Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Medlemsmøde i lokalafdeling København

Referat af medlemsmøde 12. januar 2021

Dagsorden for medlemsmøde tirsdag den 12. januar

 1. Velkomst med formanden
 2. Præsentationsrunde
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Orientering fra formanden
 5. Aktuelle aktiviteter: Medlemsmøder 2021, FN’s dag mod racisme 20. marts
 6. Debat om fremtiden i KBH afd.
 7. Orientering fra landsformand Jette Møller
 8. Evt

  Ad. 4.
  Bestyrelsen for KBH valgt i september. % blev valgt. Desværre blev et bestyrelses medlemmerne
  ekskluderet af foreningen. Så vi er kun 4 medlemmer og ingen suppleant.
  Vi kunne godt bruge et ekstra medlem i bestyrelsen, selvom man ikke kan vælges uden for en
  generalforsamling..
  Vi har i den nye bestyrelse valgt at være en mere selvstændig lokalafdeling – i tæt samarbejde med resten
  af foreningen og landsrådet..
  Vi har overvejet en medlemsundersøgelse, for at finde ud af hvad medlemmerne har brug for og synes vi
  skal arbejde med..
  VI vil gerne lave lokalt forankrede aktiviteter i Storkøbenhavn. Sideløbende med landsorganisationens
  aktiviteter som også ofte er i KBH

  ad 5. Aktuelle aktiviteter.
  Vi har aftalt medlemsmøde onsdag den 3. marts kl. 19.00 – og den 5. maj kl. 19.00
  Jette fortæller om Antiracistisk handling. Netværk af forskere som arbejder på råd om hvad man gør hvis man ser eller udsættes for racisme. Netværket kan evt. holde en tale ved arr. den 20. marts.

ad 6. Debat om fremtiden i KBH afd.

Brainstorm med ideer til det fremtidige arbejde.
Steen E støtter større selvstændig og aktiv lokalafdeling i KBH. Ikke noget den tidligere bestyrelse har fokuseret på.
Kristine tænker at kendskabet er for lille til SOS i hendes område. Mener at der er brug for oplysning og information om SOS.
Kaloua foreslår at vi inviterer til lokale info og debatmøder.
Jette fortæller om en tidligere beslutning om at afholde lokale medlems og informationsmøder rundt omkring i landet. Fx med en oplægsholder og debat.
Kristine fortæller om kontakt til integrationsrådet. Måske en god ide at få kontakt med politikerne som også sidder der.
Kaloua Digbeu-Larsen nævner kommunalvalg. Evt. brug det til at hverve
Der foreslås fx lokale kommunalvalgs møder – i Ishøj, Lyngby o.s.v.
Ville være en god idé at få mere gang i Instagram, Twitter o.s.v.


ad 7. Orientering fra landsorganisationen.
Foreslår livestreamede arrangementer. Fx om racisme og diskrimination i et intersektionelt perspektiv.
En ny konference om folkeskole og racisme evt.
Evt. børn og unge og racisme.
Overvejelser om folkemøderne.
Der arbejdes med støtte til de familier som er blevet ofre for ghettolov og paradigmeskidtet. Indsamlet næsten 40.000 til juridisk støtte. Evt. overskud bruges til andre racismesager.
Rigspolitiet har udtalt kritik af København Politis behandling af vores klage over flytningen af RP til Blågårds Plads den 14.04.2019 og har sendt den tilbage til Kbh. Politi
Måske en fremstød i Næstved til efteråret.
Jette opfordrer til at give De frie grønne en vælgererklæring.
Jette har skrevet til Radikale og Enhedslisten om sagen med familierne ramt af ghettoloven. Uden held. Fik dog svar fra de Radikale.

ad Evt. – intet.