DE FORTABTE BØRN

Hvordan bliver de børn, regeringen har afvist fra lejrenes helvede, hvis de overlever? Hvad kan Danmark vente sig af dem? Jeg sad forleden med mit barnebarn og så et indslag om danskere, der vender hjem fra Kina. Jeg forkla- rede, at det var for, at de ikke skulle blive syge. „Det er da godt”, sagde […]

Netavis hylder det flerkulturelle samfund

— Vi har fået en masse nye vidunderlige mennesker til landet. Lad os byde dem velkommen, bygge venska- ber og lære af hinanden. Det flerkulturelle Danmark er en realitet. Det fortæller Svend Løbner, der er journalist, for- fatter og foredragsholder og selv er vokset op mellem flere kulturer i Tanzania. Støtter individet. Styrker fællesskabet. Nu […]