SOS mod Racisme

ECRI om Danmark

ECRI (the European Commission against Racism and Intolerance) er Europarådets komité om racisme og intolerance.

En gang ca. hvert femte år besøger ECRI hvert af Europarådets medlemslande i dets Country by country - program, og taler med regeringen såvel som med NGO'er og repræsentanter for grupper, der kan være ofre for racisme og intolerance. Således var også repræsentanter for SOS mod Racisme til møde med ECRI i oktober 2005. Vi blev meget sent informeret om muligheden for at møde ECRI i 2011, og måtte nøjes med efterfølgende at kontakte ECRI skriftligt herom. Vi har også responderet på en opfølgning af tre emner fra 4. rapport i 2015.

ECRI har nu udgivet 4 rapporter om Danmark:

Med den 4. rapport, der er offentliggjort 22. maj 2012, har Enhedslisten og Radikale Venstre lovet at se på ECRI's anbefalinger.

Vi har offentliggjort ECRI's pressemeddelelse med rapporten her:

Strasbourg, d. 22.05.2012 – Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) har idag offentliggjort sin nye rapport om Danmark. ECRIs formand Jenö Kaltenbach hilser en række positive initiativer velkommen, men noterer med beklagelse, at der stadig er problemer på en række områder. Som eksempler nævnes forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, i uddannelsessektoren og på boligområdet, og stramningen af de allerede stramme regler for ægtefællesammenføring. 
I 2008 oprettede de danske myndigheder Ligebehandlingsnævnet. Nævnet har beføjelse til at behandle klager om forskelsbehandling på grund af køn og/eller race eller etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet. Hvad angår arbejdsmarkedet har Nævnet beføjelse til at behandle klager om forskelsbehandling på grund af bl.a. race, etnisk oprindelse, hudfarve, religion eller tro, nationalitet og køn. Herudover har de danske myndigheder vedtaget en række foranstaltninger til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. 
Imidlertid har Danmark endnu ikke ratificeret protokol nr. 12 til den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er uhyre vanskeligt for ikke-etniske danskere at opfylde de kriterier, der gælder for meddelelse af dansk statsborgerskab, ægtefællesammenføring, permanent opholdstilladelse eller børns sammenføring med familie. Den negative politiske diskurs om indvandrere, herunder muslimer, har haft uforholdsmæssigt negative følger for disse grupper inden for et antal vigtige områder af den førte politik. 

Rapporten indeholder et antal henstillinger til de danske myndigheder. Tre af disse henstillinger kan hurtigt iværksættes og vil om godt to år blive gjort til genstand for en midtvejsopfølgning ved ECRI: 
·        Sikring af tilstrækkelig finansiering til aktører i civilsamfundet som beskæftiger sig med problemer vedrørende de grupper, som har ECRIs særlige interesse, og etablering af et tættere samarbejde imellem dem og myndighederne; 
·        En revision af reglerne om ægtefællesammenføring med henblik på at fjerne de elementer, som udgør forskelsbehandling af ikke-etniske danskere; 
·        En intensivering af bestræbelserne på at rekruttere medlemmer af de etniske minoriteter til politiet. 
 Rapporten er til rådighed her. Den blev udarbejdet efter ECRIs kontaktbesøg i Danmark i september 2011 [Press Release – 17.10.2011], og medmindre andet er anført, omhandler den udviklingen op til d. 8. december 2011. 
ECRI er en menneskerettighedsorganisation under Europarådet. Den er sammensat af uafhængige eksperter, som overvåger problemer vedrørende racisme, forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, hudfarve, statsborgerskab, religion og sprog, samt fremmedhad, antisemitisme og intolerance, og den udarbejder rapporter og fremsætter henstillinger til medlemsstaterne.  Se flere oplysninger om ECRI på www.coe.int/ecri 
Pressekontakt: Stefano Valenti, tlf: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int 

SIDSTE NYT!

Hvad angår opfølgningspunktet om at fjerne diskriminerende love fra familiesammenføringslovgivningen, har Danmark hidtil nægtet at ændre noget. Men d. 24. maj 2016 fik Danmark en dom imod sig ved Den europæiske menneskerettighedsdomstol, med 12 dommerstemmer mod 5, for overtrædelse af artikel 14 i forbindelse med artikel 8 i Den europæiske menneske-rettighedskonvention. De to artikler omhandler forbud mod diskrimination og retten til familieliv. 28-års-reglen - der i mellemtiden er blevet en 26-års-regel - er ulovlig og diskriminerende; så Danmark bliver nu nødt til at ændre Udlændingeloven!
Se dommen her - Biao vs. Denmark:                

"138. In conclusion, having regard to the very narrow margin of appreciation in the present case, the Court finds that the Government have failed to show that there were compelling or very weighty reasons unrelated to ethnic origin to justify the indirect discriminatory effect of the 28‑year rule. That rule favours Danish nationals of Danish ethnic origin, and places at a disadvantage, or has a disproportionately prejudicial effect on persons who acquired Danish nationality later in life and who were of ethnic origins other than Danish.

139. It follows that there has been a violation of Article 14 read in conjunction with Article 8 of the Convention in the present case."

SOS_logo_uden_tekst_80.jpg


Tidsskriftet SOS Racisme

Minileksikon 2018

Minileksikon

 

Webside til gymnasierne: 

 


« forrige| top| næste »
 

SOS Racisme
Union (VerdensKulturCentret), 2. t.v.
Nørre Allé 7
2200 København N
Email: sos@sosracisme.dk

Tlf. 42 33 19 68: kasserer og formand for kbh-afdelingen Steen Eriksen - kbh@sosracisme.dk 

Tlf. 42 33 19 69t

Tlf. 60 63 33 99: landsformand Jette Møller 
jette@sosracisme.dk 

Mobile Pay: 4233 1968

CVR: 29070601

Klik her og se vores Persondatapolitik

Tilmeld dig Betalingsservice

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login