsten som medrejsende. Det er oplevelser, som aldrig er blevet glemt og som gør et stærkt indtryk, også på alle os, der kun har fået dem fortalt. Men det er også en begivenhed, som vi kan huske på med stolthed og hvis minde er værd at holde i hævd. For da viste det danske samfund sin styrke, da mænd og kvinder fra alle samfundslag – forskellige som de var – spontant gav sig til at finde udveje, organisere flugtruter, sørge for mad og husly – uden tanke på egen sikkerhed. 

Danskerne er også i dag forskellige. Vi har ikke alle rod i den samme religion eller kultur, men lige så lidt som for 70 år siden må forskelligheden stå i vejen for, at vi hjælper vore naboer og landsmænd – menneske til menneske.

* * *

Også rigsfællesskabet består af forskellige folk med forskellig kultur og hver sit sprog. Det skal vi anerkende og respektere. 

Men vi er også knyttet sammen gennem en lang historie og vi skal værne om alt det, vi har til fælles og som samler os. 

 29/12 2013                                               sat ind af Anne Nielsen

Indfødsretsprøve bliver til statsborgerskabsprøve

Indfødsretsprøven erstattes af ny statsborgerskabs-prøve i 2014
Regeringen indgik den 23. maj 2013 en ny aftale om indfødsret med Enhedslisten. Aftalen indebærer blandt andet, at indfødsretsprøven erstattes af en statsborgerskabsprøve.
Det forventes, at statsborgerskabsprøven vil blive afholdt første gang juni 2014. Dato for statsborgerskabsprøvens afholdelse i juni 2014, dato for tilmelding til prøven med videre vil blive udmeldt op til prøvens afholdelse. Der vil blive udarbejdet særskilt forberedelsesmateriale til statsborgerskabsprøven.

Indfødsretsprøven den 4. december 2013:

Indfødsretsprøven  - retteark

Kilde: Undervisningsministeriet, Indfødsretsprøven 


 

Film om fordomme: CRASH: 3-dobbelt Oscar-vinder!   Gratis adgang!

27. november kl. 19 i Lokale 305, VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 N

Filmen Crash, sætter fokus på forskellige etniske gruppers indbyrdes fordomme og frygt og frustrationer. USA kaldes The Great Melting Pot – den etniske smeltedigel - men filmen afslører de fordomme, der forhindrer folk i at se hinanden som mennesker og ikke bare som stereotyper.
Efter filmen vil der være oplæg og derefter debat om , hvordan vi undgår at dele andre mennesker op i ”dem” og ”os”.
CRASH – fordomme, der støder sammen.
CRASH foregår i Los Angeles, hvor etniske og sociale skel deler de forskellige bydele. Den handler om menneskers frygt for det fremmede, og igennem to døgn støder forskellige mennesker af forskellige etniske baggrunde på hinanden i forskellige sammenhænge, og deres fordomme og frustrationer og frygt forvansker deres opfattelse af mennesker, de møder på deres vej.  Crash vandt bl.a. en Oscar for bedste film.

 EUs asylpolitik og flygtninge fra Syrien. Møde 26/11 kl 16-17.45 

Sted: Europa-Huset, Gothersgade 115, Kbh. K.
Europahuset og DFUNK afholder et debatmøde med et politikerpanel om situationen i Syrien og EUs asylpolitik.
Tilmelding til arrangementet skal sendes til nana.sb@drc.dk. Send dit fulde navn og din adresse samt evt. hvilken organisation du repræsenterer, senest den 21. november. Se mere i programmet her.

19/11 2013

”Tyrkiseret”. Hvorfor jeg aldrig blev til en rigtig tysker. Af Özlem Gezer

Læs artiklen om at være tyrker i Tyskland, oversat af Karen Høi. Se under artikler.

1/11 2013     

Advokat Helge Nørrungs tale ved demonstrationen i dag:

Stop tvangsudvisningerne af svært psykisk syge flygtninge

Det er dejligt at se, at så mange mennesker er mødt op i dag. Jeg tror mange af os er påvirket helt ind i sjælen, når vi hører de gruopvækkende beretninger om, hvordan vi i dagens Danmark sygeliggør medmennesker, herunder sagesløse børn, ved at holde dem hen i usikkerhed i årevis. Også som advokater har mange af os disse menneske inde på livet. Og jeg må sige, at jeg skammer mig over at være borger i et land, som kalder sig kristent, men som behandler folk værre end vi læser om i Bibelens lignelse om den barmhjertige samaritaner. Det var historien om en mand, der var efterladt i grøften efter et røverisk overfald, hvorefter både præster og levitter gik forbi uden at ænse og uden at hjælpe. Men til forskel fra blot at gå lige forbi, så er vi i Danmark så flinke, at vi undersøger ofrene og deres baggrund, hvorefter vi sparker dem tilbage i vejgrøften og udtaler at de ikke har brug for hjælp.

Jeg har blandt mine klienter flere torturofre, som har været undersøgt af lægelige eksperter fra Amnestys Lægegruppe med ekspertise fra det internationalt kendte Rehabiliteringscenter for torturofre, som har bekræftet at de har været udsat for tortur. Men som alligevel får afslag på asyl og anden form for opholdstilladelse. Og som gennem mange år får forstærket den psykiske tortur ved påført ventetid i usikkerhed årevis. Og hvis børn også lider enormt under det. Et enkelt eksempel:  Howaida og Fadel fra Irak med to børn på fem og otte år, begge født i DK. Hvis Danmark havde fulgt FN's opfordring ligesom alle de lande vi sammenligner os med, så havde den familie fået asyl for flere år siden. De kommer nemlig fra de egne af Irak, hvorfra FN i årevis anbefalede at give asyl eller en anden form for beskyttelse til dem alle. Tilmed tilhører denne familie et etnisk mindretal, som var og er særlig udsat. Men Danmark sagde nej. Og fordi den Irakiske ambassade har den humane indstilling, at de ikke vil medvirke til tvangsmæssig tilbagesendelse af familien, er den her endnu, men lever i usikkerhed med truslen og presset om udsendelse hængende over hovedet. Andre lande, vi sammenligner os med, fx Sverige, fulgte FN's opfordring og gav asyl til sådanne irakere i tusindvis.

Et andet eksempel er iranere, som har ventet i årevis. Også blandt iranere har jeg flere torturofre, som også her har fortsat at vise deres foragt for det iranske præstestyre ved at bruge den ytringsfrihed, de har her i landet. Men også de har fået afslag på stribe. Og også mange af dem har ventet i årevis - for deres vedkommende skyldes det, at Iran ikke ville modtage dissidenter, der ikke indrejste frivilligt. Men de seneste måneder er vi gået i gang med at sende dem tilbage til deres bødler ved at fremstille dem på grænsen. Man skulle tro, at Danmark var håndlangere for det umenneskelige iranske præstestyre.

Kære venner, vi kan ikke blive ved med at behandle folk så tvært imod den humanisme, der ellers for år tilbage kendetegnede Danmark, dengang vi i verden var et forbillede og kæmpede for størst mulig overholdelse af menneskerettigheder. Jeg har boet i USA et år i 1960'erne, hvor jeg var vidne til raceuroligheder, men hvor jeg var stolt af, at Danmark gik forrest i kampen for menneskerettigheder. Men siden 1980'erne er politikerne kappedes om at udvande vores overholdelse af disse rettigheder og finde den lavest mulige tærskel. Hvorfor skal det være nødvendigt, at vi i dag gang på gang skal bruge ressourcer på at indbringe Danmark for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN’s komiteer for menneskerettigheder?  

Så tak til alle jer, der støtter op om en mere human asylpolitik og at stoppe udvisningerne. Jeg ved I kommer fra alle partier. På tværs af samfundet. Jeg ser også nogle behandlere. Og jeg ser nogle fra Røde Kors. Folk, der ligesom os advokater har disse flygtninge inde på livet hver dag. Det minder mig om det, som Svend Auken sagde i sin sidste offentlige tale henne på Rådhuspladsen for fire år siden efter rydningen af Brorsons kirke. Aukens tale handlede også om flygtninge ligesom i dag. Flygtninge, der havde fået afslag i den meget strenge bedømmelse, der bruges i Danmark. Og som havde søgt tilflugt i en kirke som sidste udvej. Svend Auken appellerede for en undtagelse for disse mennesker. Han sagde bl.a. "Det drejer sig ikke om partipolitik, men om mennesker".

Men i dag, fire år senere, år 2013 er der stadig nogle af de samme mennesker, som frygter at blive sendt retur. Den dag efter Rydningen af Brorsons kirke var de Radikale varme støtter for disse afviste flygtninge. Hvor er de Radikale i dag? Og hvor er socialdemokraterne? Hvornår tør de igen vise deres sande humanitære holdning? Om de så skulle miste en taburet eller to. Er det ikke bedre end at miste sig selv? Vi var mange, der håbede på, at den afstumpede medmenneskelige holdning, der prægede VKO-regeringen ville få en afgørende drejning under den nye regering. Men skuden er ikke vendt. Den er bremset en lille smule op med nogle ganske få forbedringer. Men der er ikke gjort noget afgørende for at afhjælpe de mange menneskelige tragedier, vi har hørt om i dag. Medmennesker der lever i uvished og psykisk tortur længere end de to verdenskrige tilsammen.

Derfor beundrer jeg de mange græsrodsbevægelser, der er skudt op blandt mennesker, der har mødt de afviste flygtninge og deres familier, og som ved at deres frygt er reel. Og som i dag siger STOP udvisningerne af de syge. Tak til jer alle. Lad os være enige om, at vi ikke giver op. TAK!
Helge Nørrung

                                                                                            

 

26/10 2013                                                                                                                         sat i af Anne Nielsen

Landsmøde 26. oktober 2013

På landsmødet i SOS mod Racisme i København N. i dag blev Venskabsprisen uddelt til advokat og centerleder Niels-Erik Hansen, DRC, se pressemeddelelse.

Følgende blev genvalgt til Landsrådet:
Formand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
Kasserer: John Udo Ukpo
Landskontaktperson: Birgitte Olesen
Revisor: Leif Christensen
 

23/10 2013                                                                                                                           sat i af Anne Nielsen 

Krystalnatten 9/11 2013
Den 9. november i år er det 75 år siden Krystalnatten i Tyskland i 1938, hvor nazisterne smadrede ruderne i jødiske butikker og overfaldt og fængslede jøder.
For at mindes dette og sige fra over for nye forfølgelser af mindretal, er der Krystalnatsdemonstrationer og møder landet over, også i andre byer. Se senere på krystalnat.dk, facebook, sosmodracisme.dk, kultunaut.dk

 

SOS er medarrangør ved følgende:
København: Nytorv kl. 17.00 med taler og musik. Derefter fakkeltog til Grundtvigs Hus, Studiestræde 38, hvor vi fortsætter indendørs med taler og musik fra kl. 19.30.
Talere bl.a.: Hans Goldstein, Holger Kallehauge, Lars Petersen, Ferennz Orosz, Finn Schwartz

Svendborg: NB: andet sted end før oplyst: Krøyers Have ved Skolegade kl. 12.30.
Talere: Simon Bünger og Gonzalo Carrillo.

Fredericia: Den mosaiske begravelsesplads ved hjørnet af Slesvigsgade og Jyllandsgade. kl. 17.00. Fakkeltog gennem Skt. Michaelis Kirkegaard til Bülows Plads. Taler: Bodil Hindsholm Hansen

22/10 2013                                                                                                                           sat i af Anne Nielsen 

Landsmøde i SOS mod Racisme: Lørdag d. 26. oktober kl. 11 i VerdensKulturCentret, lokale 201, 2. sal, 2200 Kbh. N

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning fra Landsrådet og godkendelse
5. Politik og indsatsområder -
    Diskussion efter oplæg v/Jette Møller
6. Regnskab for 2012 og godkendelse
7. Vedtagelse af fordelingsnøgle
8. Indkomne forslag
9. Valg af landsformand
10. Valg af næstformand
11. Valg af kasserer
12. Valg af landskontaktperson
13. Valg af revisor og revisorsuppleant
14. Eventuelt

Onsdag d 23. oktober kl. 19 præcis i
VERDENSKULTURCENTRET, NØRRE ALLÈ 7,  3. SAL, 2200 KBH N
vises: Verdens lykkeligste folk

Filmplakat: Verdens lykkeligste folk5/10  2013                                                                                                                            sat i af Anne Nielsen

Nyhedsbrev nr 109 er nu endt ud til medlemmerne og kan downloades fra vores hjemmesidn under "Bladet SOS mod Racisme" 

1/10 2013                                                                                                                           sat i af Anne Nielsen 

MANDAG d 7. OKTOBER KL. 19 PRÆCIS i VERDENSKULTURCENTRET, NØRRE ALLÈ 7,  3. SAL, 2200 KBH N

Roma Pride i Europa, Nazi-demonstrationer og forfølgelse af romaer i Tjekkiet

Næste søndag er det Roma Pride dag i Europa med arrangementer i 15 lande, efter opfordring fra EGAM, som SOS mod Racisme er medlem af.  
Det er utrolig vigtigt lige nu, idet der i flere lande, og i øjeblikket i høj grad i Tjekkiet, er øget forfølgelse af romaer. Se fx. følgende link fra Miroslav Broz fra Konexe i Tjekkiet om nazidemonsrationer mod romaer dér, som optakt til valget næste forår:  http://www.romea.cz/en/news/czech/analysis-weekend-surge-of-anti-roma-hatred-in-the-czech-republic-part-of-larger-cycle 
Kom og se den ungarske film: Just the Wind på mandag i SOS og Verdenskulturcentrets Roma Pride arrangement på madag kl. 19, Vedenskulturcentret, Nørre Allé 7, 3. sal, 2200 Kbh. N.
Filmen er den første af 3 antiracistiske film i efteråret.

30/9 2013                                                                                                                           sat i af Anne Nielsen 

6-års-fødselsdag for Bedsteforældre for Asyl: Pressemeddelelse

Søndag den 6.oktober 2013 har Bedsteforældre for asyl demonstreret foran Sandholmlejren i seks år om søndagen fra kl.14 til kl.15 mod den danske asylpolitik. De havde håbet, at de kunne gå hjem efter regeringsskiftet i 2011. Det blev desværre ikke tilfældet.Det lykkedes den nye regering at få asyldebatten bort fra medierne. Men tavsheden har desværre ikke hjulpet mange asylansøgeres årelange - udsigtsløse - ophold i danske asylcentre.Dette triste jubilæum markeres søndag den 6.oktober kl.14 foran Sandholmlejren ved optræden af skuespiller og entertainer Anne Marie Helger, hvis komisk-satiriske monologer gennem årene har nået uanede højder som talerør for samfundets værgeløse og marginaliserede og huske os på at de også er mennesker. Multikunstneren Carsten Konow fra ‘Verdenstjernerne’ optræder på henholdsvis sav, harmonika og tuba.Bedsteforældre for asyl opfordrer også til at tage børnebørnene med denne søndag. Ligeledes opfordrer man til at medbringe termokander med kaffe og te - og småkager til.
På Bedsteforældre for asyls vegne: Karin Hartkopp og Leif Bork Hansen, Tlf. 21 38 73 38. 

27/9 2013                                                                                                                                          sat i af Anne Nielsen

DR og tvangsudvisninger  i humanitære sager

Asylret har i juli måned orienteret om tvangsudvisninger til Kosovo af den 15 årige Remzi og hans farfar og af V.en ung mand med paranoid skizofreni, samt om tvangsudvisningen af den svært psykisk syge A. til Afghanistan.
Asylret har kontaktet DR, der på søndag den 29.9. i programmet "21 søndag" går dybere ind i ministeriets praksis i humanitære sager  - og bl.a. bringer et  interview med Remzi fra Kosovo og formodentlig også et indslag med Asylret
.Asylret har bistået DR alt hvad vi kunne. Vi håber, at vores arbejde har båret frugt - og at programmet vil medvirke til, at sætte ministeriet under pres, så der sker en ændring i ministeriets praksis.  Husk at se programmet på søndag.
Asylret, Johanna, said Parvin, Asylret den 27. sep 2013
 

26/9 2013                                                                                                                                          sat i af Anne Nielsen

Høringssvar på lovfoslag om Dublin-lignende regler i Danmark og om stramning af mulighederne for reelt at få behandlet en sag om humanitært ophold

SOS mod Racisme ha afgivet høringssvar om de ovennævnte to lovforslag. Se under Pressemeddelelser/høringssvar.
Vi er principielt imod at Danmark er med i Dublin III samarbejdet, idet Danmark ikke tilbyder en asylproces på niveau med minimumskravene i EU, jf. de øvrige bestemmelser i EU's asylpakke, som vi ikke er medlem af. Asylansøgere der tilbagesendes til Danmark får således  ikke nødvendigvis en proces der retsligt er på højde med den i andre EU-lande, og får ikke samme muligheder for at opnå beskyttelsesasyl. Og de har ikke de samme muligheder og rettigheder i Danmark som i andre lande, hvad angår ret til uddannlse og arbejde efter en vis tid i landet.

Vigtig dom i arbejdet mod tortur

Højesteret har afvist at irakere, der søger erstatning for tortur, skal stille en garantisum på 40.000 kr hver. Det åbner muligheden for at de kan få en retssag i Danmark. De 23 irakere blev taget til fange under Irak-krigen og udleveret til fængsling og tortur i Irak op til 70 dage, og senere løsladt uden sigtelse. Læs Tue Magnussens artikel under Artikler.

25/9 2013                                                                                                           

Antiracistisk filmkavalkade og Roma Pride i København 

SOS mod Racisme og Verdenskulturcentret arrangerer i efteråret en antiracistisk filmkavalkade i Verdenskulturcentret alle dagene kl. 19.00. Der er gratis adgang for alle. Efter filmen er der debat. 

Mandag d. 7. oktober er samtidig Roma Pride arrangement i Danmark, hvor nogle romaforeninger deltager. Der bliver oplæg og debat efter filmen: Just the Wind, som vandt Sølvbjørnen i Berlinealen i 2012. Filmen handler om forfølgelse af romaer i Ungarn og portrætterer en romafamilie. Den vises med tilladelse fra The Match Factory. Læs evt. materiale om filmen her: det var en af tre film der var med i finalen om EU's LUX-pris i 2012:
Materiale

Onsdag d. 23. oktober viser vi den svenske journalist Lena Sundströms film: Verdens lykkeligste folk om fremmedfjendtlghed og racisme i Danmark. Den er venligst stillet til rådighed af Sveriges TV4.

Onsdag d. 27. november viser vi Oscar-vinderen: CRASH. CRASH handler om fordomme og racisme og er optaget i Los Angeles. Den viser også hvordan fordomme og misforståeler kan få katastrofale konsekvenser.

Mandag 7. oktober kl. 19.00: Just the Wind

Onsdag 23. oktober kl. 19.00: Verdens lykkeligste folk

Onsdag 27. November kl. 19.00: CRASH

Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N: 3. sal, lokale 305.
GRATIS ADGANG

11. september 2013                                                                                sat i af Anne Nielsen  

Tvangsudvisninger – en udstilling om konsekvenser af dansk udsendelsespolitik

5. september  -  5. oktober, 2013
 
Fernisering: torsdag den 5. september kl. 19
 
Støberiet
Blågårds Plads 5, 2. sal
København N
 
hererplads.wordpress.com
facebook.com/hererplads
 
Den afghanske kunstner Mohammad Shoja Tajik, der har søgt asyl i Danmark, skulle i denne måned have udstillet sine malerier på Støberiet. Men Tajik blev i sensommeren anholdt af det danske politi og placeret i fængslet Ellebæk ved Sandholmlejren. Herefter blev han mandag den 26. august tvangsudvist til Afghanistan. Derfor udstiller initiativet 'Her Er Plads' nu i stedet. 

Udstillingen koncentrerer sig om den bølge af udvisninger til Afghanistan, der har fundet sted siden foråret 2013. Fotos, film og lyd giver indblik i fragmenter af oplevelser, tanker og følelser, udvisningstruede og udviste oplever ved anholdelser, udvisninger, kampen for ophold og ankomsten til Afghanistan.

Desuden vil en række malerier af Mohammad Shoja Tajik blive udstillet. Tajik har igennem sine år som asylansøgende blandt andet portrætteret danske magthavere, der siden har modtaget hans malerier som gaver.

15. august 2013                                                                                    sat i af Anne Nielsen

SOS mod Racisme København - Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 4. september 2013, 19.00 i SOS lokalet, 205, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2. sal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent og referent
2.Godkendelse af dagsorden
3.Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
4.Revideret regnskab, fremlæggelse og godkendelse
5.Indkomne forslag
6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af 2 suppleanter
8.Valg af 1 revisor
9.Eventuelt
N.b. Forslag til behandling under punkt 5 sendes til formanden Steen Eriksen på mail s.eriksen@oncable.dk senest mandag den 26. august.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at drøfte aktuelle sager.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

29. juni 2013                                                                                        sat i af Anne Nielsen

Skriv under mod Omos udvisning, her,
sæt nedenstående i browseren:
http://www.skrivunder.net/protester_imod_omos_udvisning_af_danmark

Andreas Genefke Larsen:  skriver på Facebook:
Justitsminister Morten Bødskov afviser her til aften, at han vil gøre noget i
sagen om Omo og hendes søn. Ligeledes udtaler han at regeringen allerede har
gjort meget for handlede kvinder, hvorfor der ikke vil ske yderligere tiltag.

Sidste år udtalte Socialdemokraternes Udlændinge- og Integrationsordfører, Jacob
Bjerregaard sig ellers meget positivt om retten til asyl for handlede kvinder,
der vidner mod deres bagmænd. Medlem af Borgerrepræsentationen for
Socialdemokraterne, Lars Aslan Rasmussen har i dag udtalt, at han vil være klar
til at tage det op på Socialdemokraternes næste partikongres. Medlem af
Europaparlamentet for SF, Margrethe Auken råber højt for, at Morten Bødskov
husker, hvad der hidtil har været deres politik. Ligeledes har Enhedslisten og
medlem af folketinget for SF, Pernille Vigsø Bagge udtalt at der må ske noget.

Disse politikere må sammen med et flertal af danskerne kunne overbevise
Justitsministeren om, at han tager grueligt fejl i denne sag - og at der må ske
lovændringer, så handlede kvinder for fremtiden tør stå frem.

Skriv under her - og del underskriftindsamlingen på facebook.

25. juni  2013                                                                                        sat i af Anne Nielsen

Stands tvangsudvisninger til tortur i Iran!

Danmark er begyndt at tvangsudvise iranere uden pas til Iran, hvor de uden tvivl vil blive forfulgt og afhørt, og hvor der i udtalt grad anvendes tortur.  Dansk politi  forhandler med indrejsemyndighedene i Teheran om, hvorvidt Iran vil modtage de udsendte, men den dokumentation, de nu har kunnet få. På den måde er Danmark håndlanger for torturbødlerne!

Se vores kronik i Politiken d. 17. juni:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1998683/stands-tvangsudvisninger-til-tortur-i-iran/ 

3. juni 2013                                                                                          sat i af Anne Nielsen

Jonas Hassen Khemiri:
Vi indvandrere mindes skammen og ydmygelserne i Sverige

Jonas Hassen Khemiri har i New York Times skrevet denne artikel, som siden er oversat til dansk i Politiken. Formentlig kunne den lige så godt have handlet om Danmark. Indlægget handler om etnisk profilering, om at mennesker med en anden hud-, hår- eller øjenfarve end den som en lyshudet, lyshåret, blåøjet svensker har, ofte oplever at blive antastet af politiet, kontrolleret, og mistænkt for noget, de ikke har gjort. Og dette forsvares af den svenske justitsminister, som siger, at de blot overreagerer, og sammenligner dem med tidligere dømte. Artiklen har vakt stor debat i Sverige.
Læs artiklen her  

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1985926/vi-indvandrere-mindes-skammen-og-ydmygelserne-i-sverige/

29. maj 2013                                                                          sat i af Anne NielsenDansk Folkepartis annonce med mistænkeliggørelse af 685 nye danske statsborgere

SOS mod Racisme har udsendt denne pressemeddelelse , og beder regeringen gøre en indsats mod racisme.

Læs regeringens og Enhedslistens nye aftale om dansk indfødsret på:

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2013/Aftaletekst_indfoedsret.pdf

maj 2013:                                                                                                   fra Jette Møller

Amnesty Internationals årsrapport retter kritik mod Danmark på en række punkter:

- Mange klager over politiet, for eksempel forbindelse med massedemonstrationer, må henlægges, fordi det ikke er muligt at identificere de involverede betjente. Amnesty anbefaler, at man af hensyn til borgernes retssikkerhed og politiets anseelse i befolkningen, bør overveje at mærke politiets uniformer med en form for ID, således at betjentene altid kan identificeres efter en politiaktion.

- Trods Europaparlamentets anbefalinger mangler Danmark stadig at foretage en uafhængig undersøgelse af myndighedernes kendskab og medvirken til CIA-fly på dansk grund

Danmarks overlevering af fanger til de afghanske myndigheder i efteråret 2012 trods risiko for tortur og mishandling

- Indespærring af tidligere torturoverlevere, psykisk syge og mindreårige i Ellebæk

På den positive side er Amnesty tilfreds med, at straffeloven på voldtægtsområdet nu ser ud til at blive ændret, så en voldtægt af et forsvarsløst offer nu sidestilles med en hvilken som helst anden voldtægt.

Endelig lan nævnes, at Amnesty International mener, at Danmark bør øge antallet af kvoteflygtninge fra 500 til 1.000 årligt – og at EU-landene bør modtage 20.000 mod nu kun 4-5000. Til sammenligning får 50.000 kvoteflygtninge ophold i USA hvert år.


Læs årsrapporten http://m.amnesty.dk/sites/default/files/mediafiles/44/rapport_-_final.pdf

24. maj 2013                                                                          sat i af Anne Nielsen

Tale 17. maj 2013 på Christinsborg Slotsplads om det tamilske folkedrab i 2009

Formanden for SOS mod Racisme Jette Møller holdt tale på Christiansborg Slotsplads fredag 17. maj 2013 for danske tamiler, der mindedes de 70.000 civile, der blev dræbt af srilankanske regeringsstyrker de sidste måneder før krigens afslutning i maj 2009, og de 146,679, der ifølge FN fortsat er forsvundet. Jette Møller sluttede sin tale med at opfordre den danske regering til handling:
" • Den danske regering må forlange en uvildig international undersøgelse af de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået under afslutningen af krigen.
• Den danske regering må kræve af Sri Lankas regering, at den skal stoppe bosættelse af singalesiske familier på tamilsk jord og at den skal lade internt fordrevne tamilere vende tilbage til deres hjem.
• Den danske regering må forlange af Sri Lankas regering, at FN får adgang til de tamilske områder.
• Den danske regering må kræve af Sri Lankas regering, at den stopper ødelæggelsen af tamilsk kulturarv og tamilske templer, kirker og mindeværdier.
• Regeringen må kræve af Sri Lankas regering, at regeringssoldaterne skal stoppe de fortsatte voldtægter og forfølgelsen af tamilske mænd og kvinder.
• Danmark må forlange, at det fortsatte folkedrab på tamiler i Sri Lanka stoppes NU!" 

14. april 2013                                                                          sat i af Anne Nielsen

Jette Møller blev valgt til ny formand i SOS mod Racisme 

På det ekstraordinære landsmøde d. 13. april blev den hidtidige næstformand, Jette Møller, valgt til ny formand for SOS mod Racisme, hun afløser Anne Nielsen, som blev næstformand. Som kasserer fortsætter John Udo Ukpo, og som landskontaktperson Birgitte Olesen, som samtidig er kontaktperson for lokalafdelingen i Randers. Steen Eriksen er formand for SOS mod Racisme, København, og Marianne Olsen vender tilbage som redaktør af Nyhedsbrev SOS mod Racisme efter sommerferien. I øvrigt ville man fortsat arbejde på et tættere samarbejde med en anden antiracistisk organisation. 

Desuden blev det vedtaget at udsende en pressemeddelelse om skuffelse over regeringens praksis på flygtninge- og indvandrerområdet, se pressemeddelelsen her 

14. april 2013                                                                        sat i af Anne Nielsen 

24. april er 98-årsdagen for starten på det armenske folkedrab 

SOS mod Racisme har tilsluttet sig et initiativ fra Durde, som sammen med EGAM sender en delegation til Tyrkiet for at mindes det armenske folkedrab, som begyndte d. 24. april for 98 år siden. Durde er en tyrkisk antiracistisk forening.
I det osmanniske rige, det senere Tyrkiet, kom en nationalistisk regering fra det ungtyrkiske parti til magten i 1913. I begyndelsen af 1914 udtalte lederne af  ungtyrkerne, at den ikke-tyrkiske befolkning i riget var ”en dødelig sygdom der måtte helbredes ved hjælp af barske metoder.” I løbet af 1915 blev det klart, at udtrykket ”barske metoder” betød drab. Armenerne blev lagt for had og forfulgt. I 1915 blev de 200.000 armenske soldater i den tyrkiske hær frataget deres våben, blev tvunget i arbejdsbataljoner, som havde meget hårdt arbejde, hvor mange sultede ihjel, og de overlevende blev senere dræbt. Natten mellem d. 24. og 25. april blev 250 personer fra den armenske elite taget til fange og ført til det østlige Tyrkiet og dræbt, derfor regnes d. 24. april 1915 for startdagen på det armenske folkemord. Folkedrabet kom til at omfatte mellem 1 og 1½ million armenere i perioden 1915 - 1918.  Mange blev sendt ud på dødsmarcher, andre blev mejet ned af hæren. Det nuværende Tyrkiet har aldrig anerkendt folkedrabet. Staten Armenien blev oprettet i 1922, i første omgang som en delstat under Sovjetunionen. Armenien blev selvstændigt  i 1991.  
Se erklæringen her .

 

16. januar 2013                                                          sat i af Anne Nielsen 

Grundtvigs Højskole afholder høring om Danmarks exit og Afghanistans fremtid 30. januar. Film og middag koster 50 kr.

 

30.JANUAR: DANMARKS EXIT OG AFGHANISTIANS FREMTID

224225-grarup-001Mød forsvarsministeren, udviklingsministeren og førende eksperter til en konference om Afghanistan

Ti år efter invasionen er Afghanistan stadig det land, som er det største mysterium for de fleste mennesker

Grundtvigs Højskole inviterer til film og debat, hvor vi sætter fokus på Danmarks exit og Afghanistans fremtid.

Kl 16.30-18.00: Film: “Mit Afghanistan – Livet i den forbudte zone”

Den dansk / afghanske filminstruktør Nagieb Khaja har lavet en bemærkelsesværdig film udenfor det beskyttet distrikt, hvor de internationale journalister lever afskærmet fra den civile befolkning. Indbyggerne har filmet sig selv og hinanden. Det er der kommet en fantastisk film ud af. Vi får et virkelighedsnært billede af et råt og barsk voldsramte land, men også uventet poetisk og munter.

Kl. 18.00-19.00: Middag

Kl. 19.00-19.30: Foredrag
Forsvarsminister Nick Hækkerup

Kl 19.30-21.00: Debat ved

Nagieb Khaja, Udviklingsminister Christian Friis Bach, Peter Viggo Jakobsen og Søren Schmidt


Oplægsholdere og debattører

Nick Hækkerup. Forsvarsminister MF for Socialdemokratiet

Christian Friis Bach. Udviklingsminister MF for Det Radikale Venstre

Nagieb Khaja. Dansk journalist med speciale i Afghanistan

Søren Schmidt. Lektor på Ålborg universitet

Peter Viggo Jakobsen. Forsvarsakademiet

Tilmelding på : http://grundtvigs.dk/2012/01/30/9-februar-danmarks-exit-og-afghanistians-fremtid/

Kontaktperson

Søren Lerche
Projektleder
soren@grundtvigs.dk

50488192

GRUNDTVIGS HØJSKOLE
FREDERIKSVÆRKSGADE 147, 3400 HILLERØD
Tlf: 4826 8700
INFO@GRUNDTVIGS.DK

 

Se danske underskrivere på nedenstående appel her

januar 2013                                                                    sat i af Anne Nielsen  

Kæmp imod nynazismen i Grækenland!


Underskriftindsamling, der støtter op om nedenstående appel,
samt en fredelig demonstration i Athen på lørdag d. 15. december, hvor SOS mod Racisme også er repræsenteret i forbindelse med vores årsmøde i EGAM. 

Vi vil gerne opfordre alle i Danmark til at underskrive nedenstående erklæring med navn, stilling, adresse og email-adresse, og sende den ind til:
sos@sosmodracisme.dk . Kun navn og stilling vil blive offentiggjort på underskriftlister i forbindelse med appellen.

Det gælder hele Europa: for demokrati, mod racisme, antisemitisme og nynazisme: Lad os forene os!
Appel fra Dario Fo, Bernard-Henri Levy og Benjamin Abtan

Racisme, antisemitisme og nynazisme er på fremmarch både i Grækenland og andre steder i Europa, uden at demokratisk indstillede folk reagerer.

Den racistiske diskurs, der går på både holocaustfornægtelse, på antisemitisme og almindelig racisme og optrapning til flere og flere voldshandlinger truer demokratiets fundamentale værdier, og det netop i det land, hvor de er blevet til..

Vi må ikke betragte det som en ’naturlig’ og underordnet konsekvens af den økonomiske og sociale krise som rammer landet så ubønhørligt. Det er ikke bare fordi Menneskerettighederne er fundamentale, men også fordi slutningen på krisen ikke ligger lige om hjørnet.

Vi står over for en ubærlig situation i Grækenland i dag. Derfor må vi alle sammen, civilsamfundets ledere, intellektuelle, kunstnere, borgere der er engagerede i det sociale og politiske liv stå sammen og sige: ”Nu er det nok.

Det er mere end nok”! Det er nok, det er mere end nok med de racistiske overfald. Mere end nok med sammenstød mellem politi og de nynazistiske bøller fra ’gyldent daggry, mere end nok med racistiske, antisemitiske og benægtelses-slogans. Mere end nok med justitsmyndighedernes passivitet, med overbærenhed, med de facto beskyttelse og støtte til banditterne fra ’gyldent daggry’

De næres kun af de demokratisk sindedes ligegyldighed og vege adfærd. Og vi må være klare i mælet: Dette at bekæmpe racisme og antisemitisme og nynazisme i Grækenland er IKKE at bekæmpe Grækenland, det er at bekæmpe hadets ideologi som udfolder sig i hele vores verdensdel. Det er at slutte sig til hele Europas store kamp for demokratiet. Det er at støtte alle dem der andre steder i Europa tager del i denne kamp og som har brug for at demokrater tager affære i Grækenland. Det er at indgive alle, især de yngste, et håb og et perspektiv om en anden fremtid end den der handler om at betale en uoverstigelig gæld tilbage. Det er at genoplive den europæiske drøm om en virkelig demokratisk del af verden, demokratisk, fordi den er befriet for racisme og antisemitisme.

Europa skal engagere sig i denne store og smukke kamp, for de politikker vi pålægger Grækenland, især med hensyn til immigration og nøjsomhed skaber grobund for nynazisme.

Derfor opfordrer vi alle folk af god vilje, alle som vil retfærdighed, frihed og lige muligheder, til at slutte sig til os og udtrykke deres tilslutning til demokrati og afvisning af racisme, antisemitisme og nynazisme.

Der er en stilfærdig demonstration lørdag den 15. december ved det Græske Parlament i Athen.
Benjamin Abtan, formand for EGAM, Det europæiske netværk af antiracistiske græsrodsorganisationer
Dario Fo, instruktør, skuespiller, modtager af Nobelprisen
Bernard – Henri Lévy, filosof. 
Oversat af Marianne Olsen

5. November 2012                                                                         sat i af Anne Nielsen

9. November 2012: Aldrig mere en Krystalnat
Fakkeldemonstrationer i København , Hvidovre, Svendborg, Skive og Århus!

København:
Fakkelmanifestation på Nytorv
Fredag 9. november kl. 17.00
Talere:

Hans Goldstein (New Outlook), oplevede Krystalnatten i Wien 1938
Knud Lindholm Lau, udgiver af "Victor Klemperer, LTI - Det tredje riges sprog, 2010"
Kenneth Engberg, LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner)
Musik: Verdensstjerne
Mødeleder: Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke
Arrangør: Krystalnatinitiativet, herunder SOS mod Racisme, København.
Se også: www.krystalnatten.dk

Hvidovre:
Faklerne tændes d. 9. november kl. 19. ved Medborgerhuset
I Hvidovre er der tradition for at mindes den 9. november, hvor nazisterne gik til angreb på jødernes forretninger og synagoger og indledte forfølgelserne og udryddelserne af jøderne. Det sker fordi vi ikke vil acceptere en udvikling med racisme og krænkelse af menneskerettighederne, men kæmper for værdighed og tolerance for alle mennesker.

I år markeres Aldrig mere en Krystalnat ved at tænde fakler fredag den 9. november kl. 19.00 ved Medborgerhuset.
- Bagefter fortsætter vi på Risbjerggård med et spændende oplæg fra Aya Mortaq, der sætter lys på forholdet mellem grønlænderne i Danmark og danskerne og på mekanismerne hvor fordomme stigmatiserer mennesker, kulturer og racer, siger Pernille Falcon.
Anya Mortag phd studerende fra Aalborg Universitet, er bl.a. kendt fra DR2 hvor hun den 12. september i programmet Danskernes Akademi fortalte om sin forskning ¿De nære fremmede - om grønlændere i Danmark.
Aya Mortag kan bl.a. fortælle om, hvordan den samfundsmæssige udvikling i opfattelsen af den grønlandske person er skiftet fra det romantiske billede af den ægte vilde til et billede af den fordrukne og fortabte. Danskere opfatter ofte grønlændere som nogle socialt udsatte stakler. Det rammer bredt - også de mange velfungerende grønlændere rammes af disse generaliserende og nedvurderende fordomme.
Arrangører: Enhedslisten, Liste T, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.
Alle er velkomne.

Svendborg:
9.november kl. 17  på Lille-Torv i Svendborg.
Der vil være fakler

Musik ved Per Nyboe og fællessang
Taler: Bodil Hindsholm Hansen , Et Anstændigt Danmark.
Lasse Rørdam Nielsen, SOS mod Racisme
Arrangører: Antracistisk netværk, Svendborg og SOS mod Racisme, Danmark

Skive:
9. november kl. 16 på Rådhustorvet.
Der vil være fakler og taler.

Taler: Rigmor Gade, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Arrangører: Kvinder i sort og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Alle er velkomne!

Århus:
Århus: 9. november kl. 18.30 på Rådhuspladsen
Demonstationen starter på Rådhuspladsen, hvorefter vi i et fakkeloptog vil gå til Mølleparken, hvor der vil være taler. Og efter dette er der en forestilling med musik og video inde på biblioteket.
Den 9. november er det 74 år siden, at Krystalnatten fandt sted.

Dette var et af de første meget omfattende og ekstreme overgreb mod minoriteter i Europa, hvor en større gruppe jøder mistede livet, og endnu flere blev gjort hjemløse.
Derfor inviterer Antiracistisk Netværk i Århus (ARN), Socialistisk Ungdomsfront (SUF) og Enhedslisten til demonstration
for frihed til forskellighed, for mangfoldighed, og imod hatecrimes.
Lad os aldrig opleve endnu en krystalnat!

Krystalnatkoncert i Århus: Hovedbiblioteket 9. november kl 20 - 22
Forestillingen EXILE i billeder, digte og sange til minde om Krystalnatten.

Der er et mønster for folkemord. Der er en drejebog.
Først dæmoniseres en befolkningsgruppe - dernæst sker der en internering. Siden føres der en egentlig fordrivelse
og krig for at fjerne befolkningsgruppen. Først stjæler man deres ejendom - derpå deres livsbetingelser og sidst
deres liv.
9. november 1938 slap nazi-regimet sin terror løs mod jødernes synagoger og ejendom. Krystalnatten. De knuste ruders nat. Det var prologen til holocaust. 9. november vil Århus mod krig og terror benytte mindedagen
for Krystalnatten til at sætte en forestilling op, som i billeder, digte og musik fortæller om terror, fordrivelse
og folkemord. Fra Krystalnatten i 1938 og til konflikten mellem Israel og palæstinenserne i vore dage. Fra indre til
ydre exil. Fra GULAG til bådflygtninge.

 

7. oktober 2012                                                                              sat i af Anne Nielsen 

Roma Pride Manifestet

I dag afholdes Roma Pride demonstrationer og møder af Romaforeninger og antiracistiske foreninger fra græsrodsnetværket EGAM i 13 forskellige lande i Europa! Se nedenfor om film og debat-arrangementet i dag!

Du kan downloade Roma Pride Manifestet  , som bl.a. SOS mod Racisme i Danmark har underskrevet. Og her kan du se om romaarrangementer i andre europæiske lande  i disse dage.

2. oktober 2012                                                                           sat i af Anne Nielsen

Den Internationale Roma Pride dag markeres 7.oktober kl.  15- 18  af  SOS mod Racisme med film og debat

Sted: Hostrupsvej 8, kælderen, Frederiksberg (ved Falkoner Alle tæt på Frederiksberg Metrostation).
 
Arrangementet byder på en Danmarks-premiere på en fransk dokumentar-film om forfølgelse af sigøjnere og romaer under 2. verdenskrig.
 
Dokumentarfilm på 70 minutter af: Henriette Asséo, Idit Bloch & Juliette Jourdan:
Roma-erindringer: Det andet folkemord 

Filmen er den første dokumentarfilm, der fortæller den glemte historie om nazisternes og deres allierede forfølgelse af romaerne - igennem hele Europa.

Med udgangspunkt i de sidste overlevendes ord - med klip, der for størstedelens vedkommende stammer fra arkiverede film, der aldrig har været offentliggjort - identificerer filmen arkitekterne bag folkemordet, gennemgår de områder, udryddelserne har fundet sted i, og afdækker den lange proces med tilintetgørelse af en af de ældste europæiske nationer, og gentagelserne i dag.
 
Der er oplæg om filmen ved Marianne Olsen, redaktør af Nyhedsbrev: SOS mod Racisme.
Desuden oplæg ved Tue Magnussen, næstformand i SOS mod Racisme, om forfølgelse af romaerne, og romaernes aktuelle situation som Europas glemte mindretal, herunder om den danske regerings nye roma-strategi.
 
 
Der er fri entre. Alle er velkomne!
Tilmelding ikke nødvendig, men hvis man melder sig til senest 6. oktober med mail til på: tuemagnussen@gmail.com , kvitterer vi med et fyldigere program.

22. maj 2012                                                                           sat i af Anne Nielsen

Læs Europarådets 4. rapport om Danmark! 


Rapporten er skrevet af ECRI, som er Europarådets komité mod racisme og intolerance.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Denmark/DNK-CBC-IV-2012-025-DNK.pdf

Se ECRIs pressemeddelelse her:
Strasbourg, d. 22.05.2012 – Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) har idag offentliggjort sin nye rapport om Danmark. ECRIs formand Jenö Kaltenbach hilser en række positive initiativer velkommen, men noterer med beklagelse, at der stadig er problemer på en række områder. Som eksempler nævnes forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren og på boligområdet, og stramningen af de allerede stramme regler for ægtefællesammenføring.
I 2008 oprettede de danske myndigheder Ligebehandlingsnævnet. Nævnet har beføjelse til at behandle klager om forskelsbehandling på grund af køn og/eller race eller etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet. Hvad angår arbejdsmarkedet har Nævnet beføjelse til at behandle klager om forskelsbehandling på grund af bl.a. race, etnisk oprindelse, hudfarve, religion eller tro, nationalitet og køn. Herudover har de danske myndigheder vedtaget en række foranstaltninger til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.
Imidlertid har Danmark endnu ikke ratificeret protokol nr. 12 til den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er uhyre vanskeligt for ikke-etniske danskere at opfylde de kriterier, der gælder for meddelelse af dansk statsborgerskab, ægtefællesammenføring, permanent opholdstilladelse eller børns sammenføring med familie. Den negative politiske diskurs om indvandrere, herunder muslimer, har haft uforholdsmæssigt negative følger for disse grupper inden for et antal vigtige områder af den førte politik.
Rapporten indeholder et antal henstillinger til de danske myndigheder. Tre af disse henstillinger kan hurtigt iværksættes og vil om godt to år blive gjort til genstand for en midtvejsopfølgning ved ECRI:
·        Sikring af tilstrækkelig finansiering til aktører i civilsamfundet som beskæftiger sig med problemer vedrørende de grupper, som har ECRIs særlige interesse, og etablering af et tættere samarbejde imellem dem og myndighederne; 
·        En revision af reglerne om ægtefællesammenføring med henblik på at fjerne de elementer, som udgør forskelsbehandling af ikke-etniske danskere; 
·        En intensivering af bestræbelserne på at rekruttere medlemmer af de etniske minoriteter til politiet.
Rapporten er til rådighed her. Den blev udarbejdet efter ECRIs kontaktbesøg i Danmark i september 2011 [Press Release – 17.10.2011], og medmindre andet er anført, omhandler den udviklingen op til d. 8. december 2011.
ECRI er en menneskerettighedsorganisation under Europarådet. Den er sammensat af uafhængige eksperter, som overvåger problemer vedrørende racisme, forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, hudfarve, statsborgerskab, religion og sprog, samt fremmedhad, antisemitisme og intolerance, og den udarbejder rapporter og fremsætter henstillinger til medlemsstaterne.  Se flere oplysninger om ECRI på www.coe.int/ecri
Pressekontakt: Stefano Valenti, tlf: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int

24. april 2012                                                                           sat i af Anne Nielsen

Protester mod deportation af  en 86-årig lam kvinde til Pakistan, hvor hun ingen familie har!

http://www.youtube.com/watch?v=lsX6U1PLM6A&feature=youtube_gdata_player 
(kopier linket op i adressetfeltet, hvis det ikke virker)

Denne video , der taler for sig selv,  handler om en kvinde på 86 år, der netop er blevet dømt til udvisning af Danmark til Pakistan. Det er hun  på trods af at alle hendes 5 børn bor i Danmark eller andre steder i udlandet. Hun er lam i venstre side og kan ikke spise eller gå på toilettet selv.

Dette er et eksempel på at den nuværende regerings politik i famliesammenføringssager tilsyneladende ikke er til at skelne fra den forriges.
 
Protestér mod denne umenneskelige behandling af en famliie og skriv en protestmail til udlændingeordføreren i det parti du normalt stemmer på.
 
Karen Høi

31. marts 2012                                                                           sat i af Anne Nielsen

SOS mod Racisme anbefaler og deltager i demonstrationen mod de anti-muslimske Defense Leagues demonstration lørdag  

Det foregår i dag lørdag d 31. marts kl. 13 på Rådhuspladsen. Derefter år demonstrationen genem byen til Bispetorvet, hvor den vil ankomme ca. kl. 14.30.

Den danske landsorganisation SOS mod Racisme har besluttet at bakke op bag den folkelige demonstration for mangfoldighed og demokrati i Aarhus på lørdag  31. marts. Bag demonstrationen står initiativet Aarhus for Mangfoldighed.Listen over partier, fagforeninger og organisationer, der bakker op om demonstrationen, er lang. SOS mod Racismes anbefaling sker i lighed  med opbakning af op mod 50 forskellige lokale og internationale organisationer.– For SOS mod Racisme er det vigtigt, at kampen mod nazisme ikke reduceres til to fløje, der bekæmper hinanden. Med vores opbakning til demonstrationen i dag i Århus 31. ønsker SOS mod Racisme at vise, at der er et stort, bredt flertal i befolkningen, der tager afstand fra nazisternes hadske retorik og vold, siger Tue Magnussen, næstformand i SOS mod Racisme. I lighed med andre medlemmer bl.a. fra lokalafdelingerne i Skive og Randers vil han være med i busser, der lørdag morgen kører fra København, Aalborg og Randers for at bringe de mange deltagere til demonstrationen Aarhus for Mangfoldighed.Demonstrationen er indkaldt, efter at en række racistiske organisationer fra Storbritannien og Nordeuropa har besluttet, at de vil marchere i Aarhus. Demonstrationen har også fået international opbakning bl.a. gennem flere talere fra udlandet, heriblandt en af de overlevende fra højreekstremisten Anders Breiviks massakre på Utøya, Åsmund Aukrust, fra AUF, Norges socialdemokratiske ungdom.Derudover kommer der busser fra Sverige, Norge og et par større grupper fra bl.a. SOSs internationale samarbejdspartnere, hvor af flere er med i ENAR – European Network Against Racism.Blandt de øvrige anbefalende organisationer er LO Aarhus, BUPL Aarhus, FOA Aarhus, 3F Transport logistik og byg, Aarhus, Dansk Metal Aarhus, Pædagogstuderendes Landssammenslutning , PLS,Tømrerklubben, 3F Sommervej, 3F Rymarken, 3F Ungdom, Aarhus, Dansk Socialrådgiverforening, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, Murersvendenes klub, Aarhus, Murerarbejdsmændenes klub, Aarhus, Tømrer og bygningssnedkernes klub, Aarhus, DSU – Aarhus, SFU, Aarhus, SF Aarhus, Socialistisk Ungdomsfront – SUF, Enhedslisten, Oslo Transportarbeiderforening , Oslo, NTF Bringe Oslo, Landsutvalget NTF Bringe Oslo, Havnearbeiderne i Norge, Unite Against Fascism – England, ENAR – European Network Against Racism, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, AarhuSomali, Tyrkisk Dansk Forening, Antiracistisk netværk – Aarhus, KUR – Komiteen For Udlændinges Retssikkerhed, Palæstinensisk Forening-Al Rabetah, Viborg for mangfoldighed, I Love Gellerup, Dyrernes Alliance, Røde skoleelever, APK, Internationale Socialister, Kommunistisk Parti, KPD, Libertære Socialister, Kvindehuset i Aarhus, Studenterrådet på Aarhus Universitet.Yderligere oplysninger om SOS mod Racisme: næstformand  Tue Magnussen, mobil 23 35 10 88.

 

4/3                                                                                        sat i af Anne Nielsen 

Arrangementer på FNs dag mod racisme d. 21. marts 

D. 21. marts er det 52 år siden Sharpeville-massakren i Sydafrika fandt sted. Derfor er der flere steder i landet arrangementer om kampen mod racisme,. hvor SOS mod Racisme er med, der er tale om gratis arrangementer, hvor alle er velkomne:

I Resen Sognehus, 7800 Skive  kl 19, hvor Birgiitte Olesen, SOS mod Racisme, taler ved et møde arrangeret af Kvindernes International Liga for Fred og Frihed, Kultur  på Tværs og SOS mod Racisme.

I Vedenskulturcentret Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N  kl. 14 - 16 hvor Johanne Schmidt-Nielsen, Özlem Cekic og Zenia Stampe kommer og taler om, Hvordan bekæmper vi racismen i Danmark? og hvor vi i SOS mod Racisme præsenterer nogle af vores indsatser. Desuden vil Inge-Lise vores venskabsorganisation: Nyt Netværk Sønderborg fortælle om deres succesfulde mentorordning for udlændinge på arbejdsmarkedet, som en håndsrækning til inklusion på arbejdsmarkedet i Danmark. Der er et gratis glas vin, øl eller vand. Til dette møde har vi også indbudt fagforeninger, fonde og virksomheder, som vi håber vil støtte os i kampen mod racisme. Mødet er arrangeret af SOS mod Racisme, i samarbejde md Verdenskulturcentret. Gratis adgang!

Og hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N kl. 19 - 21.30. Kampen mod racisme i Sydafrika, Verden og Danmark. Her er der dels oplæg ved Gorm Gunnarsen, Ole Olsen og Anne Nielsen, dels filmklip om racisme globalt, om Sharpeville og Apartheid og racisme i Sydafrika, og om racisme i Danmark. Mødet er arrangeret i samarbejde mellem SOS mod Racime, FN-Forbundet og Afrika Kontakt. Gratis adgang!

Roma-uge på Nørrebro d. 10. - 14. april

SOS er også med ved et arrangement ved Verdenskulturcentret i ugen efter påske, d. 10. -14. april. Det sker i samarbejde med Verdenskulturcentret, DRC og roma-foreinger, samt med Romska Kulturcenter i Malmø. Der bliver inviteret skoleklasser fra 3. - 4. klasse, og der vil være debataragementer en eller flere aftener. Mere herom senere. Hvis nogle SOS'er har lyst at bidrage aktivt, så vær søde at sende en email med jeres telefonnummer i.

 

10/2                                                                                        sat i af Anne Nielsen

Media Machine til fordel for flygtninge  

danskdansk præsenterer teater, der søger at vende op og ned på tingene. De tager fat i større samfundsrelevante fænomener og lægger med deres humoristiske og ærlige fremstilling op til refleksion og debat.

danskdansk arbejder overordnet for, at kulturlivet skal afspejle den mangfoldighed, der findes i vores samfund, ved at udfordre rammerne for, hvad det vil sige at være dansk. De ønsker at skabe bevidsthed om diskrimination, fordomme og forskelsbehandling samt at skabe fokus på ressourcer og potentialer som den danske mangfoldighed kan rumme.

Østre Gasværk Teaters faste huskompani, danskdansk, giver første runde af skuespillet MEDIA MACHINE til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge. Det sker fredag d. 2. marts kl. 20.00, hvor der opføres en særforestilling på det nye stykke MEDIA MACHINE på Østre Gasværk Teater.

Hver dansker ser i gennemsnit 3 timer og 18 minutter TV dagligt i 2011. Fjernsynet er det, danskeren bruger mest tid på dagligt, hvis man fraregner søvn og arbejde. For danskdansk er der ingen tvivl om, at tv-mediet er noget som besidder en enorm styrke – på godt og på ondt – og deres evne til at pårvirke virkeligheden. Media Machine rejser spørgsmålet: Kan du sige dig fri for at blive påvirket af mediemaskinens magt?

MEDIA MACHINE suger dig ind i mediernes maskineri, tager publikum igennem tv-genrer som nyheder, reality og drama, samt kortlægger mediernes redskaber til manipulation. Direkte og båndede indslag samt interaktive scener mellem publikum og skuespiller fletter sig ind og ud ad hinanden, mens medierne bedøver bevidstheden og bøjer værdierne.

Fredag d. 2 marts kl. 20.00 har publikum mulighed for en stund at komme væk fra tvét for en stund og komme ind i teatret, mens de støtter en god sag. Billetindtægterne fra denne særforestilling går til Dansk Flygtningehjælp arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter.

Dansk Flygtningehjælp glæder sig over at Østre Gasværk Teater slår dørene op for Dansk Flygtningehjælp. ”Det er gaver af den slags, der gør det muligt for os, at mindske problemerne for flygtninge i lande som Darfur og Somalia. Så vi håber selvfølgeligt, at denne særforestilling får rigtigt mange i teatret,” siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Der er kun 250 billetter og du kan få fingrene i en billet ved, at donere 70 kroner per billet til Dansk Flygtningehjælp via SMS ”flygt70” til 1241.

9/2                                                                                        sat i af Anne Nielsen

Solidaritetsaften med Iran fredag den 17. februar, kl. 19:00 til 23:00 i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 Kbh. N

Den danske støttekomite til Iran Tribunal Campaign har planlagt at holde en solidaritetsaften med denne kampagne og i den forbindelse vil vi med glæde invitere dig til at deltage i denne solidaritetsaften, som holdes fredag den 17. februar, kl. 19:00 til 23:00 i Malernes Hus, Lygten 10, 2400 København N.

Iran Tribunal kampagnes formål er at undersøge massehenrettelserne i 1980ernes Iran og i særdeleshed massakren på politiske fanger i iranske fængsler i sommeren 1988. Kampagnen vil drage lederne af den Islamiske Republik Iran til ansvar for disse forbrydelser og kaste lys over denne hidtil hemmeligholdte  forbrydelse mod menneskeheden.

Iran Tribunal Campain er en folkelig bevægelse. Den er startet af en gruppe individer, som omfatter ofrenes familier, tidligere politiske fanger, overlevede fanger fra massehenrettelserne i 1980ernes Iran, politiske og faglige aktivister, aktivister indenfor kvinderettigheder, børnerettigheder og menneskerettigheder samt jurister og kunstnere. For mere information henviser vi til http://www.irantribunal.com/Eng/EnHome.html.

Aftenens program indeholder de seneste nyheder fra kampagnen, filmklip med engelske undertekster om massehenrettelserne af politiske fanger i Iran, forskellige musiske indslag, digtoplæsning, personlige indlæg og hilsner fra de iranere i Danmark, som selv har siddet i fængslet i 1980erne og har overlevet massakren samt eventuelle indlæg fra repræsentanter for de inviterede partier og organisationer.

Hvis du har spørgsmål i denne forbindelse eller har brug for andet afklaring står vi til rådighed. Du kan kontakte os gennem kontaktpersonen Farrokh Jafari,   farrokh.jafari@mail.dk

5/2 2012                                                                                   sat i af Anne Nielsen

SOS høringssvar til justitsministeriets udlændingeafdeling om ændring af familiesammenføringsregler m.v.

SOS har i sit høringssvar udtrykt sin glæde over en bedre sprogbrug i lovforslaget (modsat i det for et år siden), og for at påointsystmet og indvandringsprøven, samt gebyrer for at søge om familiesammenføring  bliver afskaffet. Samtidig har vi understreget at også 24-års-reglen og tilknytningskravet bør afskaffes, og påpeget at dette også er anbefalet i flere af anbefalingerne fra FN's Menneskerettighedsråd ved upr-vurderingen af Danmark i 2011. Ligeledes har vi påpeget at børns ret til at bo sammen med forældrene også krænkes i en række tilfælde af de nugældende familiesammenføringsregler. Samtidig har vi skrevet, at vi fortsat mener, at Danmark bør indføre EU-reglerne om familiesammenføring, idet disse overholder menneskerettighedskonventionerne, og at vi fortsat anbefaler at udlændinge om muligt tager ophold og arbejde i et andet EU-land først for derefter at bruge EU-reglerne, idet det sikrer den familiesammenførte bedre - selv om det også kan betyde en masse ekstra problemer.

Endelig har vi taget afstand fra det nye krav om at alle familiesammenførte skal bestå en danskprøve på A1-niveau 6 mdr efter ankomst til landet eller 9 mdr efter, hvis de dumper første gang. Ikke fordi vi ikke synes, det er en god idé at man lærer dansk, men fordi mange ikke vil kunne bestå en danskprøve efter 6 eller 9 måneder, og derfor vil blive udvist efter 9 mdr - hvis loven indføres. I forvejen er der krav om en danskprøve for at få permanent ophold i Danmark.

Desuden er vi meget betænkelige ved at oplysninger om politisk tilhørsforhold og aktivitet i forbindelse med asylansøgninger er foreslået at blive edb-registreret, idet det formentlig vil øge risikoen for lækage. Lækage vil kunne øge risikoen for tortur, forfølgelse, drab eller fængsling af asylansøgeren eller dennes kontakter - især i det land, asylansøgeren er flygtet fra. 

Se lovforslaget       Se SOS mod Racismes høringssvar 

19/1 2012:                                                                                   sat i af Anne Nielsen

Vrede unge mænd - oplæg og debat med Aydin Soei (+INFO OM NYVALG TIL NDU)

Mandag 23. januar 2012 kl 18:30 til 20:30, Trekanten, Sebbersundsvej 2a, 9220 Aalborg Øst

Af Ny-Dansk Ungdomsråd
Beskrivelse: Nørrebro februar 2008. Gaderne står i brand. Politiet angribes

med brosten og molotovcocktails i kvarteret omkring Blågårds Plads. Unge tænder
ild til biler og containere. I løbet af en uge breder optøjerne sig til store
dele af landets udsatte boligområder.
Urolighederne bliver i medierne udråbt til "Danmarkshistoriens værste
indvandreroptøjer", og begivenhederne sammenlignes med tidligere optøjer i de
franske forstæder. Men hvad var det i virkeligheden, der udløste uroen og gjorde
en lokal konflikt på Nørrebro til et landsdækkende fænomen?

I samarbejde med Nordjyllands Internationale Forening inviterer Ny-Dansk
Ungdomsråd til oplæg og debat med Aydin Soei forfatteren til "Vrede unge mænd",
en ny bog der forsøger at trænge om bag mediernes dækning af "ghettoen" og dens
unge beboere. I forbindelse med arrangementet vil der også blive informeret om nyvalg til
Ny-Dansk Ungdomsråd.

Tid: Mandag 23. januar 2012 kl 18:30 til 20:30
Sted: Trekanten, Sebbersundsvej 2a, 9220 Aalborg Øst
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Evt. spørgsmål kontakt formand for Nordjyllands Internationale Forening Ifrah
Abdi Ali på tlf. 60 13 80 90 / nifa11@live.com eller koordinator for Ny-Dansk
Ungdomsråd Michael Johnson på 60 20 14 18 / mjo@duf.dk
17/1 2012:                                                                                   sat i af Anne NielsenGrundtvigs Højskole :Konference om hvordan du kan bidrage til Det Arabiske Forår.

Program lørdag 28. januar på Grundtvigs Højskole. Gratis adgang,

Kl. 13.30-14.00
Åbning af konferencen
Ved Jakob Mejlhede Nielsen, Forstander på Grundtvigs Højskole

Hvad går pengene til? Kampagnen i Danmark og den globale platform i Jordan
Ved Aske Erbs, underviser på Grundtvigs Højskole i Det Arabiske forår

14.00-14.40
Hvorfor skal vi som danskere bidrage til det Arabiske Forår?
Ved Christian Friis Bach, Udviklingsminister

15.00-16.30
Hvordan kan vi som borgere gøre en forskel?
Panel, spørgsmål og debat

Trine Mach, Forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke
Fatih Alev, Formand for Dansk Islamisk Center
Per Ramsdal, Børne- og ungdomspræst i Brosons kirke
Inaam Abou Khadra, Ny-Dansk Ungdomsråd og ansat i 3F

16.30-17.00
Kaffe og kage

17.00-18.30
Workshops: Hvordan kan jeg, min skole eller forening bidrage til det Arabiske Forår?
Workshopledere: Søren Lerche (Grundtvigs Højskole), Jakob Mejlhede Nielsen (Grundtvigs Højskole), Aske Erbs (Grundtvigs Højskole), Inaam Abou Khadra (Dansk Ungdoms Fællesråd og ansat i 3F)

Kontaktperson:
Søren Lerche
Grundtvigs Højskole
sorenlerche@gmail.com
50488192

 

Tilmelding på:  http://grundtvigs.dk/2011/01/28/28-januar-kampagne-for-det-arabiske-forar/

14/11 2011:                                                                                  sat i af Anne Nielsen
På landsmødet d. 12. november blev følgende valgt:

Landsformand: Anne Nielsen
Næstformand: Tue Magnussen
Kasserer: Danial Peyman
Landskontaktperson: Birgitte Olesen
Revisor: John Udo Ukpo
Marianne Olsen er redaktør af Nyhedsbrev SOS mod Racisme.
Bestyrelsens beretning for 2010-2011 kan læses her , under og efter den blev en række forhold diskuteret.
Der blev vedtaget et lavere intro-kontingent for nye medlemmer for det første år på 50 kr,
samme lave kontingent skal gælde for unge under 25 år.

Om eftermiddagen blev Venskabsprisen uddelt til Margrethe Vestager (B) og Johanne Schmidt-Nielsen (Ø).
Talen fra SOS kan læses her 
Margrethe Vestagers og Rosa Lunds (som stedfortræder for Johanne) taler kan ses og høres på:
 http://www.klemperer.dk/content/venskabsprisen-til-vestager-og-schmidt-nielsen 
Herefter holdt Knud Lindholm Lau et oplæg om Victor Klemperers bog: LTI, og det blev fulgt op af en livlig diskussion. 

10/11 2011:                                                                                  sat i af Anne Nielsen

Arrangementer :
 
1. Først og fremmest er der Landsmøde i SOS mod Racisme lørdag d. 12. november kl. 10 - 13 i Nørre Allé 7, 2200 N, lokale 205 på 2. sal.
Åbent Hus kl. 13.30 - 15.30 i Cafeen, Nørre Allé 7, 2200, N, stuen:
Overrrækkelse af Venskabsprisen 2011 til Johanne Schmidt-Nielsen og Margrethe Vestager
Knud Lindholm Lau: LTI - Det tredie Riges Sprog: Hvilken betydning bør Klemperers analyse have for vores sprogbrug i Danmark i dag?
Alle er velkomne til Åbent Hus. Selve landsmødet er for SOS medlemmer.
 
2. I morgen, 10. november kl 13-14: pressebriefing om Russel-tribunalet om Palæstina, i IPC, Vestergade 2, 2. sal, 1456 København K ? tlf. +45 33 13 16 15. 
Tue Magnussen giver et resumé fra Russell tribunalets møde i Cape Town Sydafrika, mødet sluttede mandag d. 7/11. Alle er velkomne - materiale fra tribunalet vil blive uddelt.
 
3. I morgen 10. november kl. 13 - 17 fra Rådhuspladsen til Christiansborg for de afghanske asylansøgere, hvoraf de fleste i år er blevet afvist trods krig og trods menneskerettighedskonventionerne se kopi af deres brev til Folketinget nederst i mailen
 
4. 11. - 13. november arrangerer Internationale Socialister og Forlaget modstand.Org en 3-dages konference om Danmarks 3 krige de sidste ti år i: LFS’ lokaler, Sorøgade 6 på Østerbro i København (tæt ved Trianglen). Pris 100 kr, mindre for enkelte dage. Se mere om programmet og om tilmelding på: http://www.socialister.dk/aktiviteter/2011marxisme/moede.asp?id=143 
 
5. Dansk Flygtningehjælp har stadig brug for indsamlere til deres landsindsamling søndag d. 13. november. Tilmelding til den lokale koordinator, som du kan finde på: http://indsamling.flygtning.dk/#coordinator/coordinatorsinmunincipality
 
6. 17. november kl 12 - 16 på Rådhuspladsen, København: Invitation til lanceringen af hjemmeside.  www.sigfranu.dk er Institut for Menneskerettigheders nye hjemmeside til indsamling af oplevelser om diskrimination og hadforbrydelser, uanset om det sker på grund af alder, handicap, etnicitet, køn, religion og tro eller seksuel orientering. Send gerne videre. Hold i øvrigt også øje med kampagnens Facebook side, som går i luften i ugens løb.

19/10 2011:                                                                                   sat i af Anne Nielsen

Nyhedsbrev SOS mod Racisme nr. 105 er udkommet i dag, og kan ses her under venstre menu: Bladet SOS mod Racisme. Temaet er: Medmenneskelighed.  Bladet indeholder bl. a. resultatet af en rundspørge om integrations- og udlændingepolitikken; det er utrolig vigtigt at vi allesammen er med til at holde politikerne fast på de forbedringer af vores politik, som de har lovet op til valget.

Nogle af dem indgår i regeringsgrundlaget men bestemt ikke alle, og løftet om at asylansøgere højst skal være ½ år i en asyllejr, er blevet modereret, så at det ikke gælder afviste asylansøgere, der ikke vil medvirke til deres egen hjensendelse - og det er nok de fleste af dem, der har opholdt sig i mere end 3 år i Danmark.  

En af de største forbrydelser Danmark begår mod asylansøgere, er at lade folk sidde i lejrene uden adgang til uddannelse og arbejde, og uden at kunne bestemme hvor de vil bo. "Vi lever som dyr" siger nogle : "vi kan spise og sove - det er alt vi må gøre".

Danmak stiller skærpede krav til godtgørelse for forfølgelse sammenlignet med Flygtningekonventionen. Det er ikke nok, man er forfulgt - og frygter forfølgelse - som gruppe - næh, man sal kunne godtgøre, at man selv er konkret og individuelt forfulgt. Det kriterium svarer til, at Danmark ville have afvist de fleste jøder før 2. verdenskrig, uanset at mange fra deres gruppe helt konkret var forfulgt, og uanset den forfølgelse, der fant sted, af alle jøder.  

I "gamle dage" dvs. før 2002, endte det ofte med, at de asylansøgere, som blev afvist, fordi de ikke kunne bevise eller godtgøre at de personligt og helt konkret var forfulgt i deres hjemland og fortsat ville være det, hvis de blev sendt tilbage,  fik asyl som de-facto-flygtninge. De facto status forsvandt efter stramningerne af udlændingeloven i 2002, hvilket medførte, at mange hundrede afviste asylansøgere strandede i lejrene, da de ikke turde rejse hjem og de samtidig ikke kunne sendes hjem med tvang - enten fordi pågældende land ikke ville modtage tvangstilbagesendte, eller fordi der var krig i landet og det var for usikkert for dansk politi at ledsage dem til landets lufthavn.  Dermed blev der en stor restgruppe, som har siddet i lejrene i årevis - op til 12 år -, uden håb og i konstant frygt for tvangstilbagesendelse.

Flere blev - på trods af international ret: - flygtningekonventionen, torturkonventionen og Den europæiske menenskerettighedskonvention - sendt tilbage til fængsel og tortur fra Danmark - i 2011 bl.a. til Syrien og til DRCongo. Rehabiliteringscentret for Torturofre har faktisk fået lavet en undersøgelse  der påviser skader efter tortur i lufthavnen i Damaskus af en syrisk kurdisk afvist asylansøger - hvis held var, at Syrien ikke ville tage imod ham.

Kun ret få asylansøgere fik beskyttelsesstatus, - hvor det vurderes at pågældende risikerer forfølgelse, tortur eller dødsstraf - og et dalende antal fik humanitært ophold - ikke fordi der var færre der havde brug for det, for med årene blev flere og flere psykisk syge; men fordi reglerne og vurderingerne konstant blev strammet.  
Resultatet blev, at Danmark har gjort mange hundrede afviste asylansøgere psykisk syge i asylcentrene.  Nogle af dem er blevet tvangshjemsendt, andre er eller gået under jorden, og atter andre er udrejst presset af de "motiverende foranstaltninger" såsom meldepligt, fængsel og madpakke-/kostpenge-/ eller kantineordninger, eller fordi de ikke kunne holde ud at blive ved med at leve passivt i Avnstrup, Kongelunden eller Sandholm. Vi har behov for at den nye regering tager fat her og giver opholdstilladelse til alle de afviste asylansøgere, der har opholdt sig i årevis i lejrene i Danmark, uden at kunne rejse hjem trygt til deres hjemland. Disse mennesker, hvoraf nogle har været her i 12 år, må ikke svigtes a den nye regering - uanset at de stadig ikke tør eller kan rejse hjem.  

Bladet bliver udsendt i dag fra kontoret som B-post, så det bør være fremme senest lørdag.
I er velkomne til at rekvirere flere blade til uddeing, venner, mm.

14/10 2011:                                                                                   sat i af Anne Nielsen

SOS mod Racisme har nu sendt klassesæt af Minileksikon 2011 ud sammen med charteks til lærere i landets gymnasier, HF-kurser og studenterkurser, og samtidig gjort opmærksom på vores nye hjemmeside til gymnasieundervisning om racisme, diskrimination og menneskerettigheder. www.sosmenneskerettigheder.dk henvender sig både til lærere og til elever. Under "Fagtemaer" kan man finde inspiration, ideer og materialer til skrivning af større opgaver under enkelte fag eller ved fagsamarbejde. Man kan gå ind under dansk, engelsk, fransk, historie, religion, samfundsfag og tysk og finde mellem 1 og 5 forslag til emner, i nogle tilfælde også med uddybende spørgsmål til.
Desuden indeholder hjemmesiden undervisningsspil om diskrmination og fordomme, til brug i en klasse eller i mindre grupper, samt en lang række menneskerettighedskonventioner, og endelig henvisninger til andre foreningers og institutioners hjemmesider.
Vi vil gerne holde hjemmesiden opdateret, har I forslag til nye emner, materialer, tekster og henvisninger, så mail til: sos@sosmodracisme.dk  

14/10 2011:                                                                                   sat i af Anne Nielsen

 

Indkaldelse til landsmøde 12. november kl. 10-13 i Nørre Allé 7, lokale 205:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning fra Landsrådet og godkendelse
5. Regnskab for 2010 og godkendelse
6. Vedtagelse af fordelingsnøgle
7. Indkomne forslag
8. Valg af landsformand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af landskontaktperson
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt 
Forslag til vedtægtsændringer og øvrigeforslag mailes til sos@sosmodracisme.dksenest den 29. oktober 2011.  
Efter mødet fortsætter vi med:  
Åbent hus kl 13.30 – 15.30 i Cafeen Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 N 
Vi byder på kaffe og kage
Program:
Overrækkelse af venskabsprisen 
Oplæg ved Knud Lindholm Lau, udgiver af Victor Klemperers bog: LTI 
Gratis adgang: Alle er velkomne!

Krystalnatten 9. november 2011 kl. 17 på Nytorv, København

Aldrig mere en Krystalnat 

Der bliver musik og taler, og mulighed for at købe fakler.
SOS er medarrangør sammen med en bred kreds af fagforeninger og antiracistiske foreninger.

27/9 2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen

STOP DISKRIMINATION AF ROMAER PÅ ROMA PRIDE DAG: 

LØRDAG D. 1. OKTOBER KL. 14 - 16 VED RUNDETÅRN

Musik ved Danska Zvezde
Tale: Malene Fenger-Grøndahl
Mal et roma-flag
Arrangører: SOS mod Racisme og Roma Foreningen i Danmark
Arrangementet er et led i Roma Pride Day, lignende arrangementer finder sted i de fleste hovedstæder i Europa. Se: Roma Pride Manifest på dette link: http://jp.dk/opinion/breve/article2562444.ece 

Alle er velkomne!

27/9 2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen

Se Kronik i Arbejderen d. 27. september, den opfordrer den kommende regering til at foretage de ændringer i udlændingepolitikken, som rød blok er enige om nu.
Desuden opfordrer kronikken til en grundig gennemgang af de anbefalinger Danmark fik ved upr-vurderingen i FN's Menneskerettighedsråd fra en lang række lande, og til at foretage ændringer i dansk lovgivning og praksis, så Danmark igen overholder de menneskerettighedskonventioner, vi har tilsluttet os  også når det gælder udlændinges rettigheder i Danmark.

 

3/9 2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen

SOS mod Racisme har lavet en rundspørge til partierne om udlændingepolitiken, se her:

Partiernes udlændingepolitik 

Sat i 12. september 2011                                                                  Anne Nielsen 

Torsdag den 29.september 2011 kl 16 
Underværkets store sal, Stemannsgade 9C, 8900 Randers
Forfatter og samfundsdebatør Hans Lassen. Integration i Danmark
I
ntegrationsnetværket i Randers inviterer til  fyraftensmøde .
Gratis adgang. Se plakaten her

Konference i Amnesty International, Dansk afdeling 26/11 2011:

Er racisme og fremmedhad på fremmarch i Europa? Hvad ligger bag udviklingen, og hvad kan vi gøre ved det?
Lørdag 26. november 2011 åbner Den Sorte Diamant dørene for konferencen Amnesty IMPACT, hvor du vil have mulighed for at høre spændende oplæg fra nogle af Europas førende forskere og deltage i debatten mellem internationale eksperter og Amnestys internationale generalsekretær.

Her kan du møde

 • Salil Shetty, Amnestys internationale generalsekretær.
 • Aryeh Neier, præsident for Open Society Institute og tidligere generalsekretær for Human Rights Watch og American Civil Liberties Union.
 • Morten Kjærum, direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 • Michael Minkenberg, professor ved Europa-Universitet Viadrina i Frankfurt.
 • Sarah L. de Lange, adjunkt ved Amsterdam Universitet.

Konferencen foregår på engelsk, og der vil være simultantolkning fra engelsk til dansk.

Pris og tilmelding

Alle interesserede er velkomne. Deltagergebyret er 100 kr. og 50 kr. for unge under 25 år. 

 

3/9 2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen 

SOS mod Racisme har lavet en rundspørge til partierne om udlændingepolitikken.

Se svarene i artiklen her - hvor der også er links til partiernes udlændingepolitik på deres respektive hjemmesider:

Partiernes udlændingepolitik 

17/8 2011:                                                                                      sat i af Anne Nielsen

Danmarks svar på  anbefalingerne ved upr-eksaminationen af Danmark og menneskerettighederne i maj i år kan ses her på linket nedenfor. Udenrigsministeriet har desuden lovet snarest at lægge en dansk oversættelse af dokumentet på deres hjemmeside. Den vil formentlig kunne findes, hvis man søger på upr på www.um.dk

http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Politik-og-diplomati/Nyheder_udenrigspolitik/2011/UPR%20of%20Denmark.ashx

 

 

 

 

13/8 2011:                                                                                      sat i af Anne Nielsen

Diskrimination og racisme

Hvis du klikker i venstre menu på Diskrimination og racisme, er der nu kommet et nyt undersite, som især har definitioner og links om diskrimination og racisme, samt de allervigtigste paragraffer i lovgivningen herom.

Vi har også indsat links til Redox hjemmeside - www.redox.dk , bl.a. om det aktuelt meget omtalte netværk  ORG, og om højreradikale organisationeri Danmark, samt til PET's statistik om racistisk kriminalitet i Danmark.

10/8 2011:                                                                                      sat i af Anne Nielsen

Stormøde fredag 2. - lørdag 3. september 2011 i Et Anstændigt Danmark på Brandbjerg Højskole

Er Danmark blevet en diskrimi-nation? Oplæg og diskussion  v. lektor Christian Horst, kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau (udgiver af Lingua Tertii Imperii), børnepsykiater Lene Lier, sognepræst Leif Bork Hansen, og centerleder for DRC Niels-Erik Hansen.
Se
Program, priser og tilmelding på filen.
Gode råd om muligheder for offentlig transport her.

Velkommen til Brandbjerg Højskole!
Med venlig hilsen, Bodil Hindsholm Hansen, Et anstændigt Danmark

25/7 2011:                                                                                      sat i af Anne Nielsen

 Folkeuniversitetet i København afholder kurser på dansk og engelsk for etniske minoriteter

Se mere ved at klikke på det enkelte kursus om pris, tid og sted, undervisere og indhold.

På dansk:

1. Hvorfor er danskerne så sære?

2. Kulturelle barrierer for integration på arbejdsmarkedet

3. Muslimske kvinder i Danmark

På engelsk:

4. Danish Society

5. Why are the Danes the way they are?

6. Immigration law.

24/7 2011:                                                                                      sat i af Anne Nielsen

Ved Mindehøjtideligheden d 23/7 deltog omkring 4.000 mennesker. Der blev sunget den samme sang, som ved mindegudstjenesten i Oslo i dag: Kringsat af fjender.  

KRINGSAT AF FJENDER
Af Nordahl Grieg

Kringsat af fjender,
gå ind i din tid!
Under en blodig storm -
vi dig til strid!
Kanske du spør' i angst,
udækket, åben:
Hvad skal jeg kæmpe med,
hvad er mit våben?

Her er dit værn mod vold,
her er dit sværd:
troen på livet vort,
menneskets værd.
For al vor fremtids skyld,
søg det og dyrk det,
dø om du må - men:
øg det og styrk det!

Stilt går granaternes
glidende bånd.
Stands deres drift mod død,
stands dem med ånd!
Krig er foragt for liv.
Fred er at skabe.
Kast dine kræfter ind:
døden skal tabe!

Ædelt er mennesket,
jorden er rig!
Findes her nød og sult,
skyldes det svig.
Knus det! I livets navn
Skal uret falde
Solskin og brød og ånd
ejes af alle.

Dette er løftet vort
fra bror og til bror:
vi vil bli gode mod
menneskenes jord.
Vi vil ta vare på
skønheden, varmen -
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

23/7 2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen 

Mindehøjtidelighed ved den norske ambassade kl 18 i aften 

SOS er rystet over bombeangrebet på den norske regerings kontorer, og massakren på Utøya, hvor der var ungdomslejr fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisation.

Denne udåd har foreløbig kostet mindst 91 mennesker livet, og mange er svært sårede.

I SOS har vi sendt kondolencer til den norske regering og til Arbeiderpartiet og dets ungdomsorganisation.

Vi vil opfordre alle  til at deltage i mindehøjtideligheden i aften kl. 18 ved den norske ambassade, Amaliegade 39, København K.

21/6 2011:                                                                                        sat i af Anne Nielsen
Se Karen Høis indlæg om DF's retorik: Landsskadelig virksomhed .
 

20/6 2011:                                                                                        sat i af Anne Nielsen

Se kronik i Politiken af 14. juni 2011: Anne Nielsen: SOS mod racismen i Danmark. Link:
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1306991/formand-det-er-et-noedkald-mod-racismen-i-danmark/ 

Også citeret i en artikel om Danmark i Die Welt: Link: http://www.welt.de/politik/ausland/article13438129/Daenemark-verabschiedet-sich-von-linken-Utopien.html

23/5-2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen

Danmarks overholdelse af menneskerettighederne blev bedømt i FN's Menneskerettighedsråd d. 2. maj ved et dialogmøde med repræsentanter for den danske regering.

Det mundede ud i 133 anbefalinger til Danmark om forbedringer fremsat af 47 forskellige lande. De 133 anbefalinger overlappede til dels, så Institut for Menneskerettigheder har skrevet dem sammen til 88 forslag, fordelt på 11 emner: ratifikation, forbehold og inkorporering; menneskerettighedsstrukturer; ligebehandling; politi; tortur; anti-terrorisme; kvinders rettigheder; børns rettigheder; indvandrere, flygtninge og asylansøgere; oprindelige folk og udviklingsbistand. 

Download de sammenskrevne anbefalinger på dansk

Download den engelske rapport fra upr-bedømmelsen

De 47 lande som deltog i bedømmelsen, havde i forvejen sat sig ind i en række rapporter om menneskerettighedssituationen i Danmark - fra den danske regering, fra internationale menneskerettighedsråd og komiteer, og fra NGO'er.

Normalt svarer det land, som bliver bedømt, umiddelbart på, hvilke anbefalinger man ønsker at imødekomme, og hvilke man vil afvise, når upr-bedømmelsen bliver endeligt vedtaget på et møde i FN's Menneskerettighedsråd få dage efter bedømmelsen. Det har Danmark ikke gjort, men Danmark har lovet at svare FN senest i september 2011.

En væsentlig andel af forslagene handler direkte eller indirekte om diskrimination og manglende beskyttelse af menneskerettighederne for udlændinge og etniske mindretal i Danmark.

12/5-2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen

I midten af april måned er SOS nye hjemmeside med undervisningsmaterialer og undervisningsideer til gymnasiet - både til elever og undervisere - kommet på nettet. Hjemmesiden handler om racisme, diskrimination og menenskerettigheder - det er for langt et navn til en hjemmeside, og derfor har den fået navnet:
www.sosmenneskerettigheder.dk 

Hvis studerende vil skrive opgaver om menneskerettigheder eller om racisme inden for et eller flere fag, kan de hente ideer og referencer til forskellige temaer, opdelt på fag.  

Vi mangler fortsat at pudse hjemmesiden af og finde trykfejl og ændre enkelte links, men i det store og hele er siden på plads. Siden bliver løbende redigeret, og det betyder også, at vi er modtagelige for nye undervisningstemaer og materialer inden for de forskellige fag. Så hvis I har ideer eller materialer, så mail til os på: sos@sosmodracisme.dk .

Hjemmesiden kan også bruges af folk uden for gymnasiet. Prøv selv at klikke ind på:www.sosmenneskerettigheder.dk . Blandt andet har vi lagt de vigtigste af FN's menneskerettighedskonventioner ind,  og vi har mange referencer, samt links til andre organisationer og hjemmesider.

Ellen Farr, som også redigerer www.globalskole.dk - som er en hjemmeside især for folkeskolen -  har lavet udkast til hjemmesiden. Karen Høi har med hjælp af Anne Nielsen omredigeret siden noget,og er nu redaktører af siden; og Johanna Haas, John Udo Ukpo og Marianne Olsen har bidraget med materialer og ideer. Bjarke Sahl har sat siden op på internettet.

4/5-2011:                                                                                       sat i af Anne Nielsen

Foreløbig rapport om Danmark fra UPR-bedømmelsen i FN 2/5 2011
 
Den endelige rapport skulle være vedtaget 4/5 med de endelige danske svar. Den er endnu ikke offentliggjort, ligesom bedømmelsen endnu ikke er oversat til dansk. Danske medier har rapporteret meget lidt fra bedømmelsen.

Danmak får bl.a. hug for behandlingen af asylansøgere, børn, handicappede og for inadækvat beskyttelse mod tilbagesendelse af udlændinge til områder, hvor de er i stor risiko for forfølgelse.

De 13 anbefalinger til Danmark omfatter i let resumeret form (egen oversættelse):
At oversætte UPR-bdømmelsen til dansk
At gennemgå anti-diskriminationslovgivningen for at sikre ligebehandling af enhver grund
At sikre at tortur er en særlig forbrydelse omfattet af straffeloven
At fremme og beskytte børns retigheder og overvåge overholdelsen af børnekonventionen
Afgørelser fra domstolene og fra administrative organer bør være offentligt tilgængelige og gratis
At gennemgå sin praksis med at tilbagesende udlændinge til områder med stor risiko for forfølgelse (non-refoulement princippet)
At evaluere konsekvenserne af CIA's fangetransport-flyvninger fra dansk territorium
At øge bestræbelserne for at identificere ofrene for trafficking
At underskrive den internationale konvention om migrantarbejderes og deres families rettigheder
At implementere sin lovgivning om at forbyde, forfølge og straffe hate speech, tilskyndelser til had og handlinger med forhånelse af religiøse grupper (handlinger med religiøs profilering) 
At revidere de foreslåede ændringer i udlændingeloven vedrørende uledsagede børn, der søger asyl
At underskrive tillægsprotokollen til den Internationale konvention om økonomiske sociale og kulturelle rettigheder
At justere den kriminelle lavalder efter anbefalingerne fra Komiteen for børnekonventionen

Human Rights Council – Universal Periodic Review

For use of information media; not an official record

Date: Monday 2 May 2011 (Afternoon)

Country under review: DENMARK

Documents:   National report A/HRC/WG.6/11/DNK/1;
Compilation of UN information A/HRC/WG.6/11/DNK/2;
Summary of stakeholders’ information A/HRC/WG.6/11/DNK/3;
 
Troika: GHANA, REPUBLIC OF KOREA, CHILE

Concerned country - national report

 1. Denmark has recently made a contribution to the UPR Trust Fund for participation for an effective participation of developing countries in the UPR process.
 2. Participation of the Danish Institute of Human rights throughout the entire process.
 3. Denmark's national report includes the situation of Human rights in Greenland and the Faroe Islands.
 4. Rate of foreigners coming for work or study has grown substantially.
 5. New plans, campaigns and research projects to combat discrimination on the grounds of racial or ethnic origin.
 6. Social exclusion in specific areas has been targeted through strategies against ghettos.
 7. Aims to secure housing for the 5,000 homeless people in the country.
 8. Indigenous people of Greenland represent a majority.
 9. Participation of Greenland in United Nations bodies such as the General Assembly, the Human Rights Council (Expert Mechanism on the rights of indigenous and the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues).
 10. New legislation on language policies and integration of the use of Greenlandic.
 11. Policies on improving Media public services (newspapers, TV and radio broadcasting)
 12. Greenland government has worked on Corporate Social Responsibility practises.
 13. Future participation on Children and Youth Strategy as national objectives.
 14. Lack of participation of women in national politics in Greenland and the Faroe Islands
 15. Adoption of seven core United Nations human rights treaties by the Faroe Islands.
 16. Action plan to fight violence against women and children.

Highlights

 1. Committee on Economic Social and Cultural Rights concerns at the increasing negative and hostile attitudes towards foreigners, racism and xenophobia cases.
 2. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women has called upon Denmark to adopt a specific law on violence against women, including domestic violence.
 3. Greenland and the Faroe Islands are not yet bound by the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, and the Protocol to  Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children.
 4. Implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
 5. National law shall incorporate in its practise the respect of the International Covenant on Civil and Political Rights (freedom of expression and any other discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law).
 6. Accessibility for persons with disabilities (amending building regulations).
 7. Discrimination of people of Roma origin.
 8. Committee on the Elimination of Racial Discrimination expressed concern about conditions for family reunification.  

Interactive discussion
Number of States taking part in the discussion

 1. Member States: 21
 2. Observer States: 27

Positive achievements

 1. Efforts to address racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance.
 2. The new National Strategy to combat violence in intimate relationships
 3. Continued efforts to achieve gender equality.
 4. Development of employment opportunities for non-western immigrants and descendants.
 5. Danish Anti-terrorism legislation.
 6. 2010 Action Plan for ethnic equal treatment and respect for the individual.

Issues and questions raised

 1. Implementation of the United Nations Convention on the Reduction of Statelessness.
 2. Domestic violence still persisting
 3. National efforts to address the sexual exploitation of children, in particular child pornography and prostitution.
 4. Citizenship requirements for migrants and asylum seekers, detention of refugees, migrants and asylum seekers.
 5. Hostile attitudes and absence of respect for Islamic religious symbols and personalities.
 6. United Nations Refugee Agency's concerns about the reduced safeguards against refoulement in the current Aliens Act.
 7. Does the Danish institute for Human Rights have the power to inquire into complaints of violations of human rights or is its mandate solely restricted to research projects?
 8. What measures are taken to ensure the compliance of citizenship policies with international obligations?
 9. What are the plans to improve the situation of children seeking asylum?

Recommendations

 1. To enhance accessibility of the United Nations human rights system for all members of Danish society by translation into Danish of its UPR outcome.
 2. To review its legislation prohibiting discrimination to ensure equal protections on all grounds (political and economic sectors) including regional and federal island.
 3. To ensure that all acts of torture are specific offences under its criminal law.
 4. To promote and protect the rights of the Child and to monitor the Convention on the Rights of the Child.
 5. Danish courts and administrative organs decision must be publically available and free of charge.
 6. To review its practise of resending foreign to regions where highly risk of persecution might appear (Principle of non-refoulement).
 7. To evaluate the consequences of CIA extradition flights from Danish territory.
 8. To improve measures of identification of victims of trafficking.
 9. To sign and ratify the international convention on the rights of migrant workers and members of their families.
 10. To implement its legislation to prohibit, prosecute and punish hate speech, incitement to hatred, and acts of religious profiling.
 11. To revise the proposed amendments to the Danish Aliens Act with respect to unaccompanied children seeking asylum
 12. To sign and ratify the Optional Protocol of the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights.
 13. Align national legislation for minimum age of criminal responsibility with the Committee on the Rights of the Child’s recommendations.

Response of the concerned country

 1. No necessity of a national human rights plan. New legislation will carry out implementation of human rights standards.
 2. Regarding the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Danish has found it inexpedient for the moment.
 3. Family reunification policies have been implemented for refugees and asylum seekers.
 4. Cases of accompanied minors have increased lately: the accompanying legal permit of the minor will expire when the minor turns 18 years old (adult).
 5. The ratification of the OP CRC has been presented to the Greenland Parliament.
 6. Domestic violence and protection of children are part of a new strategy plan to be presented to the Parliament.
 7. All religions and beliefs are respected.

Adoption of the report by the UPR working group scheduled on: Wednesday 04 March, 17:30 – 18:00

More information

 1. UPR: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx
 2. Country under review (documents submitted): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/DKSession11.aspx

 

 

 

14/3-2011:                                                                                      sat i af Anne Nielsen

 Underskriftindsamling mod tilbagesendelse til tortur

Vi vil bede jer om at samle underskrifter ind mod tvangsudsendelser til Syrien og i det hele taget mod udsendelse til tortur og fængsling.

Se denne blanket, der kan bruges til indsamling af underskrifer. Man kan også bare selv underskrive og sende det ind til Integrationsministeriet, adressen står på. Underskriftindsamlingen er startet af Gefion Gymnasium. Det er en mærkelig tanke, at man skal samle underskrifter ind for at få Danmark til at overholde de internationale konventioner og regler og menenskerettigheder, vi har tilsluttet os - men det er åbenbart nødvendigt nu, hvis vi ikke i endnu flere tilfælde skal stå som medskyldige i tortur.

10/3-2011:                                                                                        sat i af Anne Nielsen

Kom til Stormøde i Volssmose og drøft en ny asylpolitik d. 19. marts.

Kom til ICC i København d. 21. marts.

Hør om CERDs kritik og anbefalinger vedrørende Danmarks overtrædelser af Racediskriminationskonventionen på Christianborg d. 22. marts. Se alle invitationerne under Arrangementer.

7/3 - 2011                                                                                           sat i af Anne Nielsen

SOS mod Racisme og CEPI gennemførte natten til søndag testning af diskrimination ved diskoteker i København.

Testningen skete samtidigt  i 15 europæiske lande. Se Pressemeddelelsen herom under Pressemeddelelser.

3/3 2011                                                                        sat i af Anne Nielsen

Verdenskulturcentrets kvindeforum inviterer til film- og debatcafé 14. april kl 19-21.

Instruktørerne Flor Risquet Diaz fra Cuba og Lotte Grandjean fra Grønland viser to kortfilm, og bagefter er der debat med dem om, hvordan det påvirker vores identitetsfølelse at leve mellem to kulturer. 

 26/2 2011                                                                        sat i af Anne Nielsen

Bedsteforældre for asyl demonstrerer uden for Domhuset på Nytorv, København,  d. 3. marts kl. 10.
Sang, musik og taler. Alle er velkomne til dmeonstrationen!

25/2-2011                                sat i af Anne Nielsen 

Få dig et antiracistisk pas her! 

Et medlem af SOS har sendt os et antiracistisk pas, som kan downloades her!


25/2 2011                                               sat i af Anne Nielsen

Høringssvar til integratiosministeriet på et ualmindeligt grotesk fremmedfjendtligt lovforslag om skærpelse af kravene ved familiesammenføring 

SOS mod Racisme har sendt høringssvar og anmodet regeringen om at tilbagekalde lovforslaget, som er fremmedfjendsk ,og som er i modstrid med menneskerettighedernes artikler om retten til at indgå ægteskab og om familiens ret til at leve sammen. Reelt er der tale om at lukke Danmark for familiesammenføring med personer uden for EU og Norden. Der er et utåleligt, omfattende og irrelevant pointsystem, der gå ud på, specielt at udelukke ægtefæller, som regeringen mener, kommer til Danmark for at undergrave den danske velfærdsmodel! "Der skal ikke komme udlændinge hertil, som undergraver den danske velfærdsmodel. Derfor må reglerne for familiesammenføring bygge på objektive kriterier efter et pointsystem, hvori ansøgers integrationspotentiale indgår. Dette er en naturlig følge af, at Danmark ønsker at tiltrække udlændinge, som kan udvise medborgerskab og skabe vækst og velstand. Medborgerskab og vækst forudsætter selvforsørgelse og vilje til at yde til fællesskabet. Det er i den henseende relevant at se på ansøgers integrationspotentiale."

Så efter i en årrække at have talt for unges ret til selv at vælge deres ægtefælle ønsker politikerne nu i stedet, at folk kun indgår ægteskaber med EU- og nordiske borgere, som under andre omstændigheder har ret til familiesammenøring i Danmark, for de fleste øvrige vil kravene være uoverstigelige. Kravene giver i øvrigt ingen mening udover at være en hindring for familiesammenføring.

Se SOS' høringsvar .

Forslaget er en fornærmelse mod alle i Danmark. Vi vil i stedet foreslå at man indfører EU reglerne, som respekterer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Se lovforslaget her - læg mærke til den fremmedfjendtlige retorik i afsnittet: baggrund og indhold. 

 

 

 

 

EU-borgere, som ikke er danske statsborgere kan bruge EU-reglerne; danske statsborgere vil have mulighed for at få familiesammenføring ved at tage til et andet EU-land og bo der med deres ægtefælle og børn først og så bruge EU-regler for migrerende arbejdskraft, men for folk fra 3. lande vil det nye forslag give store problemer. Hvis de endelig går i gang med at forsøge at indfri kravene i den store krav-jungle, kommer der mon ikke så en ny lov, som alligevel vil forhindre familiesammenføring til Danmark? Kan et ægteskab virkelig holde til et så massivt fjendtligt pres fra staten ?

25/2 2011                                                sat i af Anne Nielsen

SOS' breve til Folketinget vedr. tvangstilbagesendelser fra Danmark til tortur og fængsling.

SOS har 9/2 sendt et brev til UUI  og d. 16/2 en opfølgning  på dette brev med dokumentation og præcisering samt korrektion af nogle forhold i brevet af 9/2, følg linkene. Astrid Krag fra SF har bedt integrationsministeren forholde sig til de to breve, vi skulle få svar i løbet af ca 4 uger. Brevene bliver offentliggjort som bilagsdokumenter på Folketingets hjemmeside for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, UUI; det første som almen del, bilag 86.
Efter torturen i Syrien får Annas i øvrigt sin sag genoptaget i Flygtningenævnet nu, og opholder sig nu lovligt i Danmark. RCT har lavet en rapport, der beskrover torturen og dens følger hos ham.

Johanne Schmidt-Nielsen, EL, har rejst spørgsmål til Integrationsministeren om at standse alle tvangsudsendelser til Syrien nu. Der er stadig to tvangstilbagesendte kurdisk-syriske afviste asylansøgere, som er forsvundet i syriske fængsler, og som formentlig er blevet - eller bliver måske nu - udsat for tortur. Det er vigtigt, at der opretholdes et pres på politikerne for at få de to tilbage til Danmark. Navne og datoer for tvangsudsendelserne fremgår af brevet af 16/2 til UUI. Der er en række flere kurdisk-syriske afviste asylansøgere, som risikerer tvangstilbagesendelse til tortur og fængsling ligesom de andre. 

13/2 2011                                                sat i af Anne Nielsen

Tvangstilbagesendelse til tortur af den syriske efterretningstjeneste i Damaskus

Annas, som er afvist asylansøger og kurder fra Syrien var talsmand for sultestrejkende kurdere fra Syrien i efteråret 2010. Annas blev for omkring 3 uger siden fængslet i Ellebæk-fængslet ved Sandholm, og tvangsudsendt ledsaget af 3 danske politibetjente via Wien til Damaskus d. 8. februar. I Damaskus blev han pisket og afhørt, mens de tre danske politibetjnte sad i lufthavnen tæt på; - men det endte heldigvis med, at de syriske myndigheder afslog at lade ham indrejse i landet. Efter afhøring blev Annas sendt retur til Danmark, da hans familie boede uden for Syrien. Før hjemsendelsen var hans familie i Kongelunden gået under jorden. Annas er nu tilbage i Kongelunden. Billeder af Annas ryg med følger efter piskeslagene kan ses på disse links, det sidste er et videolink:

http://www.arnehansen.net/110209SPmailmedFotosafAnnastorturerederyg.htm

http://www.arnehansen.net/110209Annas-torturerede-ryg-2.jpg

http://www.arnehansen.net/110209Video-med-Annas-torturerede-ryg1.MP4 

2/2 - 2011                                             sat i af Anne Nielsen

Tvangstilbagesendelse af tjetjensk familie med 5 børn født i Danmark 

De danske myndigheder står den 10.2 parat med en billet til tvangshjemsendelse
af en tjetjensk børnefamilie med fem børn på 7 år og nedefter. Familien, der bor i Center Sandholm, har levet i det danske asylsystem i mere 8 år, dvs. alle børnene er født i Danmark.
Der er i den konkrete familie tale om børn med de psykiske skadevirkninger, som
vi ved, at en opvækst i asylsystemet medfører. Der er samtidig tale om børn, der
er blevet danske - børnene har f.eks. gået i danske daginstitutioner og taler
dansk.
Stands denne skændige tvangshjemsendelse før det er for sent!
(Forkortet fra mail fra Gert Gottlieb, Amnesti Nu)

8/1 - 2011                                                                 sat i af Anne Nielsen

Et spørgsmål om anstændighed  / A Matter of Decency

Ny film om to flygtningefamiliers skæbne imens
de er gået under jorden i Danmark - og efter

Dokumentarfilmen kan ses på dette link, vælg tekst på dansk eller engelsk:

www.bombayfc.com/amatter

5/1 - 2011                                                                sat i af Anne Nielsen 

SOS mod Racisme, Danmark er blevet medlem af et nyt europæisk netværk af græsrodsorganisationer mod racisme: EGAM. Man ka se præsentationsvideoen fra EGAM på dette link:

http://www.dailymotion.com/EGAMvideo

 

1/1 - 2011                                                                 sat i af Anne Nielsen

Forårsmøde i "Et anstændigt Danmark" i Odense

Foreløbig er mødet planlagt til d. 19. marts kl. 13 - 17 i Odense,
Mødet kommer til at handle om:
Oplæg til en ny asylpolitik.
Reservér dagen og på gensyn i Odense!
 

13/12 - 2010                                                                sat i af Anne Nielsen 

I går begik en 26-årig kurdsk asylansøger fra Syrien selvmord i et dansk asylcenter. Sandsynligvis fordi han frygtede tvangsudvisning til Syrien.

To tidligere afviste kurdiske asylansøgere fra Syrien, som Danmark har tvangsudvist tidligere i efteråret, blev fængslet ved ankomsten til Syrien. Man må frygte, de bliver udsat for tortur. Se pressemeddelelse fra i dag her .

9/12 2010                                                                   sat i af Anne Nielsen
Flygtningeskibet M/S Anton kommer desværre ikke til København d. 10. december som planlagt. 
Så københavnerne må vente til foråret med at se M/S Anton og den flydende kunstinstallation. Hvis organisationer og byer i Danmark ønsker at få besøg af skibet, så kontakt Jens Galschiøtt via  http://www.aidoh.dk/UN2015 . Efter at have været rundt i de danske farvande, skal skibet til Norge, Sverige og Finland i 2011.

9/12 2010                                                                   sat i af Anne Nielsen

International March for Menneskerettigheder fredag d. 10. december fra Rådhuspladsen
i København kl 14 til forsamlingshuset på Blågård Skole på Nørrebro,
Her serveres æbleskiver til det efterfølgende
informationsmøde med prof. Claus Hagen Jensen.m.fl
http://www.arnehansen.net/101208Menretdemo10.12tekst+fl.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/101206AnnaTobiesMenretmarch64.htm

5/12 2010                                                                    sat i af Anne Nielsen 

Tirsdag d. 7. december kl. 17: Lysgudstjeneste for verdens flygtninge i Domkirken København  
Medvirkende: Asylansøgere, Peter Skov-Jakobsen og Benny Andersen.
Alle er velkomne, der er kaffe og kage bagefter.

15. - 16. december: Konference på engelsk og arabisk hos Institut for menneskerettigheder 

Institut for menneskerettigheder afholder en gratis konference om menneskerettigheder på tværs af kulturersammen med Cairo-instituttet for menneskerettigheder og med Dansk Ægyptisk Dialog institut. Nærmere oplysninger: http://hrcd.dihr.org/wp/


 


7/11  2010                                                                   sat i af Anne Nielsen

Jeg sender hermed det åbent brev som jeg har sendt til integrationsministeren
vedr. integrationsprisen og prisuddelingen i dag. Jeg skriver det som en af de
nominerede til prisen.

Mvh.Nahid Riazi, Integrationsmedarbejder  / tlf. 40 54 39 92
 
Åbent brev
 

Jeg vil ikke være med til dette dobbeltspil!

Om Integrationsministeriets Prisuddeling 
Til: Integrationsministeren, Birthe Rønn Hornbech  
Jeg har fået at vide, at jeg er blandt de nominerede til
Integrationsministeriets Integrationspris. Jeg og de andre nominerede får endda
lov til at sidde ved dit bord og blive fotograferet sammen med dig, når
begivenheden finder sted i Cirkusbygningen d. 2. november. Og så kan vi lade,
som om vi alle sammen er glade og tilfredse med integrationen og
integrationspolitik i Danmark!  

Jeg er glad for og stolt af, at nogle af dem, som kender os og følger vores
arbejde på tæt hold, har indstillet mig og min kollega til prisen. Jeg sætter
stor pris på, at de på den måde har vist os deres tillid og anerkendelse og har
understreget, at det som vi stræber efter i vores arbejde, er det rigtige. Det
varmer virkelig mit hjerte.

Jeg er desuden glad for, at jeg og min kollega, som også har en anden etnisk
baggrund end dansk, for en gangs skyld har "den rigtige" baggrund til at få en
pris i stedet for at blive skældt ud på af politikerne og ministre, netop pga.
vores baggrund! 

Men jeg kan desværre ikke være med til dette dobbeltspil, hvor I fra den ene
side uddeler priser for de gode indsatser for integrationen og fra den anden
side forhindrer os, som arbejder med integrationen i at kunne udføre et
ordentligt stykke arbejde. Hvordan kan vi tale om integration, når mange af de
folk, som skal "integreres" hver eneste dag mødes med mistillid og
mistænkeliggørelse og bliver stemplet som en gruppe uduelige mennesker, som kun
er ude på at snyde samfundet, og derfor skal straffes, sanktioneres og smides ud
af landet! Jeg taler på vegne af bl.a. den unge højgravide kvinde fra
Akacieparken, som for 1½ år siden blev smidt ud af Danmark med sine to små børn,
med den begrundelse, at hun ikke havde nok tilknytning til landet! Hun var godt
i gang med at lære sproget. Hendes datter havde lige fået en plads i en
vuggestue. Hendes mand var stolt af sin familie og arbejdede hårdt for at
forsørge dem. Han var en af vores ressoursestærke beboere, som deltog frivilligt
i beboerarbejdet i Akacieparken. Men i dag bor den unge kvinde og hendes 3 små
børn i en landsby i Pakistan, hendes mand er fuldstændig ødelagt. Han skal rejse
frem og tilbage for at sørge for sin families sikkerhed dernede.

Jeg taler på vegne af alle de mennesker, som føler sig udenfor samfundet, selv
om de betragter sig selv som danske borgere. Jeg møder dem hver dag og kan se
hvordan det ødelægger deres integritet og udvikling, når de oplever, at de
uanset hvem de er, bliver betragtet som en ensartet gruppe som skal stå til
regnskab og skal finde sig i gruppeafstraffelse via stramninger og særlove og
regler. De skal alle sammen betale prisen, når nogen begår kriminalitet og
tilfældigvis har samme etniske baggrund eller når politikernes
integrationspolitik går galt!

Mange af disse mennesker vil jo gerne tjene deres egne penge, bo et godt sted i
stedet for i  ghettoer. De drømmer også om at købe deres egen bolig. Langt de
fleste af dem ville gerne sende deres børn til de skoler og institutioner, hvor
de bedre kunne lære dansk og hvor de fik mulighed for at tage en uddannelse i
stedet for at havne i kriminalitet eller tilslutte sig de ekstreme religiøse
grupper, eller i det bedste fald nøjes med de lavtlønnede ufaglærte jobs. De er
jo også forældre, som vil det bedste for deres børn og unge. De har ikke brug
for at blive nedgjort, udhængt og  chikaneret af systemet, for at nå de mål. De
har behov for et reelt valg. De familier der har problemer med at håndtere deres
forældreansvar, skal hjælpes med at få bedre kendskab til deres børns
muligheder. De skal hjælpes med at få flere redskaber til at kunne støtte deres
børn, og det gælder selv sagt alle forældre med disse problemer.

Det er det som jeg og mange andre stræber efter i vores arbejde. Men vi, både os
medarbejdere og de mennesker, som integrationen drejer sig om, bliver hele tiden
stoppet i denne proces. I stedet for at give dem et reelt valg, bliver mange af
dem truet af de nye stramninger. I stedet for at koncentrere sig om integration
af sig selv og sine børn, bekymrer langt de fleste af vores borgere sig om de
basale ting som opholdstilladelse, økonomi og bolig, som ikke er i orden.

Jeg finder ikke prisuddelingen i overensstemmelse med jeres politik. Jeg
opfatter prisuddelingen som en retfærdiggørelse af jeres udlændingepolitik, som
rammer de mennesker, jeg arbejder med og integrationen drejer sig om.

Derfor har jeg ikke lyst til at deltage i prisoverrækkelsen og dermed være med
til at understøtte jeres ekskluderende politik.
Med venlig hilsen
Nahid Riazi Yazdanyar, En af nominerede til integrationsprisen 2010


 

4/11  2010                                                                   sat i af Anne Nielsen

Varslede stramninger i asyllovgivningen for uledsagede flygtningebørn

På Folketingets hjemmeside kan man nu se et grotesk lovforslag om indskrænkninger i asylsøgende børns rettigheder, som i korthed går ud på, at også uledsagede asylbørn skal ud af Danmark hurtigst muligt, og uanset hvad i hvert fald når de bliver 18 år. Man vil bl.a. oprette en slags børnehjem i deres hjemlande, hvor man kan tvangsudvise dem til - uanset om de har familie eller ej.

Der har naturligvis været meget kraftige indsigelser imod det fra SOS og fra en række andre organisationer, vi samarbejder med.

 

 

 

 

Man kan læse lovforslaget og høringssvarene - samt en hel del baggrundsmateriale på:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L37/baggrund.htm

3/11  2010                                                                   sat i af Anne Nielsen

SOS Racisme, Frankrig har taget initiativ til et nyt europæisk anti-racistisk netværk af græsrodsorganisationer, med stiftende konference i Paris 2. - 5. november. I forbindelse med dannelsen af netværket er udsendt denne   erklæring . Fra SOS mod Racisme, Danmark, deltager Steen Eriksen og Marianne Olsen. Desuden NONAR, som er et nyt nordisk anti-racistisk netværk. Organiseringen sker for at fremme kampen mod racisme, også på EU-plan og i Europarådet, ligesom vi vil stå stærkere i andre sammenhænge.

3/11  2010                                                                   sat i af Anne Nielsen

Åbningskonference for NGO-fællesinitiativet mod diskrimination d. 8. november kl. 16.30 - 19.00
i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, København N.

Oplæg ved:
Skuespiller Flemming Jensen
Borgerrådgiver Johan Busse
Centerleder, Advokat Niels-Erik Hansen
Sekretariatsleder for Ligebeandlingsnævnet Susanne Fischer
Fhv. Landsdommer, Holger Kallehauge, PTU

Se invitationen her

Gratis adgang, tilmelding til DRC:mailto:drc@drcenter.dk

22/10  2010                                                                   sat i af Anne Nielsen

LANDSMØDE OG PROGRAM FOR ÅBENT HUS 6. NOVEMBER 2010

Kom til Landsmøde 6. november i Verdenskulturcentret, lokale 206, Nørre Allé 7, 2200 København N kl. 13 - 15.15. Dagsorden ifølge vedtægterne, dagsorden kan ses på bagsiden af Nyhedsbrev 103, SOS mod Racisme.

Alle er velkomne efter Landsmødet til Åbent Hus i Mexibar, Elmegade 27, 2200 Kbh. N- lige ved siden af DEMOS ved Sankt Hans Torv.  Anledninge er 25-året for den ene af vores rødder: Folkebevægelsen mod Fremmedhad. Programmet kan downloades her som pdf-fil.

 25 års kamp mod racisme og fremmedhad  

Åbent Hus: Lørdag d. 6. november 2010 kl. 15.30 - 17.30
Sted: Mexibar, Elmegade 27, 2200 Kbh. N

Sos giver en vand eller en øl!
SOS mod Racisme fejrer at Folkebevægelsen mod Fremmedhad har 25-års-jubilæum i år. FMF og SOS Racisme fusionerede i 1991 til SOS Racisme – Folkebevægelsen mod Fremmedhad.

SOS_logo_uden_tekst_80.jpg


Tidsskriftet SOS Racisme

 

Minileksikon 2018

 

Webside til gymnasierne: 

 


Vil du være medlem af SOS Racisme?  

Der er et introduktionskontingent på 75 kr. det første (kalender)år, men du må selvfølgelig meget gerne betale fuld pris.
Det årlige kontingent er herefter 100 kr. for unge under 26 år
og 185 kr for personer under uddannelse, ledige, pensionister, kontanthjælps- og efterløns-modtagere. Personer i (fuld) beskæftigelse betaler 295 kr. årligt. 

For 3.000 kr. kan man købe sig et livstidsabonnement.

Du kan melde dig ind ved at udfylde Indmeldelsesformularen og betale introduktionskontingentet på 75 kr via netbank: Erstat evt. @ i email med AT

Som girokort: Vælg 01 i type-feltet, skriv 1972200 som kontonummer. Skriv navn, mailadresse og tlf. samt NY.

Som bankoverførsel: reg.nr 1551 kontonummer 1972200. Skriv NY + navn, mailadresse og tlf. 

eller 

Via Mobile Pay 4233 1968 - Skriv NY + mailadresse

Hjemmeside: www.sosracisme.dk
Til undervisning i gymnasierne:
sosmenneskerettigheder.dk

www.sosmenneskerettigheder.dk

 

 

 
 
 
Kontakt:
Hvis du vil i kontakt med SOS Racisme, kan du klikke her:"Kontakt os"  - 

Pressekontakt: Tlf. 60 63 33 99 landsformand Jette Møller 

Email:
sos@sosracisme.dk

Postadresse:
Nørre Allé 7, 2.t.v.
2200 København N
 
Du kan også prøve at kontakte os på:

Tlf. 60 63 33 99: landsformand Jette Møller 
jette@sosracisme.dk 

Tlf. 42 33 19 68: Steen Eriksen
formand for Københavnsafdelingen
kbh@sosracisme.dk

Tlf. 42 33 19 69 Laila Belhaj


Mobile Pay
 4233 1968

kasserer Steen Eriksen: 
tlf. 42 33 19 68
kasserer@sosracisme.dk

« forrige| top| næste »
 

SOS Racisme
Union (VerdensKulturCentret), 
Nørre Allé 7, 2. t.v.
2200 København N
Email: sos@sosracisme.dk

Pressekontakt: Tlf. 60 63 33 99 landsformand Jette Møller 


Tlf. 4233 1969

Tlf. 4233 1968: kasserer og formand for kbh-afdelingen Steen Eriksen - kbh@sosracisme.dk 

 

Mobile Pay: 4233 1968

Reg. 1551 kontonr. 197 2200

CVR: 29070601

Du kan læse her, hvordan SOS Racisme behandler dine personoplysninger: Persondatapolitik


Tilmeld dig Betalingsservice

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login