Rapporter

2020.09.06 SOS Racisme et al’s skyggerapport om “ghettoplanen, paradigmeskiftet, brun fattigdom mm til UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2020.05.07 Rapport fra Statens Seruminstitut. Covid 19. Epidemiologisk trend og fokus (Herkomst og etnicitet)Laveste andel af alle smittede har mennesker, der stammer fra Rumænien Syrien, Polen og. Kina. “Ikke-vestlige” [157 meget forskellige lande] har gennemsnitligt […]

Til myndigheder

29. april 2020 | Mail til Styrelsen for Patientsikkerhed Region Midt, Tilsyn Nord 27. april 2020 | Mail til Røde Kors Sundhedsklinik Kærshovedgård Mail fra SOS Racisme til Sundhedsstyrelsen af 16. april 2020, og Sundhedsstyrelsens svar af 24. april 2020 3. april 2020 | Europarådet, FN og WHO mener at frihedsberøvelse afmigranter m.h.p. hjemsendelse aktuelt […]

Høringssvar

2020.06.11 Høringssvar vedr. udkast til Udlændingebekendtgørelsen og ændringer i L 187 og L 188 21. april 2020 | Høringssvar fra SOS Racisme på j. nr. 2019-14952 2020.04.21 Høringssvar vedr. Hjemmel til iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige udlændinge uden lovligt ophold m.v. 6. marts 2020 | Uopfordret, forsinket høringssvar fra SOS Racisme på: […]

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København NTlf. 42331968,Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dkWebsite: www.sosracisme.dk,CVR: 29070601 Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme. SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. […]

Minileksikon 2018

Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination       SOS Racisme          Lige værdighed for alle Minileksikon 2018: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination © SOS Racisme 2018 Redaktion:cand.ling.merc. Jette Møller, cand.mag. Birgitte Olesen, læge Anne Nielsen, journalist Kirsten Wulff, bibliotekar Steen Eriksen  Tryk: ­Tryk og Kopiservice, Hvidovre 1. udgave, 2. oplag ISBN 978-87-982930-5-7 Eftertryk tilladt […]

Færdselsregler for den gode sameksistens

Har du lyst at printe skiltene fra henholdsvis for- og bagsiden, kan du finde dem som PDF-filer på www.sosmenneskerettigheder.dk/2019/09/04/samfaerdselstavler-faerdselsregler-for-den-gode-sameksistens/ Her kan du også hente skilterammer, så du selv kan lave de skilte, du savner i den lille serie. De tomme skilte kan hentes både som PDF-filer og som JPG-filer. Du kan så åbne dem i […]