Leder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

I det danske demokrati er venlighed forvandlet til forskrækket udelukkelse af både danske statsborgere, af asylsøgere og af børn, der trænger til menneskelig voksen varme. Kun ikke coronaen har vi formået at sætte grænser for, og som sædvanlig handler danske politikere kun af skræk, samtidig med at civilbefolkningen skal finde sig i at erkende at vi selv har valgt de folk, der ikke tør venligheden. Det er ganske vist et fint kunstnerisk udtryk Karen Margrethe Høskuldsson har givet det lille barn, Henrik Nordbrandt digter om på bagsiden. Vores barn skal åbenbart sendes videre, men SOS Racisme hævder med vores modstand at venlighed faktisk er en mulighed i vore dage, ligesom det trods alt var for 80 år siden, da Europa og verden blev lagt i ruiner.

Mens vores formand, Jette Møller går i rette med myndighederne, analyseres Trumpismen i USA og i Danmark i sin nederdrægtighed som en appel til at skifte spor også hos os.

For der findes en bedre udvej: Brobyggerne viser vejen og spørger om vi har mod til at forsones. Det er heller ikke første gang i verdenshistorien, at forsoning har fundet sted, og der er ingen anden vej. Men det kræver at vi både lytter til og taler med hinanden.

Ingen, bortset fra de børn regeringsførelsen går ud over, har det så svært som Bedsteforældre for Asyl med deres ægte venlighed og deres slagsang af Benny Andersen. SOS Racisme og bedsteforældrene giver i dette nr. de umælende stemme i håbet om at både venlighed, anstændighed og fornuft kan vinde over de argumenter, der dagligt fremføres af de ’ansvarlige’, argumenter, som specialister afviser, velvillige borgere raser over, græder over eller ryster på hovedet ad, argumenter som myndighederne vel efterhånden heller ikke selv tror på. Der tales om de ulykkelige og forkomne danske børn i de kurdisk bevogtede lejre Al-Hol og Al-Roj hver dag, så det kan være at de er kommet hjem, inden tidsskriftet kommer fra trykkeriet. Skulle det vidunderlige mirakel ske, vil bladet blot stå som en skamplet til evig tid, som en manen for fremtidens ansvarlige. Det var vel så ikke det værste, der kunne ske?

SOS Racisme har mistet en af sine både venlige og kærlige medkæmpere, Tove Krag, som vi bringer en nekrolog over.

Vi bringer også en afsløring af asyllotteriet, ligesom der er kommet et åbent brev, en bøn om familiesammenføring. Men læseren kan også glæde sig over en taknemmelig tilkendegivelse fra en karantæne, der lykkeligt bliver tilbragt sammen med den elskede. For netop det sjældne held bringer empatien frem og åbenheden for den litterære kunst, som St.St. Blicher uforligneligt skildrede med Hosekræmmeren i 1829. En novelle, der virkeliggør den rædsel, som danske myndigheder uden at blinke gør sig skyldig i. Blicher skriver: ‘Den største sorg i verden her/er dog at miste den, man har kjer.’

Endelig går vi over til de patienter, der endnu kan reddes ved Morten Sodemanns og hans ligesindedes professionelle, venlige arbejde. Han har skrevet et værk, Hvad du ikke ved, får patienten ondt af. Derefter bevæger vi os baglæns i historien med en række dokumentariske og litterære perler, indtil vi kommer til en østrigsk-jødisk emigrant, der mirakuløst for vores lille land følte sig vel modtaget – dengang også på trods af magthaverne og på grund af en venligere civilbefolkning.

 Traditionen tro skal bladet også have en bagside. Forsidens Velkommen til verden? kaster et skarpere lys over virkeligheden, og vi skylder Henrik Nordbrandt TAK for hans solidaritet.

God læselyst!

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018