Organisationer i Danmark

Organisationer der arbejder for etnisk ligestilling, flygtninge og asylsøgere- samt enkelte medier:

Adoptionspolitisk Forum http://www.adoptionspolitiskforum.org/

Afro Empowerment Center: http://aec-denmark.dk/en/

Amnesty International, Danmark: http://www.amnesty.dk/ 

Amerikanske billeder (Jacob Holdts show):  http://www.american-pictures.com/dansk/racisme/index.htm

Ansvarlig Pressehttp://faellesfremtid.com/portfolio/ansvarlig-presse/

Asylbørnene ud nu: http://www.asylboerneneudnu.dk/

Asylret, http://www.asylret.dk/viewpage.php?page_id=2
Facebook
:
https://www.facebook.com/Asylret.dk/

Bedsteforældre for Asyl: http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/

Borgerrådgiveren, Københavns Kommune (rådgivning om og registrering af diskrimination): http://diskrimination.kk.dk/

Brandbjergnetværket: Borgere for et anstændigt Danmark: http://www.brandbjergnetvaerket.dk/

Center for Forebyggelse af Eksklusion

Circuminfo.dk

Dansk Flygtningehjælp: http://www.flygtning.dk/ 

Dansk Folkeempati: http://www.folkeempati.dk/

Dansk Røde Kors: http://www.drk.dk/ 

Dokumentations- og Rådgivnings Centeret om racediskrimination (DRC): http://www.drcenter.dk/

Elever og studerende for asyl: http://asyl.nu/

Evas Ark, Lejeboliger i København: http://www.evasark.dk/

Fair Play: http://www.bashy.dk/fair-play/

Flygtningebarn i Danmark: http://www.barneflygtning.dk/

FN-Forbundet: http://www.una.dk/

Foreningen for Etnisk Ligestilling: http://www.etniskligestilling.dk/ 

Foreningen Nydansker: http://www.foreningen-nydansker.dk/ 

Foreningen af udlændingeretsadvokater: http://www.fauadv.dk/

Giv racismen det røde kort: http://www.stopracismen.dk/

Indvandrerrådgivningenhttp://www.indvandrerraadgivningen.dk/

Institut for Menneskerettigheder: http://menneskeret.dk/

Kirkeasyl: www.kirkeasyl.dk

Komiteen Flygtninge under jordenhttp://www.flygtningeunderjorden.dk/

Krystalnatinitiativet: http://www.krystalnat.dk/

Kvinder i sort: http://www.kvinderisort.dk/

Kvindernes internationale liga for fred og frihedhttp://www.kvindefredsliga.dk/

Landsforeningen af Danske Flygtningevenner (LDF): http://www.ldf.nu/

LGBT Asylum http://www.lgbtasylum.dk/

Mangfoldighedsnetværket: http://www.mangfoldighedsnetvaerket.dk/

Mellemfolkeligt Samvirke: http://www.ms.dk/

MixEuropehttp://www.mixeurope.dk/

Muhabet: http://www.muhabet.dk/

New Times:  Magazine in English by and for asylum seekers and immigrants: http://www.newtimes.dk/

Præsteinitiativet: http://www.praesteinitiativet.dk/

Re.-asyl: http://reasyl.dk/

RefugesWelcome http://refugeeswelcome.dk/

Registrering af diskrimination i Københavns Kommune (anonymt) : http://www.registrerdiskrimination.kk.dk/

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, RCT: http://www.rct.dk/

Retten til forskellighed - CircumINFO: https://circuminfo.dk/

Romano (forening for romaer i Danmark): http://www.romano.dk/

Sabaah forening for homo-, bi- og transkønnede med anden etnisk baggrund end dansk og andre, som sympatiserer med gruppen og dens aktiviteter:
http://sabaah.dk/

Smiley Days (Musikfestival for børn og unge i asylcentre):  http://www.smileydays.dk/

Socialpolitisk Forening: http://www.socialpolitisk-forening.dk/

Støttekredsen for flygtninge i fare: http://www.stoettekredsen.dk/ 

Trampolin Huset (Asyl Dialog Tanken) (mødestd for asylsøgere , danskere og andre, om kunst, teater, musik): http://www.trampolinehouse.dk/

Tværkulturelt Center: http://www.tvaerkulturelt-center.dk/

VerdensKulturCentret: http://www.kulturhus.kk.dk/verdenskulturcentret

VisAvis: (jounal by ad for asylum seekers and Danes): http://www.visavis.dk/

Ægteskab uden grænser: http://www.aegteskabudengraenser.dk/