Om Racisme og Diskrimination

Hvad er racisme?

Ifølge den oprindelige biologiske racisme var der et hierarki af menneskeracer, der var underlagt hinanden med den hvide (europæiske) race øverst. Racerne blev forsøgt defineret ved arvelige træk som hudfarve, hovedform, bestemte egenskaber osv. Racebiologien vandt frem i 1700- og 1800-tallet for at retfærdiggøre slaveriet og den vesteuropæiske kolonisering af verden. Kaldes også ideologisk racisme. 

" Racisme er ikke biologi,
racisme er ideologi "

Cyrus Razavi

Sos Racisme

Hvad er diskrimination?

Diskrimination er usaglig forskelsbehandling. Man kan skelne mellem handlinger, der stiller en bestemt gruppe ringere: direkte diskrimination, og handlinger, der har en uforholdsmæssig negativ virkning over for en bestemt gruppe: indirekte diskrimination (f.eks. et forbud mod (religiøs) hovedbeklædning, der rammer muslimske kvinder og mandlige sikher).  

Negativ forskelsbehandling
af dem, som er anderledes.

"Det er i dine hænder at skabe
en bedre verden for alle, der bor i den. "

- Nelson Mandela -

Hvad kan du gøre?

Hvad kan vi som individer stille op mod racisme?

Det er vigtigt, at vi siger fra over for al slags mobning, når vi ser det finde sted, hvad enten det er i det offentlige rum, i politiske miljøer eller på sociale medier. Vi skal som fællesskab højt og tydeligt markere, at vi ikke accepterer racisme, diskrimination og mobning.

Racister råber altid højest, men du må ikke lade din stemme drukne i deres støj. Vis tydeligt, at du støtter den, det går ud over, og tag afstand fra den/dem, der opfører sig racistisk.

" Tale er guld
Tavshed er accept "

Hvor kan du få hjælp?

Institut for Menneskerettigheder kan rådgive om sager, hvor man har oplevet diskrimination. Ligebehandlingsnævnet kan behandle klager, som skal indgives skriftligt. Nævnet kan ikke behandle sager, der kræver vidneafhøring. Politiet kan modtage anmeldelser for overtrædelser af racismeparagraffen §266B , og hadforbrydelser (§ 81 nr. 6).

"Vær stærk nok til at stå alene, klog nok til at vide, hvornår du har brug for hjælp, og modig nok til at bede om det."

Ziad K. Abdelnour

Love og konventioner?

Efter dansk lov forhøjes straffen, hvis en lovovertrædelse er en hadforbrydelse. Det vil sige, at straffen bliver strengere, hvis gerningsmanden har begået en forbrydelse med baggrund i offerets “etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering el.lign.” Vi har også Racismeparagraffen, Straffelovens § 266b, der bruges ved hadtale, men politikere og kunstnere får meget lang snor af hensyn til ytringsfriheden.

Internationalt har Danmark underskrevet Den europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Menneskerettighedserklæring. De europæiske menneskerettigheder er indarbejdet i dansk lovgivning, så Danmark er bundet af dem. Det vil sige, at Danmark har pligt til at følge domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Desværre skal en sag have været prøvet ved de instanser, der er mulige i Danmark først, så det kan tage mange år at få slået fast, at menneskerettighederne er blevet overtrådt.

Du har ret til ikke
at blive diskrimineret.​