SOS Racisme

Pressemeddelelser - høringssvar

Klik på de blå links!

7. maj 2019 Anmeldelse af R. Paludan

7. maj 2019 Klage over politiets dispositioner 14.04.2019

15. april 2019 Protest over RP's racistiske demonstrationer

15. april 2019 Høringssvar om at midlertidige natherberger om vinteren også skal kunne bruges af folk uden lovligt ophold i Danmark

5. april 2019 Høringssvar vedr. fortrinsret for lejere på interne ventelister i det almennyttige byggeri

1. marts 2019 Høringssvar på L 141 - vedr. forbud mod konstruktion af en kunstig hymen

25. februar 2019 Høringssvar på udkast til Sanktionsloven

17. februar 2019 Høringssvar på udkast til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, dog ikke på "sanktionsloven"

11. februar 2019 Appel til Europarådets medlemslande om ikke at sende afviste asylansøgere og flygtninge tilbage til Danmark pga. risiko for refoulement (engelsk)

12. februar 2019 Brev af 7. november 2016 fra UNHCR til Udlændingeministeren som advarer mod tvangsudsendelser til Somalia og mod at ophæve opholdstilaldelsen for somaliske flygtninge.

18. januar 2019 Link til alle høringssvar om udlændinge i Finanslovsaftalen 2019, og lovforslaget fremsat før høringsfristens udløb

18. januar 2019 Høringssvar om paradigmeskiftet, uproportionale straffe i udvísningsfængsler og forringelser af andre love for udlændinge ved Finanslovsaftalen 2019

7. januar 2019 Høringssvar om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

4. januar 2019 Høringssvar vedr. foreslået § i Straffeloven der skal hindre at tro og kultur kan have indflydelse på straffens fastsættelse

4. januar 2019 Høringssvar vedr. tålt ophold mv.

4. januar 2019 Høringssvar vedr. udlændingestramninger som følge af kriminalisering af psykisk vold

3. januar 2019 Høringssvar vedr. skærpelse af lovparagrafferne om pas i Udlændingeloven

15. december 2018 Vejledning i at nedtage en database, udtræk og andet arbejde med ACLEDs databaser om politisk vold og krigsvold i skrøbelige og konfliktramte lande i Afrika, Mellemøsten og Asien

5. december 2018 Finanslovsaftalen 2019 er umenneskelig

3. december 2018 Høringssvar om bekendtgørelse om kommunernes håndtryksceremonier mv

27. november 2018 Pressemeddelelse: Stop hjemsendelser til Somalia

Fire høringssvar om ændringer i boliglovgivningen om såkaldte "ghettoer" og udsatte boligområder:

22. november 2018 Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger

22. november 2018 Høringssvar om afgrænsning af boligområder 

22. november 2018 Høringssvar om ændringer i udlejningsbekendtgørelsen m.v. 

22. november 2018 Høringssvar om fysisk forandring af "hårde ghettoer"

26. oktober 2018 Høringssvar om uledsagede unge, frihedsberøvelse, legemsundersøgelser mv.

21. oktober 2018 Høringssvar om "ghetto"-lovgivning

16. oktober 2018 Høringssvar om ægteskabslovgivning

4. oktober 2018 Høringssvar om håndtryksloven mv. (Stramninger af Indfødsretsloven mv.)

14. september 2018 Høringssvar om skærpede strafzoner  (Initiativer mod parallelsamfund)

8. september 2018 Høringssvar om transportøransvar ved midlertidig grænsekontrol

16. august 2018 Høringssvar om obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder

12. august 2018 Høringssvar om lange opholdskrav til dagpengeret

3. august 2018 Høringssvar om proformaægteskaber

20. juni 2018 Høringssvar om gebyr ved brug af tolk i sundhedsvæsenet

19. juni 2018 Høringssvar om gebyr ved danskuddannelse

4. juni 2018 Udlændingeministerens svar på SOS Racismes mail til UUI om tvangsudsendelser til Somalia, hvor volden er eskaleret

29. maj 2018 Udlændingeministerens svar til UUI på grundlag af SOS Racismes mail vedr. L197

23. maj 2018 Mail til udlændingeordførerne i UUI: Overset menneskerettighedsdom synes på forhånd at ulovliggøre L197 

7. maj 2018 Mail til udlændingeordførere uden for finanslovsaftalen i UUI: Regeringen taler usandt om Somalia, når den skriver at færre har brug for beskyttelse! Indeholder dokumentation for den forværrede situation med stigende vold i Somalia, især stigende vold mod civile i Mogadisho

12. april 2018 Høringssvar vedr. ægtefællesammenføring

10. april 2018 Høringssvar vedr. indførelse af beskæftigelseskrav for at få uddannelsesstøtte eller kontanthjælp, forlængelse af opholdskrav, og afskaffelse af en paragraf som kan give ophold for flygtninge med  fast arbejde, som i øvrigt havde mistet deres opholdstilladelse

5. april 2018 Høringssvar vedr. deltagerbetaling på danskuddannelserne

25. marts 2018 Brev til Udlændingestyrelsen vedr. forholdene i Somalia

12.marts 2018 Høringssvar vedr. tildækningsforbud

8. marts 2018 Høringssvar vedr. permanentgørelse af "undtagelseslove" i forbindelse med efteråret 2015

21. februar 2018 Høringssvar vedr. udlændinges bibeskæftigelse og registersamkørsel

16. februar 2018 Høringssvar vedr. lovforslag om videreførelse af loven vedr. midlertidigt beskyttelsesasyl

15. februar 2018 Høringssvar vedr. brug af database med  fingeraftryk til opklaring og forebyggelse (EURODAC)

10. februar 2018 Høringssvar om repatriering

8. februar 2018 Høringssvar om flere udvisningsdomme

22. januar 2018  Venskabsprisen 2017 går til Bedsteforældre for Asyl

15. januar 2018 Åben protest til Inger Støjberg over tvangsudsendelse af somalier

13. november 2017 Høringssvar om færre penge til flygtninge m.fl.

3. november 2017 Høringssvar om indkvartering af flygtninge m. fl. 

1. november 2017 Pressemeddelelse om Krystalnatsarrangementer 9. november 2017
Program København - 
Program Svendborg

22. oktober 2017 Høringssvar om øget kontrol af udlændinge

16. oktober 2017 Høringssvar om integrationsloven

8. oktober 2017 Høringssvar om kvoteflygtninge

27. september 2017 Høringssvar om lavere børnefamilieydelser de første 6 år

17. september 2017 Høringssvar om at man ikke skal  være dansk hvis man lyver!

12. august 2017 Supplerende høringssvar vedr. børnecentre for uledsagede asylbørn m.v.

30. april 2017 Supplerende høringssvar om Socialtilsyn ved  tilsyn med børnecentre for uledsagede asylbørn

9. april 2017 Politianmeldelse af racistisk læserbrevsskribent

8. april 2017 Høringssvar om fratagelse af valgret for udviste udlændinge i Danmark

9. marts 2017 Høringssvar vedr. udvidet brug af biometri 

9. marts 2017 Høringssvar vedr. børnecentre for uledsagede asylbørn

20. februar 2017 Opfordring til alle folketingspolitikere til at stemme NEJ til lovforslaget om at gøre tålt ophold utåleligt

20. februar 2017 Høringssvar vedr. afvisning ved grænsen af asylansøgere i en krisesituation

10. februar 2017 Høringssvar vedr. permanent opholdstilladelse

7. februar 2017 Uopfordret høringssvar vedr. repatriering og resultattilskud til kommunerne

6. januar 2017 Uopfordret høringssvar vedr. roma-lejre

22. november 2016 Pressemeddelelse med høringssvar vedr. overførelse af opgaver fra ministeren

10. november 2016 Høringssvar vedr. fjernelse af 26-årsreglen

28. oktober 2016  Høringssvar på lovforslag om strafskærpelse for personer på tålt ophold m.v.

19. september 2016  Høringssvar på udkast til betænkning om integrationskontrakter

15. september 2016  Høringssvar på lovforslaget om at udelukke de af Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet udpegede medlemmer af Flygtningenævnet

2. juni 2016: Høringssvar på L191 om at vurdere integrationsegnethed af børn ned til 6 år. 

10. april 2016  Pressemeddelelse om Opfordring til regeringen og Folketinget om at lytte til udlandets anbefalinger vedr. racisme og diskrimination

9. april 2016  Brev til partilederne i Folketinget om at lytte til udlandets anbefalinger til Danmark 

Bilag:
UPR anbefalinger om udlændingeret
UPR anbefalinger på engelsk
Danmarks svar på UPR anbefalingerne i 2016

8. april 2016  Høringssvar vedrørende Grundskoleundervisning

10. januar 2016 Venskabsprisen 2015

6. januar 2016: Høringssvar på L 87 om asylstramninger, herunder 3 års ventetid på familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus

20. december 2015: UPR Pre-session i Geneve 17/12
Oplæg 
Slides
Anbefalinger i upr-processen fra SOS mod Racisme, DRC og ENAR-Danmark (på engelsk)

Se også Institut for Menneskerettigheders rapport 

4. december 2015: Høringssvar vedr. transportøransvar

4. december 2015: Høringssvar vedr.klageadgang og retshjælp

10. november 2015: Høringssvar vedr. kvoteflygtninge 
Bilag 1 

3. november 2015: Høringssvar vedr. ny indfødsretsprøve

27. oktober 2015  Høringssvar om ændring af indfødsretsloven, så at udenlandske børn født i Danmark ikke kan få dansk indfødsret ved erklæring efter Folkeskolens afgangsprøve eller når de er fyldt 18 år 

9. september 2015 Byd flygtninge velkommen!

24. juli 2015 Pressemeddelelse om lovforslag til fattiggørelse af flygtninge

23. juli 2015 Høringssvar på L2, L3 og L7 om en særlig lav integrationsydelse mv. til flygtninge og andre, der ikke har været i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år, fratagelse af retten til folkepension og ferie og indskrænkning i børneydelser for nye flygtninge

18. juli 2015 Opfordring til politidirektøren for Østjyllands Politi til at indskærpe forbud mod etnisk forskelsbehandling over for sine ansatte

21. juni 2015 Recommendations for  the Universal Periodic Review of Denmark of the UN Human Rights Council

20. juni 2015 Flygtningedødsfald - Interaktivt kort fra UNITED for Intercultural Action

6. juni 2015 Hadforbrydelser er ikke drengestreger

5. maj 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse mv.  

22. april 2015 Kommentarer fra SOS mod Racisme, Danmark, til CERD ved CERDs eksamination af Danmark 6.-7. maj (eng.)

20. april 2015 Åbent brev til Regeringen og Folketinget vedr. druknedøden i Middelhavet.

19. april 2015 SOS mod Racisme forlanger, at Danmark anerkender folkemordet på 1½ mio. armeniere

16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme vedr. humanitært ophold

15. februar 2015 Attentatet på Østerbro og på synagogen/Attacks in Østerbro and on the Synagogue

8. januar 2015 Opfordring til den danske presse og de danske politikere i anledning af massakren på Charlie Hebdo

21. december 2014 SOS anbefaler anti-diskrimineringskurser til det danske politi

14. december 2014 om brev til justitsministeren vedr. tvangsudsendelsen forleden af en børnefamilie, der nu lever på gaden i Afghanistan i vinterkulden.

4. december 2014 Høringssvar om grænsekontrol i lufthavnene

3. december 2014
Pressemeddelelse om L 72 og manglende reelle svar på SOS mod Racismes og UNHCRs høringssvar

26. november 2014 
Racisme, når kommuner forsøger at fravælge bestemte flygtninge­grupper

 19. november 2014  Høringssvar på L 72 om midlertidigt ophold uden mulighed for familiesammenføring det første år.

11. august 2014: Åbent brev til Justitsministeren sendt ud til pressen: Om umenneskelig behandling af afghansk asylansøger der nu er fængslet i Ellebæk, hvor han tidligere har forsøgt selvmord

25. juli 2014 Pressemeddelelse:Protester mod højreradikalt EU-parlamentsmedlems sprogbrug i EU-Parlamentet

4. juli 2014  SOS mod Racisme er skuffede over, at Radikale Venstre har givet køb på en menneskeværdig udlændingepolitik

1. juni 2014: Digt-og essaykonkurrence: Gymnasieelever i kamp mod racisme

9. maj 2014: SOS mod Racismes høringssvar om mulighed for genoptagelse af visse sager om ophold for børn

13. april 2014: SOS mod Racisme protesterer over Danmarks tilsidesættelse af FN's børnekonvention

25. marts 2014: Europarådets menneskerettighedskommissær kritiserer, at Danmark ikke respekterer asylansøgernes og asyl- og migrantbørns rettigheder 

10. februar 2014: SOS mod Racisme imod et forbud mod omskæring af drenge.

16. december 2013: Åbent brev til regering, folketing og medier om den danske asyl- og udlændingepolitik

15. december 2013: Ved Nelson Mandelas begravelse

20. november 2013:  Åbent brev vedr. beskæftigelses- og interationsborgmesterposten i Københavns Kommune

26. oktober 2013: SOS mod Racisme uddeler Venskabsprisen til advokat og centerleder Niels-Erik Hansen, DRC

20. september 2013: SOS mod Racismes høringssvar vedr. ansøgning om humanitært ophold m.v. 

19.september 2013: SOS mod Racismes høringssvar vedrørende Dublin III i Danmark

29. maj 2013:  SOS mod Racisme vil have regeringen til at bekæmpe racisme

13. maj 2013:  Stop tvangsudsendelserne til Afghanistan

14. april 2013:  SOS mod Racisme er skuffet over udlændingepolitikken. Jette Møller ny landsformand i SOS mod Racisme

17. januar 2013:  SOS mod Racismes høringssvar på Lovforlag om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte) L129

11. Januar 2013 SOS mod Racismes høringssvar på Lovforlag om ændring af udlændingeloven (Overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) L130

11. Januar 2013:  SOS mod Racismes høringssvar på Lovforlag om ændring af udlændingeloven mv. (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)  L130

7. oktober 2012: Roma Pride manifestet 2012

15. april 2012:  SOS mod Racismes høringssvar på Lovforlag om ændring af udlændingeloven (bl.a. om afskaffelse af pointsystemet ved ansøgning om permanent opholdstilladelse)

15. april 2012:  SOS mod Racismes høringssvar på Lovforlag om ændring af udlændingeloven (om kortere opholdstid for valgret til lokale valg, og om opretelsen a et Udlændingenævn).

31. marts 2012:   SOS mod Racisme anbefaler og deltager i Aarhus for Mangfoldigheds folkelige demonstrationen mod Defense Leagues anti-islamiske demonstration i Århus i dag.

31. oktober 2011: SOS mod Racisme uddeler Venskabsprisen til Johanne Schmidt-Nielsen og Margrethe Vestager i forbindelse med Landsmødet d. 12. november 2011.

15. oktober 2011:  SOS mod Racisme lancerer ny hjemmeside til gymnasiet: www.sosmenneskerettigheder.dk  om menneskerettigheder, racisme og diskrimination. Samtidig har vi udsendt et klassesæt Minileksikon 2011 til samtlige gymnasier i Danmark.

23. juli 2011:  Vis din deltagelse og solidaritet med Norge ved Mindehøjtideligheden i aften kl 18 ved Norges ambassade

7. marts 2011:  Europæisk testning af diskrimination: Herhjemme blev det gennemført af CEPI og SOS mod Racisme i det københavnske natteliv.

21. januar 2011: Mishandlingen af asylansøgere indrejst via Grækenland må stoppe nu; de har ret ti at søge asyl i Danmark og få deres asylsag behandlet.

13. december 2010: En kurdisk asylansøger fra Syrien har begået selvmord i et dansk asylcenter. Formentlig på grund af frygt for tvangsudvisning til Syrien.

5. november 2010:  EGAM, Et nyt antiracistisk netværk er dannet i Paris.
EGAMs erklæring  
Folkebevægelsen mod Fremmedhad fylder 25 år,
se program for Åbent Hus her

15. september 2010: Syriske kurdere sultestrejker imod tvangsudvisninger

25. maj 2010: SOS mod Racisme fordømmer ændringerne i udlændingelovgivningen

20. maj 2010: Bedsteforældre for Asyl nomineret til UNHCR's højeste pris: Nansen-prisen

19. April 2010: Grandparents protest in parliament against new restrictions in Alien's law (in English)

9. november 2009: Etnisk udrensning i Finanslovforliget

4. november 2009b: SOS uddeler venskabsprisen 2009 til Kirkeasyl!

4. november 2009: SOS fordømmer nye tvangsudvisninger til Irak!

6. oktober 2009: En svært dement irakisk asylansøger er fængslet!

30. september 2009: Send ikke flygtede afviste irakiske asylansøgere tilbage til Danmark, da Danmark refoulerer!

18. september 2009 : Tilbagesendelsesaftalen med Irak må ophæves nu!

4. september 2009 : SOS mod Racisme støtter Per Ramsdal ved Brorsonskirken 

2. september 2009 : SOS mod Racisme fordømmer Danmarks tvangsdeportation af 22 irakere til Baghdad 

13. august 2009 : SOS mod Racisme fordømmer rydningen af Brorssonskirken

26. juni 2009 : SOS fordømmer tvangsudsendelse af irakere til Bagdad. Danmark overtræder menneskerettighederne, når vi tvangudsender asylansøgere til et land, hvor de risikerer forfølgelse, tortur og umennskelig og nedværdigende behandling.

18. maj 2009 : SOS støtter de hjemsendelsestruede irakere

2. april 2009SOS fordømmer tvangsdeportation til Grækenland

21. oktober 2008:  Møde om situationen på Sri Lanka

6. august 2008 : EU alarmeret over dansk asylpraksis

19. august 2006 : SOS om CERDs rapport om Danmark

Sidst ændret: August 16, 2019, 13:29

SOS_logo_uden_tekst_80.jpgIn English

Nogle dyrker det ensartede...
Men vi tror ikke på ideen om en 'etnisk ren kultur'. Alle kulturer udvikler sig ved gensidig påvirkning. Derfor tror vi på mangfoldighed, medmenneskelig forståelse og venskab mellem verdens folk.

Nogle ønsker at splitte ...
Men ikke os! Vi tror ikke på, at der er en 'kulturel modsætning' mellem majoritetsdanskere og minoritetsdanskere. Vi tror, at langt de fleste indvandrere og flygtninge ønsker at leve i fred og fordragelighed med deres majoritetsdanske medborgere.

Nogle skaber fjendebilleder ...
Vi mener ikke at verden har behov for flere fjendebilleder. Indvandrings- og flygtningepolitik er spørgsmål, der kan diskuteres - men fremmedangst fører ingen vegne hen. Og racisme er en forbrydelse mod menneskeheden og gift for demokratiet!

Derfor ønsker SOS Racisme - gennem oplysning og ved andre ikke-voldelige midler - at virkeliggøre grundsætningen:
Alle mennesker er ligeværdige uanset hudfarve, sprog, nationalitet, etnisk eller kulturel baggrund eller religiøs overbevisning!
I foreningen arbejder vi for at fremme dialog og forståelse mellem mennesker. 

Vi arbejder på at afsløre og bekæmpe diskrimination.

SOS Racisme i Europa, Afrika, Nord- og Sydamerika er en areligiøs bevægelse uden partipolitisk tilhørsforhold. 
SOS Racisme i Danmark er en landsdækkende forening med selvstyrende lokalafdelinger i København og Randers. Nye lokalafdelinger vil være velkomne!

SOS Racisme har altid brug for flere aktive medlemmer. 
Vi ønsker at sprede vores budskab og få indflydelse og påvirke meningsdannelsen.

Vores logo - den gule hånd - er en high-five og symboliserer venskab.


Kendskab danner venskab!

En hånd til min venLogo

 

« forrige| top| næste »
 

SOS Racisme
Union (VerdensKulturCentret), 2. t.v.
Nørre Allé 7
2200 København N
Email: sos@sosracisme.dk

Tlf. 42 33 19 68: formand for kbh-afdelingen Steen Eriksen - 
kbh@sosracisme.dk 

Tlf. 42 33 19 69t

Tlf. 60 63 33 99: landsformand Jette Møller 
jette@sosracisme.dk 

Mobile Pay: 4233 1968

Tlf. 42 33 19 68: kasserer Steen Eriksen 
kasserer@sosracisme.dk

 

CVR: 29070601

Klik her og se vores Persondatapolitik

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login