Arne Hansens nyhedsmails

Arne Hansen udsender nyhedsmails på to mailinglister, man kan tilmelde sig. Der kommer som regel flere mails dagligt.

Mange møder, demonstrationer, udstillinger og arrangementer offentliggøres og rundsendes via disse nyhedsmails. Hvis du selv vil have noget rundt til kredsen, der modtager disse nyhedsmails, så skriv til Arne Hansen om det, han skal bruge din mailadresse som afsender på den mail, der bliver sendt rundt.

Hvis du har skrevet et oplæg inden for emnet, kan du også maile det til ham og spørge, om han evt. vil sende det rundt.
Det samme fx med nogle vigtige kommentarer, nyheder, pressemeddelelser, etc.

Den ene mailingliste handler om flygtninge og asylansøgere.

Den anden mailingliste handler om indvandrere og integration.

Man kan komme på maillisterne og få sendt nyhedsmails direkte, hvis man skriver til:  post@arnehansen.net . Det er gratis.

Arne Hansens hjemmeside: http://www.arnehansen.net/ med bl.a integrations- og flygtningepolitiske emner.

Interesserede kan høre om flygtninge- og integrationsemner på internetudgaven af Arne Hansens radioprogram Dialog påhttp://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/ . Ideer til emner og interviewpersoner er velkomne til post@arnehansen.net