Medlemsmøde i lokalafdeling København

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Referat af medlemsmøde 12. januar 2021

Dagsorden for medlemsmøde tirsdag den 12. januar

 1. Velkomst med formanden
 2. Præsentationsrunde
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Orientering fra formanden
 5. Aktuelle aktiviteter: Medlemsmøder 2021, FN’s dag mod racisme 20. marts
 6. Debat om fremtiden i KBH afd.
 7. Orientering fra landsformand Jette Møller
 8. Evt

  Ad. 4.
  Bestyrelsen for KBH valgt i september. % blev valgt. Desværre blev et bestyrelses medlemmerne
  ekskluderet af foreningen. Så vi er kun 4 medlemmer og ingen suppleant.
  Vi kunne godt bruge et ekstra medlem i bestyrelsen, selvom man ikke kan vælges uden for en
  generalforsamling..
  Vi har i den nye bestyrelse valgt at være en mere selvstændig lokalafdeling – i tæt samarbejde med resten
  af foreningen og landsrådet..
  Vi har overvejet en medlemsundersøgelse, for at finde ud af hvad medlemmerne har brug for og synes vi
  skal arbejde med..
  VI vil gerne lave lokalt forankrede aktiviteter i Storkøbenhavn. Sideløbende med landsorganisationens
  aktiviteter som også ofte er i KBH

  ad 5. Aktuelle aktiviteter.
  Vi har aftalt medlemsmøde onsdag den 3. marts kl. 19.00 – og den 5. maj kl. 19.00
  Jette fortæller om Antiracistisk handling. Netværk af forskere som arbejder på råd om hvad man gør hvis man ser eller udsættes for racisme. Netværket kan evt. holde en tale ved arr. den 20. marts.

ad 6. Debat om fremtiden i KBH afd.

Brainstorm med ideer til det fremtidige arbejde.
Steen E støtter større selvstændig og aktiv lokalafdeling i KBH. Ikke noget den tidligere bestyrelse har fokuseret på.
Kristine tænker at kendskabet er for lille til SOS i hendes område. Mener at der er brug for oplysning og information om SOS.
Kaloua foreslår at vi inviterer til lokale info og debatmøder.
Jette fortæller om en tidligere beslutning om at afholde lokale medlems og informationsmøder rundt omkring i landet. Fx med en oplægsholder og debat.
Kristine fortæller om kontakt til integrationsrådet. Måske en god ide at få kontakt med politikerne som også sidder der.
Kaloua Digbeu-Larsen nævner kommunalvalg. Evt. brug det til at hverve
Der foreslås fx lokale kommunalvalgs møder – i Ishøj, Lyngby o.s.v.
Ville være en god idé at få mere gang i Instagram, Twitter o.s.v.


ad 7. Orientering fra landsorganisationen.
Foreslår livestreamede arrangementer. Fx om racisme og diskrimination i et intersektionelt perspektiv.
En ny konference om folkeskole og racisme evt.
Evt. børn og unge og racisme.
Overvejelser om folkemøderne.
Der arbejdes med støtte til de familier som er blevet ofre for ghettolov og paradigmeskidtet. Indsamlet næsten 40.000 til juridisk støtte. Evt. overskud bruges til andre racismesager.
Rigspolitiet har udtalt kritik af København Politis behandling af vores klage over flytningen af RP til Blågårds Plads den 14.04.2019 og har sendt den tilbage til Kbh. Politi
Måske en fremstød i Næstved til efteråret.
Jette opfordrer til at give De frie grønne en vælgererklæring.
Jette har skrevet til Radikale og Enhedslisten om sagen med familierne ramt af ghettoloven. Uden held. Fik dog svar fra de Radikale.

ad Evt. – intet.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018