SOS mod Racisme

Nyhedsarkiv

Klik på de blå links/overskrifterne for at se nyhedernes fulde tekst:

 

DEBAT:
Politiken 25. april 2017

Anne Nielsen, Næstformand i SOS mod Racisme

Fjern tælleren

På Udlændingeministeriets hjemmeside er der stadigvæk en tæller, der automatisk begynder at tælle antal udlændingestramninger, så snart man åbner www.uim.dk. Under tælleren er et link til en liste med 50 stramninger, som begrænser udlændinges rettigheder, og som forringer vilkårene for at få et godt liv, og for integrationen i Danmark. Udlændingeministeren har i flere stramninger tilsidesat menneskerettigheder, som retten til familieliv og retten til frihed. Hendes harske lovgivning og retorik, og Udlændingestyrelsens inkompetente administration skader udlændingene og umuliggør deres integration i Danmark. Det er på tide, at statsministeren fjerner tælleren fra uim.dk, eller finder en udlændingeminister, der ikke mobber udlændinge

25. april 2017 - Jette Møller, formand for SOS mod Racisme 

Inger Støjberg har fjernet 26-årsreglen, ikke Den europæiske Menneskeretsdomstol:

Det er ikke Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har afskaffet 26 årsreglen. Det er Inger Støjberg.

Domstolen fastslog, at 26-årsreglen var ulovlig diskrimination, der fritog "gammeldanskere" fra tilknytningskravet. Den logiske konsekvens var at afskaffe tilknytningskravet, men Inger Støjberg valgte i stedet at behandle alle lige rædselsfuldt ved blot at fjerne 26-årsreglen, så tilknytningskravet gælder alle (uden for EU).

Konsekvensen er, at udlandsdanskere som hovedregel ikke kan få deres udenlandske ægtefæller med hjem, hvis de har boet i ægtefællens hjemland.

 

VIDEO: 
Landsformand Jette Møllers tale ved  Demonstration against Anti-immigrants Rules in Denmark den 5. april 2017 (English): 
VIDEO:
Bashy's Corner: tv-interview med SOS mod Racismes formand Jette Møller (English): 

Inger Støjberg fik sin egen kage i hovedet af Højesteret

Efter at Folketinget for knap en måned siden strammede reglerne for dem, der sidder på Tålt ophold under devisen: "Tålt ophold skal være utåleligt", har Inger Støjberg nu rettet ind efter en Højesteretsdom fra januar i år - altså før loven blev vedtaget mod bedre vidende - og skrevet ud til folk på tålt ophold, at de ikke mere havde pligt til at bo på Kærshovedgård!

Så nu kan hun godt rulle en del af de 50 stramninger tilbage, de er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som altså stadig gælder i dansk lov, selv om regeringen prøver at bekæmpe menenskerettighederne og samtidig lade som om, at de lovgiver og handler i overensstemmelse med dem!

Triptælleren med stramninger på Udlændingeministeriets hjemmeside og kagen med "50" skrevet på - for antallet af stramninger, der skal hævde politikernes status i befolkningen, men som er katastrofale for udlændinge, er begge uværdige, pinlige, ondsindede og barnlige. En rigtig mobbepropaganda, der udstiller Danmark som et ondsindet, fremmedfjendtligt land, og vores minister som umoden, uempatisk og uansvarlig over for de borgere, hun skal betjene.

Se i øvrigt artiklen fra 20. februar nedenunder, og læs artiklen om absurd teater i Folketinget i Tidsskriftet fra efteråret 2016.

Den nys vedtagne lov må nu ophæves!

Anne Nielsen, Nærtformand

 

 

 1. marts 2017

Ny undersøgelse fra Ansvarlig Presse og RUC viser, at det går endnu dårligere med omtalen af etniske minoriteter i nyhederne, for nu er andelen faldet fra 5% for fem år siden til 4%: Dem vi taler om - de etniske minoriteter og køn i danske nyhedsmedier


 20. februar 2017

I morgen stemmer Folketinget om loven om "at gøre tålt ophold utåleligt". Man indfører en ekstra pligt: underretningspligt, hvis man ikke er på Kærshovedgård hele den næste nat, men fx kommer hjem efter kl. 23, og man vil give meget strenge straffe - op til 1½ års fængsel og fodlænke - hvis man gentagne gange forsynder sig mod denne pligt samt opholdspligt og meldepligt til politiet. Man indfører en umenneskelig behandling for at presse folk til at rejse hjem til lande med risiko for tortur, dødsstraf, forfølgelse eller nedværdigende og umenneskelig behandling. Og måske også for at vise, at man kan være barsk! Stem NEJ!

Se SOS mod Racismes høringssvar om

loven om at gøre tålt ophold utåleligt

skærpede regler for permanent ophold

og om afvisning af asylansøgere i en krisesituation

Pressemeddelelse vedr. høringssvar (Fjernelse af 26-års reglen):

SOS mod Racisme er bekendt med adskillige afgørelser fra FN’s Racediskriminationskomite, der har fundet Danmark i strid med FN’s Racediskriminationskonvention. Senest har også FN’s Menneskerettighedskomite fundet Danmark i strid med diskriminationsforbuddet i CCPR artikel 26 i en sag om dansk indfødsret, men vi har ikke tidligere hørt om domme om diskrimination fra Den europæiske Menneskerettigheds-domstol. Vi finder udviklingen meget foruroligende, da den synes at afspejle en generel tendens, hvor danske myndigheder enten undlader at gribe ind overfor (race-) diskrimination eller selv er udøver af den diskriminerende behandling. 

Vi linker til SOS mod Racismes høringssvar til fjernelsen af 26-årsundtagelsen, som Menneskerettighedsdomstolen har fundet er race-/etnisk diskrimination, idet danske statsborgere, der har været statsborgere i mindst 26 år, fritages for det urimelige tilknytningskrav, der siger, at ægteparrets samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land. I stedet for at fjerne tilknytningskravet vælger folketingsflertallet nu blot at stille alle lige dårligt.


 

I den nærmeste tid:

Se vores tidsskrift SOS mod Racisme nr. 115 her

Krystalnatmanifestationer 9. november 2016 i Esbjerg, Hvidovre, København, Sorø, Svendborg og Aarhus:
se under Arrangementer og møder. 

Kom til Landsmødet i SOS mod Racisme 12. november kl. 11 i Nørre Allé 7

 

 UDTALELSE

 Aarhus byråd har med 25 stemmer ud af 31 vedtaget et forslag, der forbyder kønsopdelt svømning.

 http://stiften.dk/aarhus/politisk-opbakning-til-forbud-mod-koensopdelt-svoemning

Forslaget er helt klart rettet mod muslimer og derfor diskrimination af en minoritetsgruppe. SOS mod Racisme tager skarp afstand fra den slags diskriminerende forslag, der vil tvinge minoriteter til at assimilere sig

København, 21. september 2016
Jette Møller, landsformand


Udtalelse:

SOS mod Racisme tager afstand fra ethvert forsøg på at regulere borgernes påklædning ud fra usaglige kriterier som religion, etnisk tilhørsforhold eller politisk og seksuel orientering.
København, 21. september 2016
Jette Møller, landsformand


Se vores høringssvar om ændring af Flygtningenævnet


RT TV International: School debate on segregation at Danish highschool between Jette Møller, SOS against Racism, and Iben Thranholm


Washington Pos: A Danish school now separates children by ethnicity

 

 New York Times:

I’ve Become a Racist’:Migrant Wave Unleashes Danish Tensions Over Identity


Fra Demos:
Brexit har ”taget skammen ud af racismen”

Læs Demos' reaktion på Storbritanniens beslutning om at melde sig ud af EU.
 

 Omskæring giver ikke mænd sexproblemer

Intet tyder på, at omskæring giver mænd seksuelle problemer, viser ny undersøgelse. Store fejl i undersøgelsen, mener omskæringsmodstander overlæge Morten Frisch
kristeligt-dagblad.dk 30.6.2016


Ny forening: Danskerne ved for lidt om omskæring
Den nye forening ”Retten til forskellighed – CircumInfo” ønsker at aflive myterne om omskæring. Derfor vil de gøre danskerne klogere på, hvad omskæring indebærer, og hvad det ikke gør.

SOS mod Racismes landsformand Jette Møller er med i formandskredsen i foreningen.
kristeligt-dagblad.dk 16.06.2016

SOS mod Racismes Minileksikon 2016 - Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination er udkommet.Ny omskæringsvenlig forening er ikke uhildet

 Overlæge Morten Frisch angriber den nystiftede forening Retten til Forskellighed - CircumInfo, hvor Jette Møller sidder i bestyrelsen. Foreningens svar er nedenfor.

Retten til Forskellighed – CircumInfo er en i omskærings-sammenhæng videnskabeligt tyndbenet og langt fra religiøst uhildet forening, hvis udtalelser derfor må anskues med den allerstørste skepsis, skriver overlæge Morten Frisch
kristeligt-dagblad.dk 28.06.2016

Herunder er Retten til Forskellighed – CircumInfos svar:

Overlæge med fordomme på korstog

Overlæge Morten Frisch beskriver med sine personangreb foreningens formandsskab som fortalere for drengeomskæring. Han tager afsæt i medlemmernes navne, religiøse og familiemæssige tilhørsforhold, og hvorvidt medlemmerne er i besiddelse af forhud eller ej...
kristeligt-dagblad.dk 28.06.2016


Løsning på tipskupon med citater fra de tre hellige bøger (udleveret på Folkemødet)

Vinder blev: Jens Ole Christensen, 2100 København Ø. Vi sender ham et gavekort til en flaske vin eller en æske chokolade.

 


SOS mod Racisme på Folkemødet 2016

SOS mod Racisme deltager igen i år på Folkemødet - denne gang har vi ikke del i et bestemt telt, men kommer rundt med en cykelanhænger med vores Minileksikon, der lige er udkommet.

Vi deltager desuden med:

Fredag 17. kl. 11.50 - 12.00: Speaker's Corner, Cirkuspladsen: Dundertale om Ordenes magt. Jette Møller

Fredag 17. kl. 14.30 - 17.00:  Mobil event på Cirkuspladsen, C99: Tjek din viden om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Jette Møller, Birgitte Olesen og Steen Eriksen

Lørdag d. 18. juni kl. 9.30 - 11.00:  Mobil event på Cirkuspladsen, C99: Er det mon Islam, kristendommen eller jødedommen? Jette Møller, Birgitte Olesen og Steen Eriksen

Søndag 19. juni kl. 10.30 - 12.00: Debatarrangement i Menneskerettighedsteltet, Kæmpestranden, J34: Racismeparagraffens grænser - går vi glip af noget? 
Knud Lindholm Lau og Jette Møller 

Læs nærmere om de enkelte arrangementer i programmetDer indkaldes til åbent bestyrelsesmøde i

SOS mod Racisme København
onsdag den 11. maj 2016, kl. 19.00


Fundamentalism og Himmelske Dage
i København 5.-8.maj 2016


Skulpturer indtager København i forbindelse med Himmelske dage, en festival hvor titusindevis af københavnere vil deltage i debatter, korsang, musikarrangementer, udstillinger og åndelige diskussioner i kristihimmelfartsferien, hvor centrum af København bliver lavet om til denne kæmpemanifestaton med ånd, eksistens, ansvar og etik i centrum.

40 kirker har haft udstillet Galschiøts flygtningeskulpturer, og de 70 kobber flygtninge vil, når festialen starter på torsdag, blive opstillet på bl.a. Rådhuspladsen og Nytorv for at minde om flygtningesituationen.

På Regnbuepladsen foran Vartorv står kæmpeskulpturen Fundamentalism, hvor den har stået de sidste 8 dage og hvor københavnere i tusindevis har besøgt skulpturen og fået en snak med bl.a. Jens Galschiøt, om de smukke og mindre smukke citater fra Toraen, Koranen og Biblen.

Bange børn: Der er der kommet mange interessante samtaler ud af udstillingen. Bl.a. en rystende samtale med en muslimsk far der havde slukket for dansk fjersyn, fordi hans børn var bange for af blive smidt ud af Danmark fordi de var muslimer.Underskriftindsamling mod særlov for flygtningebørn

SOS mod Racisme og DRC: Dokumentations- og Rådgivnings-Centret om racediskrimination har tidligere i et høringssvar protesteret mod et nyt lovforslag om at give flygtningebørn en ringere undervisning end den de har krav på efter den nuværende lovgivning.

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Uddannelses-forbundet, BUPL, Dansk Psykolog Forening og DUI-LEG og VIRKE har taget initiativ til denne underskriftindsamling:
Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen
Regeringen vil udhule kvaliteten af flygtningebørnenes undervisning i et ”særligt tilbud” uden for folkeskolen. Det skal vi ikke acceptere. Flygtningebørnene skal blive en del af folkeskolens fællesskab så hurtigt som muligt. De skal lære dansk og udvikle deres faglige kompe tencer på lige fod med danske børn. Det er en god investering både for det enkelte barn og
for samfundet. Derfor opfordrer vi Folketingets politikere til at stemme nej til regeringens nye særlov, der vil betyde, at flygtningebørn risikerer at få dårligere undervisning i et ”særligt tilbud” uden for folkeskolen.
http://www.skrivunder.net/skoleforalle

Vi vil opfordre alle til at skrive under imod lovforslaget! 

Spred gerne opfordringen videre ud!


Et Anstændigt Danmark holder stormøde og måske afsluttende generalforsamling
Mandag d. 25. april kl. 16.30 i Århus.

Remisen, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Talere:
forh. biskop Kjeld Holm om "Menneskelighedens nødvendighed i en umenneskelig verden" og
Ulrik Goerlich fra Venligboerne
Afsluttende fællesmøde
Overrækkelse af gave til Venligboerne. Stafetten går videre!
Vi håber selvfølgelig, at I vil være med til at gøre det sidste stormøde festligt ved at møde op – og være med i gaven til Venligboerne.

Der er gratis adgang til mødet. Man er velkommen til at give en gave til Venligboerne Flygtningehjælp.
Små og store beløb kan indbetales på netværkets konto i Sparekassen Kronjylland
Reg.nr. 9317 Konto nr. 000 35 63 898

I forbindelse med stormødet afholdes også - formentlig den afsluttende generalforsamling.


Regering og Folketing opfordres til at tage udlandets anbefalinger ved UPR til Danmark om at bekæmpe racisme og diskrimination alvorligt. 

Se under pressemeddelelser og høringssvar 9. og 10. april 2016. SOS mod Racisme har specifikt opfordret regeringen til at lave en omfattende handlingsplan mod racisme og diskrimination. I en mail til partilederne og de øvrige folketingsmedlemmer skriver vi: 

Vi er glade for, at Udenrigsministeren i det mindste har lovet at bekæmpe diskrimination og racisme og at fremme tolerance og interkulturel forståelse,

men vi kan ikke forstå, at han ikke kan gå ind for fx et generelt forbud mod diskrimination og for at lave en effektiv handleplan mod racisme og for at opdyrke en kultur præget af gensidig respekt, tolerance og interkulturel forståelse.

 

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination og SOS mod Racisme har 7. april 2016 afgivet høringssvar om et lovforslag om ringere undervisning af tosprogede børn, se   her


Imamer vil have dansk udgave af islam

Et manifest skal beskrive, hvordan islam tilpasses virkeligheden i Danmark, mener muslimske organisationer. En religionssociolog kalder det banebrydende. Integrationsministeren er skeptisk.
jyllands-posten.dk 11.3.2016
Muslimske organisationer lægger afstand til imamer, som blev afsløret af TV 2’s skjulte kamera. Men hvordan svarer de selv på svære spørgsmål om stening,…
jyllands-posten.dk 11.3.2016
 

TV2 er med til at piske stemningen op i det danske samfund, hvis Radio24syvs lydfil er ægte. Det er ikke ok med den slags journalistik. Vi må forlange en nuanceret dækning af så betændt et emne:
"De har ude­ladt næsten al men­ne­ske­lig­hed, så det vir­ker meget over­dre­vet og ensi­digt. De har ude­ladt de ting, der kunne give et ind­tryk af, at ima­men fak­tisk prø­ver at for­stå kvin­dens pro­blem­stil­ling. Han siger, at hun har ret til skils­misse, hvis hun er udsat for vold, og at han vil hjælpe hende til at få stop­pet vol­den,«
Lydfil rejser debat om udeladte oplysninger i TV 2's moské-dokumentar

Radio24syv spørger her til morgen, om TV 2 har »manipuleret med moske-program«. Radiostationen har fået en lydfil fra imam Abu Bilal, som han…
b.dk Berlingske 11.3.2016
UPR-vurderingen af Danmark er nu offentliggjort

Rapporten fra FNs Menneskerettighedsråd om menneskerettigheds-eksaminationen af Danmark (upr, dvs. Universal Periodical Review) d. 24. januar i år, er nu offentliggjort på hjemmesiden www.upr-info.org  sammen med en masse andre dokumenter om menneskerettighedssituationen i Danmark.  

Der er rigtig mange anbefalinger om at imødegå diskrimination på grund af race, etnicitet, hudfarve, herkomst eller religion; at efterforske sagerne og give ofrene for diskrimination og racisme bedre adgang til at få ders sag for retten. Også politikeres fremmedfjendtlige og fordomsfulde udtalelser om migranter, flygtninge, asylansøgere og især muslimer blev kritiseret af mange lande.

Flere lande anbefalede Danmark at udarbejde en national handlingsplan mod racisme.

Rapporten indeholder også mange anbefalinger vedr. asylansøgere og flygtninge. Landene opfordrer til at droppe loven om at nogle flygtninge må vente 3 år på familiesammenføring, muligheden for at spærre asylæansøgere inde på ubestemt tid uden at stille dem for en dommer, smykkeloven og i det hele taget behandlingen af flygtninge og asylansøgere. Mange lande har også anbefalet Danmark at leve op til at aldersgrænsen for børn ved familiesammenføring bør være 18 år, som anført i Børnekonventionen, og at Danmark bør respektere disse børns rettigheder ved familiesammenføring til flygtninge i Danmark. 

Kommentar:

Ventetiden på familiesammenføring er i strid med international ret, især med den Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvor det i tidligere domme fra Menneskerettighedsdomstolen mod Frankrig er fordret, at familiesammenføring til flygtninge skal ske prompte. 

De politikere, der har stemt ja til loven, har gjort det mod bedre vidende, da det tydeligt fremgik af de fleste høringssvar, at ventetiden var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til familieliv. De har spekuleret i, at der vil gå nogle år før en dansk sag kan komme for domstolen, og i den tid vil Danmark kunne "slippe" for at modtage et antal familiesammenførte flygtninge. Det er vigtigt at disse politikere, der har handlet mod enhver form for retfærdighed og samvittighed, kommer til at betale deres andel af de erstatninger, Danmark til sin tid bliver idømt af Menneskerettighedsdomstolen, både de mindre kulancer, men også de formentlig større beløb, der bliver tale om, for familiemedlemmer, der er døde af sult, sygdom eller krig i ventetiden. Lige nu er de familiemedlemmer til krigsflygtninge, der er tilbage i Syrien i yderste livsfare for russiske og syriske bomber, og for skud  fra grænsevagter og militser, - og senere for overfald og for druknedøden i Middelhavet.

 

Sjælsmark udrejsecenter - en slags åbent fængsel for afviste asylansøgere

De har kun koldt vand, kan ikke lave mad selv og får ikke lommepenge. Tirsdag den 26. januar gik omkring 200 demonstranter fra Sjælsmark udrejsecenter til Center Sandholm under parolen "A Call For Solidarity from Asylum seekers" Beboerne fra Sjælsmark protesterede mod at blive tvangsforflyttet til et nedlagt fængsel i Ikast og for rettigheder. Siden deltog nogle af demonstranterne i en stor demonstration i København mod vedtagelsen af de nye asyllove.

Læs artiklen: Skal tvangsflyttes til nedlagt fængsel: Vi vil ikke isoleres – vi vil have rettigheder


Kofi Annan om Danmark:
Kofi Annan skriver i sin  blog, at Danmarks smykkelov og de 3 års ventetid på familiesammenføring ikke er i tråd med den europæiske menneskeretskonvention, FN's konvention for børnerettigheder eller FN's flygtningekonvention, som Danmark ellers er en del af.

"The failure of the European Union to agree to a common migration policy is leading to a race to the bottom by member states. Attempting to push problems to one's neighbors is not a sustainable strategy. If the law before Parliament today in Denmark is passed, I fear to think what the next national response will be.

While European states have to address the legitimate concerns of their citizens regarding the historic influx of migrants since last year, they cannot do so at the expense of their values, ideals and international law. By doing so, they offer violent movements a victory they could never have won on their own.

I encourage the member states of the European Union to focus on forging the common migration policy the continent urgently needs."

Ai Wei-Wei har trukket sine kunstværker fra to udstillinger

Nørrebro, 22. januar 2016
Formand Jette Møller:

SOS mod Racisme tager skarp afstand fra Liberal Alliances forslag om at suspendere Flygtningekonventionen i to år.


 sameksistens.dk 19. januar 2016

Prisvindere efterlyste en kortlægning af hadforbrydelser og en bedre integration

Formanden for SOS mod Racisme, Jette Møller (tv.), præsenterer de to modtagere af foreningens Venskabspris 2015: Khaterah Parwani og Natasha Al-Hariri.

 

SOS mod Racismes Venskabspris 2015 til Khaterah Parwani og Natasha Al-Hariri 

 

 

På SOS mod Racismes landsmøde 14. november 2015 blev det besluttet at tildele to meget markante personligheder i den hjemlig debat om diskrimination og integration, Khaterah Parwani og Natasha Al-Hariri, SOS mod Racismes venskabspris 2015. Det sker ved et arrangement mandag 18. januar kl.17:00-18:30 på Støberiets Cafe, Blågårds Plads 5, 2. sal,  2200 København N, hvor de to prisvindere vil tale om henholdsvis hadforbrydelser mod især muslimske minoriteter og integrationsudfordringer. Herefter er der spørgsmål og debat.

Khaterah Parwani er en markant kvinde i den offentlige debat, især omkring integration og diskrimination. Hun studerer jura, er afghansk-dansk og bl.a. næstformand, juridisk rådgiver og ambassadør for ExitCirklen - Nej til psykisk vold & social kontrol (www.ExitCirklen.dk). Hun er desuden tilknyttet DRC (Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination). Khaterah Parwani er en stærk stemme bl.a. på de sociale medier, i dagspressen og på tv. Hun holder løbende foredrag og oplæg om bl.a. radikalisering, ligestilling og køn med fokus på minoritetssamfundet samt diskrimination og hadforbrydelser. Hun gæsteunderviser også om diskrimination og hadforbrydelser for Center for Konfliktløsning og holdt 21. november en TEDx tale ”To My Future Daughter”.

Natasha Al-Hariri er også en markant debattør på de sociale medier, i dagspressen og på TV. Hun er opvokset i Hellerup, har libanesisk-palæstinensiske rødder, er praktiserende muslim og har valgt at bære tørklæde. I den anledning har hun bl.a. været i heftig debat med Pia Kjærsgaard.  Hun studerer jura på kandidatstudiet ved Københavns Universitet. Hun har været forkvinde for Ny-Dansk Ungdomsråd, er bestyrelsesmedlem og juridisk rådgiver hos Refugees Welcome og sidder nu også i Rådet for Etniske Minoriteter.

 


Godt nyt år!

 31. december 2015

SOS mod Racisme ønsker alle et godt nyt år.

Det kan kun gå fremad, for i Danmark blev 2015 et grumt år set fra SOS mod Racismes vinkel. Valget blev, som ventet og frygtet, fyldt med negativ retorik mod især muslimer og flygtninge, og den nye regering har gennemført en række love, der efter vores opfattelse er en klar overtrædelse af menneskerettighederne - og ikke kun blå blok med Dansk Folkeparti i spidsen har hastet disse love igennem, desværre har også Socialdemokraterne stemt for.

»Ord kan virke som bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel.« skrev den jødisk-tyske sprogekspert Victor Klemperer om nazisternes sprogbrug.

Her i nutidens Danmark skal vi holde os dette for øje, når Helle-Thorning-Schmidt siger Når du kommer til Danmark, skal du arbejde (Underforstået: for du vil formodentlig helst vil være fri), når Inger Støjberg taler om den suverænt strammeste flygtningepolitik og Løkke Rasmmussen om et opgør med flygtningekonventionen eller om at rydde op i klager over diskrimination. Årets ord flygtningestrømme er endnu et eksempel på denne giftige sprogbrug, der sniger sig ind i vort sind, ligesom flygtningekrisen og mange andre ord, der risikerer at eliminere sammenhængskraften i det danske samfund og skaber en farlig splittelse, som vi alle har pligt til at modarbejde.

I det forløbne år blev Flygtningenævnet underkendt i 6 sager af FN's Menneskerettighedskomite og måtte indgå forlig i et tilfælde, herudover blev nævnet underkendt af FN's Kvindekomite. Nu begrænser regeringen så adgangen til at føre sager internationalt og bebuder desuden "et opgør" med flygtningekonventionen. Indenlands agter man indføre et gebyr på 500 kr. for at klage over diskrimination.

Så der er nok at tage fat på for SOS mod Racisme. Lad os bruge 2016 til at blotlægge diskrimination og racisme, bekæmpe al sprogbrug, der opfordrer til et DEM og OS, og arbejde på at øge kendskabet til hinanden, så vi kan række over kløften i vores samfund.

Med de bedste anti-racistiske ønsker for det nye år

Jette Møller
landsformand


UPR pre-session i Geneve d. 17. December 2015 

Anne Nielsen var til stede med et oplæg for SOS mod Racisme, ENAR-Danmark og DRC ved FNs Menneskerettighedsråds upr pre-session. Oplægget var fokuseret på tre områder: behandlingen af asylansøgere og flygtninge; racisme, diskrimination og hadforbrydelser i Danmark; og om omskæring af drenge af ikke-medicinske grunde. UPR står for: Universal Periodical Review, hvor et lands menneskerettighedsforhold bliver vurderet af andre lande i FN, som til sidst kommer med anbefalinger, som landet så kan acceptere eller afvise.

Presessionen er et møde over 3 dage, hvor de forskellige lande i FN kan blive briefet om menneskerettighedsproblemer i de 9 lande, der skal vurderes ved den kommende upr-høring, som finder sted i slutningen af januar 2016. Danmark ser ud til at blive eksamineret d. 21. januar.

De, der fik lov at tale ved briefingen om Danmark, var Institut for Menneskerettigheder, SOS mod Racisme, Kvinderådet, Unge for Menneskerettigheder, og IT-Politisk Forening, desuden var LBGT og Handicaprådet repræsenteret. Repræsentanter fra den danske mission i Geneve kom med en bemærkning til slut. Det billede, vi tilsammen tegnede af menneskerettighedssituationen i Danmark, faldt noget anderledes ud end regeringens indsendte rapport, og mange af de øvrige landes repræsentanter var meget rystede over især Danmarks behandling af asylansøgere og flygtninge, som både IMR og SOS kom ind på. 

Der var diplomater til stede for ca. 50 landes repræsentationer i løbet af de tre dage mødet varede. Repræsentanter og missioner for alle FNs medlemslande lande har fået tilsendt vores anbefalinger og oplæg, som kan ses under Pressemeddelelser/høringssvar, 20. december 2015. Samme sted er et link til Institut for Menneskerettigheders (IMR) rapport om Danmark. Man kan læse meget mere om processen og om upr på Instituttets hjemmeside: www.humanrights.dk

Vi håber, at mødet sammen med pres fra udlandet i det hele taget kan føre til at Danmark snart vil forlade sin menneskefjendske  og uværdige behandling af asylansøgere i Danmark.  

 

Udtalelse fra SOS mod Racismes landsmøde:

Vi opfordrer Folketinget og regeringen til at stoppe den negative retorik og den umenneskelige asylpakke, som statsministeren netop har offentliggjort.
Danmark bør leve op til sine internationale og nationale forpligtelser til at beskytte alle mennesker på dansk grund. Af de 34 punkter på asylområdet tilslutter SOS mod Racisme sig punkt 34: ’Styrket integrationsprogram’. Vedtagelsen af dette punkt vil naturligt ophæve de foregående 33 punkter, som alle modvirker integration.
Danmark bør ikke miste den sidste rest af sammenhængskraft gennem eksklusion. SOS mod Racisme opfordrer til, at vi alle tænker os om og passer venligt på hinanden.
Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste.

Asylpakken med de 34 punkter

14. november 2015

Yderligere information kan fås hos
Jette Møller
landsformand
tlf. 6063 3399


Krystalnatsdemonstrationer 9. november 2015 i København og Svendborg: 

se under Arrangementer


 

Se artikel vedr. de nye sprogkrav ved indfødsretsprøven under Artikler


 

 
24. okt. 2015
Indkaldelse til

Landsmøde i SOS mod Racisme,
Lørdag 14. november 2015 kl. 11.00Svinefarm på det sted, hvor nazisterne havde en roma-koncentrationslejr, kræves fjernet

Et forbud mod omskæring kan føre til dansk jødedoms endeligt Politiken, 28. september 2015
Det Radikale Venstre vedtog i weekenden endnu en gang at arbejde for et forbud mod rituel omskærelse AKA 18. års aldersgrænse for omskæring af drenge.

 

Underskriftindsamling for familiesammenføring

Hermed en underskriftindsamling til støtte for ca 50 syriske flygtninge fra hele landet, der siden tirsdag den 15.9 har demonstreret udenfor Udlændingestyrelsen, København i protest mod lang sagsbehandlingstid af familiesammenføring. Underskrifterne afleveres den 28.9 til Udlændingestyrelsen. Tak, om du vil  støtte med din underskrift. Send meget gerne videre!

Skriv under:

http://www.skrivunder.net/giv_familiesammenforing_til_de_strejkende_syriske_flygtninge


Vi har plads! Solidaritetsmanifestation 24.9.-26.9.

Asylret slår teltet op til 3 døgn i solidaritet med den syriske befolkning og alle verdens flygtninge på Christiansborg Slotsplads fra den 24.9. kl. 12 til den 26.9. kl. 22.Vi har plads gør opmærksom på den syriske virkelighed og på de syriske flygtninges vilkår i Europa:

Hvad flygter de syriske flygtninge fra – og hvad flygter de til?

 Interview med Jette Møller , formand for SOS mod Racisme, om syriske flygtninges demonstration foran Udlændingestyrelsen, Lorry 15. september 2015

 


Mange har spurgt om hvor man kan få kontakt med flygtninge. Spørg de nævnte frivillige grupper, eller fx: 
Trampolinhuset: Tel: (+45) 32 20 02 25   info@trampolinehouse.dk  hvis det er i København

Med over 50 sprogcentre i hele landet, dækker vi Danmark ind. Find dit lokale sprogcenter her.
DEDANSKESPROGCENTRE.DK
 

Til organisationer og borgere!

Send venligst denne opfordring videre i jeres netværk – og læg den på jeres hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev, og del den med venner eller invitér dem!

SOS mod Racisme opfordrer alle i Danmark til at byde flygtninge velkommen på

Søndag d. 13. september!

-  Invitér en flygtning på mad eller kaffebord hjemme hos dig selv!

-  Eller hold sammen med andre en velkomstmiddag, en frokostbuffet eller et kaffebord for flygtninge i dit hjem, café, forsamlingshus, klublokale, skole eller menighedshus eller et andet sted, hvor de vil føle sig velkomne!

Hvis man ikke i forvejen kender en flygtning, kan man spørge om kontakt gennem fx:   et asylcenter, en sprogskole, en skole, et frivillighus, en modtagerkommune, en kirke eller en lokal afdeling af Venligboerne eller Dansk Flygtningehjælps Frivillignet eller Røde Kors Frivillignet eller Trampolinhuset.
Og med mindre andet aftales må man selv hente og bringe gæsterne. 
Spørg gerne i forvejen, om der er mad og drikke, som gæsterne ikke spiser, fx svinekød og alkohol.

Formålet med den landsdækkende aktion er:

at give befolkningen og flygtningene mulighed for at mødes,
at flygtninge skal føle sig velkomne inden for i Danmark,
og at vise, at der også findes medmenneskelighed og solidaritet i Danmark!

 Søndag d. 13. september i Europa er en fælles aktionsdag for civilsamfundet i hele Europa under sloganet: Refugees Welcome.

 Aktionsdagen skal ses som en symbolsk handling på flygtningekrisen i Europa, som indtil nu har kostet mange tusinde dødsfald.  Antallet af flygtninge i verden, og nøden i nærområderne har aldrig været større siden 2. verdenskrig, samtidig med at EU og Europa stort set har været handlingslammet.

 SOS mod Racisme:   kontakt: sos@sosmodracisme.dk


NÅLEØJE: Med fire nye krav vil udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg gøre det sværere at blive dansk statsborger. 
altinget.dk
 
Regeringen vil gøre det sværere at blive dansk statsborgere (Læs: umuligt for mennesker, som ikke er højt uddannet?) NB! Artiklen efterplaprer regeringen: "Regeringen vil for det første hæve kravet til ansøgernes danskkundskaber, så det kommer op på 9. klasses niveau." Det er IKKE korrekt. Danskprøve 3 er beregnet til mennesker med gymnasial eksamen og en videregående uddannelse. 

Regeringen fortsætter sin menneskefjendtlige kurs:

Børn i asylcentre skal ikke som alle andre børn høre under serviceloven, hvis det står til Socialministeriet. En række organisationer frygter, at udsatte asylbørns retsstilling dermed igen forringes
information.dk


 Fredsring om moskeen på Dortheavej lørdag 22.8.2015

 22 AUGUST lør kl. 15 · Masjid Wakf, Dortheavej 45 2400 Kbh Nv ·

TV2 Lorry: Fredsring om Islamisk Trossamfund (1:34)


Underskriftindsamling imod de nye lovforslag 

Gennem dette link kan I gå ind til underskriftsindsamlingen mod de nye stramninger mod asylansøgere og flygtninge. 

Husk, når I har skrevet under, at gå ind i jeres mail-indbakke og åbne den mail, der er sendt, og klikke på linket dér. Først da er jeres underskrift registreret.

http://www.skrivunder.net/protest_mod_diskrimination_af_flygtninge_i_regeringens_lovforslag

Underskriftindsamlingen er sat i værk af Aktionsgruppen mod diskrimination i lovgivningen om flygtninge i Århus, og er anbefalet af SOS mod Racisme, Refugees Welcome og Amnesty International. 

Vi vil desuden opfordre jer til at sende linket videre og dele den på Facebook og evt. lægge linket på jeres hjemmeside, hvis I har en.

Høringssvar

En lang række foreninger har protesteret mod lovforslagene! 

Høringssvarene kan ses på lovforslagenes hjemmesider, typisk under Udvalgsbehandling. Bilag. For L2 er det Bilag 7, og styrelsens "pseudosvar" på væsentlige indvendinger er Bilag 17 - det indeholder også et pseudosvar på SOS mod Racismes indvendinger.

Også UNHCR, FNs Flygtningehøjkommissariat, har protesteret kraftigt over for at lovforslagene overtræder Flygtningekonventionens art 23 og 24, og de fremhæver, at det er obligatorisk at landene skal give flygtninge samme behandling som landets egne statsborgere (art. 23), og at man ikke kan sætte betingelser om en bestemt opholdstid eller tilknytning i Danmark, som man kan med statsborgere. 

Så UNHCR anbefaler at opholdskravet for både L2, L3 og L7 udelades for flygtninge, dvs. at lovforslaget og dets formål droppes. UNHCR mener desuden at det danske lovforslag vil skade behandlingen af flygtninge - ikke kun  i Danmark, men også give et signal om manglende dansk solidaritet med flygtninge og asylsøgere.

Lovforslaget er sat på Folketingets dagsorden d. 21. august og d. 26. august, som formentlig er tiltænkt 2. behandling og 3. behandling, da det ønskes at skulle gælde fra 1. september 2015.  

De borgerlige partier har udtalt at de vil støtte forslaget og har tilsammen absolut flertal. Hvis der findes bare enkelte folketingspolitikere herfra, der tør følge deres samvittighed og stemme imod forslaget, vil det kunne falde til jorden. 

Problemet er, at vi har en regering - og et folketingsflertal, som hidtil har vist en foragt for flygtninge, asylsøgere og menneskerettighederne.

 

 

 

 

http://www.ft.dk/samling/20142/lovforslag/L2/index.htm

 

http://www.ft.dk/samling/20142/lovforslag/L3/index.htm

 

http://www.ft.dk/samling/20142/lovforslag/L7/index.htm

Vores eget høringssvar fra 24. juli 2015 ligger på www.sosmodracisme under Pressemeddelelser og høringssvar


Lovforslag til fattiggørelse af flygtninge

24. juli 2015

Regeringen har fremsat 3 lovforslag til ikrafttræden pr. 1. september med det formål at afskrække flygtninge fra at søge mod Danmark.

"SOS mod Racisme betragter alle tre som diskriminerende og i strid med Flygtningekonventionen. De vil gøre nye flygtninge og deres børn fattige og hæmme integrationen. Vi opfordrer indtrængende Folketingets medlemmer til at stemme imod." siger Anne Nielsen.

 


 

Srebenica

Srebrenica2015's billede.

 

Srebrenica2015

Folketingsvalget 2015: Kun to folketingsmedlemmer med indvandrerbaggrund svarende til godt 1 % af folketinget

Folketingsvalget 2015: Kandidater med indvandrerbaggrund

Skævt: Så få folketingskandidater har indvandrerbaggrund
Indvandrere og efterkommere repræsenterer over 10 procent af befolkningen, men med 25 kandidater kun tre procent procent af de 781 kandidater til folketingsvalget.Tipskupon med religiøse citater

14.6.2015

På Folkemødet på Bornholm har SOS mod Racisme uddelt en tipskupon med citater fra jødernes, de kristnes og muslimernes hellige skrifter.

Du finder her:

  • Tipskuponen (pdf, åbner i nyt vindue)
  • Tipskuponen med løsning (pdf, åbner i nyt vindue).

    Vinderne:
  • Ingen havde alle 13 rigtige, for vi havde med vilje lavet quizzen så svær, at den forhåbentlig ville sætte tanker i gang omkring ligheden mellem de tre søsterreligioner. To havde imidlertid 10 rigtige og får tilsendt et gavekort til en god flaske vin eller en lækker æske chokolade efter eget valg:
  • Kristoffer Garne,1169 København K
  • Andreas Petersen,2300 København S
  • Vi ønsker til lykke - og er lidt imponerede :o)

 


 

HADFORBRYDELSE MOD MUSLIMSKE GRAVE

6.6.2015
Der er mulighed for at vise sin sympati og medfølelse i anledning af, at ukendte gerningsmænd har skændet op imod 100 muslimske gravpladser:


LYS FOR FRED OG SJÆL
i morgen søndag 7. juni kl. 15-16 ude foran
Den muslimske Gravplads
, Brøndbyøstervej 180, Brøndby

Efter den grove hadforbrydelse på den muslimske gravplads ved Brøndby natten til den 6. Juni står vi i afmagt og sorg.
Afmagt over vandaliseringen af de jordiske rester af vores kære.
Sorg over for hvilket samfund vi bevæger os hen imod som danskere.

Vi er ved at skabe et samfund, hvor hulkende mødre samler kæres ødelagte gravsten op.
Et samfund, hvor børn ser flænsede blomsterne på forældrenes grave.
Et samfund hvor hadforbrydelser imod muslimer får lov at gå ubemærkede hen!

Lys for Fred og Sjæl er en markering udsprunget af unge, som ønsker at samle alle i solidaritet på tværs af kulturer og religioner. Vi ønsker at stå skulder ved skulder med de pårørende og berørte.

Lys for Fred og Sjæl er en markering, der vil finde sted på Den Muslimske Gravsted ved Brøndby søndag den 7. Juni kl. 15. markeringen afholde ude foran Gravpladsen.
Der vil være en kort tale ved Ahlam Chamlali, og man opfrodres til KUN at medbringe lys, blomster eller bøn med.

NB. Lys og blomster vil blive placeret udenfor gravpladsen, blot som en markering. Vi ønsker at respektere gravpladsens ro, samt forskellige trosfortolkninger. Endvidere frabedes det at tage bannere og andet med.CERDs rapport om Danmark af 15. maj 2015

FNs racediskriminationskomité, CERD, har netop offentliggjort sin rapport om Danmark. Det er sket efter et møde d. 6. - 7. maj i Geneve. Før mødet havde Danmark indsendt en officiel rapport, ligesom der var indsendt rapporter fra Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC), fra Institut for Menneskerettigheder, og fra SOS mod Racisme.  

Alle dokumenterne kan ses og downloades fra dette link

CERD udtrykker bekymring og kommer med kraftige anbefalinger til Danmark på en lang række punkter. Her er nogle af de vigtigste:

- Manglende implementering og dermed manglende brug af FN's konvention om racediskrimination i dansk lovgivning og i retsvæsenet

- En øget udbredelse af fremmedfrygt og politisk propaganda mod udlændinge op til valget, og for racisme og hadetale i medierne og on-line, herunder udstillingen af en svensk kunstners racistiske billeder på Christiansborg. 

CERD anbefaler at Danmark fordobler sine bestræbelser på at bekæmpe racefordomme og vold, fremmedhad samt intolerance i landet og minde politikerne om deres ansvar for at bidrage til at opbygge tolerance og interkulturel forståelse blandt forskellige grupper. CERD anbefaler Danmark at udarbejde en egentlig handlingsplan mod racisme med fokus på hadforbrydelser, samt effektivt bekæmpe hadtale på internettet. 

- Familiesammenføringsreglerne bør revideres så alle børn under 18 år har ret til at blive familiesammenført til Danmark. Asylansøgere med midlertidig status bør have ret til familiesammenføring med børn og ægtefælle uden at skulle vente et år til deres opholdstilladelse bliver forlænget.  

- Asylbørn bør have ret til at bruge Folkeskolen, således at de har adgang til en uddannelse af høj kvalitet på lige fod med andre børn.

- CERD er meget bekymret for den høje arbejdsløshed blandt udlændinge og minoriteter i Danmark, inklusiv romaer og beder Danmark imødegå strukturel diskrimination på arbejdsmarkedet. 

CERD har endvidere bedt Danmark komme med en relativt hurtig tilbagemelding på, hvad det vil gøre i relation til anbefalingerne om at imødegå racisme og hadtale og strukturel diskrimination på arbejdsmarkedet.

 

Nationalpartiets Folkeforsamling i København

Nationalpartiet inviterer til folkeforsamling, hvor man kan komme i dialog med formand Kashif Ahmad og kandidat Yahya Hassan, som også vil holde et oplæg om partiet.

Omar Marzouk står for underholdningen.

Sted: Nørrebro Teater, mandag d. 27.4.15 kl. 19-21

Du kan købe adgang via billetto.dk for 25 kr. her:

https://billetto.dk/…/nationalpartiets-folkeforsamling-i-ko…Økonomien kollapser uden indvandring af David Trads, Jyllandsposten 26. april 2015


 

100 året for folkemordet på 1½ million armeniere

i Støberiets cafe på Blågårds Plads 5, Kbh. N

 


19. april 2015

SOS mod Racisme forlanger, at Danmark anerkender folkemordet på 1½ mio. armeniere

 

 SOS mod Racisme afholder et arrangement fredag kl. 16 for at mindes de 1½ million armeniere, der blev ofre for folkemord for 100 år siden. "Men vi afholder også arrangementet i et forsøg på at lægge pres på den danske regering. Folkemord er racismen i sin yderste og mest bestialske konsekvens, og folkemordet på 1½ million armeniere må ikke benægtes," siger formand Jette Møller...

 INTERNT DEBATMØDE lørdag 18. april kl. 11-14.30

 i Folkets Hus på 1. sal, Stengade 50, 2200 København N

Se under ARRANGEMENTER

 1. april 2015

DANSK FOLKEPARTI FÅR ROS AF SOS MOD RACISME

Det er med stor begejstring, at SOS mod Racisme har erfaret, at
Dansk Folkeparti har besluttet sig for fremover at gå imod
tvangsudsendelser af børnefamilier til bl.a. Afghanistan og
desuden vil insistere på, at barnets tarv altid tilgodeses i asylsager.

"Det er jo et stort problem, at Danmark i de fleste asylsager, der
omfatter børn, ikke tager barnets tarv i betragtning", udtaler formand
Jette Møller fra SOS mod Racisme "Vi hilser derfor Dansk Folkepartis
kursændring meget velkommen og ser frem til et tættere
samarbejde på andre områder i partiets udlændingepolitik." :-)SOS mod Racisme fordømmer Religions-lærerforeningens formands krav om trykning af Muhammed-tegningerne i skolebøger

8. marts 2015

SOS mod Racisme tager skarpt afstand fra, at formanden for religionslærerforeningen vil have Muhammed-tegningerne trykt i skolebøger.

"Man kan undre sig over, at en religionslærer kan have så lidt indsigt i, hvordan mange muslimer opfatter tegninger af deres helligste profet, eller at han kan være så ligeglad med muslimske skoleelevers følelser." siger formanden for SOS mod Racisme Jette Møller. "Selvfølgelig skal man tale med eleverne om krisen omkring Muhammed-tegningerne, men om de skal se de tegninger, der næsten satte verden i brand, må være et personligt valg. Det er simpelthen utilstedeligt at ville tvinge muslimske skolebørn til at se disse tegninger. JyllandsPostens tegninger af profeten Muhammed ligger frit tilgængeligt på nettet, så alle, der ønsker det, kan se tegningerne, men de få, der ikke ønsker det, fordi de føler, tegningerne er krænkende, skal også kunne vælge dem fra."

 HVORDAN KAN MAN BEKÆMPE RACISME

I DANMARK?

Debatarrangement på Nørrebro mandag 16. marts KL. 19 - 22

 Gratis adgang - ingen tilmelding

Adil Erdem:  På racisme med poesi og forståelse

Tess Skadegård Thorsen: Strukturel diskrimination og symbolsk vold i sprog og billeder

Gymnasie- og hf-elever: Digte og essays om bekæmpelse af racisme

SOS mod Racisme og andre antiracistiske foreninger: Det gør vi for at bekæmpe racisme i Danmark !

Fælles debat: Hvad kan vi selv gøre for at bekæmpe racisme i Danmark ?

Arrangører: SOS mod Racisme i samarbejde med VerdenskulturcentretDel linket om mødet på Facebook, invitér dine venner !

https://www.facebook.com/events/1591755101061382/?ref_newsfeed_story_type=regular

Se de bedste digte og essays fra gymnasie- og hf-konkurrencen i 2014: http://www.sosmenneskerettigheder.dk/2015/02/08/digte-og-essays-hvordan-kan-man-bekaempe-racisme-i-danmark/

 


 

Terrorangrebene på Østerbro og på den jødiske synagoge

15. februar 2015

SOS mod Racisme fordømmer attentatet på Østerbro og den brutale nedskydning af Finn Nørgaard, og vi fordømmer det antisemitiske angreb på synagogen og likvideringen af Dan Uzan. Vores tanker går også til de sårede politifolk. Vi ønsker at give udtryk for vores dybe medfølelse med de pårørende og for vores solidaritet med det jødiske samfund i Danmark. SOS mod Racisme opfordrer samtidig alle til at huske på, at disse hadefulde forbrydelser er én mands værk og ikke må lægges alle danske muslimer til last. Det er ikke tiden til at øge modsætningerne og skabe yderligere konflikter i det danske samfund. Det er nu, vi danskere skal stå sammen uanset vores religiøse tilhørsforhold.

 Folkehøringer: 
Hvert 4. år skal Danmark til eksamen i menneskerettighederne i FN. 
 

Kom til folkehøring og giv din mening til kende.
Læs mer
e om folkehøringerne og Danmarks eksamination her.

Har du ikke mulighed for at deltage i en folkehøring, kan du sende dine kommentarer til os på minmening@humanrights.dk senest 26. februar 2015. 

Tilmelding til de enkelte folkehøringer kan ske på de blå links:

Aalborg: Forskelsbehandling og diskrimination 18. februar

http://www.menneskeret.dk/kalender/folkehoering-forskelsbehandling-diskrimination 

18. februar 2015 - 17:00 til 19:00
Aalborg Hovedbibliotek, Foredragssalen, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg
Gør vi nok for at beskytte minoriteter i Danmark? Har psykisk syge de samme rettigheder som andre? Kom til folkehøring og giv din mening til kende. 

Aarhus: Overvågning og sikkerhed 19. februar  http://menneskeret.dk/kalender/folkehoering-overvaagning-sikkerhed 

19. februar 2015 - 17:00 til 19:00
Richard Mortensenstuen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C
Er vores personlige oplysninger beskyttet godt nok i Danmark? Kom til folkehøring og giv din mening til kende. 

Odense: Beskyttelse af udsatte grupper 20. februar http://menneskeret.dk/kalender/folkehoering-beskyttelse-udsatte-grupper 

20. februar 2015 - 17:00 til 19:00
Vollsmose Kulturhus, Store Sal, Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ
Hvordan sikrer vi, at menneskerettighederne også gælder udsatte grupper i Danmark? Kom til folkehøring og giv din mening til kende

København: Menneskerettigheder i forvaltningen 24. februar http://menneskeret.dk/kalender/folkehoering-menneskerettigheder-forvaltningen

24. februar 2015 Kl 17:00 til 19:00 i Osramhuset, Store Sal, Valhalsgade 4, 2200 København N.  
Bliver børns rettigheder beskyttet i sagsbehandlingen?


 

Danmark modtager flere flygtninge og indvandrere end for 15 år siden. Alligevel kender vi færre end i 2001.
 

Hvornår er barnets tarv nok til at give ophold? (link)
Information 9. februar 2015

Nu foreligger de første afgørelser, efter at udlændingemyndighederne har rettet ind efter FN’s Børnekonvention og er begyndt at inddrage barnets tarv ved tildeling af opholdstilladelse på grund af særlige forhold. En sammenligning af to sager viser, hvorfor én børnefamilie fik ophold, mens en anden fik afslag.


Demonstrationer for mangfoldighed og mod Pegida

i København mandag 9. februar kl. 17 fra Skt. Hans Torv støttet af SOS mod Racisme

I Odense bliver det lørdag 7.2. kl. 12 fra Banegårdspladsen

I Randers bliver det mandag 16. februar kl. 18 fra Østervold


Mandags-demonstrationer for mangfoldighed og mod Pegida mandag 2. februar 2015

i Århus kl. 18-19 fra Klostertorvet til Rådhuspladsen

i København kl. 17 fra Skt. Hans Torv støttet af SOS mod Racisme

i Silkeborg kl. 18 fra Skoletorvet

I Odense bliver det lørdag 7.2. kl. 12 fra Banegårdspladsen


Hvordan kan man bekæmpe racisme i Danmark?

Se gymnasieelevers og hf-elevers bidrag i:

som er to nye e-publikationer fra den digt- og essaykonkurrence, SOS mod Racisme afholdt i 2014. Mere om konkurrencen og dens resultat...Indsamling til tvangsudvist børnefamilie, der lever på gaden
 · Den afghanske børnefamilie med 5 børn er hjemløs, i svær nød og har hårdt brug for hjælp.
· Asylret starter derfor en humanitær hjælpe-indsamling til familien fra tirsdag d. 27.1.15 til og med mandag d. 7.2.15.Demonstration mod Pegida mandag d. 26. januar kl. 16.30 fra Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N.  Se facebook

 


 

Danmark får kritik for slagteforbud og hårde ord om minoriteter
Af Jens Ejsing og Ida Laursen Brock, Berlingske, 20. januar 2015,
En ny rapport fra Europarådet kritiserer Danmark for at forbyde rituel slagtning og for at ville droppe racisme­paragraffen, ligesom der også er kritik af måden, muslimer og andre minoriteter bliver omtalt i medierne og af politikere.
Jeg fortjener respekt, selv om jeg er roma
TV2 19. januar.

Admir Ismanovski  i GoMorgen Danmark, efter at både TV2 og EkstraBladet har kørt "kampagner" mod kriminelle romaer:
"Jeg gør jo ikke noget forkert. Jeg viser respekt for alle andre i samfundet og fortjener vel derfor den samme respekt tilbage, selvom jeg er roma. Jeg er fuldt integreret i det danske samfund, ligesom mange andre af de 10-12.000 romaer, der bor i Danmark."


8. januar 2015 Je suis Charlie SOS mod Racisme sender opfordring til den danske presse og de danske politikere

 

27. december 2014 David Trads: Udlændingedebattens ti værste udsagn

21. december SOS anbefaler anti-diskrimineringskurser til det danske politi

19. december 2014, brev til økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard vedr. lovforslag L72 om ændring af Asyllovgivningen, så familiesammenføring først kan søges efter et år, med mindre man er personligt forfulgt (et dansk begreb)

 

Det nyeste om idylrapporten om Eritrea:

Udlændingestyrelsens svar på kritikken her

Justitsministerens reaktion herpå her

Læs omtalen af rapporten fra den sygemeldte chefkonsulent i Udlændingestyrelsen her

Uddrag af Udlændingestyrelsens pressemeddelelse af 09.12.2014 her Vi går på gaden d. 17. december for at demonstrere
IMOD regeringens asylstramninger - FOR medmenneskelighed.

Alle enkeltpersoner, initiativer og organisationer er inviterede til at komme og tilslutte sig (med egne bannere og flag), når vi mødes på Blågardsplads kl. 17 og senere går sammen mod Nytorv.

Der vil være TALER, MUSIK, FAKLER & KAFFE.


 

Til justitsministeren!
                                                          14. december 2014

SOS mod Racisme protesterer på det kraftigste mod de menneskefjendske tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan.

Blandt de afghanere, der blev tvangsudvist d. 7.december 2014, lever en børnefamilie med fem børn nu på gaden i vinterkulden. Det ene barn er en af de unge piger, som i november 2012 forsøgte selvmord. Der er også mindre børn.

Asylret ved, at familien nu bor på gaden i Afghanistan i vinterkulden og har billeder derfra. De har fået oplyst, at der var 13-14 betjente til at passe på familien i Kastrup, indtil de gik om bord på flyet fra Turkish Airlines, og at der var civilklædte betjente om bord på flyet. Familiens 15-årige datter har fortalt Asylret, at betjentene ledsagede familiens medlemmer helt ud på toilettet. Det må være en meget grænseoverskridende oplevelse for en pige på 15 år, især når man betænker, hvor ekstremt små flytoiletter er. Pigen sagde: ”De behandlede os, som om vi var kriminelle.”  Asylret har fået refereret, at flere blandt flypersonalet undrede sig højlydt over, at denne børnefamilie skulle tvangsudvises til Afghanistan. Den protestfyldte undren fik en politibetjent til at sige, at de jo udførte det, de var sat til, og at det var politikerne, der havde ansvaret.

Det danske Folketing bærer ansvaret, og SOS mod Racisme spørger regeringen og dens støttepartier, SF og Enhedslisten, om I virkelig kan leve med, at en børnefamilie med fem børn udvises til en eksistens på gaden i Afghanistan i vinterkulden. Det er ikke blot en krænkelse af disse menneskers fundamentale rettigheder, det er også en skændsel for vores land.

Med venlig hilsen
SOS mod Racisme

Jette Møller
formandTvangsudvist familie med fem børn bor på gaden i Afghanistan i vinterkulden

Som Asylret har tidligere ha

25. april 2017 - SOS mod Racisme om 26-årsreglen:

Nej, det er ikke Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har afskaffet 26 årsreglen. Det er Inger Støjberg.

Domstolen fastslog, at 26-årsreglen var ulovlig diskrimination, der fritog "gammeldanskere" fra tilknytningskravet. Den logiske konsekvens var at afskaffe tilknytningskravet, men Inger Støjberg valgte i stedet at behandle alle lige rædselsfuldt ved blot at fjerne 26-årsreglen, så tilknytningskravet gælder alle (uden for EU).

Konsekvensen er, at udlandsdanskere som hovedregel ikke kan få deres udenlandske ægtefæller med hjem, hvis de har boet i ægtefællens hjemland.

 
 

SOS_logo_uden_tekst_80.jpg


Tidsskriftet SOS Racisme

 

Minileksikon 2018

 

Webside til gymnasierne: 

 


« forrige| top| næste »
 

SOS Racisme
Union (VerdensKulturCentret), 
Nørre Allé 7, 2. t.v.
2200 København N
Email: sos@sosracisme.dk

Pressekontakt: Tlf. 60 63 33 99 landsformand Jette Møller 


Tlf. 4233 1969

Tlf. 4233 1968: kasserer og formand for kbh-afdelingen Steen Eriksen - kbh@sosracisme.dk 

 

Mobile Pay: 4233 1968

Reg. 1551 kontonr. 197 2200

CVR: 29070601

Du kan læse her, hvordan SOS Racisme behandler dine personoplysninger: Persondatapolitik


Tilmeld dig Betalingsservice

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login