Tidsskriftet SOS Racisme – Forår 2021 | 124| ISSN: 2596-5492

Leder
I det danske demokrati er venlighed forvandlet til forskrækket udelukkelse af både danske statsborgere, af asylsøgere og af børn, der trænger til menn…
Vigtige spørgsmål og svar – interview.
Motorcykelklubben DEAD CATS er noget helt for sig, og nu har de sørget for at tidsskriftet denne gang kan komme helt i farver: Klubben reklamerede i e…
SIDEN SIDST
Corona-året 2020 blev det år, hvor der skete mest i min formandstid, som nu lakker mod enden. Rent politisk var det en tid med den ene rædsel ef…
Fra SOS Racisme Randers
kan jeg melde at Integrationsnetværket (ligesom alle andre) har måttet udsætte planlagte aktiviteter, men vi håber i skrivende stund (februar)at kunne…
Trumpismen – et magtredskab der ikke bør undervurderes
Der opstår i disse år nogle forvrængninger i de vestlige demokratier, som synes ude af stand til at bekæmpe racismen. De næste to tekster er tankevækk…
Dansk Trumpisme
Racisme rammer dybt, bredt og over flere generationer. Racisme kan ikke beskyttes under satire og ytringsfrihed, fordi racisme og racistisk forfølgels…
Har du modet til at bevæge dig?
Vi er nødt til at tage et personligt ansvar for samtalen. Vi er nødt til at tale sammen og især med dem, der er uden for vores egne ekkokamre. Af …
Åbent brev til Udlændingenævnet
I december 2020 havde Y boet fire år på Kærshovedgård. På et meget, meget lille værelse. Jeg har besøgt hende nogle gange på Kærshovedgård og kan kun …
”Hvide Busser” til børnene i de syriske fangelejre
Folketingets flertal har sammen med regeringen fremkaldt sorg og vrede i den danske civilbefolkning. Den ære, som Danmark tilkæmpede sig i 11. time un…
Danske børn hjem fra Syrien Nu!
At det haster med at hente de danske børn hjem fra Syrien, er en stærkt traumatiseret 4-årig pige et tragisk eksempel på. Regeringen overvejer eventue…
Bedsteforældre for Asyl
Hvis du bare én gang i dit liv har oplevet et barn, der greb din hånd for at føle sig tryg, så fatter du ikke regeringen, der i kynisk rædsel for vælg…
Helvedes forgård
Røde Kors kalder lejrene ”Helvedes forgård”, og rundt om i den vestlige verden kaldes de efterhånden ”Europas Guantanamo”. Nogle af børnene er født i …
Børnekonventionen gælder for alle børn
Det er på tide at sætte børnene først skriver Astrid Krag, Pernille Rosenkrantz og Mattias Tesfaye i en kronik den 28. januar. Jeg er helt enig, når d…
Børnene hjem fra Syrien – NU!
I 1945 kom der mange tyske flygtninge op gennem Jylland. Flere af dem gik forbi den lille landsby, hvor mine forældre boede. Det var kvinder og børn, …
Fra Barn til voksen, til bedstefar for Asyl
Baggrund – erkendelse – Hæslighedens chok og barnlige hævnlege Som 11-årig oplevede jeg i Odense slutningen på 2. verdenskrig og husker de forfærde…
Fra en aktivistisk bedstemor på 80 år
Når børn oplever kærlighed og imødekommenhed, vil de kunne klare sig i livet, der venter dem. Hvis de mærker, at de ikke er velkomne, kan de reagere m…
𝐀syl-lotteriet
Udlændingestyrelsen oplyser ligefrem ved indkaldelse til samtale, at formålet er at prøve, om der er mulighed for at inddrage opholdstilladelsen. Sags…
TAK til Salim Assi for karikaturen
Politiet mente ikke, der var tale om en racistisk forbrydelse, som blev begået på grund af kvindens etnicitet eller religion (paragraf 81 nr. 6). De a…
Mindeord om Tove Krag
Vi har mistet Tove, vores ven og inspirator. Det er en stor sorg. Tove Krag døde den 30. september 2020, 79 år gammel. Til trods for alvorlig sygdom d…
Rapport fra en karantæne
'Den største sorg i verden her er at skilles fra den, man har kær'. Sådan lyder strofen fra digetern Steen Steensen Blicher, og den er mere relevant e…
Boganmeldelse: Flugten fra Aleppo
Som i et brændglas samler Jørgen Skaastrup de forfærdelige forhold, som hersker i det opsplittede og borgerkrigsramte Syrien på baggrund af interviews…
Indvandrerdrengens lykkelige minut
20.11.2020 For tiden er det dejligt at være indvandrerdreng. Jeg ser af og til én af dem, når han kl. 3 om natten, og jeg tilfældigvis sidder på mi…
Boganmeldelse: Det du ikke ved får patienten ondt af
Bogens styrke er de mange cases som fortælles og kommenteres. Cases er taget blandt de 2.500 patienter, som har været udredt på Indvandrermedicinsk Kl…
Anmeldelsen af Skyggen fra Berlin
* * * * * * ...Krigen sluttede i 1945, men kastede lange slagskygger for de efterfølgende generationer. Hans var ”heldig”, men det var ikke kåd livsl…
Boganmeldelse: Mirakel Spektakel
- Vi går tilbage til et Østrig i 1930’erne, hvor fremtidens helvede begynder at slikke sine sataniske hagekorsflammer op mod menneskenes jord. Mari…
SOS Racismes Venskabspris 2020
SOS Racismes Venskabspris er siden 1991 blevet uddelt hvert andet år som anerkendelse for et godt initiativ, der modvirker diskrimination i det danske…

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018