Minoritetsbørn er en gave i Danmark

Som psykolog møder jeg mange minoritetsbørn og unge, der kæmper med nogle identitetsproblemer, som deres forældre har svært ved at hjælpe dem med, fordi de føler sig rodløse mellem to kulturer. Minoritetsbørn og unge er ikke kun vokset op imellem to kulturer, men ofte mange forskellige kulturer, forskellige måder at tænke på, forskellige måder at […]

I livet som i døden…

I centrum af Aarhus ligger en lille indhegnet jødisk gravplads. Den blev indviet 1824 og var i funktion frem til 1905. I alt 62 jøder er begravet der, de fleste var fastboende i Aarhus, andre patienter på psykiatrisk hospital i Risskov, og andre fra nærliggende byer som Horsens, der ikke selv havde en jødisk gravplads. […]

Arbejdet lægger fundamentet for sameksistens mellem danskere og indvandrere

Artiklen kortlægger indvandreres og flygtninges andel i landets arbejdsstyrke, gør rede for den tilkomne humankapital og giver konstruktive forslag til forbedringer. Når vi taler om sameksistens mellem indvandrere og danskere, vil arbejdet altid have en stor betydning.Når vi er sammen om at udføre et stykke arbejde, er vi også sammen om at skabe værdi, som […]

Nyt fra Randers

SOS Racisme deltager stadig i det samarbejdende integrationsnetværk, og vores seneste arrangement var et fyraftensmøde på Underværket den 4. marts kl. 16 med et foredrag af prof. Morten Sodemann fra Odense.Han er leder af Danmarks første indvandrermedicinske klinik, som siden har været et forbillede for andre, og fortalte om sine erfaringer med vanskelig kommunikation og […]

SIDEN SIDST

Det har været en skuffelse — men ikke nogen overraskelse — at konstatere, at den nye regering ikke medfører nogen forbedring på det antiracistiske område. Man skal virkelig tage sig sammen for at huske, at det var værre før. Vi har stadig en integrationsminister, der smider om sig med stereotyper i strid med de faktiske […]

Leder

Marianne Olsen fra SOS Racisme

SOS Racisme elsker den brogede verden. Derfor er dette forårsnummer helliget temaet SAMEKSISTENS. Vi er hverken farveblinde eller underkastet kadaver-disciplin. De faste rubrikker, som bringer vores formands, Jette Møllers SIDEN SIDST og Birgitte Olesens NYT fra Randers, manifesterer både glæden ved befolkningens mangfoldighed og protesten mod alle forsøg på fjendtlig ensretning. Hans Lassens grundige redegørelse […]

Hvordan arbejderne blev til muslimer

Ferruh Yilmaz var 19 år, da han kom til Danmark som fremmedarbejder. Han blev politisk aktivist i et land, hvor man var stolt af at tilhøre arbejderklassen. Statsministeren kom fra arbejderbevægelsen og cyklede på arbejde. Selv om Yilmaz ikke kunne sproget, blev han en del af den danske arbejderklasse, da han meldte sig ind i […]

Danmark under anklage

Forholdene i Ellebæk er blevet et eksempel på ’ondskabens banalitet’: Ikke kriminelle asylansøgere, der ikke tør forlade Danmark, behandles som kriminelle. Danmark har de sidste 20 til 30 år ganske langsomt været ude for et moralsk forfald. Det er blevet påpeget af den europæiske anti-torturkomite, der har fundet, at forholdene i Ellebæk er de værste […]

Fra tale ved demonstration i anledning af Stram Kurs’ Rigskongres

– den 23. november 2019 foran Christiansborg Hvad angår racistiske udtalelser, ved vi, at de ikke kun er ord. De har ødelæggende virkninger på de grupper og enkeltpersoner, som de rettes imod, og kan meget ofte føre til voldshandlinger. Jeg vil gerne nævne nogle af de racistiske love, der har kunnet blive til pga. den yderste […]

Min historie

PTSD medfører et liv, der ikke under én ro. Man hører hverken til i sit nye land eller i det land, man har sine rødder i, selv om man holder af begge steder. Min historie startede der, hvor man havde alle grundene til at dø, men stadig levede, og ender her, hvor man har alle […]

Demokrati og menneskerettigheder for etniske minoriteter

Den 13. januar 2020 afholdt SOS Racisme en heldagskonference i Fællessalen, Christiansborg, med MF Sikandar Siddique fra Alternativet som vært. De 150 pladser blev hurtigt udsolgt, og salen var fuld. Der er links til flere indlæg i Netavisen SAMEKSISTENS123 og lydfiler, power points og filmklip fra alle oplæg kan findes under www.sosracisme.dk/?Materialer. Efter velkomsten ved […]

Skal FN´s Konvention om Barnets Rettigheder inkorporeres i dansk lov?

Børnenes Statsminister er en betegnelse, der med folketingets forråelse er en hån mod børn i Danmark: Mens de andre nordiske lande, Finland, Norge, Island og Sverige har inkorporeret FN’s konvention om Barnets rettigheder, lader det til at være umuligt her i landet. Derfor en opfordring til mere pres på beslutningstagerne fra befolkningen. I anledning af […]