Nyheder og artikler

Nyheder samt links til relevante artikler, kronikker etc


Høringssvar og pressemeddelelser
ligger HER

Klik på de blå links nedenfor

Landsformand Jette Møller holdt i lørdags den 27. juni denne tale ved demonstrationen "Danmark forenet mod racisme"  Se den her på vores Youtubekanal:
https://youtu.be/rob8rSfXepA


SOS Racismes Redaktør Marianne Olsens debatartikler i sameksistens.dk

Må en MF ønske glædelig Ramadan?

1/5/20 Er det ikke god kristen skik at ønske sine medmennesker glædelig fest, når de holder deres højtid i vores multireligiøse samfund? Det mener skribenten i anledning af et mundhuggeri mellem medlemmer af Folketinget.

Krigens rædsler under munter overflade

27/4/20 Når du har læst bogen første gang, tør du ikke lade være at læse igen, skriver anmelder om Dino Copeljs ’Duften af petrichor’, der handler om borgerkrigen i Bosnien-Hercegovina.

 

'Jeg hedder Arlette, og jeg overlevede Auschwitz'

21/4/20 Arlette Andersen har netop modtaget Ridderkorset af Dronningen. I dag holder den 95-årige Holocaustoverlevende foredrag for tusindvis af gymnasieelever.


SOS Racisme til regeringen:
Overhold menneskerettighederne og luk udrejsecentrene og Ellebæk 

5/6/20  Artikel i Altinget af Anne Nielsen. Det er ulovligt at frihedsberøve flygtninge med henblik på Dublinoverførsel, når Dublinoverførslerne er lukket ned. 


Sundhedsstyrelsens undersøgelse af Corona-smittedes nationale baggrund helt kort:

Laveste andel af alle smittede har mennesker, der stammer fra Rumænien Syrien, Polen og. Kina. “Ikke-vestlige” [157 meget forskellige lande] har gennemsnitligt en højere andel smittede end majoritetsdanskere. Højest ligger Kuwait, Marokko, Jordan og Pakistan. 

“Langt størstedelen af COVID-19-tilfælde (78%) blandt personer smittet i Danmark er af dansk oprindelse. Denne andel er lidt lavere end deres andel af befolkningen (86%). 
   Befolkningsgrupper med ikkevestlig baggrund [157 meget forskellige lande] har en højere incidens af COVID-19 i forhold til personer af danske oprindelse og personer med vestlig baggrund [4% smittede mod 5% at befolkningen] 
   Dette gælder især for personer fra dele af Mellemøsten (fraset Syrien) og det indiske subkontinent. På den anden side er forekomsten blandt for eksempel kinesiske, syriske, polske og rumænske medborgere lavere end forekomsten blandt personer med dansk oprindelse. 
   Den geografiske fordeling af ikkevestlige personer med COVID-19 er centreret om Københavnsområdet, og især vestegnskommunerne, fx Ishøj, Albertslund, Hvidovre og Glostrup, men også kommuner som Egedal og Gladsaxe er blandt kommuner med højst forekomst. 
   Man kan på baggrund af denne opgørelse ikke direkte sige, hvad årsagen er til denne højere forekomst. Dog kan en større beboelsestæthed blandt nogle grupper af indvandrere og efterkommere spille en rolle. Der er således et højere antal adresser med fem eller flere smittede personer af ikkevestlig oprindelse på samme adresse i flere københavnske kommuner.
   Andre socioøkonomiske forhold gør sig formentlig også gældende, men er ikke inddraget i denne rapport. Der kunne blandt andet være tale om arbejdsforhold, som for eksempel beskæftigelse i fag, der ikke muliggør hjemmearbejde. 
   Det er formentlig også af betydning for smittespredningen, hvis særlige befolkningsgrupper er samlet i enkelte kommuner. Herfor taler, at personer med syrisk baggrund, som er fordelt på mange områder i hele landet, har en meget lavere forekomst af COVID-19 end andre grupper af ikkevestlig herkomst. 
   Indvandrere og efterkommere med oprindelse i Marokko, Somalia, Pakistan og Tyrkiet har både et højt antal smittede og en høj incidens, og vil være oplagte grupper at målrette den forebyggende indsats mod.

30. april 2020. 

Hotline pr. telefon eller chat om corona på mere end 25 forskellige sprog:  www.coronadenmark.dk .
På hjemmesiden klik på det ønskede sprog. 

Telefon: På siden står telefonnummeret til en hotline til en rådgiver på dette sprog. Åben dagligt fra kl. 14 - 16 

Chat:  Tryk på det grå felt med noget blåt i, i nederste højre hjørne. Åben fra 14-16 dagligt, men du kan også skrive på et andet tidspunkt og få svar inden 24 timer
NB: Det kræver at din pc el. smartphone tillader pop-up vinduer - ellers er feltet ikke synligt 

Se plakat med telefonnumrene til forskellige sprog her

Oplysningsmaterialer om corona på 31 sprog:

I højre side af coronadenmark.dk er der links til referater af regeringens pressekonferencer om covid-19 på MINO’s hjemmeside:       mino.dk/covid19.  

Du kan også se Sundhedsstyrelsens plakater med 5 gode råd og se og høre korte videoer om covid-19, og læse andet om covid. 

Nederst til højre på mino.dk/covid19 er der links til materialer på alle 31 sprog.


23. april 2020,  Anne Nielsen:

En beboer på Kærshovedgård er nu indlagt med Covid 19.

Da Covid19-epidemien begyndte i Danmark, kontaktede SOS Racisme udlændingeordførere i Udvalget for Udlændinge og Integration, og bad dem stille spørgsmål til Mattias Tesfaye om at ophæve opholdspligten i udrejsecentrene: Kærshovedgård og Sjælsmark, og løslade de indsatte afviste asylansøgere og andre udlændinge fra Ellebæk og Nykøbing Falster, da der var stor smitterisiko på disse steder, hvor mange mennesker var samlet under yderst trange forhold, de fleste delte værelser med andre, og der var fælles badeværelser for mange personer. Maden skulle indtages i kantinen, og der var meget lidt plads, og mange skulle åbne og lukke de samme døre. På grund af smitterisikoen ophævede politiet selv meldepligten på Sjælsmark og Kærshovedgård. Mange af  beboerne har familier eller venner, de kunne bo hos, så de ikke var så udsatte, men Tesfaye har hidtil  nægtet at ophæve opholdspligten. I går blev den første smittede indlagt på sygehus fra Kærshovedgård, han var gangbesværet og kom aldrig uden for Kærshovedgård, så han kan kun være blevet smittet dér. Fire andre er blevet testet, vi kender endnu ikke svaret.

Regeringens handling på dette område udtrykker en total mangel på respekt for beboernes ret til liv og sundhed i udrejsecentrene og Ellebæk. UNHCR, WHO, IOM, FN's Menneskerettighedshøjkommissær og Europarådets Menneskerettighedskommissær opfordrer landene til at løslade internerede migranter og flygtninge. Selv om de på udrejsecentrene officielt ikke er frihedsberøvede, er de underlagt regimer der kun efterlader meget lidt frihed.  

Vi håber, at politikerne vil tage det op igen og sætte pres på regeringen!

 

Artikel af Anne Nielsen i Sameksistens.dk 23. november 2019:

Lad os få en politisk handleplan mod racisme

DEBAT: Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs opfordrer til etnisk udrensning af muslimer. Det er ulovligt og bør standses nu. Danmark overtræder FN's Racediskriminationskonvention, når vi reelt støtter Stram Kurs med penge og støtter Rasmus Paludans mange demonstrationer med politibeskyttelse for mange millioner kroner.

 

16. april 2020

Håndtryk suspenderet  i stedet for statsborgerskab                

- af Jette Møller, formand for SOS Racisme,

Så gav Tesfaye sig omsider. På grund af smittefaren suspenderes håndtrykket og ikke tildelingen af statsborgerskab.

Det er 1000 mennesker, der får statsborgerskab på grundlovsdag, som jeg har forstået det - og flere end normalt vil sikkert være britiske statsborgere pga. Brexit.

Af de 1000 vil formentlig kun et mindretal have muslimsk baggrund. Og af dem vil et flertal være kulturmuslimer og et mindretal praktiserende muslimer.

Af disse praktiserende muslimer vil kun ganske få være imod at give hånd til det modsatte køn.

Det store flertal med muslimsk baggrund giver gerne hånd.

Så det er voldsomt mange Tesfaye indtil i dag har været villig til at genere for at tvinge ganske få til at give hånd, selv om de helst ville være fri. 

KONFERENCE OM DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER FOR ETNISKE MINORITETER

   SOS Racisme afholder en konference 13. januar 2020, kl. 10 - 16.15 i Fællessalen på Christiansborg, hvor Sikandar Siddique, MF for Alternativet, er vært. Konferencen handler om etniske minoriteters begrænsede muligheder for at deltage i det danske demokrati og om deres retsstilling i forhold til menneskerettighederne. Se mere...


 

Svar fra jusitsministeren på det åbne brev af 1. oktober 2019

Justitsminister Nick Hækkerup har bedt mig takke for din mail af 2. oktober 2019.
Justitsministeriet kan oplyse, at ytrings- og forsamlingsfriheden er centrale og fundamentale rettigheder i Danmark. Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. En del af denne opgave er at beskytte de borgere, der benytter sig af retten til at forsamle og ytre sig.
Samtidig med at politiet skal beskytte de borgere, der benytter sig af ytrings- og forsamlingsfriheden, skal politiet kunne varetage øvrige politimæssige opgaver, ligesom politiet skal håndhæve straffelovens bestemmelser om strafbare ytringer.
Ytringsfriheden i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter således ikke ytringer og handlinger, der udgør misbrug af konventionens rettigheder. Det betyder bl.a., at staten – uden at komme på kant med konventionen – kan vedtage lovgivning, der gør bestemte ytringer strafbare.
Alle ytringer skal altså holde sig inden for lovens rammer, og man kan ifalde strafansvar, hvis man ytrer sig i strid med f.eks. straffelovens § 266 b om truende, forhånende og nedværdigende ytringer på baggrund af bl.a. race.
Justitsministeriet udtaler sig af principielle årsager ikke om specifikke sager, men det kan oplyses, at politiet og anklagemyndigheden efter en konkret vurdering skal sikre, at der sker retsforfølgning af overtrædelser af straffelovens § 266 b.
Med venlig hilsen
Mie Funder


Behov for opgør med folkeskolens kollektive VI

Mette Toft Nielsen: Hvis ikke børn, alle børn – også brune, muslimske børn – får lov til at se sig selv som havende mangfoldige og dynamiske identiteter, hvordan forventer vi så, at folkeskolen og dens virke kan fremme ’den enkelte elevs alsidige udvikling’?


Politisk vold og krigsvold

Der er nu en opdateret  dansk vejledning
til brug for dem, der vil bruge dokumentation fra ACLED's databaser for politisk vold og krigsvold - især i konfliktramte stater. Området er nu udvidet med nye databaser for enkelte lande i Europa, Syd- og Sydøstasien, Centralasien, Mlelemøsten og Afrika, og der er kommet nye landeopgørelser  om kønsrelateret vold mod kvinder i konfliktområder, og om vold mod civile. 

 

Fra vores demonstration 1. oktober 2019:

Demonstration: Danmark skal være racismefri 

SAMEKSISTENS.DK
 
Demokratiet arbejder inde på Christiansborg – og udenfor. Det viste en demonstration med sang, taler og slogans.
 

Åbent brev til justitsministeren

Underskriverne: Lene Junker (Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination), Khalid Alsubeihi (Nørrebro Kulturhus Masjid Al-Nour) og Jette Møller (SOS Racisme)

Åbent brev til justitsministeren

Justitsminister Nick Hækkerup
Slotsholmsgade 10
1216 København K

1. oktober 2019

Det er med beklagelse, at undertegnede må konstatere, at diskriminationen og modviljen mod muslimer er stadigt voksende i Danmark.

Det danske politi yder fortsat massiv politibeskyttelse til en person, der opsøger boligkvarterer med mange muslimske beboere med det ene formål at forhåne og nedværdige muslimer som led i sin propaganda på Internettet.

Den 7. maj 2019 indgav 37 foreninger anmeldelse mod advokat R. Paludan for overtrædelse af bl.a. Racismeparagraffen §266b stk. 1 og 2. Det er imidlertid det danske politi, der har valgt at bruge langt over 100 millioner kroner på at beskytte RP’s ytringsfrihed, som også skal efterforske sagen og afgøre, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod RP for overtrædelse af Racismeparagraffen. Juristerne i Københavns Politis Juridiske Afdeling, der fik overdraget sagen til juridisk vurdering den 4. juli 2019, synes imidlertid at være af den opfattelse, at RP’s ytrings- og forsamlingsfrihed står over alt.

FN’s Komité til Afskaffelse af Racediskrimination (CERD) understregede ved sin eksamination af Danmark i 2015, at ytringsfriheden ikke er ubegrænset og anbefalede en national handleplan vedr. racisme med særligt fokus på hadforbrydelser. Den europæiske Menneskerettighedsdomstol har slået fast i sagen Pavel Ivano v. Russia, at ytringsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettigheds­konventions artikel 10, og i sagen W.P. and Others v. Poland, at forenings- og forsamlingsfrihed efter artikel 11 fortabes i medfør af artikel 17 om forbud mod misbrug af rettigheder, såfremt intentionerne bag konventionen krænkes.

Blandt danske juridiske eksperter som f.eks. juraprofessor Trine Baumbach ved Københavns Universitet, professor i Strafferet Jørn Vestergaard ved Københavns Universitet, advokat med speciale i ytringsfrihed og menneskeret Tyge Trier, juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet og forskningschef emeritus Oluf Jørgensen er der også almindelig enighed om, at RP’s ytringsfrihed på ingen måde er ubegrænset. Det koster den danske stat enorme ressourcer, både mandskabsmæssigt og materielt, at beskytte RP’s hadkampagne vendt mod danske muslimer. RP skaber stor utryghed i de muslimske miljøer, som er afskåret fra selv at få sagen prøvet for retten, idet §266 er undergivet offentlig påtale.

Samtidig risikerer det voksende had mod muslimer at skabe grobund for voldelige angreb som dem, vi har set i udlandet. Endvidere øges risikoen for radikalisering blandt unge, der måtte føle sig afvist af det danske samfund. Vi har brug for at styrke sammenhængskraften, ikke at skabe hadefuld splittelse i vores land.

Vi anmoder derfor justitsministeren som øverste chef for politi og anklagemyndighed om at gøre sin indflydelse gældende og foranledige, at RP’s hadefulde kampagner bliver prøvet ved domstolene. Samtidig bør der sikres en praksis, hvor det danske politi griber ind over for hate speech i stedet for at beskytte personer, der gør sig skyldig i samme.

Med venlig hilsen
på vegne af undertegnede foreninger
Khalid Alsubeihi for Nørrebro Kulturhus Masjid Al-Nour,
Jette Møller for SOS Racisme Danmark,
Lene Junker for Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination


Press Release

United Muslim and Anti-Racist Demonstration on 1st October 2019Pressemeddelelse: Stop politibeskyttet hetz mod muslimer 

Anbefalere af demonstrationen 1. oktober 2019:

Ord Har Konsekvenser
Dansk Muslimsk Union
Islamisk Kulturcenter
Imam Malik Instituttet
Khairo Albayrak Moskeen
Asylret
Stop Diskrimination
Almen Modstand
Refugees Welcome
Det Islamiske Trossamfund i Danmark
Det Islamiske Forbund i Danmark
EMISCO - European Muslim Initiative for Social Cohesion
Viomis Aid
Aarhus for Mangfoldighed
Enhedslistens Antiracistiske Udvalg
Center for Dansk-muslimske Relationer (CEDAR)
Horserød-Stutthof foreningen
Støtte og solidaritet til flygtninge - Stay Human, Aalborg
Randers mod Racisme
Internationale Socialister
Muslim Cultural Institute
Islamisk Center Vest Albertslund
Danmark fra Alle Hjørner
Muslimsk Ungdom i Danmark
Frederiksværk Multikulturel Forening
Dansk-Syrisk Kulturcenter
Racismefri By - Odense for Mangfoldighed
ENAR, Danmark - European Network Against Racism
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Luk Ellebæk aktivistgruppe
FredsVagten på Christiansborg
Fair Play
Landsforeningen for Socialpædagoger
Christianias Kulturforening
De Usynlige Danskere
Bedsteforældre for Asyl
Integrationsrådet i Aarhus Kommune
Mangfoldige Stemmer mod Racisme
Union (tidl. VerdensKulturCentret)
Danske Studerendes Fælledsråd
Kvinder i Sort
refugee.today
Socialistisk Ungdomsfront (SUF)
Demos
Kvinder i Dialog
Center for Sameksistens – IKS
Enhedslisten
Alternativet


 

6. september 2019
SOS Racisme et al's skyggerapport om "ghetto"-planen, paradigmeskiftet, brun fattigdom mm 


 


 Englænder: Urolighederne på Nørrebro lignede de britiske raceoptøjer i 1980'erne

Information, 17. april 2019

Optøjerne på Nørrebro er kulminationen på en årelang diskrimination af minoritetsetniske danskere. Situationen kan eskalere, som briterne oplevede det med raceoptøjerne i London i 1980’erne, mener en brite, som er bosiddende på Nørrebro


Notat om effekterne af de lave sociale ydelser fra Dansk Flygtningehjælp


Dansk Flygtningehjælps info om udsatte flygtninge


Formand Jette Møllers opslag på facebook 11.juni 2019:

Konen i muddergrøftens tid er forbi

Pia Kjærsgaard holder som Folketingets formand. Hun forstod aldrig rigtigt sin rolle og burde som erklæret racist heller aldrig være blevet tildelt den.

(“Der er kun én civilisation - og det er vores”, Pia Kjærsgaard, 2. Oktober 2001)

“Paradigmeskiftet” blev kronen på Dansk Folkepartis værk. Endelig viste de, hvem de var - og folketingsflertallet fulgte lydigt med. Nu var det åbenlyst for alle: De ikke-hvide* hverken kan eller skal integreres. De skal ud!

Heldigvis blev DF overhalet højre om af galningen Rassismus Paludan, der ingen ambitioner havde om at fremstå som stueren og sagde alt det, Dansk Folkeparti ikke kunne.

Og så blev det alligevel for meget for de hvide danskere, “danskerne”, som vores politiske ledere ynder at kalde os. Og den del af vælgerne, som kun Morten Østergaard havde interesseret sig for under valgkampen, havde fået nok.

Således blev Dansk Folkeparti bragt til fald og dermed den blå blok. Rassismus Paludans omrejsende vanvid tiltrak 1,79% af vælgernes stemmer, der således forsvandt ud i den blå luft. 2,36% stemte på Folketingets nye højre-ekstremistiske parti, og kun 8,74% var der tilbage til DF, da stemmerne var talt op.

Vi glæder os over “rød” bloks fremgang og afventer i åndeløs spænding regeringsforhandlingerne - i et spinkelt håb om, at vores politikere og medier holder op med at skræmme livet af “danskerne”, og Danmark til sidst bliver medmenneskeligt igen.

* Man kalder dem “ikke-vestlige” for ikke at lyde racistisk - et udtryk opfundet af Danmarks Statistik og grebet af DF og derefter af stort set alle andre.

Roald Als' tegning fra 2001 viser konen i muddergrøften og hulemanden Anders Fogh Rasmussen, der gjorde hende stueren


 

Paradigmeskidtet bygger på endnu en løgnehistorie

af Jette Møller, formand for SOS Racisme, på Facebook

Foruden myterne om ”flygtningestrømme, der vælter ind over grænserne” og ”den fejlslagne integration” er en ny skrøne dukket op i dansk flygtningepolitik. Den danner grundlaget for DF’s såkaldte ”paradigmeskifte”: ”Flygtninge skal ikke starte på en frisk. De skal aldeles ikke integreres. De skal bare ud!”

De borgerlige og socialdemokraternes Mathias Tesfaye hævder pludselig, at ”Det har aldrig været meningen, at flygtninge skulle blive her i Danmark. De skal hjem og genopbygge deres land. Sådan har det altid været.” Ifølge Tesfaye sågar med de danske jøder.

Nej, sådan har det aldrig været. De danske jøder måtte gerne blive i Sverige efter krigen - og de skulle heller ikke genopbygge Danmark. Da sovjetiske jøder senere flygtede, var der ikke nogen tale om hjemrejse. Danmark tog imod dem, og de fik et ”safe haven” her hos os.

Da flygtningene kom fra Ungarn i 1956, talte ingen om, at de skulle rejse hjem, så snart der skete den mindste bedring.

I 1968 var der heller ingen, der nævnte hjemrejse over for tjekkoslovakker, som slap væk. Og alle afhoppere og flygtninge fra diktaturer, borgerkrige og forfølgelser tog vi imod med åbne arme, når de havde fået asyl. Chile, Vietnam, Bosnien…

Ingen fik at vide, at de skulle hjem ved den mindste bedring i forholdene i hjemlandet – også selv om forholdene stadig var ”alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige”.

Danmark går i øjeblikket enegang og har taget opholdstilladelsen fra omkring 500 somaliske statsborgere for at sende dem tilbage til et af verdens mest usikre og voldelige lande, hvor man desuden omskærer piger. Egentlig var det næsten tusind, men mange kunne det danske sprog, havde dansk uddannelse, fast arbejde eller børn, der var født her, så de vandt deres ankesager.

Det er slut nu!

Med det såkaldte ”paradigmeskifte” tillægges fx danskkundskaber, dansk uddannelse, fast arbejde eller børn op til 8 år ”mindst mulig betydning”. De skal bare ud!

Og nu er Udlændingestyrelsen så gået i gang med vores syriske flygtninge også. ”For muslimer kan ikke integreres”. Men 40% af vores flygtninge er faktisk kristne, og muslimer et mindretal! Det gør bare ingen forskel. For ud skal de!

Også selv om Danmark mangler arbejdskraft og hvert år giver opholdstilladelser til op mod 80.000, hvoraf kun 2,2 % var flygtninge i 2018 og i alt 7% familiesammenførte.

Men hvis det ikke er deres religion, alt det her det handler om, hvad er det så??


7. maj 2019 Anmeldelse af R. Paludan

SOS Racisme har på vegne af 37 foreninger foretaget politianmeldelse af RP's overtrædelser af Racismeparagraffen 266b


 

7. maj 2019 Klage over politiets dispositioner 14.04.2019

SOS Racisme har på vegne af 37 foreninger indgivet klage over politiets dispositioner, da de uden varsel flyttede RP's haddemonstration fra Mjølnerparken, der var omhyggeligt forberedt af alle lokale kræfter, til Blågårds Plads, vel nok det sted, hvor den slags ville afstedkomme den voldsomste reaktion.


15. april 2019 Protest over RP's racistiske demonstrationer

SOS Racisme protesterede til Københavns og Vestegnens Politi over RP's planlagte haddemoer ved Bwalya Sørensens bopæl, vidnet i hans racismesag, 15/4 og på Blågårds Plads 16/4.

Begge demoer blev forbudt af politiet.


 

16.05.2019 Demonstrationen ingen medier gider fortælle om
Da medierne dækkede Rasmus Paludans provokationer og Koranafbrænding på Blågårds Plads den 14. april gik de åbenlyst efter de to..kriterier: sensation og konflikt. Paludan [og] ballademagere er godt stof. Og derfor fik sagen massiv mediedækning, der uden tvivl også medvirkede til, at Paludans parti Stram Kurs hurtigt fik vælgererklæringer nok til at stille op til Folketinget.
I går prøvede Paludan at gentage ”succesen”. Men denne gang var Nørrebro forberedt. Og havde arrangeret eventet ’Kærlighed og Kage – Fredsfest mod Racisme’.

Men medierne har ikke vist den store interesse. 


7. maj 2019 På vegne af 37 foreninger afleverede SOS Racisme i dag disse to dokumenter til politiet 

#NuErDetNok
Anmeldelse af Rasmus Paludan for overtrædelse af straffeloven mm

Klage over politiets dispositioner 14.04.2019 (flytning af haddemo uden varsel til Blågårds Plads)


 

Debat: Englænder: Urolighederne på Nørrebro ligner de britiske raceoptøjer i 1980’erne
Optøjerne på Nørrebro er kulminationen på en årelang diskrimination af minoritetsetniske danskere. Situationen kan eskalere, som briterne oplevede det med raceoptøjerne i London i 1980’erne, mener en brite, som er bosiddende på Nørrebro.

“Der var langt mere politi tilstede end demonstranter, og størstedelen af demonstranterne var fredelige. I London ville politiet have trådt ind i forsamlingen af mennesker og have arresteret de få uromagere.

Men sådan var det ikke søndag. Det var som om enhver gruppe af unge mennesker (specielt hvis de ikke var hvide) var et mål. Det virker som om politiet ikke er klar over, at deres arbejde afhænger af støtte fra lokalsamfundene.

Når man skærer en hel befolkningsgruppe over en kam, skaber det kun modstand og antagonisme. Når grupper bliver mistænkeliggjort og forskelsbehandlet, vil der opstå konflikt...”

INFORMATION.DK
 

Politiken 19.01.2019 
Interview: Debatten om ikkevestlige indvandrere er helt på månen. Vi står jo med en integrationssucces.

PhD Hans Lassen "kalder den brede konsensus om, at vi har en forfejlet integration, »en af de største fejlanalyser i dansk historie«."

"En supertanker ændrer kurs” – en analyse af beskæftigelsen blandt personer med en ikke-vestlig baggrund på det danske arbejdsmarked fra 1996 til 2016 - PhD-afhandling af Hans Lassen
 

 

Samekstens.dk's artikler fra SOS Racismes konference på Christiansborg sammen med Roger Courage Matthisen: Racisme i det 21. århundrede: Hvordan ser den ud i dag, og hvordan kan vi afvikle den sammen?

Læge: Racisme sætter sig i knoglerne

16.05.2019 Racisme er et udbredt problem i sundhedsvæsenet, og den gør folk syge, fortæller professor og overlæge Morten Sodemann

Advokat: Afskaf maskerings-forbud, integrationsydelse og ghettopakke

15.05.2019 Danmark har endnu ikke tilsluttet sig FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for Racediskrimination (CERD), sagde advokat på konference om racisme

Den skjulte diskrimination skal frem i lyset

13.05.2019 Vi diskriminerer ofte ubevidst, fordi diskrimination er indlejret samfundskulturen. Derfor er oplysning eneste vej til fuld ligebehandling. Ph.d. Mira Skadegård talte ved konference mod racisme.


 

 
 
 
 
 
 
 

Se CEDAR's valgvideo: Sluk for hadet til Kommunevalget i 2017 på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=SNA5YWXA6fU


Møde 7. maj om Røde Kors psykolog-rapport om Sjælsmark børnene med forfatterne og med Henrik Stokholm

Se Henrik Stokholms tale -prismodtagelse i Retspolitisk Forening 


Brev, som SOS Racisme har sendt til alle Europarådets landes ambassader m.fl. for at advare dem mod at tilbagesende afviste flygtninge og flygtninge, der har mistet deres opholdstilladelse i Danmark:

To the Embassies of the Member States of the Council of Europe

11th February 2019

Dear Sirs,

SOS Racisme Danmark urges the member states of the Council of Europe not to return asylum seekers or refugees to Denmark if they have been rejected there or had their Danish residence permit revoked. [Se brevet]


 

Borgerforslag om Asylbørns fremtid: skriv under med NEM-ID
 Tryk her


Seneste lovforslag om udlændingestramninger fra Finanslovsaftalen 2019

under Pressemeddelelser - høringssvar.

Se SOS Racismes høringssvar, link til lovforslaget og alle høringssvar, se bl.a. svar fra Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Dansk Socialrådgiverforening, Refugees Welcome


Rapport: Vold mod migrantkvinder i Danmark -2012-2018


 

De nye stramninger for flygtninge i finansloven 2019

Overblik: Hvad betyder de i praksis for flygtninge i Danmark?
Af Michala Clante Bendixen


Justitia: Ghettoplanen tager livtag med retsstaten

Regeringens udspil til en ny ghettoplan udfordrer grundlæggende retsstatsprincipper. Selvom parallelsamfund, vold og kriminalitet skal bekæmpes, må midlerne aldrig skade fundamentale rettigheder ifølge Justitia.


 

NGO: Stop hjemsendelserne til krigszonen i Somalia

Kronik i Altinget fra 27/11 2018,  søg evt. under Somalia. 

Den indsendte kronik med referencer kan ses her


 

"Ghetto"-pakken: Se 4 nye høringssvar og 3 gamle under Pressemeddelelser - høringssvar. 

De 3 gamle er et forsinket uopfordret svar om boliglovgivningen, et svar om dobbelte straffe i boligområder og et om vuggestuetvang, de 4  nye er fra 22/11 og er alle om boliglovgivning og mest ændringer til L 38.


Håndtryksloven: Høringsnotat og høringssvar fra mange 

organisationer

Se dem her sammen med UIM's kommentarer i høringsnotatet og enkelte spm. fra Folketinget.
Af de, der har haft bemærkninger, er de fleste imod.


Institut for Menneskerettigheders rapport om "integrations"ydelsen:

Oktober 2018

Nogle familier lever under grundlovens krav om eksistensminimum konkluderer Institut for menneske rettigheder i sin nye undersøgelse.


Gode resultater om integration i Danmark gemmes væk

Inger Støjberg og hendes ministerium har fået udarbejdet en Medborgerskabsundersøgelse, som nu åbenbart forsøges gemt væk, fordi det billede, den giver af integrationenen af indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere, passer rigtig dårligt med det billede, som Inger Støjberg og Dansk Folkeparti - og med dem regeringen - forsøger at give befolkningen.

Her er undersøgelsen i sin helhed:


og herefter har ministeriet opdelt undersøgelsen i temaer: 

Medborgerskab 2017 Livet i Danmark 
Medborgerskab 2017 Kønsroller
Medborgerskab 2017 Social kontrol
Medborgerskab 2017 Efterkommeres anderledes holdninger


 

Se de nyeste høringssvar om gebyr for tolk i sundhedsvæsenet, deltagergebyr på danskuddannelsen, ægtefællesammenføring, og se om at L197 om en slags undtagelsestilstand hvis der kommer mange flygtninge over den danske grænse formentlig er ulovlig jf en overset menneskerettighedsdom


Otte afviste asylansøgere fra Kærshovedgård blev interneret i Ellebæk, inkl. en gravid kvinde.

Læs Bodil Hindsholm Hansens brev til Inger Støjberg : om interneringen af afviste asylansøgere og om manglen på integration.


“Lyt til den retorik om især ikke-vestlige indvandrere, der udgår fra Christiansborg. Det er udlændingepolitikkens jantelov, der gjalder gennem landet. Du skal ikke tro, at du er noget. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.”

Ved vores grænsesøgende politikere ikke, at grundloven udtrykker de værdier, vi har besluttet at kæmpe for, og at meningen er at beskytte borgerne? Og hvis de faktisk ved det, hvorfor leder de så efter smuthuller og uærlige løsninger.
POLITIKEN.DK
 
 
 
 


Deltagerbetaling på danskuddannelserne

Se SOS Racismes høringssvar på regeringens og Dansk Folkepartis lovforslag om indførelse af deltagerbetaling på 2000 kr. pr modul for S-kursister (studerende og selvforsørgende kursister, der ikke er flygtninge eller er omfattet af integrationsloven). Reelle formål: øge antallet af udlændingestramninger og spare 150 mio. kr. om året, det sidste skal opnås ved at 35% færre udlændinge påbegynder et danskmodul. Officielle formål: "Begrundelsen herfor er, at deltagerbetaling og depositum vil sikre et incitament til, at kun de selvforsørgende kursister, der er motiverede, påbegynder uddannelsen". 

"Nøgleelementerne i nærværende lovforslag er således en styrkelse af udenlandske arbejdstageres og studerendes eget ansvar for integration i det danske samfund og en yderligere reduktion af frafald på danskuddannelsen og dermed af spild af samfundsressourcer. Når man som kursist selv har bidraget til at betale for en del af sin danskuddannelse, så er det forventningen, at den pågældende udlænding tager tilbuddet mere seriøst og dermed kun vælger at tage imod tilbuddet om danskuddannelse, hvis denne forventer at fuldføre de enkelte moduler og aflægge modultests".

I høringssvaret argumenterer vi, at lovforslaget, gennem deltagerbetalingen vil mindske udlændinges kompetencer i dansk, og dermed deres mulighed for selvforsørgelse og for deltagelse i det danske samfund. Det vidner om en manglende vilje til integration - fra det danske samfunds side.SOS Racismes 30 års jubilæum 18.03.2018

 Da SOS Racisme kom til Danmark

 

Af Birgitte Olesen, SOS Racisme, Randers

I 1980’erne mærkede man en stigende fremmedangst i Danmark – ligesom i det øvrige Europa. Fjendtlighed og diskrimination sås i politiske partier som National Front (eng.), Front National (fr.), og her i landet mærkedes Den danske Forening og hele Fremskridtspartiets grove retorik.

Det var chokerende – at se os reagere som USA og Sydafrika, som vi alle før havde kritiseret. Hvor blev vores nordiske tolerance og humanisme af?

Et lyspunkt var der: Politiken skrev om en fransk ungdoms bevægelse - SOS Racisme, der opstod i 1984, som en protest imod diskrimination og vold - og især imod Le Pens fremmedfjendske parti. Unge i Frankrig fandt sammen (deriblandt både unge jøder og arabere fra Nordafrika)

Jeg læste det med glæde + klippede ud, bl.a. en kronik i Politiken (om Harlem Désir m.fl.) «Touche pas à mon pote » (Rør ikke min ven) på den lille gule hånd bredte sig hurtigt over hele Frankrig.

Jeg var fransklærer i gymnasiet og medlem af Fransklærer-foreningens bestyrelse, dvs. jeg netop op gennem 80’erne arrangerede kurser rundt i landet for mine fransk-kolleger. I sommeren 1987 var det et stort 14-dages-kursus i Sèvres, i udkanten af Paris, og en af dagene indlagde vi i programmet et oplæg fra SOS Racisme, som vi syntes vores elever og kolleger burde kende.

Det blev en af grundlæggerne, Eric Montès, der kom og talte godt og engageret om deres arbejde i Frankrig og på internationalt niveau. Dermed var emnet præsenteret, og det var så det, mente jeg.

Men det var ikke slut, for han huskede mig og ringede mig op, tæt ind under jul (den 18.december) og bad mig arrangere en turné for SOS rundt i Danmark. Ja, faktisk ønskede han en hel uge, hvor han kunne møde frivillige organisationer, etniske foreninger, politikere, skoler, medier – hele dagen lang og aftenen med – privat indkvartering – og lige efter nytår, tak! JA eller NEJ? - Det blev et ja. 

Der blev holdt jul med min store familie, men jeg fik travlt – og jeg fyldte postkasser - hver aften! Jeg skød med spredehagl over alle de relevante foreninger og personer, jeg havde hørt og læst om, og mange svarede positivt, så en hel uge i januar fik Eric Montès tæt besat med et alsidigt program, og franskkolleger fik spændende skolebesøg + en gæst om natten (København, Århus, Randers, Herning)

Det var et landsdækkende puslespil, og Ungdommens Røde Kors bidrog heldigvis med nogle ideer. En brik faldt ud med kort varsel, da en værtskollega på Frederiksberg fik influenza, men et øjeblik efter ringede Bashy Quraishy, som jeg tidligere havde skrevet til, og spurgte om der var brug for hjælp. ”Hvor bor du?” – ”På Frederiksberg” – ”Tak, du får gæster en nat!” (og det blev en festlig aften).

Overalt fortalte Eric Montès om tanken bag SOS: ”Nedbryd fordomme ved oplysning – debat – tværkulturel kontakt! Og husk, at vi ikke går i partipolitisk bås og ikke kaster med brosten!” 

Det lykkedes at aftale tid og sted for interviews - til flere landsdækkende aviser + Studenterbladet, som alle skrev godt og grundigt om tournéen. Vores Randers-besøg kom på forsiden af Berlingske Tidendes tillæg – i farver! Bedre bliver det ikke!

Og det var så det, mente jeg. Men det var ikke slut, for to unge studerende i Århus stod klar: Nej, nu skulle vi netop begynde! De var engagerede og velformulerede – Thomas Ehlers og Michael Sheikh – og de to blev skyld i fortsættelsen.

Vi gik i gang, og allerede den 18. marts 1988 fik Århus igen besøg af Eric Montès, da SOS Racisme DK blev grundlagt på et stormøde dér. - Hvorefter han drog videre til lige så stor modtagelse i København.

De første år

Snart kom Joakim Frøsig til (i Vejle) og Tine Gøtzsche (Randers),  Kamal Qureshi (København), Annette (Sønderborg) osv. – superaktive også de. Mange andre unge fulgte efter, og SOS-grupper bredte sig til Herning, Aalborg, Sønderborg, Bjerringbro, Odense, Roskilde, København og Næstved.

Overalt opstod det pga. energiske enkeltpersoner - og var derfor også sårbart, når de flyttede og skulle videre i deres liv og uddannelse.

Et par af de tidligste højdepunkter

Allerede i 1988 kunne vi sende en hel busfuld unge til et imponerende internationalt SOS-træf i Paris, hvor store internationale navne som Delors og Nobelpris-folk optrådte på Sorbonne. Det europæiske samarbejde (med flere besøg i Paris, London, Oslo) tog især Michael Sheikh sig godt af.

I sommeren 1989 sendte vi den danske delegation af unge til EU-træf i Strasbourg, hvor de skulle arbejde med menneskerettigheder (7 elever fra Randers Statsskole + 7 jurastuderende, udvalgt via Institut for Menneskerettigheder). De bidrog grundigt til både debatter og fester, forlød det.

Det nordiske samarbejde - specielt med Norge – voksede hurtigt, især om vores skole-temauge omkring 21.marts (som er FN-dagen mod racisme og diskrimination). Den uge, hvor vi stod for info til landets skoler, skrev Herbert Pundik en flot leder om i Politiken!

Olof Palme-prisen gik i 1990 til SOS Racisme France og Harlem Désir, men allerede i maj 1988 havde vi i Danmark modtaget Uri Yaari-prisen (overrakt af Per Katz til Michael Sheikh og Thomas Ehlers i Århus).


EFTERSKRIFT

I efteråret 1991 fusionerede SOS Racisme DK med Folkebevægelsen mod Fremmedhad, som var stiftet i København i foråret 1985. Formålet: Gennem oplysning, dialog, kontakt og andre ikke-voldelige midler at nedbryde myter og fordomme og bekæmpe racisme og fremmedhad, dvs. stadig i Eric Montès ånd. I 1995 skiftede SOS Racisme navn til SOS mod Racisme, men ved sidste landsmøde i 2017 besluttede vi at gå tilbage til vores oprindelige navn SOS Racisme.

Tidsskriftet SOS Racisme, som i foråret 2018 udkommer med nummer 118 blev grundlagt af Folkebevægelsen mod Fremmedhad i 1985 som et enkelt offset-trykt nyhedsbrev.

Siden 1993 har SOS Racisme udgivet sit gule minileksikon i flere forskellige udgaver, senest Minileksikon 2016 : fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.

 


 

 

Nye udlændingestramninger på vej
Tælleren på UIM.dk - der tæller lovstramninger på udlændingeområdet i Inger Støjbergs ministertid, står på 71, men nye lovstramninger er desværre på vej, jeg tænker at hendes personlige mål måske er 100, inden hun går af. SOS Racisme skriver høringssvar på dem, vi ser eller får sendt i høring, når de synes relevante, men det er sjældent at udlændingeministeriet ændrer noget i teksten til lovforslaget af den grund. Høringssvarene ligger under: Pressemeddelelser - høringssvar og er dateret fra 8. februar 2018 - 21. februar 2018, så de har meget travlt med lovstramninger.

Høringssvaret fra 21. februar er specielt: det angår et positivt lovforslag, der vil afkriminalisere udlændinges bibeskæftigelse, forudsat at den sker inden for samme område som deres hovedbeskæftigelse. Det drejer sig om udlændinge der har opholdstilladelse til at udføre bestemte typer arbejde, som der mangler arbejdskraft til i Danmark, og forskere, og som har hovedansættelse hos en arbejdsgiver i forbindelse med at de har fået arbejdstilladelse. Enkelte andre er selvstændige.

De øvrige forslag er genrelt meget negative.
De satser på uændret fortsættelse af lov om midlertidig beskyttelse (§7, 3 i Udlændingeloven),trods det at de 3 års ventetid på familiesammenføring er stærkt psykisk nedbrydende og stressende for de berørte parter. Og trods det at man ikke venter med hjemsendelse, til der er ordentlige og mere rolige forhold i hjemlandet. I Somalia, er drab på civile og drab p.g.a. terror eskalerende, især i Mogadishu, hvortil Danmark hemmeligt har hjemsendt somaliske afviste asylansøgere igennem ca. 1 år, og har genvurderet asylsagerne for alle somaliere med beskyttelsesasyl, enten det er efter §7,2 eller §7, 3 i udlændingeloven m.h.p. at kunne udsende dem fra Danmark, der ikke kan godtgøre, at de er individuelt forfulgt. Måske kommer vi også til at se udsendelser til Syrien trods krigen.
Om at kommunerne skal tale om repatriering ved alle integrationssamtaler og have resultattilskud, hvis de får udenlandske statsborgere til at tage hjem til deres eget land med repatrieringsydelser.
Om at bruge EURODAC-databasen som har fingeraftryk af alle flygtninge i EU- og Schengen-området fra de senere år til opklaring af og forebyggelse af kriminalitet.
Om at udvise folk, der har begået kriminalitet af en vis alvor, med mindre det med sikkerhed er imod Danmarks internationale forpligtelser. Her kærer Udlændinge- og Justitsministeriet sig stort set kun om Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og meget lidt om de øvrige konventionener.

Vi blev ikke hørt om et lovforslag om gebyr på tolk for udlændinge, der har boet mere end 3 år i Danmark. Det er desværre blevet vedtaget, selv om en lignende lov for godt 10 år siden var en stor fiasko og belastning for både sundhedsvæsenet og patienter, der ikke talte godt dansk.
Anne Nielsen


Venskabsprisen 2017 til Bedsteforældre for Asyl
Bedsteforældre for Asyl fik overrakt Venskabsprisen - 12 paraplyer i alle regnbuens farver - d. 31. januar 2018. . Se begrundelsen for Venskabsprisen her. Og begrundelsen for paraplyer her .
Mellem 30 og 40 mennesker deltog i mødet, der også kom ind på situationen for de somaliske flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, som trues af hjemsendelse
til Somalia, trods fortsat borgerkrig og manglende sikkerhed.

 8. februar 2018

Ulovlig diskrimination: 
Ny diskriminerende aftale forhindrer mennesker fra socialt belastede områder med særligt mange beboere med ikke-vestlig indvandrerbaggrund i at få familiesammenføring med udenlandsk ægtefælle

Se kortet: I disse områder kan du ikke blive ægtefælle-sammenført

Regeringen har udpeget 40 belastede områder, hvor de nye krav skal gælde.
DR.DK
 
 

8. februar 2018

Regeringen har droppet sine ideer om at lave genindføre et loft over børnepenge.

Altinget skriver frejdigt: "Regeringens forslag var især rettet mod flygtninge- og indvandrerfamilier med mange børn." uden at nævne, at det er ulovligt at diskriminere. Heller ikke Dansk Folkepartis fortsatte ønske om at begrænse børnechecken for indvandrerfamilier med mange børn, finder Altinget anledning til at ledsage med en oplysning til læseren om, at det ville være ulovlig forkelsbehandling.

"Motivationen har jo klart været, at vi ikke skulle have flere flygtninge, som nærmest kunne leve af børnepenge, men at der i stedet blev givet incitament til at komme ud og arbejde. Men vi kunne også se, at forslaget ramte bredere end som så, og at vi ikke kunne kompensere nok i forhold til indkomstskatten, da pakken ikke blev så stor," siger Louise Schack Elholm, skatteordfører for V.

Det er altså ikke den ulovlige diskrimination, der får regeringen til at opgive forslaget, men udelukkende, at også majoritetsdanske børnefamilier også bliver ramt.

Regeringen dropper omstridt loft over børnepenge

 

SKATTEAFTALE: Børnefamilier med tre børn eller flere kan ånde lettet op. Regeringens ambition om loft over børnepengene blev ikke en del af skatteaftalen. Dansk Folkeparti ønsker dog fortsat mulighed for at begrænse børnechecken for…
ALTINGET.DK
  


Bedsteforældre for Asyl får Venskabsprisen

Kom og være med, når Bedsteforældre for Asyl får overrakt SOS Racismes Venskabspris i  Verdenskulturcentret onsdag 31. januar kl. 19 - 21. 

Se Interview med SOS Racismes næstformand Anne Nielsen og Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl:

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/31-01-2018/1930/asylbedsteforaeldre-far-pris?autoplay=1#player

Se programmet! 

Program:
Velkomst, kaffe og te
SOS Racisme: Overrækkelse af Venskabsprisen til Bedsteforældre for Asyl.
Nina Lørring, BfA: Bedsteforældre for Asyl: De første ti år og i dag. Tove Krag, BfA: Arbejdet i Kongelundsgruppen, herunder arbejdet med kvinderne i centrene.
Fællessang: Barndommens land. 
Jørn Nerup, Lægegruppen, BfA: Kan kendte metoder fastslå en ung flygtnings kronologiske alder?.

Hassan Wardere, Borgerrepræsentant i Københavns Kommune: hvordan har de somaliske flygtninge det nu, hvor mange trues af tilbagesendelse til et usikkert land?

Dorte Smed, juridisk rådgiver, Dansk Flygtningehjælp: Status om de somaliske flygtninges situation lige nu.
AfslutningAuschwitz-dagen 27. januar 2018

Den 27. januar 1945 befriede sovjetiske styrker nazisternes mest berygtede udryddelseslejr, Auschwitz nær Krakow i Polen.

FN har udråbt dagen til international dag mod folkedrab
Flere skoler og gymnasier har temaer om folkedrab i tiden omkring dagen, inspiration til undervisning i gymnasier findes på DIIS' hjemmeside og her .
I København viser Cinemateket film om og med relation til folkedrab på Ausch

 Flere nye lovforslag om fattiggørelse af flygtninge, forringelse af deres sikkerhed oig vilkår i Danmark, andre, øget kontrol, og forringelser for andre udlændinge og danskere, der har tilbragt mindre end 7 af de sidste 8 år i Danmark. 

SOS mod Racisme har den seneste tid indsendt flere høringssvar på den byge af lovforslag, som regeringen har fremsat for at gøre det så fattigt, isoleret og utåleligt som muligt at være flygtning i Danmark, - eller ikke at have haft fast bopæl i Danmark de seneste 7 ud af 8 år. 

Se under pressemeddelelser og høringssvar, 8. , 10. , 16.  og 22. oktober, 3. og 13. november 2017. Der ser desværre ikke ud til at komme en afnmatning i disse hyppigheden af disse marginaliserings- og udstødningsprojekter lige nu. Det drejer sig formentlig mest om at stå frem med barskhed og umenneskelighed og fortælle, at Danmark er et lukket land for flygtninge, og sikre sig Dansk Folkepartis stemmer til Finansloven. Anne Nielsen

Dansk er et ugæstfrit sprog
Danskere gør sig umage for at forstå de danske dialekter, men accenter forstår vi ikke.

KRONIK. Dansk er ikke et svært sprog. Men det er svært at tale dansk med danskerne, og det kan afholde nogle nydanskere fra at tale sproget, selvom…
18. oktober 2017 INFORMATION.DK
 
KRONIK: Vi er en tosproget familie – vi taler dansk og engelsk i en stor pærevælling. Folk elsker det: ’Wauw, engelsk! Hvor nyttigt,’ siger de. Havde vi talt arabisk, havde det været et problem. Hvorfor? Det skal jeg sige dig: fordi der findes fine og ikke så fine indvandrere
Mit ønske er også, at billedet af den gode og den dårlige indvandrer slås i stykker og opgives helt. Mit ønske er, at vi ikke hele tiden spørger, hvordan børnene integreres bedst, men hvordan de bliver lykkelige: glade, små mennesker, der ikke føler, at de skal være enten-eller, hvis de egentlig er både-og. Hvordan vi kan støtte op om kontakten til andre sprog, kulturer eller lande, for det er vel også børn med arabisk i rygsækken, der skal være robuste og trygge, eller hur?”
INFORMATION.DK 14. oktober 2017
 
 

En kvinde, der bærer en muslimsk klædedragt, er ikke per automatik et undertrykt væsen, der skal reddes fra onde trosfæller
"Undertrykkelsen sidder ikke i tørklædet. Det er blot et stykke stof. Undertrykkelsen påføres af omgivelserne... Det er den form for undertrykkelse, som vi skal bekæmpe.En kvinde, der bærer en muslimsk klædedragt, er ikke per automatik et undertrykt væsen, der skal reddes fra onde trosfæller. Hun er i mange tilfælde en troende kvinde, der har truffet et selvstændigt valg"
...En kvinde, der bærer en muslimsk klædedragt, er ikke per automatik et undertrykt væsen, der skal reddes fra onde trosfæller. Hun er i mange tilfælde en troende kvinde, der har truffet et selvstændigt valg"

POLITIKEN.DK 
 

Ligebehandlingschef: Tørklædedom viser, at vores samfund er domineret af et negativt syn på islam
"EU-domstolen pålægger virksomheder en pligt til at yde tilpasning for religion. Virksomheden må altså ikke bare afskedige medarbejdere med kundekontakt, som ønsker at bære f.eks. tørklæde. De skal først tilbyde dem en stilling uden kundekontakt, hvis det kan gøres omkostningsfrit for virksomheden"

Det er trist, at det er blevet så socialt accepteret i Europa, at lovgivere og virksomheder diskriminerer muslimske kvinder.  POLITIKEN.DK 14. marts 2017
 
Klik dig gennem 16 billeder, hvor alt andet end flygtningebarnet er visket ud. Det kunne lige så godt være Nørrebrogade eller Bornholm. Men det er det ikke. Og det kunne det ikke være, når du slår baggrunden til. Deres virkelighed.

POLITIKEN.DK 28. februar 2017


 

Sårbare børn skal betale regningen for bandepakken


Politisk flertal vil finansiere ny bandepakke ved at skære i børnepenge til udsatte familier. Det kan skabe mere kriminalitet, advarer organisationer og eksperter.
POLITIKEN.DK
 

  

Hver anden grønlænder har oplevet diskrimination, men virkeligheden er meget anderledes end majoritetsdanskernes stereotype opfattelse af grønlændere. Se hvor anderledes!

Grønlandske nuancer er samling af fortællinger fra grønlændere i Aalborg kommune. Formålet er at nuancere den almindelige borgers eksisterende opfattelser og fordomme omkring herboende grønlændere i Aalborg.
GROENLAENDER.AALBORG.DK (udateret)

Fordomme/forforståelse om grønlændere

En kortfilm produceret af Foreningen Grønlandske Børn og MKSQ Media. Filmen handler om de fordomme mange grønlændere bliver mødt…
VIMEO.COM
 
 

  
Jette Møller, landsformand for SOS mod Racisme, 19. juli 2017:

Regnbue med og uden brunt og sort

Som hvid heteroseksuel hverken vil eller bør jeg blande mig i, om LGBT skal have brunt og sort med i deres regnbue, men som formand for SOS mod Racisme vil jeg tillade mig at henlede opmærksomheden på, at selv om man får farverne brunt og sort ved at blande alle farver, handler det måske i virkeligheden om noget andet.

Som brun eller sort LGBT er man dobbelt udsat, fordi man tilhører to minoriteter og derfor risikerer diskrimination fra begge minoriteter - oven i diskriminationen fra majoriteten.

I øvrigt spørger mange, hvorfor SOS mod Racisme også har valgt at bruge regnbuefarverne. Det har vi fra ærkebiskop Desmond Tutu, der i 1994 sagde om Sydafrika: "We are a rainbow nation". SOS mod Racisme repræsenterer også mennesker af alle farver, og det synes vi, regnbuefarverne symboliserer fint.

Postkort190.jpg


Jette Møller, landsformand for SOS mod Racisme, 18. juli 2017:

Ubetinget fængsel for at sidde med en kop på Nørreport

Så fik den første tigger 14 dages ubetinget fængsel for at sidde under 10 meter fra Nørreport Station med en kop.

Manden var rumæner, men om han var roma, vides ikke. At han ikke var dansker, ligger dog fast, og Folketingsflertallet kan dermed glæde sig over, at det danske politi åbenbart har forstået, at det er meningen, at der skal diskrimineres ved denne lov.


Terror attacks receive five times more media coverage if perpetrator is Muslim, finds study


Undersøgelse af alle terrorangreb i USA fra 2011-2015 (Se link længere nede!) viser, at der var tale om muslimske gerningsmænd i 12,4% af sagerne, dvs hvert 8., men de fik 41,4% af den samlede mediedækning, svarende til en stigning i mediedækning på 449%, når muslimer udførte et attentat. 

En hvid mand, der angreb sikhtempel og dræbte 6, fik kun 3,8% dækning, og en anden hvid, der angreb synagoge og dræbte 3, fik 3,3% af mediedækningen.
 
Terror attacks carried out by Muslims receive more than five times as much media coverage as those carried out by non-Muslims in the United States, according to…
INDEPENDENT.CO.UK
 SOS mod Racisme:

Strukturel racisme:
Det er klokkeklar diskrimination af minoritetsdanskere og ulovligt at forskelsbehandle forældre ud fra etniske kriterier.

Flere forældre er sure over, at Hasle Skole igennem en årrække har holdt infomøder kun for danske forældre og børn
WWW.TV2OSTJYLLAND.DK

Tænk, at vi i 2017 har virksomheder, der tror, de har lov til at behandle mennesker på den måde. Ulovlig diskrimination og en klar overtrædelseaf dansk lov. I øvrigt er grønlændere pr. definition danskere under Rigsfællesskabet.

Ejendomsfirma afviste grønlænder på grund af etnicitet

En boligsøgende far blev afvist af en ejendomsadministrator i Aarhus, fordi han er grønlænder.
JYLLANDS-POSTEN.DK
 SOS mod Racisme: De unge minoritetsdanskere drøner derudad, mens Dansk Folkeparti og den slags råber op om, at integrationen er slået fejl. Nej, integrationen går helt ok for det store flertal af unge. Det er assimilationen, der aldrig vil lykkes.
 
For første gang er andelen af ikke-vestlige unge i landets ghettoområder, der får en studentereksamen, højere end andelen af etnisk danske studenter, der bor samme sted. Indvandrerforældre er blevet mere fokuserede på at sende deres børn gennem uddannelsessystemet, vurderer eksperter.WWW.B.DK

 
Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia, har analyseret argumenterne for og imod et forbud mod drengeomskæring:
Omskæring af drenge er en af tidens mere følelsesladede debatter, men der er gode argumenter på hver side. Men, siger Mchangama, vi skal ikke have et forbud. 
ZETLAND.DK|AF JACOB MCHANGAMA
 Formand Jette Møller:

Endelig! 
Flygtningenævnet underkender deportationsminister Støjberg og Udlændingestyrelsen. I øvrigt kan man undre sig over, at Støjbergs påståede kamp for pigernes rettigheder ikke gælder somaliske småpiger,
der risikerer tvangsomskæring.

"Udlændingestyrelsen, som hører under udlændingeminister Inger Støjberg (V), havde som led i en stor genbehandling af 800 herboende somalieres opholdsgrundlag besluttet at inddrage familiens opholdstilladelse med henvisning til forbedrede forhold i Somalia..."

Risiko for tvangsomskæring: Klagenævn går imod Støjbergs jurister og giver familie lov til at blive i Danmark

 
POLITIKEN.DK
 Ordene, vi bruger
Kommentar af formand Jette Møller
Når det handler om "vores egne" skjuler de foretrukne betegnelser sagens alvor: "familiedrama", "ægteskabsdrama", "familietragedie" osv. Vi er dog kommet et lille skridt videre, idet politiets tidligere yndlingsudtryk husspetakler" ikke længere anses for ok, når manden gennembanker konen. 
Politiets automatbetegnelse er dog stadig "drengestreger", når det handler om hadforbrydelser. Med mindre selvfølgelig de begås af minoritetsunge!

 

Diskrimination og racisme vendt mod romaer: majoritetsdanskere sure over, at Mariakirken hjælper romaer. 
"Jeg aner ikke, hvorfor der i Danmark er et så voldsomt had mod romaer. Vores opgave er at tage os af socialt udsatte mennesker, og vi er ikke sat i verden for at sortere folk."

Dansk præst om romaer: Forstår ikke danskernes voldsomme had

Mariakirken på Vesterbro har fået kritik for at hjælpe romaer, men sogne- og korshærspræst Anita Rohwer ser intet galt i det.
WWW.TV2LORRY.DK
 
Kommentar af Jette Møller

Utryghed?
Onsdag vedtager Folketinget lovforslaget, der opererer med to ugers ubetinget fængsel for ”utryghedsskabende tiggeri”. Med utryghedsskabende synes folketingsflertallet at mene tiggeri foretaget af brune mennesker. Det er i hvert fald meget vigtigt for samme folketingsflertal, at DANSKE (Læs: HVIDE) hjemløse ikke rammes. 

Jeg bor lige i nærheden af Folkets Park, og tre år i træk har politiet angiveligt foretaget razzia om natten og fængslet SORTE hjemløse og givet dem bøder, mens de lod de hvide ligge. (Det måtte de selvfølgelig ikke, så der måtte efterfølgende udbetales erstatninger). 

Siden har man så også lavet stramninger vendt mod såkaldte "Roma-lejre". Formuleringen hedder "’lejre’, som »er egnede til at skabe utryghed". Der var den igen, den der utryghed, der åbenbart har med folks hudfarve at gøre. Overborgmester Frank Jensen har himlet op om "utryghedsskabende" flaskesamlere. 

Vi ser dem hver dag, og jeg har aldrig følt mig blot det mindste utryg. Jeg bliver mere utryg, når lokale kriminelle brænder de afrikanske flaskesamleres ejendele af. 
Ingen er i tvivl om, at det især er romaer, vores politikere er ude efter med deres "stramninger". Europas mest forfulgte folkefærd. 
Det er både diskriminerende (det ikke at ville ramme DANSKE tiggere) og racistisk (det at tillægge bestemte etniske grupper særlige karakteristika).

Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg får det virkelig dårligt over, at Danmark er kommet så langt ud!
 
25. april 2017 - SOS mod Racisme om 26-årsreglen:

Nej, det er ikke Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har afskaffet 26 årsreglen. Det er Inger Støjberg.

Domstolen fastslog, at 26-årsreglen var ulovlig diskrimination, der fritog "gammeldanskere" fra tilknytningskravet. Den logiske konsekvens var at afskaffe tilknytningskravet, men Inger Støjberg valgte i stedet at behandle alle lige rædselsfuldt ved blot at fjerne 26-årsreglen, så tilknytningskravet gælder alle (uden for EU).

Konsekvensen er, at udlandsdanskere som hovedregel ikke kan få deres udenlandske ægtefæller med hjem, hvis de har boet i ægtefællens hjemland.
Vi har valgt Danmark: Men nu skal min kone forlade os og rejse til USA

Min kone har fået afslag på ophold i Danmark og skal forlade landet senest 10. juni.
JYLLANDS-POSTEN.DK
 

Mira Skadegaard, forsker i strukturel diskrimination, er en af dem, der deltager i SOS mod Racismes arrangement HADMASKINEN på Hovedbiblioteket torsdag 4. maj:

Hvis vi ikke bliver bedre til at gennemskue den daglige diskrimination og racisme, vil den bare vokse sig endnu større.
2. juli 2014 POLITIKEN.DK
kronik af Mira Skadegaard Thorsen 

DEBAT:
Politiken 25. april 2017

Anne Nielsen, Næstformand i SOS mod Racisme

Fjern tælleren

På Udlændingeministeriets hjemmeside er der stadigvæk en tæller, der automatisk begynder at tælle antal udlændingestramninger, så snart man åbner www.uim.dk. Under tælleren er et link til en liste med 50 stramninger, som begrænser udlændinges rettigheder, og som forringer vilkårene for at få et godt liv, og for integrationen i Danmark. Udlændingeministeren har i flere stramninger tilsidesat menneskerettigheder, som retten til familieliv og retten til frihed. Hendes harske lovgivning og retorik, og Udlændingestyrelsens inkompetente administration skader udlændingene og umuliggør deres integration i Danmark. Det er på tide, at statsministeren fjerner tælleren fra uim.dk, eller finder en udlændingeminister, der ikke mobber udlændinge

25. april 2017 - Jette Møller, formand for SOS mod Racisme 

Inger Støjberg har fjernet 26-årsreglen, ikke Den europæiske Menneskeretsdomstol:

Det er ikke Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har afskaffet 26 årsreglen. Det er Inger Støjberg.

Domstolen fastslog, at 26-årsreglen var ulovlig diskrimination, der fritog "gammeldanskere" fra tilknytningskravet. Den logiske konsekvens var at afskaffe tilknytningskravet, men Inger Støjberg valgte i stedet at behandle alle lige rædselsfuldt ved blot at fjerne 26-årsreglen, så tilknytningskravet gælder alle (uden for EU).

Konsekvensen er, at udlandsdanskere som hovedregel ikke kan få deres udenlandske ægtefæller med hjem, hvis de har boet i ægtefællens hjemland.


VIDEO: 
Landsformand Jette Møllers tale ved  Demonstration against Anti-immigrants Rules in Denmark den 5. april 2017 (English): VIDEO:
Bashy's Corner: tv-interview med SOS mod Racismes formand Jette Møller (English): 


Inger Støjberg fik sin egen kage i hovedet af Højesteret

Efter at Folketinget for knap en måned siden strammede reglerne for dem, der sidder på Tålt ophold under devisen: "Tålt ophold skal være utåleligt", har Inger Støjberg nu rettet ind efter en Højesteretsdom fra januar i år - altså før loven blev vedtaget mod bedre vidende - og skrevet ud til folk på tålt ophold, at de ikke mere havde pligt til at bo på Kærshovedgård!

Så nu kan hun godt rulle en del af de 50 stramninger tilbage, de er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som altså stadig gælder i dansk lov, selv om regeringen prøver at bekæmpe menenskerettighederne og samtidig lade som om, at de lovgiver og handler i overensstemmelse med dem!

Triptælleren med stramninger på Udlændingeministeriets hjemmeside og kagen med "50" skrevet på - for antallet af stramninger, der skal hævde politikernes status i befolkningen, men som er katastrofale for udlændinge, er begge uværdige, pinlige, ondsindede og barnlige. En rigtig mobbepropaganda, der udstiller Danmark som et ondsindet, fremmedfjendtligt land, og vores minister som umoden, uempatisk og uansvarlig over for de borgere, hun skal betjene.

Se i øvrigt artiklen fra 20. februar nedenunder, og læs artiklen om absurd teater i Folketinget i Tidsskriftet fra efteråret 2016.

Den nys vedtagne lov må nu ophæves!

Anne Nielsen, Nærtformand

 

 1. marts 2017


Ny undersøgelse fra Ansvarlig Presse og RUC viser, at det går endnu dårligere med omtalen af etniske minoriteter i nyhederne, for nu er andelen faldet fra 5% for fem år siden til 4%: Dem vi taler om - de etniske minoriteter og køn i danske nyhedsmedier


 20. februar 2017

I morgen stemmer Folketinget om loven om "at gøre tålt ophold utåleligt". Man indfører en ekstra pligt: underretningspligt, hvis man ikke er på Kærshovedgård hele den næste nat, men fx kommer hjem efter kl. 23, og man vil give meget strenge straffe - op til 1½ års fængsel og fodlænke - hvis man gentagne gange forsynder sig mod denne pligt samt opholdspligt og meldepligt til politiet. Man indfører en umenneskelig behandling for at presse folk til at rejse hjem til lande med risiko for tortur, dødsstraf, forfølgelse eller nedværdigende og umenneskelig behandling. Og måske også for at vise, at man kan være barsk! Stem NEJ!

Se SOS mod Racismes høringssvar om


SOS mod Racisme er bekendt med adskillige afgørelser fra FN’s Racediskriminationskomite, der har fundet Danmark i strid med FN’s Racediskriminationskonvention. Senest har også FN’s Menneskerettighedskomite fundet Danmark i strid med diskriminationsforbuddet i CCPR artikel 26 i en sag om dansk indfødsret, men vi har ikke tidligere hørt om domme om diskrimination fra Den europæiske Menneskerettigheds-domstol. Vi finder udviklingen meget foruroligende, da den synes at afspejle en generel tendens, hvor danske myndigheder enten undlader at gribe ind overfor (race-) diskrimination eller selv er udøver af den diskriminerende behandling. 

Vi linker til SOS mod Racismes høringssvar til fjernelsen af 26-årsundtagelsen, som Menneskerettighedsdomstolen har fundet er race-/etnisk diskrimination, idet danske statsborgere, der har været statsborgere i mindst 26 år, fritages for det urimelige tilknytningskrav, der siger, at ægteparrets samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land. I stedet for at fjerne tilknytningskravet vælger folketingsflertallet nu blot at stille alle lige dårligt.

  

 

Rapport: Lokalmiljøet helt afgørende i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme

 


Lokalsamfundet bygger bro: Lokal dialog forbedrer integrationen

 

Sameksistens.dk
Af Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 10-03-2017


 

Ny rapport: Lokalmiljøet helt afgørende i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme 

MODSTANDSKRAFT MOD RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME - et eksplorativt studie i udvalgte danske lokalmiljøer


 

Espersen var dybt overrasket over annonce-dom: Nu er DF igen dømt for at krænke 15 nydanskere

 

Landsretten har stadfæstet en to år gammel dom om ærekrænkelse mod Dansk Folkeparti. Dermed skal partiet betale erstatning til de krænkede.
Berlingske 23.02.2017

Preliminary findings of Country Visit to Denmark by Heiner Bielefeldt UN's Special Rapporteur on freedom of religion or belief 22.03.2016

FN-rapport indeholder en række anbefalinger til Danmark om religions- og trosfrihed Sameksistens.dk 
Tekst & foto: Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 29-03-2016  


  

Minder det lidt om dengang, Danmark afviste tyske jøder ved grænsen og sendte dem tilbage i armene på nazisterne?

 Khaterah Parwani: Ville vi afvise Malala ved grænsen?

Danmarks hjemsendelse af afghanske piger er rystende. For i mit mødreland, Afghanistan, er en kvinde ikke et menneske, men en ejendom.  jemsendelse af afghanske pige

POLITIKEN.DK
 
 


 Tørklædeforbud vil føre til parallelsamfund

Dansk Folkeparti "vil presse de tørklædebærende elever ud af folkeskolen og ind i de muslimske skoler. Man vil afmontere dem fra den vigtigste institution i barnets liv. Smider du ikke tørklædet, må du ikke være en del af klubben."

Vil et tørklædeforbud i folkeskolen skabe bedre integration, et stærkere samfund og friere mennesker, spørger Natasha Al-Hariri, der frygter, at man afmonterer børn…
KRISTELIGT-DAGBLAD.DK 22. september 2016

 

"Problemet er, at I...indirekte opbygger en falsk forestilling om, at der i resten af Danmark ikke findes problemer med paternalistiske familiemønstre og sexistisk kvindesyn. Det gør der i allerhøjeste grad, og det bekymrer mig ærligt talt, at et samfund som det danske, der altid bryster sig af ligeværd, har så massive fordomme om visse dele af befolkningen, og et så overdrevet positivt billede af det store hvide flertal."...
"Der er ingen tvivl om, at store dele af den danske venstrefløj igennem de sidste 10-15 år har adopteret den højrepopulistiske integrationslogik og narrativ om ’dem’ og ’os’. Jeg tror, at venstrefløjen har været rædselsslagen for at blive beskyldt for at være konfliktsky og berøringsangst over for integrationsproblemerne, og derfor har man set sig nødsaget til at gå all in på højrefløjens forsimplede tilskrivninger. ’Dem og os’-forestillingen gennemsyrer i dag dansk politik, og det er dybt beklageligt, for vi kommer ikke videre, så længe vores politikere tænker sådan".

Danskerne hænger fast i myten om, at ’vi’ er et tolerant folkefærd, mens problemerne med flygtninge og indvandrere skyldes ’de andre’.
pol.dk
 
Det tog Folketinget to minutter og tredive sekunder at ændre Flygtningenævnets sammensætning fra fem til tre medlemmer. »Vi regner med at der kommer flere udvisninger«, siger foreningen SOS mod Racisme.
modkraft.dk
 

SOS mod Racismes svar på Jyllandspostens leder nedenfor:

I sommer viste et review af al eksisterende forskning på området, at mænd, der er omskåret som raske, ikke oplever reduceret seksualfunktion, så hvilken uoprettelig "skade" er det, JP mener, at en tredjedel af verdens mænd, heriblandt et flertal af hvide protestantiske amerikanere, er blevet påført og med glæde viderefører til deres sønner?

Man kan undre sig over, at majoritetsdanskerne absolut vil tvinge minoriteterne til at leve som dem. Hvad handler dette krav om assimilation om i virkeligheden? Den nyeste trend er at kalde det et etisk spørgsmål, når man nu ikke kan påvise sundhedsmæssige skader. Men formanden for Etisk Råd taler imod et forbud. Og heller ikke Lægeforeningen går ind for lovindgreb, fordi konsekvenserne vil være helt uoverskuelige og bl.a. vil føre til køkkenbordsomskæringer med risiko for katastrofale følger, fordi læger ikke må medvirke.

Og hvilke religiøse grupperinger protesterede mod forbuddet mod pigeomskæring (FGM)? Den somaliske forening i Danmark havde i hvert fald arbejdet længe for at få afskaffet traditionen med at omskære piger og hilste forbuddet velkomment. Så mon ikke det er en and??

Det er rystende, at landsdækkende medier er med til at puste til antisemitismen og islamofobien. Det er ikke en avis som JP værdigt.

Omskæring er forsætlig legemsbeskadigelse og bør forbydes.
jyllands-posten.dk

Nydanskere støtter demokratiet lige så meget som etniske danskere

Minoritetsdanskere med rødder i ikke-vestlige lande er lige så glade for demokratiet som majoritetsdanskerne, viser Inger Støjbergs undersøgelse. 

I øvrigt ser kun 2% af minoritetsdanskerne sig selv som tilhørende en religiøs gruppering (hvor majoritetsdanskere har en tendens til at se alle muslimer som muslimer først og fremmest), mens 47% ser sig som danskere med minoritetsbaggrund, og 22% ser sig slet og ret som danskere, og 16% betragter sig selv som indvandrere.

’Det er meget positivt, hvis der blandt indvandrere i Danmark generelt er en bred opbakning til det repræsentative demokrati,’ lyder det fra integrationsminister…
WWW.INFORMATION.DK
 
 

 

Danskhed er den ene indvandring efter den anden
Ny forskning i DNA gamle skeletter afslører, at den danske befolkning er resultatet af adskillige indvandringsbølger.

Nutidens danskere stammer fra den ene masseindvandring efter den anden. For omkring 6000 år siden kom der fx en indvandringsbølge af agerbrugere med husdyr fra Mellemøsten.
(Men oprindeligt stammer vi alle sammen over hele verden tilbage fra Østafrika)

"...når der kom indvandrere, så levede de gamle og nye indbyggere i den første lange tid i parallelsamfund uden tæt kontakt med hinanden..."


 
Interview »Det er blevet et prædikat, at du er muslim og dermed farlig,« lyder det fra erhvervskinden Stine Bosse. Hun mener, at politikerne på Christiansborg…
politiko.dk

 

»Det er bare ikke fedt at vågne op hver eneste dag til en dæmonisering af danske muslimer«

Assimilationen er slået fejl, men integrationen går faktisk slet ikke så dårligt.

Der går ikke en dag, uden at politikerne på Christiansborg går ekstremisternes ærinde ved at…
politiko.dk

 

MYTE: Var Danmark det første land, der ophævede slaveriet?
En myte med rod i vores selvforståelse.

”For mere end 200 år siden var Danmark det første land i verden, der indførte en lov mod slaveri. Det kan man være stolt over.” Sådan hed det i en leder i Politiken d. 22. november 2012. Dagen efter måtte Politiken dog bringe en rettelse: Danmark var ikke det første land, som ophævede slaveriet. Fej...
danmarkshistorien.dk|Af 103982@au.dk

’Du tager på bar, og jeg tager på vandpibecafé’
Forskellen på Yasmin Mahmoud og hendes storebror, Abdel, er, at hun voksede op efter 9/11 og Muhammedtegningerne. Hun har aldrig, som han, stræbt efter at blive så dansk som muligt, men fandt i stedet sin ’egen race’ i et arabisk, muslimsk fællesskab .
information.dk


Hver gang der står en overskrift i avisen, at nu er islam bla, bla, bla, eller der er en tv-udsendelse, hvor Martin Henriksen siger til en ung mand, at han ikke er dansk, fordi han ikke har fem generationer tilbage, så ekskluderer man og skubber til nogle mennesker. Og det er det, der er min skræk. For sådan noget afføder mere og mere ekstreme holdninger i vores samfund. For mig er det ekstremt, at en politiker kan finde på og stå og sige sådan noget på dansk tv. 
Interview »Det er blevet et prædikat, at du er muslim og dermed farlig,« lyder det fra erhvervskinden Stine Bosse. Hun mener, at politikerne på Christiansborg har et hovedansvar for en betændt debat om muslimer i Danmark..."
politiko.dk

 
 
»Det er bare ikke fedt at vågne op hver eneste dag til en dæmonisering af danske muslimer«Alle tal viser, at det går rigtig godt med integration. Jeg kan ikke forstå, at ingen på Christiansborg vil tage æren for det. Men vores politikere vil hellere tegne et billede af, at vi er i borgerkrig med hinanden.«
Der går ikke en dag, uden at politikerne på Christiansborg går ekstremisternes ærinde ved at give indtryk af, at alle alle muslimer er radikaliserede, mener Özlem Cekic.
politiko.dk

Jeg har stirret ind i tv skærmen i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg er rystet efter at have set DR2/Debatten torsdag i denne uge. Jeg tænker, hvis dét, jeg så, giver et praj om, hvad det er for en tid, vi går i møde, ved jeg ikke længere, hvad jeg skal tro andet end, at nu er der ingen vej udenom. Jeg er nødt til at lægge en plan B for min familie. Jeg kan ikke rumme de følelser, den udsendelse har vakt i mig.
pov.international


Regeringen bakker op om religionsfriheden

I Danmark er der en utrolig barsk og intens debat om drengeomskæring, skriver Dan Rosenberg Asmussen. Danske politikere bombarderes næsten dagligt med påstande om, at omskæringsritualet er »kønslemlæstelse«, og at barnet selv…
www.b.dk

Fra Demos 20.07.2016:

Brexit har ”taget skammen ud af racismen”
Tanker omkring Storbritanniens exit fra EU og den voksende racisme i Europa


Intet tyder på, at omskæring giver mænd seksuelle problemer, viser ny undersøgelse. Store fejl i undersøgelsen, mener omskæringsmodstander overlæge Morten Frisch
kristeligt-dagblad.dk 30.6.2016
 
»Jeg vil aldrig kunne føle mig som dansker.
Og jeg har heller ikke lyst til det«
Udlændinge skal deponere deres kulturelle bagage ved grænsen og med Søren Pinds ord blive en del af »stammen« for at bo i Danmark. Marc-Christoph Wagner…
Berlingske, 1.7.2016

Den nye forening ”Retten til forskellighed – CircumInfo” ønsker at aflive myterne om omskæring. Derfor vil de gøre danskerne klogere på, hvad omskæring indebærer, og hvad det ikke gør
kristeligt-dagblad.dk
 

Det antireligiøse korstog må slå bremserne i

Retten til at prædike, tro og udleve sin religion er altså ukrænkelig, medmindre andre mennesker lider direkte skade som konsekvens.
information.dk

Om hvordan det kan være at være jøde i dagens Danmark:
Ina Rosen: Mine børn har ikke en fremtid i Danmark

Jeg ville ønske, at jeg troede på, at der er en fremtid i Danmark for mine børn. Men jeg tror det ikke, siger religionssociolog Ina Rosen. Hun synes, det virker, som om det danske samfund systematisk arbejder på ikke at ville have en jødisk minoritet
www.kristeligt-dagblad.dk

MEDICIN, 01.04.2016  Debat
Forbyd ikke omskæring

En biologisk diskussion af omskæring er uvedkommende — et forbud vil indikere, at muslimsk og jødisk kultur og tradition er underlødig (dagensmedicin.dk)


Oktober 2015
KORTLÆGNING AF HADFORBRYDELSER I DANMARK
En undersøgelse af befolkningens oplevede hadforbrydelser


Du kalder det social kontrol, Najat kalder det kærlighed

Ditte Hvid Wiegman: "For Najat på 18 år er familiens årvågenhed og ikke mindst broderens opsyn med hendes liv et tegn på kærlighed og tryghed.
»Han elsker mig jo, og derfor vil han ikke have, der sker mig noget. Det giver mig tryghed,« sagde hun til mig i løbet af mit feltarbejde...

Jeg er bange for, at vi i vores kamp for at redde de ’stakkels muslimske piger’ lægger en forestilling om frihed ned over dem, som de slet ikke er interesserede i.
information.dk 18.03.2016

Unge muslimer demonstrerede mod kollektiv afstraffelse
Århus borgmester trak sin støtte til stormoské efter 17 års forhandlinger. De unge demonstranter vil i dialog.
"Der bliver nu kigget indad i de muslimske miljøer, og det viser dagens demonstration også. Her har en 8. klasse taget initiativet for at vise, vi ønsker det danske samfund. Vi har intet at gøre med enkelte imamer eller moskéer, der har sagt noget, som ikke stemmer overens med dansk lovgivning, forklarer Muhammed Ahmad.

- Nej til kollektiv afstraffelse og ja til dialog. Sådan lyder hovedbudskabet fra de unge muslimer fra det vestlige Aarhus, som tirsdag demonstrerede ...tv2oj.dk 15.03.2016

Professor: Kristendom er mindre vigtig for danskheden
Christian Albrekt Larsen, professor i komparative velfærdsstudier, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
DEBAT: En undersøgelse viser, at færre danskere ser kristendommen som et kriterium for at være "rigtig" dansk. Det gør det nemmere at inkludere indvandrere med anden religiøs baggrund, skriver professor Christian Albrekt Larsen i altinget.dk 11.03.2016

Et manifest skal beskrive, hvordan islam tilpasses virkeligheden i Danmark, mener muslimske organisationer. En religionssociolog kalder det banebrydende. Integrationsministeren er skeptisk.
jyllands-posten.dk

TV2 er med til at piske stemningen op i det danske samfund, hvis Radio24syvs lydfil er ægte. Det er ikke ok med den slags journalistik. Vi må forlange en nuanceret dækning af så betændt et emne:
Lydfil rejser debat om udeladte oplysninger i TV 2's moské-dokumentar
"De har ude­ladt næsten al men­ne­ske­lig­hed, så det vir­ker meget over­dre­vet og ensi­digt. De har ude­ladt de ting, der kunne give et ind­tryk af, at ima­men fak­tisk prø­ver at for­stå kvin­dens pro­blem­stil­ling. Han siger, at hun har ret til skils­misse, hvis hun er udsat for vold, og at han vil hjælpe hende til at få stop­pet vol­den,«

Radio24syv spørger her til morgen, om TV 2 har »manipuleret med moske-program«. Radiostationen har fået en lydfil fra imam Abu Bilal, som han angiveligt…
b.dk 11.03.2016


Dagbladet Information
Jeg kender alle grønlænder- vittighederne
»På to år søgte jeg omkring 80 job. Jeg har kun fået job i Danmark én gang, og da havde jeg gjort mig meget umage for at undertone det faktum, at jeg var fra Grønland.« 
Gorm Vold er født i Grønland, er højtuddannet og har fået det danske sprog ind med modermælken. Alligevel er han i mange danskeres øjne den fordrukne grønlænder.
INFORMATION.DK
 
 


Politiken Debat 21. jan. 2016 KL. 14.35 af Anas Kababo

Tro mig, vi diskriminerer overalt i samfundet

Integration vil sige, at minoriteterne lærer sproget, kender samfundets normer og regler og indgår i samfundet PÅ LIGE FOD MED FLERTALSKULTUREN i forhold til uddannelse, job, samfundets institutioner osv - mens de bevarer deres egen kultur. Det fremhævede er det danske samfunds bidrag til integrationen, og det går altså ikke for godt. Hvorfor taler politikerne uafladeligt om fejlslagen integration, når de burde tale om diskrimination?

På alle målbare parametre går det fremad "...Kriminaliteten blandt minoriteter er faldet, flere unge med rødder i udlandet tager en uddannelse, flere melder sig ind i fag- og fritidsforeninger, og flere ’brune debattører’ blander sig i den offentlige debat..." Det, det for alvor bremser integrationen, er den stille diskrimination overalt i det danske samfund..


altinget.dk 11.12.2015
DEBAT: Mødes flygtninge med venlighed, bliver de nemmere integreret, end hvis de mødes med, at de er et problem for samfundet. Det skriver Mette Roerup,…

BLIVER VI VÆRDILØSE?

Politiken 22.11.2015, Anne Nielsen, næstformand i SOS mod Racisme, Fengersvej 19, Valby:

Et flertal i Folketinget vil nu indføre tilbageholdelse på ubestemt tid af udlændinge, og uden at de bliver stillet for en dommer inden 72 timer.
Desuden vil de give private aktører mulighed for at bruge magt, strips og håndjern ved registrering og tilbageholdelse af asylansøgere og migranter.
Folketinget har for nylig vedtaget stærkt diskriminerende love, som går ud på at fattiggøre flygtninge og blokere for familiens enhed for at få færre flygtninge til Danmark.

Hvad er der tilbage at forsvare af værdier, når man sætter retssikkerhed, velfærd, menneskerettigheder og menneskelighed over styr?


Fremtrædende danske muslimer: Sådan bekæmper vi Islamisk Stat
20. november 2015 Berlingske har spurgt otte fremtrædende muslimske ledere og debattører, hvordan Danmark bedst modarbejder radikalisering og truslen fra Islamisk Stat.


 

Ghettoens 'prinser' behøver hjælp
Information 11. november 2015 - Debat Silvana Mouazan


Prøve i Dansk 3 - en semiakademisk prøvelse?
af Karen Høi, oktober 2015 

Kommentar til de nye sprogkrav i Indfødsretsprøven

af Karen Høi, 10. oktober 2015


 

Flygtningenævnet får massiv kritik af FN-
komité
Information 22. sept. 2015
FN’s Menneskerettighedskomité har udtalt kritik af Danmark i fire sager på én måned. ’Alvorligt’ og ’helt usædvanligt’, siger Flygtningenævnets formand
information.dk

Racismen er din vuggegave af Julia Suárez-Krabbe, lektor, Kultur- og Sprogmødestudier, RUC, Politiken 13. juli 2015

Om den strukturelle racisme, der gennemsyrer det danske samfund, gennemsyrer alle "hvide" samfund.


Sådan var min vej ud og ind af radikalisering

Khaterah Parwani, Politiken 1. mar. 2015Det anti-muslimske univers 2015, Demos (2015)


Et forbud mod omskæring kan føre til dansk jødedoms endeligt Politiken, 28. september 2015

 


Demonstrerende syrere foran udlændingestyrelsen:

16.9 TV2Lorry live: http://www.tv2lorry.dk/artikel/283383
 
 TV2Lorry18.9.15, Maher Jokhadar (deltog i LM cafe, Holstebro, bor i Vilbjerg) : http://www.b.dk/nationalt/syrisk-flygtning-jeg-har-ventet-paa-familiesammenfoering-i-seks-maaneder
 
Jyllandsposten 17.9.15 :  Syrere: Mens vi venter, dør vores familie:  http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8025935/Syrere-i-protest-Mens-vi-venter-d%C3%B8r-vores-familier/
 
Stort støttearrangement 20.9 ved Udlændingestyrelsen: https://www.youtube.com/watch?v=q2XUiYTDI6U&app=desktop
 

 Unge bosniere er blevet en integrationssucces

16. juli 2015
Det danske civilsamfund tog velvilligt imod, og de bosniske flygtninge var selv fra begyndelsen aktive. I dag klarer unge bosniere sig godt i Danmark, og nogle af erfaringerne fra dengang kan bruges i dag, mener to tidligere ministre
kristeligt-dagblad.dk

FN kritiserer Danmark for brud på menneskeretten

Politiken, 15. juli 2015
Det var diskrimination at nægte irakisk torturoffer, der ikke magtede at lære dansk, statsborgerskab uden begrundelse

 


 
GRIB IND af Sylvester Bbaale- primo juni 2015

Hvad gør man, når man overværer et overfald og er bange for selv at blive offer?Tipskupon med religiøse citater

På Folkemødet på Bornholm uddelte SOS mod Racisme  en tipskupon med citater fra jødernes, de kristnes og muslimernes hellige skrifter.

Du finder her:


Danmark ignorerer anbefaling fra racismekommission

DR 09. jun. 2015 kl. 06.52
Der er ikke sket noget med Europarådets racismekommissions anbefaling om at ændre reglerne for ægtefællesammenføring. 


 

Debatindlæg JyllandsPosten 10. juni 2015
Menneskerettigheder i stærk modvind

af Jette Møller forkvinde for SOS mod Racisme

 


Jurist: Politiets parathed under terrorbevogtning skal ikke kun gælde indvandrereFoto: DRESLING JENSPolitiken 1.6.2015
Diskriminationscenters leder advarer betjente mod alene at fokusere på mennesker med indvandrerbaggrund foran terrormål

Politikere på stemmejagt er jødernes værste vennerInformation, 21. maj 2015 - af Liban Mohammed
Politikerne har suppleret kapløbet om at svine muslimerne til med en konkurrence om, hvem der kan give de danske jøder den største krammer. De gør jøderne en bjørnetjeneste, for de puster til ilden blandt mine medindsatte.

På Vesterbro en neger gik »På Vesterbro en neger gik« - 1
Er det historieforfalskning at luge ud i racistiske fremstillinger for børn, fra dengang alle danskere var racister?
Af Søren Kassebeer, Berlingske, 20. januar 2007

Da der var vilde mennesker i Zoo
- om den del af vores historie, danskerne har fortrængt.

Information, 21. september 2009, af Lise Richter

The Consequences of the Armenian Genocide
PowerPoint om konsekvenserne af det armenske folkedrab af Sose Mayilyan 24. april 2015

Under familiens radar
Information, 7. marts 2015
Da Arman mødte [kristne] Maryam, blev det ikke kun begyndelsen på et kæresteforhold. Det blev også begyndelsen på flere års flugt. Her fortæller Arman om angsten for at blive opsporet af et af de store familienetværk, som hjemsøger kvinder på flugt fra æresrelaterede konflikter.

Danskerne har stadig mindre kontakt med flygtninge
Information, 11. februar 2015
Danmark modtager flere flygtninge og indvandrere end for 15 år siden. Alligevel kender vi færre end i 2001.

Danmark får kritik for slagteforbud og hårde ord om minoriteter
Af Jens Ejsing og Ida Laursen Brock, Berlingske, 20. januar 2015,
En ny rapport fra Europarådet kritiserer Danmark for at forbyde rituel slagtning og for at ville droppe racisme­paragraffen, ligesom der også er kritik af måden, muslimer og andre minoriteter bliver omtalt i medierne og af politikere.

Jeg fortjener respekt, selv om jeg er roma TV2 19.januar.
Admir Ismanovski  i GoMorgen Danmark: "Jeg gør jo ikke noget forkert. Jeg viser respekt for alle andre i samfundet og fortjener vel derfor den samme respekt tilbage, selvom jeg er roma. Jeg er fuldt integreret i det danske samfund, ligesom mange andre af de 10-12.000 romaer, der bor i Danmark."

Har du også glemt, hvorfor det hedder kolonialvarer?
Information, 3. januar 2015:

"...Danmark betragtes for eksempel af mange som en nation, der var mere human, og som spillede en mindre rolle i den globale handel...Men sandheden er en helt anden, siger [Mathias Danbolt]: "Danmark var en central aktør i slavehandlen, og danskerne behandlede ikke slaverne bedre, end de andre kolonimagter gjorde. Desuden har fortællingen om, at Danmark var den første nation til at forbyde den transatlantiske handel med slaver, givet anledning til at se Danmark som mere human end de andre kolonimagter, men ...Danmark havde problemer med at holde liv i slaverne på oversejlingerne fra Guldkysten på det afrikanske kontinents vestkyst til De Dansk-vestindiske Øer. Derfor forsøgte man at indføre et andet slavesystem, hvor man satsede på, at de slaver, der allerede var på øerne skulle reproducere sig selv.
»Det handlede altså først og fremmest om business,«..."

Udlændingedebattens ti værste udsagn
af David Trads 27.12.2014
De ti værste udsagn i udlændingedebatten i det forløbne år.

Foreign adoptees face racism - The Copenhagen Post December 1, 2014,
Undersøgelse fortæller, at der ikke er plads til folk, der ser anderledes ud

Unge idømt fængsel for racistisk overfald med ølflaske
Politiken, 17. november 2014
Hate crime: Straffen for overfald på asiat er blevet skærpet, fordi gerningsmændene havde et racistisk motiv.

Does Denmark have a race problem? CBS Life April 2, 2014 : Om hvordan det er at være dansk og ligne en asiat udenpå

Racisme i dansk politik om Venstres nye udlændingeudspil
af Jette Møller, formand, SOS mod Racisme, JyllandsPosten 14.9.2014

Har vi racisme i Danmark i fortiden og i nutiden?
Fra Indvandrerrådgivningen
14.9.2014

Lageransat får kæmpeerstatning for chikane Ekstrabladet, 25. juli 2014
Lageransat af afrikansk baggarund får 220.000 kr. i erstatning, fordi hans chef chikanerede ham og kaldte ham neger.


Jeg er blevet overfaldet og svinet til på grund af mit tørklæde

af læge Aya Baram, Politiken 11. juli. 2014


Lægeforening: Vi vil ikke medvirke til tvangsudsendelser

Ulrik Dahlin, Information 7. juli 2014:  

»Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgaver er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse,« fremgår det af en ny vejledning.
Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin (art. 2 og 5):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22903

EU-direktiv om tilbagesendelse vedr. medicinsk hjælp under frihedsberøvelse art. 8 og 16:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:DA:PDF

Læger er ikke politifolk
af formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg Lise Møller
Tidskrift for Læger, 7. juli 2014

Læger er altså ikke politifolk
Politiken 14. juli 2014, Debat, Inge Genefke, Bent Sørensen & Tue Magnussen


Dørmand dømt for racisme 

Jyllandsposten 15.5.2914
Endelig lykkedes det!

Ensidighedens ulidelige lethed
Kristeligt Dagblad, 22.06.2014 af Marianne Olsen, redaktør af nyhedsbrevet SOS mod Racisme
"I den sidste tid ser det ud som om vores samfunds sekularisering har bragt religionsfriheden i fare...Vi skal passe på at sekulariseringens ensidige idealisme ikke ender i en menneskeforagtende kynisme."

Ny moské vil fremme religiøs tolerance
Kristeligt Dagblad 20. juni 2014

”Vi skal leve sammen, selvom vi har forskellige kulturer. Dialog er fokusordet i vores projekt,” sagde Abdelhamdi Hamdi, formand for Dansk Islamisk Rå
d ved åbningsceremonien, hvor det officielle Danmark glimrede ved sit fravær.

Kvindekampen blandt nydanskere er i fuld gang
Politiken, 20. juni 2014
Debat: Om skilsmisser blandt nydanskere

Visumafslag udstiller Danmark som et lille bange land
Politiken, 30. maj. 2014
Debat: Udlændingeservice er blevet ekstremt påpasselig med at udstede visum til syriske statsborgere. Det går også ud over forskere og modarbejder vores officielle udenrigspolitik.

Lovgivning mod diskrimination på arbejdsmarkedet:
Dansk Erhverv,
Kun på arbejdsmarkedet er der forbud mod diskrimination hele vejen rund
t.

Udlændingeloven bør gentænkes
Debat Information, 28. april 2014
Anne Nielsen, næstformand for SOS mod Racisme opfordrer regeringen til at ændre såvel Udlændingeloven som administrationen af familiesammenføringsreglerne, så frivilligt gifte og deres børn ikke længere hindres i at leve sammen som familier i Danmark.

Det armenske folkemord spøger stadig
Kristeligt Dagblad, 24. april 2014
 
I anledning af 99 års dagen for folkedrabet på halvanden million armeniere i Det osmanniske Rige skrev Marianne Olsen, redaktør af Bladet SOS mod Racisme. forfatter og journalist, denne kronik.


Boligmarkedet er lukket land for en perker som mig
Politiken 22. marts 2014
Tarek Siad Hussein har skrevet en debatartikel om diskrimination på boligmarkedet. Før han brugte navnet Thomas, blev han slet ikke inviteret til at se på lejlighed.
 
Roger Mathiesens tale på FN's anti-racismedag
21. marts 2014
Fomanden for African Empowerment Centre Roger Matthisens tale som indledning på arrangementet Racismeparagraffen 75 år
 
Mange indvandrere vender helt samfundet ryggen - mentalt lever de i hjemlandet
20. Feb 2014 
Halime Oguz var seks år gammel, da hun flyttede fra Tyrkiet til Danmark, hvor hendes far arbejdede som gæstearbejder. Hun har boet mange år af sit liv i den berygtede bydel Vollsmose i Odense, men endte med at arbejde sig op gennem uddannelsessystemet og bryde ud af et arrangeret ægteskab. Læs her

Özlem Gezer: "Tyrkiseret" Hvorfor bliver jeg aldrig en rigtig tysker? Oversat af Karen Høi fra Spiegel nr. 45, 2013 

Vigtig dom i arbejdet mod tortur
Tue Magnussen: Højesterets afvisning i sidste uge af Forsvarsministeriets krav om, at irakiske torturofre hver skal stille med 40.000 kr forud for en retssag er historisk 

Stands tvangsudvisninger til tortur i Iran. Kronik i Poitiken 17. juni 2013. af Sonja Ek og Anne Nielsen:

Marianne Olsen: Man kan blive for akademisk Om at erkende folkedrab.

Villy Søvndal: Efterretningstjenesten i Danmark må ikke længere bruge oplysninger der er fremkommet ved brug af tortur. 

Lovforslag om ændringer, samt høringssvar, i familiesammenføringsreglerne m.v.: SOS mod Racismes (og en række andres ) høringssvar på foreslåede ændringer i Udlændingelovgivningen, især om familiesammenføring. Links: Se i bilaget med høringssvar, et godt stykke inde, hvor der er høringssvar både til det først udsendte lovforslag, siden til et lignende lovforslag med flere små ændringer i
Høringsnotat baseret på rettidigt indsendte høringssvar

Svært retarderet afghaner står til tvangshjemsendelse   artikel i Information 3. oktober 2011. Af Anton Geist. Link: 

Menneskerettighedene skal også gælde for udlændinge i Danmark   Kronik i Arbejderen 27. september 2011. Af Anne Nielsen. Link:  http://arbejderen.dk/section/kronik

Landsskadelig virksomhed    Indlæg af Karen Høi

SOS mod racismen i Danmark    Kronik i Politiken 14. juni 2011. Af Anne Nielsen.

De morderiske religioner     Kronik i Politiken 7. august 2008.
Af Marianne Olsen 

Om den fremmede 
Af Svend Holm-Nielsen (redigeret)

Citater af Dalai Lama 
Af H.H. Dalai Lama 

Hvad er dansk racisme?   Tale ved konferencen: Minority Report, 2004.
Af Kim Sue Rasmussen.

En vovelig påstand  Når fordomme fører til vold 
Af Marianne Olsen, 13. februar 2011.

Ytringsfrihedens ofre. Tale 10. december 2005.
Af Elsebeth Gerner Nielsen

Jeg vil nødig tale om racisme... 
Af Güzel Turan

 

Forslag til en siddende og en kommende regering.  
Af Anne Nielsen, SOS mod Racisme

 

Sprogkrav kan hæmme integrationen. Link:
Af Henning Due og Kasper Frandsen, Information

 

Kommentar til debatten om afskaffelse af racimeparagraffen.

Af Karen Høi, cand. mag., SOS mod Racisme

 

SOS mod Racismes uopfordrede høringssvar på L187, L188 og L189

- tillige med Integrationsministerens svar:
Af Anne Nielsen, SOS mod Racisme, af 7. april 2010 

 

Tid til modstand 
Af Jørn Nerup. Tale 20. marts 2010

 

Latest Danish adjustments of Alien's laws  
Af Bashy Quraishy, ENAR-Danmark.17 March 2010

Stem imod den næste antidemokratiske og fremmedfjendske lov

Af Anne Nielsen

 

Kommentar til Maja Arthys artikel i Nyhedsbev nr 102: Om sammenhængskraften og det globale hensyn.

Af Karen Høi.

 The Resistance Movement Against Pia Kjærsgaard's Occupation of Denmark. By Lions of Denmark. Ref: Malene Fenger-Grøndahl, Rune Engelbreth Larsen and Flemming Chr. Nielsen. In English, translated by Karen Høi ad Birgitte Olesen.

Børnepsykiatrisk-børnepsykologisk undersøgelse af 6 asylbørn 2007. Follow-up 2009.... Af Lene Lier, Bente Rich, Peer Jansson og John W. Gotfredsen.
 

Den indpakkede og den ubevidste racisme Af Hans Skifter Andersen.    

Gretty Mirdal: Minareter og mistænksomhed

Om modersmålsundervisning: Sådan invaliderer man indvandrerbørn Politiken, 7. feb. 2004 

Er det en forbrydelse at søge asyl? ...............................................Af Michala Bendixen. Link: http://www.flygtningeunderjorden.dk/artikel/?n2s_url=er-det-en-forbrydelse-at-s-ge-asyl-kronik-om-f-ngsling-19.html


Modstandsbevægelsen mod Pia Kjærsgaards besættelse af Danmark.......Af Danmarks Løver. Ref: Malene Fenger-Grøndahl, Rune Engelbreth Larsen og Flemming Chr. Nielsen.
Link: http://www.humanisme.dk/artikler/kronik076.php

The limits of Anti-Racism.............................................................Af Adolph Reed, Jr., (Engelsk) fra Left Business Observer #121, September 2009   Link: http://www.leftbusinessobserver.com/Antiracism.html

Referat fra et møde i Randers om katastrofe på Sri Lanka i 2008..............Af Birgitte Olesen, Randers, oktober 2008 

Undersøgelse om ventetid og psykisk lidelse hos asylansøgere i DK (eng.)....Af Peter Hallas, Anne Hansen, Mia Stæhr, Ebbe Munk-Andersen, Henning Jørgensen, okt. 2007

Den danske virus ..................................................................... Af SFs asylpolitiske netværk. 5. juli 2008 

Ny lægeundersøgelse: Dansk asylsystem svigter torturofrene................ Af Amnesty Internationals lægegruppe, juni 2008

Racistiske grovheder..................................................................Af Knud Vilby, 22. juni 2008

Tørklæder mig her og tørklæder mig der ...........................................Af Palle Bruus, ca. 20. juni 2008

Kritik af EUs tilbagesendelsesdirektiv fra Bolivias præsident ....................Brev til EU ca. 10. juni 2008

Mogens Camre: Lad den, der er ren, kaste den første sten!

Lovforslag om nye stramninger for flygtninge

Asylbørns sundhed ignoreres

Diskrimination af indvandrere på arbejdsmarkedet: Debatmøde i Politikens Hus

Dansk Front: Racerent had

Det danske asylsystem er ikke for børn

Asylbørn: Danmark bryder Børnekonventionen

CERD: om Danmarks overholdelse af Racediskriminationskonventionen

Appel til EU: undersøg asylsøgeres vilkår i Danmark

Dansk trusselskultur

Regeringens egen racismerapport fra 2005 er fuld af fejl

Nazisme på internettet

SOS mod Racisme om ECRI's 3. rapport

Kvoteflygtninge= kristne flygtninge ?

Salamimetoden: umenneskeliggørelse af det menneskelige

Den ny intolerance

Oversigt over velfærdsforligets forringelser - særligt for indvandrere

Markant stigning i selvmordsforsøg på asylcentrene

Anmeldelse af politikere fra DF efter racismeparagraffen

Klagenævnet for Etnisk Ligestilling bliver nedlagt

 

 

Boligmarkedet er lukket land for en perker som mig

FORMAND FOR
LÆGEFORENINGENS
ETISKE UDVALG
Lise Møller

Århus borgmester trak sin støtte til stormoské efter 17 års forhandlinger. De unge demonstranter vil i dialog.
"Der bliver nu kigget indad i de muslimske miljøer, og det viser dagens demonstration også. Her har en 8. klasse taget initiativet for at vise, vi ønsker det danske samfund. Vi har intet at gøre med enkelte imamer eller moskéer, der har sagt noget, som ikke stemmer overens med dansk lovgivning, forklarer Muhammed Ahmad.

- Nej til kollektiv afstraffelse og ja til dialog. Sådan lyder hovedbudskabet fra de unge muslimer fra det vestlige Aarhus, som tirsdag demonstrerede ...
tv2oj.dk
 
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...

MED
MENNESKE
LIGHED
FN's internationale dag mod racisme
mandag 21. marts kl. 16.30-20.00
udenfor på Staunings Plads, Kbh., og indenfor hos FOA

Støt op om et tolerant og inkluderende Danmark
ARRANGEMENTET ER GRATIS OG BYDER BL.A. PÅ:
Taler ved:
- menneskerettighedsadvokat Niels-Erik Hansen og
- formand for SOS mod Racisme Jette Møller.
- formand for FOA Dennis Kristensen,
- forbundssekretær Søren Heisel, 3F,
- næstformand i Dansk Metal, Henrik Kjærgaard.

Vi byder også på musik med bandet DholUnited,
hygge og fællesspisning.

Skriv til medmenneskelighed2016@gmail.com
for yderligere spørgsmål.

HVEM
Dansk Metal
FOA
3F
SOS Mod Racisme
Spillerforeningen
HVAD
Fejring af FN’s
internationale dag
mod racisme
HVOR
Arrangementet
foregår udenfor på
Staunings Plads og indenfor hos FOA
Kom og vær med!

SOS mod Racismes billede.
Nået ud til 1850 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...

"For Najat på 18 år er familiens årvågenhed og ikke mindst broderens opsyn med hendes liv et tegn på kærlighed og tryghed.

»Han elsker mig jo, og derfor vil han ikke have, der sker mig noget. Det giver mig tryghed,« sagde hun til mig i løbet af mit feltarbejde.

Jeg er bange for, at vi i vores forsøg på at ’redde de stakkels muslimske piger’ og hjælpe dem til at erobre den ’sande frihed’ går til kamp imod det, vi ikke kan forstå, og glemmer piger som Najat....

Se mere
Jeg er bange for, at vi i vores kamp for at redde de ’stakkels muslimske piger’ lægger en forestilling om frihed ned over dem, som de slet ikke er interesserede i.
information.dk
 
Nået ud til 207 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
André Mikkelsen
André Mikkelsen Interessant artikel. Der mangler måske lige spørgsmålet: "Hvad er det Najats bror beskytter hende IMOD?" Vestlig, dansk livsstil? Ægteskab med en kristen dansk mand? Haram mad? Tørklædet understreger et syn, der anskuer kvinden som et evigt sexsymbol, ...Se mere
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...
Natasha Al-Hariri

Jeg græder over de børn som med kontanthjælpsloftet hives ned i fattigdom. For intet barn glemmer synet af sine forældre lede hjemmet igennem for 25-ører for at...

Se mere
Nået ud til 67 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter

Today the top meeting for negotiating the catastrophic Joint Action Plan began. If the EU and Turkey signs the deal it will have devastating consequences for a ...

Se mere
Let’s not confuse desperation for legality when it comes to Europe’s proposed refugee deal with Turkey. No one should be under any illusion - the very principle of international protection for those fleeing war and persecution is at stake.
hrw.org
 
Nået ud til 54 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...
Der er enighed om en integrationsaftale for arbejdsmarkedet. Dermed er første del af trepartsforhandlingerne faldet på plads.
nyheder.tv2.dk
 
Nået ud til 61 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter

Asylret encourages everyone to sign the petition against the new Joint Action Plan between the EU and Turkey. The agreement violates and brutally destroys the living conditions and fundamental rights of refugees. It is abandoning international obligations and violating human rights - a catastrophic scenario for the inhabitants of this world.

https://www.change.org/p/stop-eu-turkey-deal-safe-passage-n…

You can change your profile picture to bring awareness about the problem!

... Se mere

Asylret encourages everyone to sign the petition against the new Joint Action Plan between the EU and Turkey. The agreement violates and brutally destroys the l...

Se mere
[ FR - DE - ES - CA - IT - EL - NL - FI - SV - BG - AR ] To: Heads of EU Member States Donald Tusk, President of the European Council Jean-Claude Juncker, President of the European Commission On 27 February 2016, citizens in 32…
change.org
 
Nået ud til 92 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...
SOS mod Racisme har delt dit opslag.
Offentliggjort af Jette Møller Moller · 15. marts kl. 17:37 ·

"Opblødningen i kriterierne for at blive ”rigtig dansk” betyder alt andet lige, at det er blevet nemmere for indvandrere at blive inkluderet i nationen."
Christian Albrekt Larsen
Professor i komparative velfærdsstudier, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Jette Møller Moller
15. marts kl. 17:34 ·
AddThis Sharing
·
 

"Opblødningen i kriterierne for at blive ”rigtig dansk” betyder alt andet lige, at det er blevet nemmere for indvandrere at blive inkluderet i nationen."
Christian Albrekt Larsen
Professor i komparative velfærdsstudier, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

DEBAT: En undersøgelse viser, at færre danskere ser kristendommen som et kriterium for at være "rigtig" dansk. Det gør det nemmere at inkludere indvandrere med anden religiøs baggrund, skriver professor Christian Albrekt Larsen.
altinget.dk
 
Nået ud til 153 personer
 
Vild med
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
Marianne Olsen
Marianne Olsen Hvis kristendom havde noget særligt med danskhed at gøre, så måtte man da løbe skrigende bort. Heldigvis er religiøsitet en helt personlig sag.
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...
Zenia Stampe

Det er ikke nemt at være muslim i Danmark. Uanset hvad man gør, er det forkert. Tag nu det gode initiativ, som en række store muslimske organisationer i dag har...

Se mere
Nået ud til 247 personer
 
Synes godt om
Synes godt om
Vild med
Haha
Wow
Ked
Vred
Kommenter
Kommentarer
Steen Erik Baldus
Steen Erik Baldus Såfatdetdog!
Det er ikke islam, imamer eller moskéer, der ødelægger dansk kultur. Derimod skal "Danskernes Parti", Pregida, White Pride, Daniel Carlsen, Mogens Camre og de radikaliserede dele af DF bekæmpes med alle til rådighed stående midler.
Marianne Olsen
SOS mod Racisme
Skriv en kommentar ...
SOS mod Racisme har delt et link.
Det er uacceptabelt at låse frihedsberøvede asylansøgere inde i celler i op til 23 timer i døgnet i Vridsløselille Statsfængsel, mener kritikere.
www.information.dk
 

SOS mod Racisme har gennemlæst Institut for Menneskerettigheders udkast til delrapport om ytringsfrihed og vil gerne komme med en advarsel:

At afskaffe blasfemiparagraffen, der yderst sjældent tages i anvendelse og stort set aldrig fører til domfældelse, ikke engang i sagen med karikaturerne af profeten Muhammed, vil kun have symbolsk betydning, da den reelt ikke ses at indskrænke ytringsfriheden.
Både over for højrefløjen og over for de muslimske minoriteter vil det have en meget uheldig signalværdi, og vi advarer derfor på det kraftigste mod et sådant skridt.

 
 
 

http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/forbyd-ikke-omskaring/

https://www.information.dk/debat/2016/06/antireligioese-korstog-maa-slaa-bremserne

Undersøgelse af alle terrorangreb i USA fra 2011-2015 (Se link længere nede!) viser, at der var tale om muslimske gerningsmænd i 12,4% af sagerne, dvs hvert 8., men de fik 41,4% af den samlede mediedækning, svarende til en stigning i mediedækning på 449%, når muslimer udførte et attentat. 
En hvid mand, der angreb sikhtempel og dræbte 6, fik kun 3,8% dækning, og en anden hvid, der angreb synagoge og dræbte 3, fik 3,3% af mediedækningen.

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/31-01-2018/1930/asylbedsteforaeldre-far-pris?autoplay=1#player

Nøgleelementerne i nærværende lovforslag er således en styrkelse af udenlandske arbejdstageres og studerendes eget ansvar for integration i det danske samfund og en yderligere reduktion af frafald på danskuddannelsen og dermed af spild af samfundsressourcer. Når man som kursist selv har bidraget til at betale for en del af sin danskuddannelse, så er det forventningen, at den pågældende udlænding tager tilbuddet mere seriøst og dermed kun vælger at tage imod tilbuddet om danskuddannelse, hvis denne forventer at fuldføre de enkelte moduler og aflægge modultests.

https://menneskeret.dk/udgivelser/familier-paa-integrationsydelse

krasnik@k.dk

mi@ditsamfund.dk

info@ditsamfund.dk

ayasofya-kbh@live.dk

fk2660@gmail.com

dikev@dikev.dk

 

incikli@hotmail.com

 

september 2019

Er det ikke god kristen skik at ønske sine medmennesker glædelig fest, når de holder deres højtid i vores multireligiøse samfund? Det mener skribenten i anledning af et mundhuggeri mellem medlemmer af Folketinget.