Almen boligforening giver kollektiv straf til familier

Kollektiv straf til familier: Fsb har smidt en familie ud af hjemmet efter 29 år i Blågården uden en eneste klage. Palmesøndag sidste år deltog deres 17-årige søn, ustraffet, uden banderelationer og i fast arbejde (en læreplads, som han mistede), i urolighederne omkring Blågårds Plads, da politiet uden noget varsel flyttede Rasmus P‘s 1-mands haddemo […]

Dynejakker er blevet stigmatiserende

Pixabay

Ungdomskriminaliteten har aldrig været lavere, og trygheden har aldrig været højere, men statsministerens tale om unge indvandrerdrenge – der ikke er indvandret, men født og opvokset her, måske endda ligesom deres forældre – i dynejakker, trækker dybe spor. For Ibrahim er det ikke for sjov.  …»Det, som har ramt mig mest, er, at mine etniske danske […]

Sjælsmarksbørnene gemt af vejen

Avnstrup

Kommentarer til en artikel i POV International. Børnene på Sjælsmark er flyttet langt, langt væk ud i en skov, hvor ingen længere ser dem. Og i stedet for et højt hegn har de fået noget meget værre: meldepligt to gange om dagen. Og næste stop er Lufthavnen. “… ”Vi kan konkludere, at det ikke hjælper […]

ALTERNATIV RAPPORT til FN’s Racediskriminationskomite

Her er civilsamfundets alternative rapport om den aktuelle systemiske racisme i Danmark. Rapporten skulle have været indsendt til FN’s Racediskriminationskomite 27. marts 2020, men samme dag blev afleveringen udskudt til august, og senere blev Racediskriminationskomitens eksamination af Danmark, 101. session, helt aflyst pga. Corona. Nu har de ti ngo’er bag besluttet selv at offentliggøre vores skyggerapport, […]

“Paradigmeskidtet” – et land i moralsk forfald

Det såkaldte “paradigmeskift” har flyttet fokus fra integration til hjemsendelse. Flygtninge, der får asyl, får fra første færd at vide, at de skal “hjem” igen, så snart det overhovedet er muligt. Selv kvoteflygtninge får kun midlertidigt ophold, selv om FN omhyggeligt har udvalgt dem blandt de mest sårbare og givet dem asyl med henblik på […]

Psykolog: ’Vi glemmer flygtninges kompetencer’

Naderah Parwani, stifter af Psykologfagligt Netværk mod Diskrimination,  bruger sin egen erfaring som flygtning til at bygge bro mellem arbejdsmarkedet og kvindelige flygtninge. Hun mener, vi fokuserer for lidt på flygtninges kompetencer.  Hun siger i Sameksistens: “…i psykiatrien har vi fokus på traumer, på diagnoser som PTSD og depression. Lægerne henviste flygtningene til os og sagde, de har […]

Skyggerapport til FN’s Universal Periodic Review (UPR) af Danmark og menneskerettighederne

Mjølnerparken - a tough ghetto in Denmark

SOS Racisme Danmark har sammen med otte andre ngo’er afleveret en skyggerapport om de værste af Danmarks krænkelser af menneskerettighederne 15.oktober modtog FN (OHCHR) denne skyggerapport fra: SOS RacismeCenter for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR)Almen ModstandDemosKvinder i Dialog,Muslimsk Ungdom i Danmark,Retspolitisk Forening,Global Aktion ogENAR Denmark. Rapporten er koncentreret om det mest racistiske ved dansk lovgivning:– “Ghetto”-lovgivningen– “Paradigmeskiftet”– […]

Mere dokumentation for racisme i det danske samfund

En ung flygtning

Hvis vi skal vælge Muhammed til at gøre rent for os i lige så høj grad som Mads, skal han være 25% billigere, viser ny undersøgelse.  56.000 husstande dokumenterer klar strukturel racisme i befolkningen. Kun 20% valgte Muhammed, når timeprisen var ens. Først når prisen var 25 % lavere hos Muhammed, var interessen for de […]

2020 – Erkendelsens år

2020 blev året, hvor det endelig blev slået fast, at det danske samfund er gennemsyret af strukturel racisme, og at hverdagsracisme er en af mange (majoritets)danskeres yndlingsbeskæftigelser. Nu har debatten om kvinder så godt nok taget over, og der udfolder der sig et sandt drama om, hvor lidt mænd reelt må sige til kvinder (hvilket […]

Det er nu mærkeligt med den ytringsfrihed

Vi har en “politiker”, der har rejst landet tyndt og svinet muslimer til og talt for etnisk udrensning – i boligkvarterer, hvor der er mange muslimske beboere – og det endda under politibeskyttelse. Og statsadvokaten henviser uophørligt til hans ytringsfrihed og nægter at rejse tiltale i langt langt langt langt langt de fleste tilfælde. Man […]

En statsminister, der splitter og taler problemerne op

Aydin Soei

Formanden: Det er virkelig nedslående med en statsminister, der taler ungdomskriminaliteten op på trods af, at den har været faldende igennem en årrække. Og som samtidig har skåret kraftigt ned på den boligsociale indsats, som vi ved virker. Statsministeren taler om hårde straffe – på trods af, at forskningen viser, at hårdere straffe medfører hårdere […]