Fra Barn til voksen, til bedstefar for Asyl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Baggrund – erkendelse –
Hæslighedens chok og barnlige hævnlege

Som 11-årig oplevede jeg i Odense slutningen på 2. verdenskrig og husker de forfærdelige billeder, som blev bragt i aviserne fra nazisternes koncentrationslejre med bunker af tøj, skotøj og nøgnelig! Krigen og disse billeder gjorde et voldsomt indtryk på mig. Jeg er vokset op i et dybt religiøst miljø, hvor vi fire børn lærte at skelne mellem, hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert.

Retfærdighed var et nøgleord i vor opdragelse, og vi forstod tidligt, at det ikke er en selvfølge, at vi bor i et frit og demokratisk land. Det var vigtigt, at vi deltog i kampen mellem det gode og det onde. Når vi eksempelvis fik til opgave at pille spirer af en kæmpe bunke kartofler, kom vi gennem jobbet ved at lege, at kartoflerne var tyskere. Ved at pille spirerne af, blev de uskadeliggjort. De største og grimmeste var Göring, Göbbels og Mussolini. Den allergrimmeste var Hitler.

Den danske regerings ansvar for kommende terrorister

I dag oplever jeg den største uretfærdighed, som man overhovedet kan forestille sig – udført af den danske regering mod ca. 30 helt uskyldige danske børn – nogle helt ned til toårsalderen. Sidste uge kunne Røde Kors rapportere, at en toårig pige er død af frost! Den danske regering er således med til på sigt at udklække kommende terrorister.

Den danske regering vil ikke hjemtage børnene, fordi de hævder, at deres mødre så vil følge med til Danmark, og man vil ikke risikere at hjemtage terrorister, landsforrædere eller mennesker, der har vendt Danmark ryggen!

Hån mod Danmark som retsstat

Men regeringen har end ikke sendt en eneste repræsentant for Danmark til lejrene for at tale med de syv danske mødre. Vi ved ikke hvem, der har ret, den danske regering eller mødrene! Men vi har kendskab til, at nogle af mødrene hævder, at de rejste til Syrien på et tidspunkt, hvor det i øvrigt var lovligt for at gifte sig med en mand, som de var blevet forelsket i, og de hævder, at de aldrig har kæmpet imod Danmark! Vi ved ikke hvem, der har ret, mødrene eller regeringen! Men vi ved, at en ting, der måske mere end nogen anden har været kendetegnende for danskeres retsopfattelse, er den grundlovssikrede ret for den enkelte at blive stillet for en dansk dommer, hvis man er mistænkt for at have forbrudt sig mod dansk lov. Denne ret gælder for alle – selv de værste forbrydere, – for 75 år siden tog Danmark imod de værste krigsforbrydere, der havde kæmpet for nazisterne og mod Danmark. De blev stillet for en dansk dommer, mange blev dømt, enkelte henrettet, men mange fik fængselsstraf og blev efter udstået straf integreret i det danske samfund igen! Nu, 75 år senere, nægter den danske regering at hjemtage 30 danske uskyldige børn sammen med deres syv mødre og nægter dem deres grundlovssikrede ret til at blive stillet for en dansk dommer!

Kære Statsminister

Men, kære statsminister Mette Frederiksen og din regering:

I kan kalde disse syv mødre for terrorister, landsforrædere og hævde, at de ikke skal tilbage til Danmark, fordi de har vendt Danmark ryggen!

Men intet af dette overgår den kendsgerning, at I på middelalderlig vis straffer små uskyldige børn for noget, som deres mødre måske har deltaget i!

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018