Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Danish Immigration Law 101 – info & workshop. Introduktion til dansk asyl- og integrationslov.

SOS Racisme er medarrangør, når Fællesinitiativet mod racisme og Diskrimination præsenterer denne korte workshop, hvor deltagere får mulighed for at høre to introducerende oplæg om de love, som møder asylansøgere og mennesker, der søger deres familiesammenføring over grænser i Danmark.

Oplægsholderne: Line Bøgsted, juridisk seniorkonsulent i DRC Dansk Flygtningehjælps asylafdeling, som rådgiver asylansøgere i Danmark gennem alle faser af asylsagsbehandlingen. Hun holder oplæg under titlen *asylansøgeres møde med det fælleseuropæiske og danske asylsystem – udfordringer og forhindringer*.

Julie Wetterslev, PhD -studerende i International Ret og aktiv i foreningen Kærlighed uden Grænser, holder oplæg under titlen ‘Racisme og diskrimination i de danske familiesammenføringsregler for ægtefæller og partnere’.

der bydes på kaffe og snacks.