Tidsskriftet SOS Racisme – Efterår 2020 | 123| ISSN: 2596-5492

Leder: Det bliver sagt
Coronaen har afsløret statens splid med sig selv og fremkaldt en optrappet råhed mod vore medmennesker af udenlandsk herkomst. Migranter behandles som…
MuJu MC & Co – verdens formentlig første muslimsk-jødiske MC-klub
Muslimer og jøder har dannet en motorcykelklub sammen: MuJu & Co. MC Danmark Fotograf: Naomi Yamakawa Meyrowitsch Ovenfor: MuJu & Co. MC…
SIDEN SIDST
Der var vist ikke nogen af os, der havde set Corona-nedlukningen komme. Selv var jeg i Lissabon 1.-8.-marts og syntes, en af mine venner dernede var l…
Foto-­reportage fra Black Lives M­atter-demoen den 7.juni 2020
I denne foto-­reportage fra Black Lives Matters demonstration den 7. juni 2020 i København er de to fotos i øverste linje taget af Jette Møller, og de…
Ellebæk Udlændingecenter bør lukkes
Ellebæk Udlændingecenter bør lukkes Når SOS Racisme vælger at offentliggøre dele af henvendelsen til retsudvalget om forholdene i Udlændingecenter …
‘Ellebæk — Torturhelvedet Danmark’
Tale ved demonstrationen `Luk Ellebæk' den 2. september 2020 Kidnappet af den danske stat ,,Jeg så en mand på en madras uden lagen på en sen…
,,Med de bedste ønsker for et medmenneskeligt Danmark:”
Åbent brev Til Udlændingeministeren og en række medlemmer af Udlændingeudvalget. Bodil Hindsholm Hansen,Pastor emer.Brunbjergvej 256950 Ringkøbing …
Er Danmark et demokrati? og en retsstat?
Almindelig valgret og stemmeret til Folketinget, regionsråd kommunalbestyrelser og EU Parlamentet, er en af de vigtigste forudsætninger for at Danmark…
Internationale tilflytteres velkomst forbedres af studerende
Sammen med kommunen og Randers sprogcenter har Dorthe Meyer Andreassen fra Randers bibliotek sat skub i at få gjort nogle af de studerendes forslag ti…
Tilbage til Syrien og tortur
Det afhængige Flygtningenævn For de mange hundrede syrere der kun har fået tildelt midlertidig flytningestatus i Danmark vil de kommende uger og må…
Jeg vil helst ikke dø på et sprog jeg ikke taler
Coronatiden har sat vores medborgere med udenlandsk baggrund i en meget vanskelig situation. De ansvarlige for, at vi sammen skal lære at leve med de …
Hvad læser du?
SOS Racisme er nysgerrig efter at vide hvor Morten Sodemann henter sine mentale kræfter til det uundværlige arbejde. Vi har fået tilladelse til at udb…
Når Oplevelser Benægtes
I sin grundige forsknings tilgang til racisme og racistiske holdninger peger forfatteren på den danske majoritetsbefolknings umiddelbare reaktion, for…
Wupti, den er klaret!
Pia Kjærsgaards opskrift på velafprøvet instrumentel racisme INTERMETZO I sidste uge [uge 26, red.] skrev den tidligere partileder en kronik i B…
Hvorfor kalder regeringen integrationen for mislykket, når integrationsbarometret viser det modsatte?
Integrationsbarometret er regeringens redskab til at følge integrationen af minoriteter fra ikke-„vestlige” lande, både indvandrere fra landene og der…
Strukturel racisme og muslim-bashing
Strukturel racisme og muslim-bashing er ikke alene aflejret i partierne på den yderste højrefløj; det kommer også til udtryk gennem lovgivningen via r…
,,Ghetto”-loven er fusk og fordomme
Da folketingsflertallet ændrede ,,ghetto”-kriterierne, var det rent fusk, for de lavede dem kun om for at sikre, at der ikke blev færre ,,ghettoer”. …
Racisme er uvidenhed
,,Vi hader, fordi vi har lært at hade, fordi vi er uvidende. Vi har adskilt mennesker i hvad vi kalder racer, fordi vi troede at det ville være godt, …
“Fuck Racism” T­-shirt fra Dead Cat Motorcycles
Dead Cat Motorcycles har garage på Æbleøgade 4, Østerbro, og de havde her i sommer fået denne skønne ide: . På facebook.com/deadcatmotorcycles…
LIDELSENS ANSIGT
i anledning af politidrabet på George Floyd bringes nedenstående digt af Hanne Hagens (1936-2019) LIDELSENS ANSIGT Lidelsen Som nagler i kro…
Velbegrundet frygt – om troværdighed og risiko i asylsager
Anmeldelse: Velbegrundet frygt – om troværdighed og risiko i asylsager af Michala Clante Bendixen / Refugees Welcome Fornægtelsens kerne Hvorfor…
Yahya Hassan, politikeren, digteren, MENNESKET
Yahya Hassan - 19.05.1995 - 29.04.2020 Han ville vække os af vores lammende passivitet. Yahya Hassan interesserede sig for sin samtid, han rummede båd…
Dino Copelj

PAS PÅ DANMARK

Frygt ikke dem, som grusomhed vil
og fortæller, hvad de agter i deres magtspil.
Vær opmærksom på dem, som lader had spire
og kamuflerer ondskab med frihed og satire.
På dem, som siger, at de vil beskytte,
og ser på “afvigere” som reelt jagtbytte.
På dem, som drømmer om en storsejr,
der skal fejres ved at sende flokke i dødslejr.
På dem, som hvisler, at de er folkevalgte,
og betragter sig selv som de udvalgte.
På dem, som vil undertrykke, dominere,
som vil ydmyge drømme og socialt kontrollere.
På dem som vil tvinge, omvende, assimilere,
på dem, som vil samle ved at diskriminere.
På dem, som vil rense, udrydde, opbevare
og samtidigt fremstår som folkelige og rare.
Hold øje med bæstets listige spark,
pas godt på hinanden og vort kære Danmark.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018